Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансовая безопасность государтва, финансовый кризис в Украине

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет економіки та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина Іванівна Контрольна робота Тема: Фінансова безпека держави. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави. Сучасна фінансова криза вУкраїні та шляхи її локалізації. З дисципліни: Теорія фінансів Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з) Спецальність: облік і аудит Науковий керівник Дочинець Оксана Михайлівна Ужгород-2001 З М І С Т1. Фінансова безпека держави .3 2. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави .73. Сучасна фінансова криза вУкраїні та шляхи її локалізації . 9Використана література . .10 1. Фінансова безпека держави Фінансова безпека держави – багатопланове в економічному контексті поняття та надзвичайно актуальне в політичному, оскільки є результатом заходів з боку законодавчої та виконавчої влад держави в сфері фінансів. Вона визначається конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу. До числа цих показників належать: величина внутрішнього та зовнішнього боргів; рівень інфляції; стійкість національної валюти; сальдо платіжного балансу. Внутрішні і зовнішні борги давно вже є невід’ємною складовою фінансової системи більшості країн світу. Вони зумовлені наявністю дефіциту бюджету, тобто держава не завжди має змогу провести скорочення витрати відповідно до наявних доходів. Тоді виникає потреба в додаткових фінансових ресурсах, які можна одержати або завдяки емісії грошей, або запозиченням як всередині держави, так і ззовні. Покриття дефіциту бюджету через запозичення має низку переваг, до яких належать: керованість інфляційними процесами в державі, підвищення касового виконання бюджету, зміцнення фінансового становища в державі тощо. Але непродумане і надмірне використання запозичень для покриття витрат бюджету має низку негативних ознак. Так, використання запозичень на покриття поточних витрат призводить у подальшому до зростання дефіциту бюджету. Значне використання запозичень протягом двох-трьох років створює фінансову піраміду, яка зумовлює фінансовий крах системи в цілому, оскільки повернення боргів і виплата відсотків за ними призводить до постійного зростання боргів, а це скорочує витрати бюджету за іншими статтями. Як правило, при надмірному зростанні боргів держава вдається до їх реструктуризації, що в свою чергу викликає недовіру до неї з боку інших держав і міжнародних інститутів. Відповідно до міжнародних стандартів і загальноприйнятих наукою показників оптимальний розмір боргів держави не повинен перевищувати 70 відсотків від річного обсягу валового внутрішнього продукту. При перевищенні цього рівня держава може втратити фінансову незалежність і стати державою-банкрутом. Використання запозичень має низку принципів, порушення яких може суттєво впливати на фінансову безпеку держави. Розміщення короткотермінових боргових зобов’язань створює нестабільність і постійне напруження у фінансуванні витрат бюджету, тому перевага повинна надаватися довгостроковим запозиченнм.

У свою чергу довгострокові запозичення можливі при наявності довіри до уряду і держави в цілому. Важливе значення має також наявність системи страхування ризиків. При здійсненні запозичень повинна провадитися політика обмеження допуску нерезидентів на ринок державних цінних паперів, оскільки нерезиденти можуть суттєво вплинути на фінансову стабільність у державі шляхом спекулятивних дій як на первинному, так і на вторинному фондовому ринках. Крім того, нерезиденти здійснюють вивіз із держави капіталу, одержаного у формі відсотків. Розміщення державних запозичень всередині держави повинно бути зорієнтовано також на участь населення, тобто фізичних осіб. Це, крім усього, сприятиме зростанню добробуту населення за рахунок одержаних відсотків на вкладені кошти. Борги держави економічно виправдані лише у тому випадку, якщо здійсювані за їх рахунок видатки сприяють збільшенню майбутніх доходів або приводять до скорочення майбутніх бюджетни видатків, тобто мають позитивний рівень прибутковості, що дає змогу державі в подальшому погасити основну суму боргу й сплатити відсотки за ним. До таких видатків належать інвестиції, і тому приріст державної заборгованості згідно з економічною теорією не повинен перевищувати суми державних інвестицій. У багатьох країнах таке обмеження закріплене у конституціях. Останніми роками щорічний приріст державних боргів в Україні на порядок перевищував обсяги бюджетних інвестицій. Високі темпи зростання боргових зобов’язань, як наслідок збереження високого рівня бюджетного дефіциту, неминуче зменшують довіру до уряду з боку вітчизняних та іноземних інвесторів, а отже, призводять до зростання процентних ставок (як плати за ризик) і подальшого загострення бюджетних проблем – зростання видатків держави на обслуговування своїх зобов’язань, до необхідності скорочення видатків, не пов’язаних із виплатою відсотків, або ж необхідності нових запозичень. Не менш важдивим показником фінансової безпеки держави є рівень інфляції. Загалом інфляція – це системне явище, яке пов’язане не лише з грошовим обігом, а з усією економічною системою, із загальним становищем в економіці, її місцем у світовому розподілі праці. Важливо наголосити, що інфляція не завжди проявляє себе у зростанні цін. Ціни можуть бути досить стабільними, а інфляція може бути прихованою, бути насамперед у формі бюджетної заборгованості громадянам із заробітної плати й інших соціальних виплат, неплатежів тощо. Інфляція – це завжди сигнал про фінансову небезпеку, яка потребує певних заходів із боку владних структур держави. Вона є проявом порушення рівноваги всієї економічної системи і насамперед у сфері грошового обігу. Основною причиною інфляції є спад виробництва, коли товарне забезпечення грошей зменшується, що призводить до зростання цін. Обмеження грошової маси в обігу гальмує зростання цін, але негативно впливає на виробництво, породжує систему неплатежів і зростання боргових зобов’язань. Спад виробництва може бути зумовлений, з одного боку, зменшенням споживчого попиту, а з другого – технологічною відсталістю виробництва, зростанням його матеріало- та енергомісткості, низьким рівнем використання виробничих потужностей тощо.

