Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фондовий ринок України

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини &quo ;Україна&quo ;Контрольна робота з дисципліни Основи ринку цінних паперіввиконала студентка 3-ого курсу групи ЗМЗЕД-41 спеціальності ”менеджмент ЗЕД&quo ; Бобруйко Ірина Викладач: Колобова Л.В.Київ 2006 Завдання 1. Розкрити основні тенденції і проблеми розвитку фондового ринку України. На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Вирішальним чинником для такого швидкого розвитку стала катастрофічна нестача грошової маси. Від часу набуття Україною незалежності та початку формування ринкової економічної системи країни безперервно йшов процес створення ринку капіталу, або фондового ринку, що характеризувався відокремленням часток (паїв, акцій) суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб) у системі обігу пайового (акціонерного) капіталу. Враховуючи той факт, що майже сторіччя економічна система країни функціонувала як така, що не мала ринку приватного капіталу, а весь обіговий капітал був сконцентрований в особі єдиного власника - держави, формування та перехід до цивілізованого ринку приватного капіталу, вищою формою якого є організований фондовий ринок, - досить складна проблема, яка потребує ретельного економічного аналізу і створення власної теоретичної бази функціонування цього сегменту економіки. Розглянувши умови виникнення і подальшої перспективи розвитку фондового ринку в Україні, можна відмітити, що його формування відбувалося в кілька етапів. Перший етап - це період виходу України зі складу Радянського Союзу, що збігся у часі з процесом створення приватних акціонерних та фінансових компаній, які займалися залученням коштів населення під випуск власних цінних паперів. Другий етап розвитку ринку цінних паперів виник у зв’язку з випуском в обіг та створенням вторинного ринку купівлі - продажу компенсаційних сертифікатів і чорного ринку приватизаційних майнових сертифікатів - ваучерів. Третій етап розвитку фондового ринку характеризувався такими факторами: активний продаж державою значних пакетів акцій великих підприємств; бурхливий розвиток біржових та позабіржових систем обігу акцій; поява значної кількості фінансових посередників, що оперували вже не сертифікатами, а реальними грошима; концентрація власності шляхом активного скуповування акцій у населення; розвиток ринку державних боргових зобов’язань; вихід на ринок у ролі покупців великих зовнішніх інституціональних та приватних інвесторів. Розвиток біржової торгівлі викликав створення значної кількості спеціалізованих брокерських компаній, основним видом діяльності яких стали операції за кошти на ринку цінних паперів. Фінансовий ринок України відкритий для західних інвестицій, однак його привабливість, за оцінкою західних інвесторів, украй низька. Втім, це біда не лише нашої країни. Особливої актуальності набуває підвищення ефективності використання іноземних кредитів, а також залучення на фінансовий ринок нереалізованого інвестиційного потенціалу домашніх господарств.

