Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку в Франції та Люксембурзі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст Вступ І. Організація ведення обліку в Франції ІІ. Організація ведення обліку в Люксембурзі Висновки Список використаних джерел Вступ Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є величезне зростання зовнішньоекономічних зв'язків країн із різним ступенем розвитку. Господарське зближення націй дедалі більше впливає на темпи і характер економічного та соціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, тому міжнародні економічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасного життя. Становлення та розвиток цих відносин – безпосередній результат поступової інтернаціоналізації виробництва і формування ринку. Відображення міжнародних економічних відносин передбачає вивчення, узагальнення й аналіз міжнародної системи обліку та звітності, стандартів, рекомендацій і положень міждержавних та професійних організацій в певних країнах. Тому в цій роботі ми розкриємо організацію ведення бухгалтерського обліку в таких країнах, як Франція та Люксембург. І. Організація ведення обліку в Франції Бухгалтерське законодавство. Французьке бухгалтерське законодавство має довгу історію. Ще Комерційний кодекс 1673 р. передбачав розділ, у якому вказувалися правила ведення бухгалтерських документів. Розвиток цієї справи відобразив Кодекс Наполеона, який мав вплив і на інші країни. Тепер бухгалтерське законодавство у Франції здійснює Національна рада з бухгалтерії, що створена в 1957 р. Це незалежна організація, яка співпрацює з міністерством економіки, фінансів і бюджету. Основна її мета - підготовка норм ведення обліку та форм документів. Важливе значення має загальний план ведення бухгалтерії, прийнятий у 1982 р.; з наступного року він став обов'язковим для всіх. В основі плану лежать ідеї Юджіна Шмаленбаха - німецького вченого, спеціаліста з бухгалтерського обліку, який запропонував форму стандартного національного бухгалтерського кодексу. Із приходом фашистів до влади він був позбавлений посади професора в Кельнському університеті, але його науковий підхід прийняли у Німеччині в 1937 р. за основу реалізації національного економічного плану, що відомий як план Герінга. У Франції цей підхід був прийнятий у 1942 р. і став основою для розробки загального плану ведення обліку. Після війни французький уряд не відмовився від цього плану з двох причин. Велика кількість компаній і підприємств була націоналізована, й урядові необхідно було навести порядок у їх бухгалтерських системах, а це можна було зробити на основі уніфікованого плану ведення обліку. Уряд Шарля де Голля прийняв п'ятирічний план відновлення французької промисловості. Уніфікований план бухгалтерського обліку повинен був надати необхідну інформацію для того, щоб впровадити заплановані ідеї в життя. План 1982 р. включає такі розділи: 1.Загальні принципи. 2.Термінологія. 3.Правила оцінки. 4.Правила обчислення прибутків і збитків. 5.Зведений бухгалтерський документ. 6.Порядок ведення бухгалтерських документів. 7.Щорічні бухгалтерські документи. 8.Розрахунок собівартості. Питаннями обліку займається міністерство фінансів, а аудитом - міністерство юстиції. Всі компанії з обмеженою відповідальністю і товариства зобов'язані подавати свої документи для аудиту.

