Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Соціальна захищеність дітей в Україні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ Вступ 1. Соціально-педагогічний захист прав дітей і молоді в сучасній Україні 1.1 Проблема захисту прав підростаючого покоління в своєму розвитку має ряд тенденцій 1.2 Напрями соціально-педагогічного захисту дитинства і юнацтва 1.3 Перспективні напрями соціально-педагогічного захисту прав дітей і молоді 2. Національна програма &quo ;Діти України&quo ; 2.1 Вступ 2.2 Мета, основні завдання програми 2.3 Основні напрями програми ВСТУП Актуальність роботи: нині актуальним є завдання щодо удосконалення правового забезпечення захисту прав дітей і молоді. По-перше, існує проблема недостатнього забезпечення нормативно-правової бази щодо аспектів дитинства і молоді (наприклад, неопрацьованість питань із працевлаштуванням молоді). По-друге, багато існуючих правових актів «не спрацьовують», не гарантуючи тим самим реалізації тих чи інших прав, що дає підставу говорити про порушення прав дітей і молоді. Мета роботи: - розкрити тему роботи; - проаналізувати тему; - зробити певні висновки. Об’єктом дослідження є тема: „Соціальна захищеність дітей в Україні”. 1. Соціально-педагогічний захист прав дітей і молоді в сучасній Україні Один з фундаментальних показників правової держави — захист інтересів і прав дітей і молоді. Захистити і зберегти фізичне, психічне й соціальне здоров'я підростаючого покоління — це завдання не тільки соціально-педагогічне, а й державне. Тому істотною проблемою є соціально-правовий захист прав дитинства і юнацтва, а саме: - здійснення державної соціальної дитячої і молодіжної політики (соціальна політика з питань дитинства і молоді); - реалізація спеціальних державних дитячих і молодіжних комплексних і цільових програм державного й місцевого рівнів («Діти України», «Діти Криму», «Обдаровані діти», «Надія»); - створення соціальних служб чи спецслужб для захисту прав дітей і молоді (наприклад, українська секція прав захисту дітей Міжнародного товариства по захисту прав людини, служба «Родинний дім»); - створення нормативно-правової бази для захисту прав дітей і молоді; - удосконалення законодавчого забезпечення захисту прав дітей і молоді. Основними Документами нормативно-правової бази для захисту прав дітей і молоді є: Декларація прав дитини (1959); Конвенція ООН про права дитини (1991); Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей (1990); Конституція України; Декларація про загальні основи державної молодіжної політики в Україні (1992); Закон України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні» (1993); Закон України «Про освіту» (1991). Нині актуальним є завдання щодо удосконалення правового забезпечення захисту прав дітей і молоді. По-перше, існує проблема недостатнього забезпечення нормативно-правової бази щодо аспектів дитинства і молоді (наприклад, неопрацьованість питань із працевлаштуванням молоді). По-друге, багато існуючих правових актів «не спрацьовують», не гарантуючи тим самим реалізації тих чи інших прав, що дає підставу говорити про порушення прав дітей і молоді. Для ефективного захисту прав дітей і молоді треба розібратися, в чому відмінність між захистом прав людини і прав дитини.

