Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсовий проект на тему: &quo ;&quo ; АнотаціяУ курсовому проекті розглядається побудова електронного пристрою. Проект реалізований у програмному середовищі Word 2003, моделювання схеми зроблене в середовищі Elec ro ics Workbe ch ЗмістВведення Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою Вибір і розрахунок принципових схем вузлів пристрою Моделювання на ЕОМ роботи функціональних вузлів пристрою Висновок і виводи по відповідності характеристик і параметрів пристрою вимогам технічного завдання Список літератури ВведенняГенератори гармонійних коливань являють собою пристрої, призначені для перетворення енергії джерел живлення постійного струму в енергію гармонійного вихідного сигналу напруги (струму) необхідної амплітуди й частоти. Тому що генератор сам є джерелом сигналу, він не має входу. Генератори будуються на основі підсилювачів з ланцюгами позитивного зворотного зв'язку, які працюють у режимі самозбудження на фіксованій частоті. Як ланцюги зворотного зв'язку можуть використовуватися резонансні L-C або R- Схеми чому відповідає два типи генераторів. L-C генератори звичайно використовуються для формування радіочастотних сигналів, де габаритні характеристики елементів коливальних контурів у звуковому діапазоні частот стають неприйнятними. У звуковому діапазоні генератори будуються на базі використання резонансних R-C схем, і як підсилювачі звичайно застосовуються ОУ. 1. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристроюГенератор синусоїдальної напруги складається з генератора, що задає, і підсилювача потужності Мал. 1 Функціональна схема генератора синусоїдальної напруги (ГСН) ланцюг, що комутирується (К.Ч.З.Ц.); підсилювач (П.); ланцюг позитивного зворотного зв'язку (П.З.З.); стабілізатор амплітуди (С.А.); регулятор рівня вихідної напруги (Р.Р.); попередній підсилювач (П.П.); підсилювач потужності (П.П.); ланцюг негативного зворотного зв'язку (Н.З.З.); джерело живлення (Д.Ж.). Від генератора, що задає, подається напруга синусоїдальної форми, стабільної амплітуди й частоти на вхід підсилювача. Звичайно під час роботи амплітуда вихідної напруги генератора, що задає, не міняється й для установки потрібної величини напруги на навантаженні в схему включений регулятор амплітуди. Перебудова частоти генератора, що задає, виробляється в межах якого-небудь діапазону плавно, а зміна діапазонів виробляється дискретно. Звичайно плавна перебудова частоти виробляється в межах декади, тобто де Кп - Коефіцієнт перебудови, - максимальна частота в діапазоні, - мінімальна частота в діапазоні. З огляду на розкид параметрів ланцюгів, для гарантованого одержання будь-якої частоти, з передбачених технічним завданням, уводять коефіцієнт запасу, тоді Величина вихідної напруги генератора, що задає, у технічному завданні не обмовляється й може вибиратися кожної в розумних межах. Без утруднень можна одержати амплітудне значення цієї напруги в межах 3.10 В. Тоді при зазначеній на мал. 1 структурі підсилювача потужності глибина зворотного зв'язку велика, а виходить, він має гарні якісні показники у всім частотному діапазоні (малі нелінійні перекручування, стабільний коефіцієнт підсилення, низький вихідний опір і т.д

