Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні економічні відносини

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Контрольна робота з курсу &quo ;Міжнародні економічні відносини&quo ; Житомир 2010 Сутність та мотивація міжнародного бізнесу. Приватний та державний бізнес Україна вже зробила серйозні кроки в світовому бізнесі, але для того, щоб зайняти та утримувати достойне місце в ньому, слід досконало орієнтуватись в міжнародних ділових операціях, тенденціях розвитку подій на фінансових ринках та ринках валют. Глобальний характер сучасного бізнесу обумовлений наступними факторами : транспортні засоби стають більш швидкими і нові товари швидко розповсюджуються по всьому світу; зростають можливості систем комп'ютеризації і комунікацій, що дозволяє здійснювати контроль з великих відстаней (бізнесом можна займатись не виходячи з офісу); доступність та всеосяжність –– світовий бізнес регулюється відповідним законодавством країн, де він здійснюється, але для кожної фірми певної країни існують широкі можливості для виходу на світовий ринок. Міжнародна підприємницька діяльність (міжнародний бізнес, міжнародне підприємництво, світовий бізнес) стала в останній час об’єктом багатьох досліджень. С.Ф Покропивний визначає її як діяльність, що здійснюється через науково-технічну, виробничу, торговельну, сервісну та іншу взаємокорисну співпрацю суб'єктів господарювання двох чи більше країн (міжнародних партнерів) . В іншому джерелі міжнародна підприємницька діяльність визначається як сфера виробничо-господарської діяльності, пов’язаної з міжнародною виробничою і науково-технічною кооперацією, з експортом та імпортом товарів та послуг . Ще в іншому джерелі міжнародна підприємницька діяльність вважається науково-технічним, виробничим, торговельним, сервісним та іншим співробітництвом господарських суб’єктів двох або більше країн, що в сучасних умовах пов’язано з міжнародною торгівлею товарами і послугами та міжнародним рухом і використанням факторів виробництва . Головною рушійною силою розвитку міжнародного бізнесу є економічні інтереси суб'єктів міжнародних відносин, які можна об'єднати у такі три групи: економічні інтереси окремих держав та їх підприємств, економічні інтереси міжнародних економічних організацій, економічні інтереси інтеграційних об'єднань. Економічні інтереси спонукають названих суб'єктів міжнародних економічних відносин до розвитку міжнародного бізнесу, оскільки він дає можливість розширювати продаж товарів, отримувати доступ до нових технологій, джерел сировини та робочої сили і, як наслідок, одержувати більш високі прибутки. Основна мета міжнародного бізнесу, як і будь-якого бізнесу, що здійснюється всередині країни, –– отримання прибутку, однак йому притаманний ряд особливих характеристик : найбільш типовими для світового бізнесу є міжфірмові операції, що здійснюються фірмами та їх підрозділами, які діють в декількох країнах та взаємодіють між собою; він базується на можливості отримання економічних вигод виходячи з переваг міжнародних ділових відносин. Ця характеристика пов'язана з фактом, що збут товару в іншій країні або виробництво певного товару має більше переваг, ніж така ж діяльні всередині країни).