Специфіка соціально-педагогічного захисту прав дітей і юнацтва полягає в послабленні для дітей і молоді негативних наслідків тих процесів, що відбуваються в суспільстві, і забезпеченні реалізації їхніх інтересів і життєво важливих потреб завдяки створенню нових соціальних інститутів і видозміні існуючих. 1.1Проблема захисту прав підростаючого покоління в своєму розвитку має ряд тенденцій Проблема захисту прав підростаючого покоління — загальносвітова проблема зі значною історією існування. У її розвитку виділяють ряд тенденцій, а саме: 1. Гуманізація і глобалізація в підходах до проблеми захисту прав: рух від індивіда в конкретній соціальній ситуації до бачення людини в широкому соціальному розумінні — у її зв'язку з природою, суспільством, космосом. Тобто у світлі пріоритетів загальнолюдських цінностей відбувається рух до розв'язання проблем глобального, планетарного характеру. Проілюструємо проблему захисту прав на прикладі конфлікту двох сусідів. Наприклад, один із сусідів білий європеєць, християнин і фахівець високої кваліфікації, а інший — африканець, мусульманин і низькооплачуваний працівник. У процесі спілкування в них можуть виникати проблеми і навіть конфлікти, у розв'язанні яких можливе обмеження прав учасників. Дані проблеми повинні вирішуватися не тільки через внесення коректив у конкретну ситуацію, а й шляхом розв'язання глобальних проблем етнічної, конфесійної взаємодії у світі. 2. Одним з основних принципів є принцип самодопомоги. Його суть полягає в тому, що як ніхто не може жити чи вмерти за іншу людину, так ніхто не може й допомогти іншому, якщо ця допомога не буде прийнята. Одним з популярних світових рухів у даний час стали групи самодопомоги. Організація самодопомоги охопила різні соціальні сфери й верстви суспільства. У цьому ключі особливе місце посідають соціально-психологічні й соціально-педагогічні аспекти: те, як людина ставиться до себе й до людей, як сприймає своє місце у сипі, - чи усвідомлює свої позиції; чи відповідає за те, що з нею відбувається. Іншим аспектом є організаційна діяльність, що охоплює планування самодопомоги, постановку й досягнення мети, аналіз і корекцію. 1.2 Напрями соціально-педагогічного захисту дитинства і юнацтва Говорячи про соціально-педагогічний захист дитинства і юнацтва, виділяють такі напрями: 1. Загальноосвітній напрям, перед яким стоїть завдання створити умови для інтелектуального, духовного й фізичного розвитку особистості. Цей напрям може реалізуватися в основній, позашкільній і професійній освіті; здійснюватися через розгортання мережі дитячих, підліткових, молодіжних об'єднань, курсів, секцій, клубів, через створення спеціальних служб, експедицій (екологічних, археологічних і етнографічних). Велику роль у формуванні еліти нації відіграють програми підтримки обдарованих дітей: конкурс «Нові імена», конкурси молодих учених; збірники молодих учених, журнали, газети для дітей і молоді. Важливою є можливість підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Вона реалізується через існуючі програми стажувань, курсів, наукових відряджень. Істотним доповненням до основної освіти є система освіти позашкільної, регламентована Законом України «Про позашкільну освіту».

2. Виховно-профілактичний напрям ґрунтується на виявленні несприятливих психолого-педагогічних і соціальних факторів, що можуть детермінувати відхилення в фізіологічному, психічному, духовному й соціальному розвитку. Метою діяльності в цьому напрямі є профілактика фізичного й соціального нездоров'я. Об'єктами особливої уваги в цьому відношенні стають полікультурне (поліконфесійне) співтовариство; низькозабезпечений, неінтелектуальний асоціальний прошарок суспільства, місця компактного проживання етнічних меншин; середовище в місцях ув'язнення, виправно-трудових установах. З кожним із зазначених об'єктів пов'язана певна система діяльності, зумовлена соціальними факторами, особливостями середовища і груп, що в них перебувають. Так, місця компактного проживання кримських татар, які повернулися останнім часом з місць депортації, характеризуються наявністю недобудованого житла, відсутністю комунікацій, інфраструктури; недостатнім медичним і побутовим обслуговуванням (а найчастіше воно відсутнє взагалі); відсутністю дитячих дошкільних і шкільних закладів. Наслідком такого становища є висока кількість захворювань (наприклад, туберкульоз); слабке здоров'я дітей і молоді; невисокий інтелектуальний і культурний рівень, недостатня соціальна розвиненість. На цьому ґрунті надалі поглиблюються різноманітні соціальні й соціально-педагогічні проблеми: від низької успішності в школі до високого рівня злочинності в суспільстві й інших негативних явищ. На ситуацію можна впливати різними способами, у тому числі й у означеному виховному профілактичному напрямі. Розв'язанню проблем такого спрямування сприятимуть: - організація національної школи в місцях компактного проживання етносу (вона може виконувати функції клубу); - організація дитячого садочка (можливо, домашнього); - виїзд медичних бригад; - мобільні консультаційні пункти за участю різних фахівців; - групи само і взаємодопомоги; - залучення молоді до занять спортом, творчістю, волонтерський рух. 3. Психолого-педагогічно-охоронний напрям існує на противагу каральним засобам. Він передбачає захист неповнолітніх з відхиленнями в поведінці; дітей, підлітків, молоді, які зазнали насильства, так званих жертв насильства (домашнього, сексуального й іншого); молоді, що повернулася з місць позбавлення волі. Цей напрям реалізується так: - створення консультаційних пунктів (юридичні, психологічні консультації), де роз'ясняють права, пільги, проводять профорієнтацію; - проведення бесід, лекцій, лекторіїв (формують відповідальне ставлення, наприклад, до батьківських обов'язків, до власного здоров'я і т. д.); - координація зусиль різних відомств для надання соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам, молодим інвалідам; родинам: молодим, інвалідів, багатодітним, неповним родинам; жертвам катастроф (екологічних); біженцям, депортованим; - створення мережі соціальних служб для молоді й населення (наприклад, центрів соціальної служби для молоді, спеціальних служб, волонтерського руху). Особливу увагу в світі зараз привертає та частина молоді, що перебуває у в'язницях, слідчих ізоляторах, виправно-трудових установах.

