Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Ірраціоналістичні форми некласичної філософії

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Помітне місце в західноєвропейській філософії другої половини ХХ ст. займає “філософія життя&quo ;. Протестуючи проти панування механістичного світогляду, який зводив все різноманіття явищ і процесів до механічного переміщення атомів, що описуються механічними закономірностями, “філософія життя&quo ; звернулася до життя як первинної реальності, до цілісного органічного процесу, що передує поділу матерії і свідомості. Неокантіанство зберігало в собі залишки кантівського раціоналізму, допускаючи, однак, “ірраціональний залишок&quo ; у пізнанні світу, інакше кажучи, думку про те, що світ не можна адекватно описати і вичерпати в сітці понять. От за цей “ірраціональний залишок&quo ; і хапалася з жадібністю філософія життя, знаходячи в ньому притулок від ідеології сцієнтизму, яка спрямляє і нівелює світ. Саме цей “ірраціональний залишок&quo ; вона і трактувала як світ культури, допускаючи, що тут людина вільна від впливу зовнішніх сил, влади суспільства, що здійснюється через суспільно-нормативні встановлення і через владу мови. “Філософія життя&quo ; підкреслює принципове розходження, несумісність філософського і наукового підходу до світу: наука прагне опанувати світом і підкорити його, філософії - властива споглядальна позиція, що зближає її з мистецтвом. Одним з ідейних джерел “філософії життя&quo ; було вчення німецького філософа Артура Шопенгауера (1788-1860 рр.). Найбільш яскраві представники цього напрямку - Фрідріх Ніцше (1844-1900 рр.), німецький історик культури і філософ Вільгельм Дільтей (1833-1911 рр.), французький філософ Анрі Бергсон (1859-1941 рр.). Предметом філософії, на думку прихильників філософії життя, повинно бути життя у всій його багатогранності і цілісності. Поняття життя протиставляється статичному розумінню буття, сконструйованому механічно. Центральне поняття цієї філософської течії, тлумачаться його представниками по-різному. У Ніцше - життєва реальність виступає у формі “волі до влади&quo ;. У Бергсона - життя розглядається як космічний “життєвий порив&quo ;, суттю якого є свідомість чи надсвідомість, у Дільтея - як культурно зумовлений потік переживань. У роботах цих філософів стверджується ідея про те, що процес життя непідвласний аналітичній діяльності розуму, що омертвляє його. Життя як потік невловиме розсудочними методами, його пізнання передбачає подолання механістичного розуміння світу. Розсудочно-механістичне пізнання і наука, що спирається на його, можуть осягти лише відношення між речами, але не самі речі. Представники “філософії життя&quo ; прагнули створити “позитивну метафізику”, що переборює однобічність як механістичних, позитивістських способів філософського дослідження, так і умоглядність і спекулятивність традиційної раціоналістичної метафізики. Динаміка життя, індивідуальна природа предмета невимовна в загальних поняттях, вона осягається в акті безпосереднього розсуду (вбачання), інтуїції (Бергсон, Ніцше, Шпенглер), розуміння (Дільтей), що зближаються з даром художнього проникнення. Звідси, з одного боку, твердження, що найбільш адекватним засобом збагнення і вираження життя є мистецтво, поезія, музика, естетична інтуїція, вживання.