Обсяг заощаджень свідчить, що навіть за умов довготривалої економічної кризи інвестиційний потенціал домашніх господарств як постачальників інвестицій є вельми суттєвими. За цих умов основними пріоритетними напрямами розвитку українського фінансового ринку повинні бути: стабілізація законодавчої бази, запровадження системи врегульованих оптимальних норм і методів через найвпливовіші, а головне, ефективні та стимулюючі важелі; проведення адміністративної реформи і, зокрема, реформи Міністерства фінансів у напрямі вдосконалення його організаційної структури, уточнення функції, підвищення ролі і статусу; централізація та організаційна оформленість обігу ЦП в Україні через створення єдиної біржової системи; здійснення заходів щодо стимулювання внутрішнього ринку капіталів, обмеження доступу до нього нерезидентів, що сприятиме зростанню обсягів капіталу; запровадження та розвиток таких інститутів, як ринок застави, іпотечні кредити, споживчі кредити, на умовах доступності для вітчизняного інвестора; обмеження зовнішніх запозичень й розширення випуску державних і місцевих позик; залучення на фінансовий ринок нереалізованого інвестиційного потенціалу домашніх господарств; розвиток різноманітної довірчої діяльності, операційного страхування; створення системи захисту прав інвесторів на фінансовому ринку; формування учасника фінансового ринку як суспільного інституту, тобто такого учасника, для якого соціально зумовлені й історично обмежені закони, норми, звички і стереотипи, що склалися у суспільстві, є настільки очевидними, що не потребують офіційних угод між контрагентами, які діють в економіці. Завдання 2. Розкрити зміст понять: „облігація”, „корпоративна облігація&quo ;, „муніципальна облігація”, „вартість погашення облігації”, „вартість облігації, „рейтинг облігації”. На ринку цінних паперів України функціонують різні цінні папери, одним з яких є облігація. Облігація - це боргове зобов'язання, відповідно до котрого позичальник гарантує кредитору виплату певної суми після закінчення певного терміна і виплату щорічного прибутку у вигляді фіксованого або плаваючого відсотка. Облігації приносять їхнім власникам прибуток у виді фіксованого відсотка від своєї номінальної вартості. Навіть якщо цей відсоток змінюється (облігації з плаваючою ставкою), ті самі зміни носять строго визначений характер. Тому облігації називаються цінним папером із фіксованим прибутком. Облігації мають загальну (або номінальну) ціну, викупну і ринкову ціну. Номінальна ціна надрукована на самій облігації і служить у якості бази при подальших перерахунках і при нарахуванні відсотків. По викупній ціні, яка може збігатися, а може не збігатися з номінальної, що залежить від умов позики, емітент викуповує облігацію після закінчення терміну позики. Ринкова (курсова) ціна облігацій визначається виходячи з умов самої позики і ситуації, що склалася в момент реалізації на ринку облігацій. Значення ринкової ціни облігації, виражене у відсотках до її номіналу, називається курсом облігації. Звичайно в якості номіналу облігації задається величина 100 або 1000 грошових одиниць.

Однієї з основних характеристик облігації є термін її дії (дозрівання), після закінчення якого тримач одержує вартість облігації, тобто відбувається її повне погашення. По строку дії облігації діляться на: короткочасні - від року до 3 років; середньо тривалі - від 3 до 7 років; довготривалі - від 7 до 30 років; безстрокові - виплата відсотків робиться невизначено довго й у такий спосіб відшкодовується сума, витрачена на купівлю облігації, а інвестори одержують прибуток від наступної виплати відсотків. Для державних і корпораційних облігацій насамперед передбачається періодична виплата прибутків у вигляді відсотків і робиться вона по купонах, (наприклад, облігації державної ощадної позики). Купон являє собою вирізний талон із надрукованої на ньому цифрою купонної ставки. Факт виплати прибутку відзначають вилученням купона з карти, що додається до облігації. У залежності від умов позики купонний прибуток може нараховуватися по кварталах, півріччям і один раз у рік. Облігації можуть перебувати у вільному або в обмеженому обігу. Облігації державних та муніципальних позик випускаються на пред'явника. Муніципальні облігації випускаються за рішенням місцевих органів влади. Умови їх випуску пов'язані з особливостями регіону та мають конкретний характер. Широко відомі муніципальні облігації житлових і телефонних позик. Корпоративні облігації випускаються з метою акумулювання додаткових коштів на термін. Існують такі різновиди цього типу облігацій: облігації під заставу майна; без заставні облігації; конвертовані облігації; прибуткові облігації; дисконтні облігації. Класифікують корпоративні облігації за такими ознаками: термін дії: короткострокові; середньострокові; довгострокові; ті що випускають на термін більше 10 років термін погашення: строкові (безвідключні); дострокові (відключні); вид закріпленості власності: конвертовані; неконвертовані; форма обігу: конвертовані; неконвертовані; забезпеченість активами: забезпечені (заставні); незабезпечені; методи одержання прибутку: із плаваючим (коливним) прибутком; із жорстким (фіксованим) прибутком; принципи одержання прибутку: безвідсоткові; відсоткові: купонні; виграшні; регулювання терміну погашення: із розширенням (звуженням) терміну; серійні. Важливою умовою, що характеризує випуск облігацій, є його забезпечення, тобто майново-матеріальна база емітента, що забезпечує повернення вартості облігації у випадку банкрутства останнього. Особливим видом облігацій є конвертовані. Після закінчення певного терміну ці облігації можуть бути обміняними на звичайні акції по встановленій обмінній шкалі. Це правило називається конверсійним привілеєм. Розмір відсотка по облігаціях визначається низкою факторів: терміном, на який вони випущені; їх надійністю; рівнем інфляції; банківським відсотком. У умовах інфляції відсоток по короткострокових облігаціях часто виявляється вище, чим по довгостроковим. Вирішальну роль у визначенні процентної ставки по облігації грають два основних фактори: рівень інфляції і ступінь ризику придбання облігації. Чим менш надійні облігації, тим вище відсоток. Тому процентна ставка встановлюється у залежності від рівня надійності облігацій.