Малими у Франції вважають підприємства, в яких: сума активів - 230 тис. євро; чистий оборот - 460 тис. євро; середня кількість працівників - 10 осіб. Середніми у Франції вважають підприємства, в яких виконується два з трьох вказаних показників: сума активів - 1,5 млн євро; чистий оборот - 3,0 млн євро; середня кількість працівників - 50 осіб. Великими підприємствами у Франції вважаються ті, які перевищили два із трьох вказаних показників за останні 2 роки. Облік фінансових результатів і самофінансування фірми. Визначення фінансових результатів на французьких підприємствах відбувається двома способами за даними фінансової бухгалтерії: а) лінійним, коли зіставляється випуск товарів із минули ми витратами та відображається новостворена вартість загальною сумою з наступною її деталізацією; б) у вигляді бухгалтерського рахунку в дебеті відображається споживання підприємства, тобто витрати, а в кредиті - випуск продукції, тобто реалізація. За французьким варіантом загальний результат роботи підприємства визначається шляхом підсумовування експлуатаційних, фінансових і надзвичайних витрат. Експлуатаційними є види діяльності, що передбачені статутом підприємства: виробнича, торговельна, будівельна, транспортна, постачальницько-збутова та ін. Фінансовою є діяльність, пов'язана з фінансовим і банківським обслуговуванням підприємства (випуск акцій, фінансова участь у діяльності підприємств, надання та отримання кредитів). Надзвичайною називається діяльність за операціями довготривалого характеру, як правило, від 2 до 5 років (наприклад, реалізація основних засобів, авторського чи орендного права). За кожним із видів діяльності проводиться зіставлення витрат із випуском і продажем (реалізацією) та визначення фінансових результатів. Основними особливостями визначення фінансового результату методом &quo ;витрати - випуск&quo ; є: точне визначення новоствореної вартості за даними фінансової бухгалтерії; за даними фінансової бухгалтерії розроблення матриці &quo ;витрати - випуск&quo ; і на її основі визначення новоствореної вартості; визначення фінансового результату роботи підприємства без обчислення фактичної собівартості виготовленої, відвантаженої та реалізованої продукції. У результаті цього значно знижується трудомісткість бухгалтерських робіт, підвищується оперативність і посилюється контроль фінансових органів. Самофінансування - це фінансове інвестування за допомогою власних ресурсів підприємства. Його джерелом є власний капітал підприємства, який включає амортизаційні відрахування, резерви, нерозподілений прибуток. В обліку самофінансування визначальне місце займає облік амортизаційних відрахувань. Річні норми амортизації, які використовуються у Франції, характеризуються такими даними (табл. 1.1). До нематеріальних основних засобів належать: ліцензії на патент (протягом захищеного періоду - як правило, 23 роки); витрати на заснування фірми (протягом періоду заснування, але не більше 5 років); право користування землею, водою й іншими природними ресурсами (протягом періоду, який вказаний у договорі, угоді про користування); авторське право (протягом захищеного періоду).

Таблиця 1.1 № з/п Показник % Будівельні об’єкти 1 Житлові будинки звичайні 1-2 2 Житлові будинки для робітників 3-4 3 Торговельні приміщення 2-5 4 Контори, офіси 4 5 Промислові приміщення 5 6 Тимчасові споруди 10 7 Ангари 8-10 Обладнання та інструменти 8 Обладнання 10-15 9 Інструмент 10-20 10 Цистерни 10 11 Контейнери 12,5-20 12 Обладнання конторське 10-20 13 Транспорт 20-25 14 Мотори 20 Споруди 15 Мобільні 10 16 Стаціонарні 5-10 У випадку придбання об'єкта протягом року амортизацію за міжнародними стандартами нараховують із дати введення в експлуатацію, і лише на деяких об'єктах - з дати придбання. У випадку продажу об'єкта нарахування амортизації припиняється з дати реалізації. При цьому для розрахунку амортизації за місяць береться ЗО днів, а за рік - 360 днів. На деякі предмети амортизація нараховується з бази, затвердженої законом. Так наприклад, щодо легкових автомобілів амортизаційна база не може перевищувати 35 000 франків (5300 євро) за французьким фінансовим законом 1975 р. З метою стимулювання структурних змін у фінансуванні інвестицій, вирішення пріоритетних проблем розвитку економіки та забезпечення ефективності функціонування економічної моделі країни уряд використовує систему прискореної амортизації, основу якої формує дегресивна амортизація. При дегресивній амортизації суму амортизаційних відрахувань визначають із залишкової вартості об'єктів і норм амортизації, помножених на коефіцієнт: 1,5 - якщо нормативний час використання об'єкта від З до 5 років; 2,0 - якщо нормативний час використання об'єкта від 5 до 6 років; 2,5 - якщо нормативний час використання об'єкта більше 6 років. Дегресивні норми використовують із дати придбання, лінійні - з дати використання об'єкта. Підприємства можуть використовувати дегресивну систему амортизації за основними засобами, придбаними або побудованими з 1 січня 1960 р. і термін служби яких становить не менше 3 років: верстати й обладнання, що використовуються для обробки та переробки в промисловості й на транспорті; споруди, призначені для очищення води й атмосфери; обладнання та споруди з виробництва пари, тепла й енергії; споруди для забезпечення безпеки працівників; споруди медико-соціального характеру; машини й обладнання, що використовуються для наукових і технічних досліджень; машини й обладнання для готелів; обладнання, призначене для економії енергії та сировини; споруди для складування. Подання бухгалтерських документів. Щорічні бухгалтерські звіти складаються з балансу, звіту про прибутки і збитки та коментарів до них. Ці документи можна подавати трьома способами. 1. Скорочений варіант: баланс, звіт і коментар подають загальним підсумком. Основний, коли до вказаних подаються ще інші документи (таблиці, в яких вказують порядок отримання прибутків, порівняльні дані за п'ять останніх років, цінні папери і т. ін.). Детальний, який не є обов'язковим (усі документи за обов'язковим варіантом: самофінансування фірми протягом року і діаграми та графіки зміни фінансового стану). Далі подають коментарі до бухгалтерських документів, які дають можливість зрозуміти їх зміст, а також дають пояснення за бухгалтерськими принципами, які використовувалися.

