Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: РИНОК КРЕДИТНИХ І ПЛАТІЖНИХ КАРТОК І НАПРЯМКИ ЙОГО РОЗВИТКУ Магістранта заочного відділення Самойленко Павла Олександровича Керівник Старший викладач Нам Вікторія Геннадіївна Завідувач випускаючої кафедри доктор економічних наук, професор Базилюк Антоніна Василівна Київ 2005 ЗМІСТ ВСТУП.4 Банківські пластикові картки в системі безготівкових розрахунків.7 1.1. Історичні передумови виникнення кредитних карток.7 1.2. Основні елементи карткової платіжної системи.11 1.3. Правові основи здійснення операцій з платіжними картками в Україні37 1.4. Механізм розрахунків на основі кредитних та дебетових карток.40 Висновки та узагальнення до розділу 157 2. Механізм функціонування банків в платіжній системі на основі пластикових карток.58 2.1.Умови вступу банків в міжнародні карткові платіжні системи.58 2.2. Становище сучасного ринку платіжних карток в Україні63 2.3. Діяльності банків-членів системи карткових розрахунків, пов’язаної з емісією, еквайєрингом і видачею готівки.68 Висновки та узагальнення до розділу 284 3. Проблеми і перспективи розвитку індустрії банківських пластикових карток в Україні.85 3.1. Оцінка економічної ефективності системи пластикових карт банку.85 3.2. Карткові проекти в Україні на прикладе ВАТ КБ “Надра”.95 3.3. Проблеми та перспективи розвитку ринку.110 Висновки та узагальнення до розділу 3117 ВИСНОВКИ118 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ121 ДОДАТКИ ВСТУП. Ринок банківських послуг останнім часом розвивається під значним впливом передових технологій. Одним із напрямків банківської діяльності, де постійне їх оновлення має вирішальне значення, є карткові платіжні технології. В останні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характеризувався чітким перевищенням попиту на банківські послуги над їх пропозицією, що і стимулювало стрімкий зріст кількості банків, а також сприяло спеціалізації банківських установ. Наприклад, надавалась перевага роботі з організаціями, а в розвиток обслуговування фізичних осіб в більшості випадків або залишався на другому плані, або зовсім ігнорувався. Дійсно, залучення коштів населення потребує на початковому етапі істотних фінансових вкладень і організаційних зусиль, які обумовлені необхідністю створення розвиненої мережі пунктів обслуговування, проведенням рекламної компанії, PR- заходів т.і. Однак поступова насиченість регіональних ринків банківських послуг призвела до жорсткої міжбанківської конкуренції і боротьби за нові сегменти ринку, які раніше були непривабливими. До їх числа належить і банківське обслуговування фізичних осіб. В цій ситуації пластикові картки виявили свої безспірні технологічні переваги стосовно традиційних платіжних інструментів, що і поставило їх в центр уваги банків, які почали реалізовувати проекти по залученню коштів населення.

Дана дипломна робота є актуальною і присвячена саме проблемам роботи банків з пластиковими картками, розгляду можливих моделей функціонування банків в платіжній системі, і іншим проблемним питанням, з якими найчастіше приходиться зустрічатись при виконанні операцій по обслуговуванню карток та впровадження зарплатних проектів. Сутністю проблем є необхідність: впровадження в Україні єдину внутрішню карткову систему; захисту від шахрайства по карткам; розвитку законодавчої бази; переходу до використання більш прогресивних технологій; розширення ринку використання банківських карток. Практичне застосування виконаного дослідження можливо у всіх банках України які працюють, або збираються працювати на картковому ринку. Також ця робота може застосовуватися у навчальних закладах для підготовки спеціалістів банківської сфери. Мета роботи – визначення проблем карткового ринку України та шляхи їх вирішення. Задача роботи – на основі аналізу сучасного карткового ринку в Україні знайти і запропонувати шляхи вирішення проблем та напрямки його подальшого розвитку. Об’єкт дослідження – ринок банківських послуг, зокрема картковий ринок України, законодавче поле України. Предмет дослідження – кредитні та дебетні картки, емісія та використання карток, платіжні системи та захист від шахрайства. При написанні роботи були використані матеріали періодичних видань, книжки зарубіжних і вітчизняних авторів ( Голубович А.Д., Міримска О.М., М.І. Савлу, А.М.Мороз, М.Ф.Пудовкіна., Э.Рид, Р.Котлер), веб-сайтів та законодавства України. Велику частку матеріалів, при написанні роботи, було використано з наробіток ВАТ КБ “НАДРА”, а також веб-сайтів та Майбутнім банківським працівникам прийдеться займатись саме новими досягненнями в банківській сфері, тому ця робота може стати зручним посібником для вивчення моделей функціонування платіжних систем на основі пластикових карток, які для нашого ринку банківських послуг є одним з найбільш важливіших сегментів. Дипломна робота містить 120 сторінок, 3 таблиці, 16 малюнків, 6 схем. Банківські пластикові картки в системі безготівкових розрахунків. 1.1. Історичні передумови виникнення кредитних карток. Батьківщиною пластикових карток є США. Однак перші картки були не пластикові, а паперовими. В 1914 році крупні американські магазини почали видавати своїм постійним, заслуговуючим на довіру клієнтам кредитні картки. В 1928 році випустили металеві картки з видавленим іменем і адресою клієнта. Це дозволило продавцям швидко за допомогою копіювального паперу фіксувати відомості про клієнта визнавши, що сукупна мережа обслуговування підвищить клієнтуру кожного торгівельного підприємства. В 1936 році близько тисячі магазинів і інших торгівельних пунктів досягнули угоду кредитувати спільних клієнтів. Подальше просування кредитної картки відбулось в галузі “громадського харчування” - в 1950 році з’явилась ресторанна картка Di ers Club, яку почали приймати більшість ресторанів Нью-Йорка. Успіх цих карток був настільки великим, що і решта американських банків почала випуск кредитних карток, які вже обслуговувались в магазинах, ресторанах.