Відповідно до цього й антиінфляційні заходи повинні бути різними. При зменшенні споживчого попиту на товари інфляція в розмірі до 4 відсотків може сприяти зростанню виробництва і стати стимулом до економічного зростання. Коли темпи інфляції переходять межу 4-5 відсотків, темпи економічного зростання починають зменшуватися, а коли інфляція сягає 24-25 відсотків, економічне зростання припиняється, на зміну йому приходить стагнація і спад виробництва, який поступово поглиблюється. При стагнації понад 5 років фінансову незалежність держава втрачає. Інфляція, зумовлена технологічними і технічними причинами, не може бути усунена лише монетарними заходами. Для цього потрібні інвестиції в економіку з метою її технічного переоснащення, вирівнювання умов господарювання для всіх виробників, підвищення конкуретно-спроможності продукції, стимулювання щодо збільшення насленням заощаджень у фінансових активах, які повинні згодом стати інвестиціями, спроможними пожвавити виробництво. Антиінфляційна політика в умовах перехідної економіки має вжити низку заходів у сферах зовнішньо-економічної, виробничої, інституційної, фінансової, кредитної, соціальної діяльностей. Заходи у всіх цих напрямках повинні проводитися паралельно, оскільки затримки з їх запровадженням в якій-небудь із них може зумовити зростання інфляції й поглиблення фінансової кризи. У сфері зовнішньоекономічної діяльності замість надмірної ліберализації доцідбно було б використовувати гнучку систему митних тарифів, диференційованих за різними видами товарів. Це дасть змогу вирівняти умови діяльності на національному ринку як вітчизняних, так і іноземних виробників. У перехідній економічній системі як антиінфляційні мають бути використані заходи в сфері антимонопольної політики, спрямовані на стримування підвищення цін виробників-монополістів. Це підвищить ступінь конкурентності ринку і знизить ціни. Додатковими заходами антиінфляційної політики є, зокрема, процес розвитку ринку цінних паперів і завдяки цьому мобілізація вільних коштів юридичних і фізичних осіб. Ринок цінних паперів є також необхідним елементом у перетворенні наявних, але не працюючих нині заощаджень, в інвестиції, що дасть змогу пожвавити інвестиційну сферу та ліквідувати накопичені у виробництві диспропорції. Важливим елементом антиінфляційної політики може стати відома на заході теорія “бюджетного мультиплікатора”. Суть її у тому, що за рахунок бюджетних витрат створююється нові підприємства і робочі місця.Це дає можливість отримати додаткові реальні доходи, які можуть знов спрямовуватися на нові інвестиції. Усе це безпосередньо сприяє розширенню попиту, який стимулює подальше виробництво. Особливої уваги потребують бюджетні кошти та їх роль у сьогоднішніх умовах. Справа в тому, що всі інші джерела інвестиційних ресурсів, необхідних для поновлення економічного зростання, сьогодні дуже обмежені. Власні кошти підприємств поки що надто незначні, їх не вистачає не лише на інвестиції, а й на поточні витрати. Підприємства не можуть ні оплатити сировини, ні виплатити заробітної плати, ні розрахуватися з бюджетом.

Такого нагромождения до сих пор не знала мировая финансовая система. 226 С 1986 по 1994 гг. мировой рынок дериватов (вторичных ценных бумаг) вырос с 1,1 трлн. долл. до более чем 45 трлн., то есть среднегодовой темп его роста составляет 59%. Это и представляет основу грядущего в ближайшем будущем мирового финансового кризиса. 13 июля 2000 г. "Би-Би-Си" сообщило, что А. Гринспен выступил с предостережением в связи с тем, что в ближайшее время не исключены финансовые потрясения, аналогичные азиатскому кризису 1998 года. Нечто подобное было озвучено им в связи с итогами президентских выборов в начале 2001 года. 4.2. Экономическая глобализация и современное общество Понятие глобализации характеризует создание единой мировой экономики, мирового рынка, в конечном счете мирового сообщества, преодолевающего (взрывающего) границы национальных государств путем идеологической, политической и экономической экспансии Центра - экономически развитых стран во главе с США как единственным мировым лидером и сверхдержавой, в отношении периферии - развивающихся и посткоммунистических стран - стран третьего и четвертого мира