Щоб стати міжнародною, фірма не обов'язково має бути багатонаціональним підприємством та інвестувати кошти безпосередньо в операції на території інших країн, хоча багатонаціональні компанії обов'язково с міжнародними. Міжнародній фірмі достатньо займатися експортом чи імпортом товарів з інших країн. Як правило, по відношенню до певного ринку країни залучення до світового бізнесу здійснюється двома шляхами: або на них виходять зарубіжні суб'єкти з пропозиціям про продаж чи купівлю, або виробничі потужності підприємства перевищують потреби внутрішнього ринку і воно намагається вийти на зовнішній ринок самостійно. При цьому кожна з сторін переслідує різі цілі. Цілі, які спонукають українські та іноземні підприємства займатись зовнішньоекономічною діяльністю в Україні, наведені в табл. 1. Таблиця 1. Мотиви здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні Українські підприємства Іноземні підприємства Забезпечення потреби в товарах критичною імпорту (масло, какао, какао-порошок, бавовна тощо) Розширення ринку за рахунок залучення інших країн, в тому числі країн СНД Одержання доступу до валюти Отримання доступу до дешевших сировинних ресурсів Залучення зарубіжних технологій та спеціалістів Використання дешевої і достатньо кваліфікованої робочої сили Отримання додаткових матеріальних та фінансових ресурсів Отримання доступу до наукових розробок і &quo ;ноу-хау&quo ; Повніше насичення ринку якісними товарами, підвищення конкурентоспроможності підприємств Винесення шкідливого виробництва або застарілої технології за межі держави Збереження і збільшення зайнятості Розвиток експортної бази Джерело: Відмінності між різними країнами вимагають коригування практики бізнесу міжнародного підприємства у кожній окремій країні. Наприклад, маркетинг продукції у Бразилії може вимагати іншого підходу, ніж маркетинг тієї ж продукції в Німеччині; управління робітниками у США може вимагати зовсім іншого вміння та навичок, ніж управління робітниками в Японії. Менеджери міжнародної компанії повинні враховувати ці відмінності, запроваджувати необхідні стратегії та варіанти політики, щоб вирішити пов’язані з ними проблеми. На початку нового століття світовий бізнес став настільки поширеним, що його вважають феноменом сучасності і за прогнозами спеціалістів сфера світового бізнесу буде мати подальший динамічний розвиток. На підставі розмежування суб'єктів господарювання за ознакою форм власності розрізняють два типи міжнародного бізнесу: приватний і державний . Приватний бізнес здійснюють фізичні та приватні юридичні особи. Державний бізнес здійснює держава та її представники. Зараз домінує тенденція до поступового збільшення питомої ваги приватного бізнесу. Звичайно є сфери, де приватний сектор може працювати без державної участі. Однак, є традиційні сфери державної відповідальності (оборона). Разом з тим держава має можливість забезпечення сприятливих для державного сектору умов для здійснення міжнародного бізнесу. З іншого боку, приватний бізнес має значні фінансові ресурси, мобільніші ніж державні, він часто випереджає державний бізнес у технічних та технологічних нововведеннях.

Однак, для нього часто ускладнений доступ до таких сфер, які традиційно вважаються державними або ризики діяльності виявляються досить високими. За галузево-технологічною і функціональною ознаками виокремлюють такі основні види міжнародного бізнесу: промисловий, аграрний, будівельний, торговельний, транспортно-комунікаційний, фінансовий. В сучасних умовах найбільш швидко розвиваються такі види міжнародного бізнесу як промисловий, торговий і фінансовий. Одним із напрямів вдосконалення взаємин між вітчизняними господарюючими суб'єктами та їх зарубіжними партнерами є розвиток міжнародного бізнесу в Україні. Адже в сучасних умовах він охоплює науково-технічну, виробничу, торговельну, сервісну та іншу співпрацю фірм, підприємств, корпорацій та інших господарюючих суб'єктів двох або більше країн. Для більш активного розвитку міжнародного бізнесу в Україні необхідні політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови. Крім того, в умовах перетворень в економіці виникає потреба забезпечення нового оптимального поєднання підприємницької самостійності й ініціативи, з одного боку, та обгрунтованого втручання відповідних державних органів у зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів міжнародного бізнесу –– з іншого боку. Скажімо, державні органи можуть сприяти створенню належної кон'юнктури для розвитку міжнародного бізнесу, спонукати до більш активних інвестицій у експорто-орієнтовані та імпортозамінні галузі, заохочувати до участі в певних видах зовнішньоекономічної діяльності за допомогою пільгового оподаткування, митного контролю, оптимізації валютно-кредитної сфери тощо. Згідно з чинним законодавством ринкова інфраструктура України сьогодні включає в себе аукціони, торгово-промислові палати, торгові доми, ярмарки, біржі (товарні, валютні, фондові, праці), страхові кампанії, аудиторські фірми, холдингові компанії тощо. Удосконалення та розвиток сучасних форм міжнародного бізнесу в Україні відбувається поряд з формуванням відповідних політико-правових, економічних, соціально-культурних та інфраструктурних передумов. Завдяки останнім наша держава досягла певних позитивних зрушень у розвитку таких форм міжнародного бізнесу як експорт-імпорт товарів і послуг, інвестиційна діяльність, спільне підприємництво. Звичайно, найбільшого розвитку в умовах ринкових перетворень набула експортно-імпортна діяльність українських підприємств. Завдяки лібералізації механізму інтернаціонального співробітництва істотно розширилося коло його учасників, які забезпечили торгівлю товарами з більш як 120 країнами світу. При цьому найбільш інтенсивно товарообмін здійснюється з підприємствами Росії, Німеччини, Білорусі, КНР та деяких інших країн . Позитивні зрушення були досягнуті в галузі експорту-імпорту послуг. Причому обсяг експорту послуг більш як удвічі перевищував обсяг їх імпорту. Найбільшими нашими партнерами щодо експорту-імпорту послуг були Росія, США, Великобританія, Німеччина. У загальному обсязі експорту-імпорту послуг найбільша частка припадає на транспортні послуги. В структурі експорту транспортних послуг провідне місце посідають послуги трубопровідного транспорту.