Першу банківську кредитну картку випустив в 1951 році Fra kli a io al Ba k. За ним послідували і інші. В другій половині 50-х років ряд крупних банків: Ba k of America, Chase Ma ha a і Mari e Midla d rus , ввели в обіг власні кредитні картки. Ba k of America, використовуючи мережу своїх відділень, зміг забезпечити умови найбільш широкого прийому своїх кредитних карток. Невеликі банки, які не витримали конкуренції на ринку пластикових карток, приєднались до його системи. В 1966 році Ba k of America почав надавати ліцензії на свою систему як в США, так і в інших країнах. Однак форми контролю, які використовувались цією системою не влаштовували банки, які прагнули автономності і самостійності в операціях з картками. Крім того, незадоволення викликало ще й те, що ім’я їх основного конкурента стояло на всіх картках системи. Це призвело до того, що в 1970 році Ba k of America змушений був передати операції з кредитними картками компанії a io al Ba k Americard, I c.( BI), в якій він став одним із членів. В 1977 році BI отримала назву VISA USA I c., а потім - VISA I er a io al. Сьогодні VISA об’єднує більш 25000 банків, а її картка - найрозповсюдженіша в світі. Люди, які створили цю нову картку і систему її підтримки, спочатку не сумнівались, що зустрінуть всебічне визнання. Але навіть в таких умовах важко собі уявити, що вони передбачили той вплив, який банківські картки зробили всього за декілька років. Система Ba k Americard виникла у досить вузькому колі власників карток і торгівців. Швидкий ріст кількості споживачів, які використовували картки, і торгівців, які визнавали їх засобом оплати, в наступні роки міг би перевищити бачення найсміливішого фантазера. Більше 20 мільйонів споживачів в США користувалися в 1970 році картками Ba k Americard. До кінця 1980 року число банківських карток перевищило 73 млн., а число відкритих рахунків Visa складало 150 млн. з загальним об’ємом продаж в 171 млрд.дол. в кінці 1991 року. В 1967 році в США з декількох регіональних асоціацій, що випускали власні картки, виникла компанія I erba k Card Associa io , яка отримала пізніше назву Mas erCard I er a io al і яка є зараз одним з лідерів світового карткового бізнесу. До 1970 року членами системи Mas er Charge було більш як 5000 фінансових установ, які обслуговували приблизно 36 мільйонів власних карток. Оскільки організація стала транснаціональною, асоціація була в 1979 році перейменована в Mas erCard. В 1980 році число карток Mas erCard, які були в обігу в США, зросло до 55 млн., а до кінця 1990 року – 90 млн. одиниць. В період між 1980 і 1991 роком загальний обсяг покупок по системі Mas erCard зріс з 10,4 млрд. до майже 99 млрд.дол. Паралельно з нею в США (а потім і в усьому світі) почала діяти система, що випустила першу картку з пластику, - America Express. Як VISA, так і Mas erCard с моменту встановлення прийняли рішення не допускати подвійного членства для банків-учасників. Однак, загострення конкуренції на ринку кредитних карток привело ці організації до визнання необхідності співпраці, і в 1984-85 роках представники обох організацій узгодили ряд стандартів і почали випуск спільних списків заборонених до приймання карток.

Преимущества У партнерских сайтов множество преимуществ. Они довольно прибыльны, и с их помощью доходы растут очень быстро. Кроме того, как и в случае большинства видов бизнеса в Интернете, для их организации не требуется значительных затрат. Партнер может продавать в Интернете любой из существующих товаров или их комбинацию. Найдя интересующую вас нишу, вы сразу сможете определить, какой товар из этой ниши имеет смысл продвигать в рамках партнерской программы. В Интернете доступны тысячи разных партнерских программ. Вы можете продвигать на рынке строительные материалы, обувь, стоматологическое оборудование, страховые услуги, ценные бумаги, кредитные карты и т.Pп. Партнерам не нужно содержать склад готовой продукции, не нужно самостоятельно обрабатывать и доставлять заказы. Вам даже не понадобится открывать в банке специальный счет (merchant account), необходимый для приема платежей клиентов кредитными или платежными карточками за приобретенные у вас товары или услуги. Поскольку вы будете продавать товары и услуги других, то не придется также думать об их производстве и связанных с этим затратах

1. Мировой опыт использования банковских пластиковых карточек и его применение в России

2. Платежный баланс страны, его роль и назначение

3. Анализ конъюнктуры рынка услуг гостеприимства и перспективы его дальнейшего развития

4. Мировой опыт использования банковских пластиковых карточек и его применение в России.