Тимошенко та  олгархчного оточення з хнми ненаситними апетитами. Величезн зусилля БЮТ з компрометац Л. Черновецького не спрацювали. За словесними образами не було жодного факту  жодного доказу. Так, як це, до реч, вдбувалося у Ю. Тимошенко та  соратникв завжди. Чергового бездоказового скандалу, штучно роздутого верховодами БЮТ, кияни не сприйняли, вони поврили людин, яка вела себе гдно: виважено, спокйно  впевнено. Причини перемоги Л. Черновецького полягають у його людяност  щирост. Закиди про те, що вн допомагав найменш соцально захищеним верствам Кива, не можуть бути взят до уваги, бо вн це робив постйно протягом 12 рокв, тобто ще тод, коли не був мером. Благодйнсть Л. Черновецького була постйною, не здйснювалася пд вибори, як то намагалися вчинити Ю. Тимошенко  О. Турчинов. Можливо, благодйнсть Л. Черновецького  вдграла якусь роль у його перемоз, але вона не стала основною. Головним була постать самого Леонда Черновецького, який утвердив себе в очах людей не просто благодйником, а цлком самодостатнм полтиком, який не пдпорядковуться жоднй полтичнй сил, проте дба про простих людей, завжди веде себе вдверто, однак нколи не виходить за меж пристойност

1. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

2. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

3. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

4. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

5. Аналіз стану соціальної політики в Україні

6. Соціальний захист дітей-сиріт
7. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

10. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

11. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

12. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

13. Система соціального захисту в Україні

14. Соціальне партнерство в Україні

15. Сутність та соціальне призначення держави

16. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

18. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

19. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

20. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

21. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

22. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
23. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
24. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

25. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

26. Тривожність як соціально-педагогічне явище

27. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

28. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

29. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

30. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

31. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

32. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

34. Соціальність і культура. Життєвий простір

35. Соціально-педагогічна діяльність як професія

36. Стан соціальної галузі України

37. Сутність соціального контролю у сфері праці

38. Сутність технологій в соціальній роботі
39. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
40. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

41. Нормативна база соціальної роботи в Україні

42. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

43. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

44. Соціальне становище Запорізького краю

45. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

46. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

47. Соціальні інститути.

48. Сбалансованість бюджета України

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

49. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

50. Роль власності у соціально-економічних процесах

51. Соціальні проблеми у ЗМІ

52. Соціальна екологія

53. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

54. Комічне як соціокультурна реальність
55. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
56. Державна політика соціального страхування

57. Фінансова звітність в Україні

58. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

59. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

60. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

61. Адміністративна відповідальність в Україні

62. Демократія як соціальне явище

63. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

64. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

66. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

67. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

68. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

69. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

70. Мова як символ соціальної солідарності
71. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
72. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

73. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

75. Соціалізм в історії України

76. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

77. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

78. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

79. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

80. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

82. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

83. Соціально-філософські погляди І.Франка

84. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

85. Соціально-етичний маркетинг

86. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
87. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
88. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

89. Глобалізація і процеси соціального розвитку

90. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

91. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

92. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

93. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

94. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

95. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

96. Соціально-трудові відносини як система

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Типологія соціально-трудової мобільності населення

98. Управління, як соціальний феномен

99. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.