Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ Допущена до захисту Завідувач кафедри &quo ;Економіки сільського господарства&quo ; . . &quo ; &quo ; 2007р. ДИПЛОМНА РОБОТА на тему : ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ ВИКОНАВЕЦЬ : студентка групи Здала &quo ; &quo ; 2007р. (підпис) НАУКОВИЙ КЕРІВНИК : , кандидат економічних наук, доцент (підпис) ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2007 Завідувачу кафедри &quo ;Економіки сільського господарства&quo ; . . студентки факультету менеджменту та маркетингу групи (спеціальність ) ЗАЯВА Прошу дозволити мені виконати дипломну роботу на тему: &quo ;Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення&quo ; (підпис) &quo ; &quo ; 2007р. Погоджено : Науковий керівник дипломної роботи : (підпис) , кандидат економічних наук, доцент &quo ; &quo ; 2007р. Завідувач кафедри &quo ;Економіки сільського господарства&quo ; : (підпис) &quo ; &quo ; 2007р. Дніпропетровський державний &quo ;ЗАТВЕРДЖУЮ&quo ; аграрний університет Завідувач кафедри &quo ;Економіки сільського господарства&quo ; Факультет менеджменту та маркетингу Кафедра &quo ;Економіки сільського господарства&quo ; Спеціальність &quo ; &quo ; 2007р. ЗАВДАННЯ на виконання дипломної роботи студентці Факультет менеджменту та маркетингу група Тема дипломної роботи : &quo ;Ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення&quo ; затверджена наказом по інституту № від &quo ; &quo ; 200 р. Термін здачі роботи : керівникові &quo ; &quo ; 200 р. рецензенту &quo ; &quo ; 200 р. Основні етапи виконання дипломної роботи : Етапи роботи Термін Вступ Розділ 1 НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Розділ 2 СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА У ГОСПОДАРСТВАХ РАЙОНУ Розділ 3 РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Висновки і пропозиції Перелік графічного матеріалу : таблиць - , рисунків - . Дата видачі завдання: &quo ; &quo ; 200 р. Завдання прийнято до виконання: &quo ; &quo ; 200 р. Студентка (підпис) &quo ; &quo ; 200 р. Календарний план-графік виконання дипломної роботи студентки № п/п Перелік робіт Строк виконання по плану фактично 1. Вибір теми дипломної роботи 2. Одержання індивідуального завдання, складання календарного плану (графіка написання дипломної роботи) 3. Підготовка до виконання дипломної роботи : підбір та вивчення літературних джерел; участь у виконанні науково-дослідних робіт, проведенні наукової конференції; - інші заходи 4. Уточнення теми дипломної роботи та каледарного плану графіка, виходячи зі специфіки діяльності підприємства 5. Підготовка : вступу, першого розділу; другого розділу; третього розділу; висновків; Здача науковому керівникові першого варіанту всієї роботи 6. Доопрацювання дипломної роботи з урахуванням зауважень наукового керівника 7. Написання та оформлення роботи в остаточному варіанті 8. Друк, зшивання роботи 9. Одержання відзиву наукового керівника 10. Одержання рецензії зовнішнього рецензента 11. Заключення завідувача кафедри 12.