.). 2. Вибір і розрахунок принципових схем вузлів пристрою Розрахунок генератора, що задає. По стабільності частоти й ширині частотного діапазону сигналу на практиці найбільш підходящим є генератор з мостом Вина Одержали 4 декади з урахуванням коефіцієнта запасу: 20Гц-200Гц 200Гц-2000ГЦ 2000Гц-20000Гц 20000Гц-200000Гц З урахуванням коефіцієнта запасу: 1) 18Гц-220Гц 2) 180Гц-2200Гц 3) 1800Гц-22000Гц 18000Гц-220000Гц При використанні моста Вина як частотний ланцюг генератора для виконання умов самозбудження необхідно:1 щоб міст Вина включався в ланцюг позитивного зворотного зв'язку. 2 щоб коефіцієнт передачі підсилювача на частоті резонансу моста Вина був не &l ;3 Для керування частотою вихідної напруги як резистори можуть використовуватися здвоєні потенціометри. З огляду на, що динамічний діапазон регулювання рідко &g ;20 дБ для його розширення крім змінних резисторів можуть використовуватися набори конденсаторів з декадним номіналом, може бути здійснене широко полюсне регулювання. Резонансна частота моста Провина Задамося З=1000пФ тоді R=1/(2 3.14 200000 0.1 1000 10^-12)=7957 Ом Тоді 0,1R=795.7 Ом, 0,9R=7161.9 Ом У ланцюзі негативного зворотного зв'язку можуть використовуватися польові транзистори, що працюють на початкових ділянках вихідних характеристик. Вибираємо польовий транзистор з -каналом, так щоб Rк.&g ;1кОм при Uзи=-1У. Як такий транзистор беремо КП323А-2, у якого Rк=5У/2,5mA=2кОМ при Uзи=-1У Кu=1/Кuоос=1/3. Отже, R2 Rк/(R2 Rк R3) Одержуємо R2=2 кому, R3=2кОм Задамося. З=10мкФ, тоді R =1Мом R4=1000кОм/100=10кОм Вибираємо діод, що працює на Д101 У якості ОУ беремо 140УД23 Розрахунок регулятора рівня Регулятор рівня вибираємо виходячи з наступних умов: регулятор є вихідним опором ОУ, повинне бути більше або дорівнює 2кОм,з іншої сторони опір регулятора рівня повинне бути на порядок менше, ніж вхідний опір підсилювача потужності, менше ніж 50кОм. Рівень регулювання сигналу становить 50%,те номінали опорів будуть однакові. Uвих=Uвх R2/(R1 R2) Uвих/Uвх=1/2 R1=R2=2кому Розрахунок підсилювача потужності Підсилювач потужності складається з попереднього підсилювача, каскаду й ланцюга загального зворотного зв'язку. Попередній підсилювач виконуємо на операційному підсилювачі. Коефіцієнт підсилення підсилювача потужності визначається як Ки=Uвих/Uвх=20/3=6, Uвх приймаємо 3У. Коефіцієнт підсилення каскаду визначаємо як Киок=Uвих/10=2, де 10 ця вихідна напруга операційного підсилювача. Одержуємо коефіцієнт підсилення ОУ без зворотного зв'язку Ки/Киок=6/2=3 Операційний підсилювач вибираємо по частотній характеристиці при наявності зворотного зв'язку й швидкості наростання вихідної напруги в часі Швидкість наростання вихідної напруги =2 3,14 200000 10=12,5У/мкс Глибина зворотного зв'язку Ки=0,166 Коефіцієнт підсилення підсилювача потужності з негативним зворотним зв'язком К=, де Кf=10%, коефіцієнт нелінійних перекручувань без зворотного зв'язку, - коефіцієнт нелінійних перекручувань із обліком негативного зворотного зв'язку. К=(10/0,2-1)/0,166=295,тоді коефіцієнт підсилення операційного підсилювача з обліком ООС Коу=295/2=147,5 на частоті 200000 коефіцієнт підсилення ОУ Коу&g ;43дБ Частота зрізу f1&g ;fm Ки=1,2МГц Даним вимогам відповідає 140УД23 з параметрами Uп=15У, Rн=2кому, Uвих.м

акс=10У, вхідний струм Iвх=0,2на, частота одиничного посилення f1=10МГц, Vuвих.макс=30У/мкс. Залежність коефіцієнта підсилення від частоти наведена в додатку. Для живлення ОУ встановлюємо стабілізатори на стабілітронах КС515 з Uст=15У при струмі стабілізації Iст=5мА, у цьому випадку спадання напруги на резисторах R буде визначатися як UR=22-15=7У IR=Iоу Iст=10 5=15мА R=7/15=466.6Ом P=U I=7 15 10^-3=0.105Вт 3. Моделювання на ЕОМ роботи функціональних вузлів пристрою Розрахунок каскаду Вихідний каскад може бути виконаний по трансформаторній схемі. Критерієм для ухвалення рішення може служити співвідношення між залишковою напругою на транзисторі при максимальному струмі навантаження й амплітудою напруги на навантаженні. Варто віддавати перевагу трансформаторному каскаду. Вибір транзисторів для вихідного каскаду підсилювача потужності роблять по потужності, що розсіюється в ньому, граничній частоті посилення й допустимих напружень і струмам. Для вихідного каскаду підсилювача, що працює із двома джерелами живлення, напруга кожного джерела вибирається з умови Ек=Uвих.макс Uост Ек=20 2=22У Найбільша напруга на транзисторі в такому каскаді приблизно дорівнює подвоєній напрузі живлення:Uкеюмакс=2 22=44У Найбільша потужність, виділювана в кожному транзисторі вихідного каскаду для синусоїдального сигналу дорівнює Визначаємо Rн Ом. Тоді Рк.макс= =7,85Вт Вибір транзисторів по струму А Частотні властивості вихідних транзисторів повинні відповідати необхідній смузі пропущення всього підсилювача. Гранична частота підсилювача fгр.=2.4fмакс=4 200000=800кГц Вибираємо пари комплементарних транзисторів КТ 853-КТ829, які мають параметри Uкем=45-100У, Iк=8А, Рк=60Вт, Уточнюємо Uост=1,5У, тоді, Отже, варто віддати перевагу каскаду. По отриманій потужності розраховуємо площу радіатора по формулі =123,045 кв Де Кт коефіцієнт тепловіддачі, що залежить від матеріалу, конструкції й способу обробки тепловідводу. Для чорненого ребристого алюмінієвого тепловідводу звичайно приймають Кт=0,8 10^-3Вт/З кв. п - температура переходу, звичайно неї приймають на 5.10 градусів нижче гранично припустимої c-температура середовища, максимальна температура за завданням Rпп - Тепловий опір перехід-корпус Rкк - Тепловий опір корпус - тепловідвід. Вибираємо Iко=0,05Iк.макс=0,08А Струм бази визначаємо в такий спосіб Iб.макс=Iк.макс/ =2мА Напруга база- емитер максимальне визначає по вхідних характеристиках транзисторів.Uбе=1,7У Номінальні значення резисторів базових ланцюгів вихідних транзисторів визначаємо по формулі: =752 Ом, де Uбе.откр=1У Потужність, що розсіюється на резисторі Р= =3,61мВт Транзистори для каскаду підсилювача потужності повинні мати наступні параметри: Uке.макс=32У, Iк.V 1.макс=Iб.V 3.макс=Iк.V 3.макс/ =2мА, Рк.макс=Uке.макс Iк.макс=0,064Вт Цим вимогам відповідає пари комплементарних транзисторів КТ 3102-КТ3107, що мають:Uке.макс=40У, Iк=100мА, Рк=150мВт, Резистори R8 і R9 визначають коефіцієнт підсилення, тому R9/(R8 R9)=1/Киок=1/2 R9=R8 Струм через резистори R9 і R8 повинен бути на порядок більше чим струм бази вихідного транзистора IR8,R9 &g ;10Iб.о