5. Организация торгово-технологического процесса в магазине №39 ОАО "Витебские продукты" и направления его совершенствования

6. Рынок информационных продуктов и услуг, его характеристики
7. Организация казначейского исполнения Государственного бюджета Украины и разработка направлений его совершенствования
8. Организация складского хозяйства и направления его совершенствования (на примере БГСП "Доминик")

9. Рынок факторов производства и условия его равновесия

10. Рынок корпоративных облигаций и основные направления повышения его эффективности

11. Мировой кредитный рынок и его роль в глобализации мировой экономики

12. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка

13. Страховой рынок и его развитие в РФ

14. Финансовый рынок и его структура

15. ЦБ РФ и его роль в осуществлении денежно-кредитного регулирования

16. Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

18. Продвижение товара на рынке и методы его продвижения

19. Валютный рынок и его регулирование

20. Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях

21. Рынок ценных бумаг и его состояние в России

22. Сущность и эволюция развития рынка ценных бумаг, его функции и структура
23. Рынок ценных бумаг и его основные модели
24. Рынок труда. Особенности его формирования и функционирования в России

25. Рынок, его структура и механизм функционирования

26. Вексельный рынок и перспективы его развития на Украине

27. Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

28. Мировой туристический рынок, его сегменты и тенденции развития

29. Рынок ценных бумаг. Его профессионалы и участники. Выпуск и обращение ценных бумаг

30. Теоретические основы функционирования срочного рынка и его социально-экономическая роль

31. Рынок труда и особенности его функционирования в России

32. Рынок и его функционирование

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

33. Механизм рынка труда и условия его формирования

34. Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации

35. Рынок и его инфраструктура

36. Современные информационные технологии - кредитные карточки

37. Закон конкуренции и современные особенности его проявления. Эффективность конкурентных рынков

38. Рынок труда и механизм его функционирования
39. Финансовый рынок и его механизм
40. Перспективы развития фондового рынка, его место и роль в экономике страны

41. Денежно-кредитная система, рынок ссудных капиталов и ценных бумаг

42. Платежный баланс России и его особенности

43. Рынок и его структура. Механизмы рынка

44. Формально-грамматическое направление и его основные идеи

45. Кредитная политика коммерческого банка и выработка направлений ее совершенствования

46. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального банка

47. Рынок Forex, особенности его функционирования, проблемы и перспективы развития

48. Сбербанк России и его кредитная политика

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

49. Страховой рынок и его функционирование в РФ

50. Страховой рынок, проблемы и перспективы его развития

51. Анализ и оценка финансового состояния ПСК (колхоз) "Ленинский путь" и обоснование направлений повышения устойчивости его экономического роста

52. Кредитный договор и его виды

53. Маркетинг как рыночная концепция, его использование в условиях формирующегося рынка России

54. Объекты и направления маркетингового исследования рынка
55. Понятие регионального потребительского рынка и факторы, его определяющие
56. Разработка нового товара и вывод его на рынок

57. Основные проблемы и направления адаптации персонала предприятия к работе в условиях рынка

58. Направление Фэн-шуй и его использовании в интерьере и экстерьере ресторана

59. Анализ состояния фондового рынка Украины и тенденции его развития.

60. Денежный рынок и его регулирование

61. Кредитный рынок Украины

62. Особенности инфраструктуры кредитного рынка России

63. Рынок инвестиций и его особенности в современной экономике России

64. Финансово-экономический кризис и его вызовы для денежно-кредитной политики

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

65. Провалы рынка природопользования и необходимость его государственного регулирования

66. Исследование роли государства на рынке жилищно-коммунальных услуг России и методов его регулирования

67. Персонал и направления повышения эффективности его использования

68. Понятие рынка труда и тенденций его развития

69. Рынок инвестиции и его особенности

70. Рынок капитала и условия его развития
71. Рынок труда и его компоненты, современное состояние и проблемы
72. Рынок, его механизмы и функции

73. Характеристика предприятия ОАО "Горизонт", его продукции и рынков сбыта

74. Рынок труда и его особенности в России

75. Жан Батист Валлен Деламот и его творчество

76. Солнце и его строение

77. Марс и его спутники

78. Хлорофилл: его свойства и биосинтез

79. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

80. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

81. Визитная карточка Украины

82. Геоинформационный рынок популярных ГИС продуктов. Классификация технических и программных средств для ГИС

83. Мировой лесной рынок

84. Государственный бюджет, проблемы его формирования

85. Государственное регулирование рынка труда

86. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита
87. Денежно-кредитная политика
88. Денежно-кредитная политика России

89. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

90. Финансовый контроль в период перехода к рынку

91. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

92. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

93. Аппарат государственной власти и его структура

94. Государственный аппарат и его структура

95. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

96. Региональные рынки и их функционирование

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

98. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

99. Лизинг и его правовое регулирование


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.