Здача дипломної роботи, відгуку, рецензії секретарю ДЕК 13. Захист дипломної роботи План Вступ Наукові основи економічної ефективності виробництва продукції тваринництва Суть економічної ефективності виробництва молока Методика дослідження економічної ефективності виробництва молока 2. Сучасний рівень економічної ефективності виробництва молока у господарствах району 2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання у молочному скотарстві 2.2. Динаміка поголів’я корів, їх продуктивності та виробництва молока 2.3. Стан кормової бази і ефективність використання кормів 2.4. Економічна ефективність виробництва молока у господарствах 3. Резерв збільшення виробництва молока і підвищення його економічної ефективності 3.1. Перспективи розвитку молочного скотарства 3.2. Зміцнення кормової бази та поліпшення використання кормів у молочному скотарстві 3.3. Впровадження раціональної форми організації виробництва молока 3.4. Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва молока Висновки і пропозиції Список використаної літератури Вступ Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті господарського використання великої рогатої худоби одержують молоко, що відзначається високими якостями і є сировиною для виробництва молочних продуктів. Молоко і молочні продукти становлять основу повноцінного харчування населення. За науково обґрунтованими нормами харчування людина має споживати в середньому 380 кг (у перерахунку на молоко) молока і молочних продуктів, у тому числі 120 кг. молока у свіжому вигляді. Здобуваючи вищу освіту по спеціальності &quo ;Менеджмент організацій&quo ;, мені, як майбутньому фахівцю з цієї галузі, для подальшої роботи в органах державної статистики, податкової служби, для роботи на сільськогосподарських підприємствах, тема економічна ефективність виробництва молока імпонує, оскільки дає можливість отримати грунтовні знання для вирішення конкретних наукових, економічних і виробничих питань. В агропромисловому комплексі України відбуваються глибокі перетворення, які пов'язані з переходом до нової соціально-економічної системи. Вони охопили всі сфери виробництва,та особливо це відчувається в молокопродуктовому підкоплексі країни. Виникнення нових організаційних форм господарювання вимагає адекватних ринковій економіці внутрігосподарських відносин з поглибленням спеціалізації, розширенням кооперації та інших інтеграційних процесів в молочному скотарстві. За таких умов важливо визначити шляхи більш ефективного виробничого потенціалу при виробництві молока. Економічна криза в аграрному секторі супроводжується значним зменшенням поголів'я корів, зниженням продуктивності худоби, зростанням собівартості продукції молочного скотарства. В результаті обсяги виробництва та споживання продукції молока з року в рік скорочуються та, як наслідок, знижується ефективність та конкурентоспроможність вітчизняного молочного скотарства. Збільшення виробництва молока вимагає значного підвищення рівня зоотехнічної і ветеринарної роботи на фермах та комплексах.

Необхідно прослідкувати не лише процес організації галузі молочного скотарства на підприємстві, а й механізм його подальшого збуту (канали реалізації, методи позиціонування власної продукції та ціна), що є чи не найголовнішим питанням для успішного функціонування та прибутковості. Процеси доїння, зберігання, транспортування молока, умови утримання, годівлі, догляду за коровами також є головними та визначальними в якості продукції. В останні роки відбувається тенденція до різкого скорочення поголів'я великої рогатої худоби та й взагалі галузі тваринництва. На сьогоднішній день підприємцю сільського господарства, а саме так називається новий господар землі у більшості господарств згідно новим формам власності, не вигідно займатися тваринництвом. Галузь рослинництва більш менш переживає скрутне становище. Нарешті уряд почав розуміти, що кінцеве слово про долю тваринництва стоїть саме за ним. Що ж роблять урядовці? На проблему нестачі продукції цієї галузі відповідають наче б то переконливо - дозволено ввіз великого об'єму м'яса (яловичини та свинини) з-за кордону для задоволення внутрішніх потреб населення країни. Проте чи це є виходом з даної проблеми. Тут потрібне чітке прослідковування та контроль з боку держави стану ринку тваринництва, регулювання цін на ньому, бо навіщо ж тоді Україна має такі родючі землі, яких не має чим і удобряти, наприклад органічні добрива. Тому в даному дипломному проекті я хоч трішечки намагатимусь доторкнутись цієї проблеми. Хто як не аграрії повинні давати пропозиції уряду щодо сільського господарства. Я вважаю проблему ефективності виробництва молочного скотарства чи не найактуальнішою в наш час. Актуальність даного дослідження звісно що розглядають ще під кутом доцільності як такого, його корисності для суспільства. Молокопродукти посідають друге місце у споживчій корзині населення, дають висококалорійні для харчування продукти, забезпечують легку і харчову промисловості цінною сировиною. Метою даного дипломного проекту є обґрунтування тенденції розвитку молочного скотарства і його економічної ефективності за існуючих умов господарювання, дослідження та аналіз стану галузі молочного скотарства на прикладі сільськогосподарського виробничого коперативу &quo ;Колос&quo ;, так як дане господарство єдине на теперішній час, що займається виробництвом молока в районі, прогнозування виробництва молока в досліджуваному господарстві на перспективу, а також обгрунтування тенденції розвитку управління ризиками в галузі тваринництва і його економічного впливу на діяльність підприємства, прогнозування ймовірності настання ризиків в досліджуваному господарстві та пропонування шляхів їх зниження на перспективу. Задачами дипломного проекту є: - дослідження тенденції розвитку молочного скотарства, вплив окремих факторів на його економічну ефективність; - оцінка ризиків в діяльності підрозділів галузі тваринництва підприємства; - дослідження тенденції розвитку управління ризиками, вплив окремих факторів на нього; - інтегрований аналіз ризиків на основі фінансового стану галузі тваринництва; - розгляд можливих напрямків диверсифікації операційної діяльності господарства та страхування ризиків; - розробка пропозицій по вдосконаленню організації управління ризиками.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

2. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

3. Економічний потенціал національної економіки

4. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

5. Національна політика СРСР в роки перебудови

6. Національно визвольний рух в Індії
7. Валовий національний продукт
8. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

9. Система національних розрахунків

10. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

11. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

12. Етикет та його національні особливості

13. Національна система масових електронних платежів

14. Національний банк України

15. Національний банк України та особливості його функціонування

16. Функції Національного банку України

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

18. Національне та міжнародне право

19. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

20. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

21. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

22. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії
23. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях
24. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

25. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

26. Національно визвольний рух в Індії

27. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

28. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

29. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

30. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

31. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

32. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

33. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

34. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

35. Формування українського національного руху

36. Українська національна кухня

37. Методологічні засади розуміння національної культури

38. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського
39. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"
40. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

41. Конкурентоспроможність національної економіки

42. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

43. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

44. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

45. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

46. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

47. Етнонаціональні відносини й національна політика

48. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

49. Українська національна ідея

50. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

51. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

52. Збереження національних культур в епоху глобалізації

53. Національні системи класифікації готелів

54. Національна депозитарна система
55. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія
56. Баланси народного господарства і система національних рахунків

57. Інституційні чинники розвитку національної економіки

58. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

59. Національне відтворення

60. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

61. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

62. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

63. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

64. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

65. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

66. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів

67. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

68. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

69. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

70. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин
71. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
72. Аграрное право

73. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

74. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

75. Столыпинская аграрная реформа

76. Аграрные преобразования на Северном Кавказе

77. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

78. Столыпинская аграрная реформа

79. Организация Объединеных Наций

80. Аграрный вопрос в политике РСДРП

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

81. Брестская уния

82. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

83. Кревская уния и ее последствия

84. Организация Объединеных Наций

85. Новый аграрный поселок – главный центр первичной территориальной системы

86. Билеты по аграрному праву
87. Экономическая эффективность производства молока на примере ФГОУ СПО "Ялуторовский Аграрный колледж"
88. Вступительные билеты и ответы по физике для поступающих на заочное отделение в Саратовский государственный аграрный университет (СГАУ)

89. Новый подход к определению "нации", "национализм"

90. Экономическая эффективность производства молока на примере ФГОУ СПО "Ялуторовский Аграрный колледж"

91. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

92. Аграрная партия России (АПР)

93. “Аграрно-крестьянский вопрос” и его разрешение с помощью реформы 1861 г.

94. Столыпинская аграрная реформа 1906 - 1917 гг.

95. Аграрная реформа П. Скоропадського

96. Аграрные кризисы

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

97. Люблінська та Берестейська унії

98. Проекты решения аграрного вопроса в России

99. “Оруженосцы нации”: вермахт и части особого назначения СС (1934-1939 гг.)

100. Аграрный вопрос


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.