Якщо саки справдi поклонялися Варуні, то йому мусили поклонятися і їхні європейські родичі — причорноморські скіфи. Адже ба<69>гато хто з античних авторів і сучасних учених не розрізняє саків і скiфів, вважаючи, що це один і той самий народ, який жив колись від Індії до Надчорномор'я. Саки й скіфи мають надзвичайно багато спільного у віруваннях, звичаях, міфології (Раевский, 216). І друге. Якщо в середньоазіатських саків Варуна вважається втіленням земного царя, правителя, то таким же втіленням для причорноморських скіфів слід вважати Тагимасада. Адже Варуна, Тагимасад і Посейдон — функціонально тотожні. Геродот ототожнив Тагимасада з Посейдоном, а Варуна — теж морське божество, як і Посейдон. Таким чином, виходить, що Геродот не довільно порівняв Тагимасада з Посейдоном, а виходив із якоїсь давнішої традиції. Так чи інакше, а дані ці знаходять підтвердження в зовсім інших, не залежних від грецьких, джерелах. На них можна цілком покладатися. Тож коли ми хочемо знати про функції скіфського Тагимасада і слов'янського Дажбога, яких у даному разі об'єднує зв'язок із «царськими скіфами» й русичами, то їх ми мусимо шукати у функціях Варуни й Посейдона

1. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

2. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

3. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

4. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

5. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

6. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна
7. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення
8. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

9. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

10. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

11. Функціональний підхід у промисловому маркетингу

12. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

13. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

14. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

15. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

16. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

18. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації

19. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

20. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

21. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

22. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу
23. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу
24. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

25. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

26. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

27. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

28. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

29. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

30. Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

31. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

32. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

33. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

34. Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки

35. Функціональні проби та фізична працездатність

36. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

37. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

38. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
39. Принципова схема пристрою
40. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

41. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

42. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

43. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

44. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

45. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

46. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

47. Національний банк України та особливості його функціонування

48. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Краткие сведения об элементах обобщенной схемы электронно-оптического прибора

50. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

51. Вибір структурної і принципової електричної схеми

52. Функції і обіг грошей

53. Структура и функции клеточного ядра

54. Эпифиз и его гормональные функции
55. Функции белков в организме
56. Функции ГЛИИ

57. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

58. Устройство, оптическая схема, неполная разборка и сборка теодолита 2Т2П, ЗТ2КП

59. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

60. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

61. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

62. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

63. Производство по делам об административных правонарушениях

64. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

65. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

66. Договор об оказании образовательных услуг

67. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

68. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

69. Референдум и его социальная функция

70. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
71. Функции государства
72. Функции государства: налогообложение и взимание налогов

73. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

74. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

75. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

76. Страховое дело в схемах

77. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

78. Функции государства

79. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

80. Структура и функции государственного аппарата

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

82. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

83. Культура как социальное явление. Ее основные функции

84. Функции культуры

85. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

86. Схема анализа литературно-художественного произведения
87. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")
88. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

89. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

90. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

91. Средства отладки электронных схем

92. Получение уравнения переходного процесса по передаточной функции

93. Построение функции предшествования по заданной КС-грамматике

94. Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

95. Мастер функций в Excel

96. Понятие об алгоритмах

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

97. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

98. Теория случайных функций

99. Функция и ее свойства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.