А с другой стороны, прав и Джордж – не стоит пороть горячку. И мне кажется, итог всего, что я тут нагородил, – это связь рассказов с тем, что я почувствовал в Рио (и с «волнами» – во всех смыслах). Одни рассказы – всего лишь рассказы. Для развлечения. «Фома», как выражается Воннегут, безвредная неправда. Другие же должны поведать вам, что, когда ночь близится, все мы становимся незнакомцами – чужими друг другу на чужой Земле. Сказать, что ни люди, ни правительства вас не спасут. Сказать, что писателям о днях грядущих нельзя жить днем вчерашним, что работать надо всем сердцем, собирая в себе всю волю и всю отвагу, чтобы все-таки поведать о днях грядущих, пока эти дни у нас не украли. Сказать, что никто не спустится с горы, чтобы спасти вашу лилейную кожу или вашу черную жопу. Бог в вас самих. Спаситесь сами. Иначе к чему идти весь этот путь – просто чтобы остаться в одиночестве?

1. Сучасний стан фондового ринку України

2. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

4. Страховий ринок України

5. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

6. Фармацевтичний ринок України
7. Фінансовий ринок (фондовий) України
8. Міжнародний ринок туристичних послуг України

9. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

10. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

11. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

12. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

13. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

14. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

15. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

16. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Політичні права і свободи громадян України

18. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

19. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

20. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

21. Історія України

22. Історія соборності України
23. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
24. Господарство України періоду утвердження капіталізму

25. Походження людини та її поява на території України

26. Історія держави та права України

27. Культура України в 30-х рока

28. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

29. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

30. Флотація на фондовому ринку

31. Економічне районування України

32. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Основні напрямки зовнішньої політики України

34. Господарське право України

35. Конституційний суд України

36. Цивільне право України

37. Суверенітет України

38. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
39. Бюджет України: актуальні проблеми
40. Державній бюджет України

41. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

42. Управління фінансами України

43. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

44. Організаційна система управління природокористуванням України

45. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

46. Інтеграція України у світове господарство

47. Використання трудових ресурсів Західної України

48. Місце України в глобалізаційних процесах

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Машинобудівний комплекс України

50. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

51. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

52. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

53. Грошовий обіг України

54. Органи внутрішніх справ України
55. Грошові розрахунки в господарському обороті України
56. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

57. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

58. Інформаційна політика України

59. Конституційні засади виконавчої влади України

60. Судова система України

61. Грошова система України

62. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

63. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

64. Хімічна промисловість України

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Чорна i кольорова металургія України

66. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

67. Законодавство України про військову службу

68. Діяльність уряду України в галузі екології

69. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

70. Легка промисловість України укр
71. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
72. Аграрне право України

73. М.О. Скрипник - видатний діяч України

74. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

75. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

76. Ліквідність банківської системи України

77. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

78. Національний банк України

79. Національний банк України та особливості його функціонування

80. Проблеми функціонування фінансових бірж України

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Структура страхового законодавства України

82. Технічний аналіз фондового ринку

83. Фондовий ринок

84. Формування та розвиток банківської системи України

85. Банківська система України

86. Банківська система України та проблеми її реформування
87. Законодавча база України про охорону праці
88. Мохоподібні України

89. Чинники процесу антропогенезу на території України

90. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

91. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

92. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

93. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

94. Сучасний стан сільского господарства України

95. Кращі дерева України

96. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

97. Організація обліку власного капіталу підприємства України

98. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

99. Аудиторська перевірка Національного банку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.