З іншого боку - стверджується необхідність розробки спеціальних методів пізнання духу - концепція розуміючої психології (Дільтей), морфологія історії (Шпенглер) і т. ін. Шопенгауер займає особливе місце в німецькій філософії ХІХ ст. Воно визначається тим, що, з одного боку він виступав як своєрідний спадкоємець кантівської філософії, а з іншого - критиком і противником філософії Фіхте, Шеллінга, Гегеля. У відомій праці “Світ як воля і уявлення” (1818 р.) Шопенгауер різко критикував традиційний раціоналізм, проголошував “розум” фікцією в тому значенні, як його розуміла класична філософія. Усе, що є в пізнанні, і сам навколишній світ є тільки в уявленні: немає ні сонця, ні землі, а є лише око, що бачить, рука, що почуває тепло землі, писав Шопенгауер. Світ є уявлення. Світ як уявлення не є “річ у собі&quo ;, він феноменальний. Але Шопенгауер не розділяє точку зору Канта, відповідно до якої феномен як уявлення не веде до збагнення ноумена (сутності). Непізнавана, на думку Канта, сутність речей цілком доступна пізнанню. Шопенгауер порівнює шлях до суті реальності з таємним підземним ходом, що веде (у випадку зрадництва) у серце твердині, що устояла в серії безуспішних спроб узяти її приступом. Іншими словами, світ, як він з'являється у своїй безпосередності і такий, що розуміється як реальність у собі, є сукупність уявлень, обумовлених апріорними формами свідомості, якими є, за Шопенгауером, час, простір і каузальність. Людина, на думку Шопенгауера, є уявлення і феномен, але, крім того, вона не тільки суб'єкт, що пізнає, але ще і тіло. Коли ми говоримо про тіло як про предмет - воно лише феномен, але завдяки тілу нам дані страждання і насолоди, прагнення до самозбереження. За допомогою власного тіла кожний з нас відчуває “внутрішню сутність власного феномена. Усе це не що інше, як воля, що конституює безпосередній об'єкт власної свідомості”. Ця воля не повертається у світ свідомості, де суб'єкт і об'єкт протистоять один одному, її можна представити “безпосереднім шляхом, коли не можна чітко розрізнити об'єкт і суб'єкт”. Таким чином, на місце розуму повинна бути, на його думку, поставлена воля. Разом з тим воля була перетворена Шопенгауером у першооснову й абсолют. Світ у його зображенні став “волею і уявленням&quo ;. Шопенгауер стверджує, що сутністю світу є сліпа, нерозумна воля, вічно незадоволена і така, що роздирається контрастними силами. Суть волі - конфлікт, біль і мука. Воля - безупинна напруга, або дія починається з відсутності чогось, незадоволеності власним станом. Але будь-яке задоволення недовговічне, і в цьому зародок нового страждання. Спираючись не на раціональну, і не на чуттєву, а на вольову здатність людини, абсолютизувавши її, він створив цілісну детально розроблену метафізичну систему, основним висновком якої була теза про невтоленність і даремність волі до життя і неминучості страждання людини. Від нескінченного ланцюга нестатків і прагнень можна позбутися за допомогою мистецтва й аскези. Тоді людина скасовує себе як волю, перетворюється в чисте око світу, занурюється в об'єкт і забуває саму себе і своє страждання.

Щасливі моменти естетичного споглядання, що звільняють від нещадної тиранії волі, нетривалі. Тотальна спокута, що звільняє від страждання, на думку Шопенгауера, в аскезі, у придушенні волі до життя. Першим кроком на шляху аскези як запереченні волі є вільна і повна цнотливість. Повна безшлюбність звільняє від фундаментальної вимоги волі до продовження роду, цнотливість - у непородженні. Цій ж меті - скасування волі - служать і добровільна убогість, смиренність і жертвопринесення. Аскеза звільняє людину від прагнень, мирських і речових зв'язків, усього того, що заважає її спокою. Фрідріх Ніцше одним з перших філософів спробував осмислити кризові явища сучасної йому епохи. Основні ідеї викладені ним у численних творах і есе: “Антихрист&quo ;, “По ту сторону добра і зла&quo ;, “Воля до влади&quo ;, “Так говорив Заратустра” і ін. У них він критикує традиційні цінності європейської культури - християнську релігію і раціональне мислення. Ніцше відкидає cogi o як непорушний фундамент людського мислення, тому що вважав, що за мисленням стоять вольові імпульси. Раціональне мислення - є лише вираження інстинкту потягів, ірраціональних імпульсів, тобто розум не автономний, він детермінується потягами. У “Народженні трагедії” (1872 р) він, аналізуючи культуру Старо-давньої Греції, стверджує, що вона визначалася боротьбою між культами двох богів - Аполлона і Діоніса. Культ Аполлона - це світлий культ розуму, науки, домірності і гармонії, самообмеження, волі від диких поривів; він - заступник образотворчих мистецтв. Культ Діоніса - темний, це культ землі і родючості, Діоніс - бог вина і сп'яніння, бог самого життя в її біологічному і фізіологічному сенсі. Таємницю грецького світу Ніцше пов'язує з цвітінням “діонісійського духу&quo ;, інстинктивною силою здоров'я, буйством творчої енергії і чуттєвою пристрастю в повній гармонії з природою. Поруч з “діонісійським” ріс і міцнів дух Аполлона, народжувалися спроби виразити зміст речей у термінах міри і домірності, “аполлонійська культура&quo ;. Граничний розвиток аполлонійського начала в культурі веде до стереотипізації культури, до втрати самосвідомості як цінності, до маніпулювання позбавленими волі індивідуумами, до культу помірностей. Усяка культура, на думку Ніцше, є синтез аполлонівського і діонісійського. Як тільки починає переважати аполлонівське начало (наука, раціональність), культура формалізується, стає менш життєвою. Якщо ж переважає діонісійське - культуру може захлиснути потік нічим не стримуваних пристрастей і неприборканого варварства. Сучасна культура знаходиться в глибокій кризі саме в силу явної переваги раціонального начала над життям, над інстинктами і, у кінцевому рахунку, над волею людини. На місце єдиного, істинного буття сутності речей, до якого раніше пропонувалося спрямовувати сили розуміння, сподівання і надії, Ніцше ставить “життя” як вічний рух, становлення, постійний плин, позбавлений атрибутів буття. Мова не здатна виразити цей вічний рух і становлення, вона фальсифікує світ. Звідси - пріоритет дії і волі.