Сціборський – голова, Юрій Руденко – генеральний секретар, Леонід Костарів – політичний референт, П. Кожевників – референт преси й пропаґанди, Кордонський – фінансовий референт, Ярослав Герасимович – секретар. Центральний Комітет ЛУН заініціював був у 1927 р. творення „Національно-Військового Союзу в ЧСР”, одним із завдань якого мала бути підготовка, спільно з іншими подібними військовими організаціями, об'єднання українських вояків в єдину національно-військову організацію на засаді самостійности й соборности української національної держави. Найсильнішими осередками ЛУН були секції в Подєбрадах і Празі. Крім них, жваву діяльність розвивали теж секції в інших місцевостях ЧСР, де були скупчення української еміґрації, а також; секції в Берліні, Відні, Парижі (інж. Г. Калюжний, сотн. М. Антоненко, сотн. П. Василів), Люксембурзі (О. Твардовський, Чуб). Провідний член паризької секції ЛУН сотн. П. Василів робив старання поширити ЛУН серед українських еміґрантів в Єгипті, але ця праця зустрілася з великими перешкодами з боку російських еміґраційних кіл

1. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

2. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

3. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

4. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

5. Організація захисту державної таємниці в Росії

6. Автоматизована система обліку праці та зарплати
7. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

10. Організація обліку в магазині "Світанок"

11. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

12. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

13. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

14. Організація обліку грошових коштів

15. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

16. Етапи організації бухгалтерського обліку

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

20. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

21. Організація обліку

22. Організація обліку власного капіталу підприємства України
23. Організація обліку запасів на підприємствах
24. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

25. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

26. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

27. Організація складського обліку запасів в установах

28. Організація управлінського обліку на підприємстві

29. Основи організації бухгалтерського обліку

30. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

31. Організація обліку грошових коштів в касі

32. Організація бухгалтерського обліку

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

34. Рельєф та ландшафтна організація

35. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

36. Організація та планування кредитування

37. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

38. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
39. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
40. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

41. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

42. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

43. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

44. Організація облікової політики підприємства

45. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

46. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

47. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

48. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

49. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

50. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

51. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

52. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

53. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

54. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access
55. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
56. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

57. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

58. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

59. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

60. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

61. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

62. Міжнародні фінансові організації та їх роль

63. Світова організація торгівлі: цілі та функції

64. Україна та міжнародні економічні організації

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

65. Економічні та правові основи управління організацією

66. Кризове явище функціонування та розвитку організації

67. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

68. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

69. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

70. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
71. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
72. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

73. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

74. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

75. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

76. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

77. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

78. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

79. Процес організації виробництва та виробництва

80. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

82. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

83. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

84. Основні організаційні форми та види туризму

85. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

86. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
87. Зміст поточних планів та організація їх розробки
88. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

89. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

90. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

91. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

92. Організація приймання товару в аптеці

93. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

94. Організація праці менеджера

95. Організаційна система управління природокористуванням України

96. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные

97. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

98. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

99. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

100. Організація евакуаційних заходів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.