Так, большевикам оплачуться вдривати укранську молодь вд хлбородно укрансько земл й розорювати нею пустел й посушлив цлини, бо в них свй рахунок й економка «соцялстична». Щодо демократизац СССР XX з'зд компарт не дав жодних пдстав для поважних сподвань у цьому напрям. Хрущов з притиском пдкреслив курс дальшого скрплення панвно рол парт в держав, в усх длянках життя. Це м'яка форма вислову про найтвердшу диктатуру парт й безоглядний совтський тоталтаризм. Багато уваги присвячено полпшенню внутршньо-партйних вдносин, але це ма скрпити, а не пом'ягшити диктатуру й панування комунств над народом. Так само скрплення партйно контрол над совтськими органами безпеки няк не означа скорочення х протинароднх, терористичних практик. Це тльки розправа мж двома клками й двома апаратами за першсть, хто над ким мас старшувати. Коли тльки партйний апарат Хрущова перемг амбц кл Бер та взяв пд свою контролю ввесь апарат К@Б, тод цей апарат став «бездоганний». Ось що каже Хрущов в цй справ: «В зв'язку з переглядом  скасуванням ряду справ у деяких товаришв стало проявлятися певне недовр'я до працвникв органв державно безпеки

1. Міжнародні економічні відносини

2. Україна та міжнародні економічні організації

3. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

4. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

5. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

6. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
7. Міжнародна економічна система та її головні елементи
8. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

9. Економічні системи

10. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

11. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

12. Економічні злочини

13. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

14. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

15. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

16. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

18. Міжнародна економічна інтеграція

19. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

20. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

21. Економічні та правові основи управління організацією

22. Економічні чинники регіональної політики в Україні
23. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії
24. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

25. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

26. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

27. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології

28. Соціально-економічні наслідки монополії

29. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

30. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

31. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

32. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD

33. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Історія міжнародних відносин України

36. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

37. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

38. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
39. Міжнародний кредит у світовій економіці
40. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

41. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

42. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

43. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

44. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

45. Косовська проблема в міжнародних відносинах

46. Психологічні школи людських відносин

47. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

48. Екологічні аспекти економічного розвитку

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

49. Економіка праці й соціально-трудові відносини

50. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

51. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

52. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

53. Циклічність економічного розвитку

54. Циклічні коливання економічного розвитку
55. Соціонічні відносини
56. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

57. Економічна теорія предмет і методи вивчення

58. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

59. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

60. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

61. Культорологічні теорії

62. Економічна інтеграці в АТР

63. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

64. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

65. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

66. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

67. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

68. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

69. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

70. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
71. Значення природоємності в економіці природокористування
72. Адам Сміт як економіст

73. Вплив російської кризи на економіку України

74. Економіка бджільництва

75. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

76. Економічний аналіз

77. Міжнародний ринок туристичних послуг України

78. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

79. Роль держави в економіці

80. Історія економічних учень

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

81. Туризм у світовій економіці

82. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

83. Економічний аналіз підприємств

84. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

85. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

86. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
87. Економічна безпека Росії
88. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

89. Біологічні функції серинових протеїназ

90. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

91. Правове регулювання вільних економічних зон

92. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

93. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

94. Економіка зарубіжних країн укр

95. Введення в курс “Основи економічної теорії”

96. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

97. Етика міжнародних ділових зустрічей

98. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

99. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.