Матла побивають сам себе, бо ж з того вирина питання: чому тод вони пшли на таку шкдливу, розкольницьку акцю через яксь дрбн, формалстичн розбжност? В довгих переговорах «Трйки», згдно з постановами Конференцй та з становищем Проводу, я послдовно заступав те, що змстом погодження ма бути поворот т. зв. опозиц на нацоналстичн позиц ЗЧ ОУН, зокрема: направлення деологчних схиблень групи ЗП УГВР, яка сповза в бк марксизму;  поворот на лню принципово незалежно полтики ЗЧ ОУН, вдмежування ЗП УГВР вд усяких намагань творити спльний фронт з московськими емграцйними мперялстами  вд чужинних впливв у тому йапрям; втримання пдметно полтично рол, сили й виконування постанов Конференцй ЗЧ ОУН та пошанування дяльности ЗЧ ОУН   правно-устрових засад. Властивим завданням Колег Трьох Уповноважених мало бути привернення деологчно, полтично  структурно-дйово дности в закордоннй частин революцйно-визвольного, руху. Л. Ребет  3. Матла псля довгих переговорв формально погодились на таку базу,  дйшло до пдписання Трйкою документу: «Плян  деяк уточнення до дяльности тимчасового кервництва ЗЧ ОУН»

1. Функціоналізм: заключна форма

2. Матеріалістична філософія Нового часу

3. Поиск внеземных форм жизни

4. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

5. Поиск внеземных форм жизни

6. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли
7. Государственное регулирование экономики: формы и методы
8. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

9. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

10. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

11. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

12. Аккредитивные формы расчетов

13. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

14. Собственность и многообразие ее форм

15. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

16. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

17. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

18. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

19. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

20. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

21. Референдумы и его формы

22. Местное самоуправление как форма местной публичной власти
23. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств
24. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

25. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

26. Формы и порядок проведения таможенного контроля

27. Источники (формы) права

28. Нетипичные формы правления

29. Реализация норм права: понятие и формы

30. Форма государства

31. Форма государства

32. Формы государства

Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Формы государственного устройства

34. Форма (устройство) государства

35. Форма государства

36. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

37. Форма правления и формы государственного устройства

38. Республика как форма правления
39. Форма государственного устройства
40. Форма государств

41. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений

42. Финансовый контроль: формы, методы, органы

43. Организационные формы предпринимательской деятельности

44. Нетрадиционные формы урока

45. Формы обращения в английском языке

46. Особенности взаимосвязи движений и рисунка на примере хороводной формы танца

47. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама

48. Типы грамматических форм слова

Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Диалект как основная форма существования языка

50. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

51. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

52. Особенности вариационной формы в творчестве И. Брамса

53. Формы творческой активности в американской джазовой практике

54. Кто он Чингиз-хан?
55. Шрифт. Этапы развития и изменения формы
56. Математическое моделирование биологических форм

57. Особые формы воспалительных заболеваний щитовидной железы

58. Эндо- экзогенная форма бронхиальной астмы, гормонозависимая, средней тяжести течения, обострение (история болезни)

59. Сахарный диабет тип 2, тяжелая форма, субкомпенсация, синдром диабетической стопы

60. Синдром кардиалгии при различных формах ИБС

61. Боковой амиотрофический склероз, шейно-грудная форма

62. Умысел как форма вины

63. Формы соучастия

64. Подземные топливные баки: насколько они опасны ?

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

65. Распространение и формы кислорода в природе

66. Виды и формы обучения

67. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

68. Содержание и формы педагогического просвещения родителей дошкольников

69. Активные формы работ на уроках математики

70. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов
71. Попечительский совет – общественная форма управления образовательным учреждением
72. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

73. Понятие формы государства

74. Формы государственного устройства

75. Формы государства

76. Формы государства

77. Формы государства

78. Формы осуществления народовластия

79. Сионизм как наиболее агрессивная форма национализма

80. Политический режим, как элемент формы государства

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Литье в разовые песчано-глинистые формы

82. Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"

83. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима

84. Память. Виды, формы, механизмы

85. Деловое общение: формы, культура, имидж, презентации

86. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда
87. Разработка специализированного цифрового узла, осуществляющего преобразование параллельного 8-разрядного входного слова в последовательную форму
88. Научные революции. Почему они происходят

89. Религиозно-культурный конфликт,в Риме. Оргиастические формы культа Диониса - вакханалии

90. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

91. Сравнительная оценка засухоустойчивости мутантных и гибридных форм яблони

92. Социализация личности, ее этапы и формы

93. Современные формы социального неравенства

94. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы

95. Формы физического воспитания студентов

96. Возникновение начальных форм мировоззрения

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

97. Формы (устройство) (государства [Курсовая])

98. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

99. Формы и методы научного предвидения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.