1. Вольфсбергские принципы и финансовая безопасность России

2. Инвестиционная привлекательность организаций финансового сектора в период кризиса

3. Экономическая и финансовая безопасность государства и региона

4. Финансовый леверидж и финансовый рычаг

5. Безопасность жизнедеятельности человека на Украине

6. Взаимодействие Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций с банками второго уровня
7. Ценообразование в системе финансового планирования и финансового контроля на предприятии
8. Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости фирмы

9. Составление финансовых смет и финансовое планирование в составе бизнес-плана

10. Финансовые отношения, разработка финансового плана и госрегулирование финансов

11. Анализ влияния факторов на финансовые результаты и финансовое состояние фирмы

12. Как финансово-экономический кризис повлиял на строительство в Украине

13. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

14. Кризис финансовой системы стран Азии осенью 1997г. и его последствия для России

15. Финансовый кризис в Кыргызстане: формы его проявления и пути преодоления

16. Анализ мирового финансового кризиса /октябрь-ноябрь 1997г./ (Доклад)

Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Финансовая система Украины

18. Экономическое положение на Украине (финансовый аспект)

19. Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия

20. Финансово-экономический анализ деятельности ДГРУ АК ПИБ Украины и разработка рекомендаций по повышению его ликвидности и платежеспособности

21. Экономическая политика России в условиях мирового финансового кризиса

22. Анализ судебной практики по вопросу признания финансового кризиса обстоятельством непреодолимой силы
23. Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины
24. Долговой кризис, ликвидная ловушка и финансовая хрупкость

25. Мировой финансовый кризис

26. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.

27. Политика внешних заимствований в России в период финансового кризиса

28. Мировая торговля в условиях мирового финансового кризиса

29. "Пространство доктора Деминга": как повысить эффективность банка в условиях финансового кризиса

30. Социальная политика в условиях глобального финансового кризиса

31. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на рынок туристических услуг

32. Особенности венчурного инвестирования в период международного финансового кризиса

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

33. Причины мирового финансового кризиса

34. Совершенствование бюджетной политики в период финансово-экономического кризиса

35. Состав собственных финансовых ресурсов в кризис

36. Финансовая система России в условиях мирового финансово-экономического кризиса

37. Финансово-денежная система Украины

38. Финансовый контроль в Украине
39. Влияние мирового финансового кризиса на развитие пенсионной системы в Республике Казахстан
40. Влияние мирового финансового кризиса на уровень жизни населения в России и в мире

41. Особенности безработицы в Казахстане в условиях современного финансового кризиса

42. Роль процентной ставки в глобальном финансовом кризисе

43. Рынок недвижимости в условиях мирового финансового кризиса

44. Особенности проявления мирового финансово-экономического кризиса в России

45. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

46. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

47. Финансовая политика государства и механизм ее реализации

48. Финансовый контроль в период перехода к рынку

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

49. Финансовые посредники федерального правительства США

50. Договор финансовой аренды (лизинга)

51. Финансовое планирование и прогнозирование лизинговых платежей

52. Финансовая аренда и право промышленной собственности

53. Финансовый менеджмент и его роль

54. Финансовая система Республики Узбекистан
55. Финансовые основы местного самоуправления
56. Налоговое право как основной институт финансового права

57. Страхование финансовых рисков

58. Финансовое право

59. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

60. Страхование как вид финансовой деятельности

61. Финансовое право (Контрольная)

62. Финансовое право

63. Финансовый контроль

64. Финансовый контроль в Республике Беларусь

Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные

65. Финансовый контроль: формы, методы, органы

66. Современная финансовая политика России

67. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

68. Шпоры по Финансовому праву РФ

69. Финансовая политика России на современном этапе развития

70. Кризис крепостнических отношений на Украине
71. Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic
72. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

73. Служба безопасности Украины

74. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

75. Взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий с финансовой системой

76. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

77. Финансовая политика государства

78. Финансовая система России

79. Шпоры по финансовому менеджменту

80. Финансовые рынки и институты

Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина

81. Анализ финансового состояния предприятия на основе бухгалтерсой отчетности

82. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Прогресс»

83. Финансовый контроль и его роль

84. Финансовая политика на современном этапе

85. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса

86. Финансовый анализ как база принятия управленических решений
87. Финансовая политика государства
88. Финансовые учреждения Российской империи в XVII – XIX веке

89. Финансовый рынок и его структура

90. Роль банков в формировании финансовой инфраструктуры

91. Финансовый анализ в коммерческих банках

92. Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками

93. Финансовая устойчивость коммерческих банков

94. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

95. Развитие финансово-промышленной ассоциации

96. Методы анализа финансовых рынков

Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Бухгалтерский учет /кафедра бухучета Финансовой академии при Правительстве РФ/

98. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской и статической отчетности

99. Учет и анализ финансовых результатов (на примере ООО "Карат", г. Биробиджан) ([Диплом])


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.