Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розвиток транспортного машинобудування в Україні

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (м. Северодонецьк) Кафедра «Економіка підприємства» КУРСОВА РОБОТА по дисципліні «Регіональна економіка» на тему « Розвиток транспортного машинобудування в Україні» Ерофеева Яна Тарасівна Факультет хімічний курс другий (II) шифр групи ЭП-28з спеціальність 6.030504 Куратор ас. Соколова Г.Б. Северодонецьк 2009 р. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Структура і міжгалузева кооперація транспортного машинобудування 1.1 Структура транспортного машинобудування 1.2 Міжгалузева кооперація підприємств транспортного машинобудування РОЗДІЛ 2. Передумови, чинники розвитку і розміщення транспортного машинобудування 2.1 Природні і економічні передумови розвитку підприємств транспортного машинобудування 2.2 Основні чинники, які визначають стан економіки транспортного машинобудування РОЗДІЛ 3. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку транспортного машинобудування 3.1 Основні регіони розміщення транспортного машинобудування 3.2 Техніка, економічний стан 3.3 Проблеми і перспективи розвитку транспортного машинобудування РОЗДІЛ 4. Державне регулювання транспортного машинобудування 4.1 Законодавче і організаційне забезпечення державного регулювання транспортного машинобудування 4.2 Перспективні напрями державного регулювання транспортного машинобудування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Машинобудування — провідна галузь промисловості, яка забезпечує випуск різноманітних машин і устаткування для багатьох галузей господарства і населення. Машинобудування визначає науково-технічний прогрес у національній економіці, забезпечує її технічне переозброєння, інтенсифікацію і підвищення ефективності всього суспільного виробництва. Машинобудування є надзвичайно складною галуззю, до якої входять декілька десятків спеціалізованих галузей. Залежно від продукції, що випускається, вони об'єднуються у групи: важке, транспортне, сільськогосподарське, точне машинобудування, верстатобудування. На початку 90-х років XX ст. машинобудування виробляло близько третини загального обсягу промислової продукції в Україні. Тепер, внаслідок зупинки багатьох потужних підприємств, обсяги продукції значно зменшились, а окремі виробництва цілком зникли. Найбільший спад виробництва відбувся в галузях важкого (передусім енергетичного, гірничошахтного), сільськогосподарського машинобудування, автомобілебудування, приладобудування та ін. Транспортне машинобудування охоплює виробництво різноманітних транспортних засобів. Зокрема, автомобілебудування представлене випуском легкових автомобілів (Запоріжжя), вантажних (Кременчук), автобусів (Львів), вантажопасажирських машин (Луцьк), двигунів (Мелітополь). Воно орієнтується у своєму розміщенні на висококваліфіковані кадри та можливості кооперування виробництва (зручне транспортно-географічне положення). Обсяги виробництва на цих підприємствах останнім часом різко скоротилися. Одночасно в інших регіонах (Крим, Донбас, Чернігівська, Одеська області) з'являються автоскладальні підприємства на базі колишніх авторемонтних, які випускають готову продукцію з деталей, отриманих із-за кордону.

Саме, транспортне машинобудування, це група галузей машинобудування, що випускають засоби транспорту (авіа, судноплавний, автомобільний, залізничний, трубопровідний і ін.). Транспортне машинобудування поставляє народному господарству тепловози, електровози, залізничні вагони, морські і річкові судна, літаки, вантажні і легкові автомобілі, автобуси і т. і. Мета курсової роботи: а) ознайомитися із структурою і міжгалузевою кооперацією транспортного машинобудування; б) ознайомитися з природними і економічними передумовами розвитку підприємств транспортного машинобудування і основними чинниками, які визначають стан економіки транспортного машинобудування; в) ознайомитися з сучасним станом, проблемами і перспективами розвитку транспортного машинобудування; г) на заключному етапі вивчення даної теми дати характеристику державного регулювання транспортного машинобудування і освітити перспективи розвитку даної галузі машинобудування. РОЗДІЛ 1. Структура і міжгалузева кооперація транспортного машинобудування Структура транспортного машинобудування Машинобудівний комплекс — сукупність галузей обробної промисловості, що виробляють машини, устаткування, обладнання, прилади та пов'язану з ними продукцію (товари, послуги), для потреб народного господарства. Основою комплексу є машинобудування, тобто виробництво машин машинами. За класифікацією, яка діяла до 2000 р. (ЗКГНГ), до комплексу входили також галузі «промисловість металевих конструкцій і виробів», «ремонт машин і устаткування» та «промисловість медичної техніки». З уведенням в дію Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) цей комплекс має іншу структуру і складається з підсекцій DK DL DM, тобто виробництво машин та устаткування, виробництво електричного та електронного устаткування, транспортне машинобудування (Додаток А). Транспортне машинобудування займає велику частку у співвідношенні до усього виробництва машинобудування (Рис.1.1). Порівняно з класифікацією за ЗКГНГ до інших галузей відійшла низка складових частин. Зокрема, до підсекції «металургія і оброблення металу» відійшли виробництва заготовок, металоконструкцій і металовиробів, металевого інструменту, котлів, парогенераторів, атомних реакторів. Виробництво абразивного інструменту, скляних і керамічних ізоляторів відійшли до підсекції «виробництво інших неметалевих виробів». Ремонт транспортних засобів для населення і побутової техніки відійшли до секції «оптова і роздрібна торгівля». Із секції «будівництво» до відповідних класів і підкласів машинобудування відійшли монтаж і наладка машин і устаткування. Так само розподілено і ремонт машин і устаткування. Рис. 1.1. Частка транспортного машинобудування у загальному обсязі машинобудування Процес виробництва у транспортному машинобудуванні умовно можна розподілити на такі стадії: • проектно-конструкторська розробка виробів, технологічна і матеріально-технічна підготовка виробництва; • виробництво заготовок, напівфабрикатів та окремих деталей і деяких комплектуючих виробів методами лиття, кування, штампування, пресування, прокатки, вальцювання, екструзії, спікання, зварювання з металевих і неметалевих матеріалів і їх комбінацій.

Ці методи і процеси можуть бути виконані безпосередньо на машинобудівному підприємстві його підрозділами або іншими підприємствами своєї галузі чи інших галузей; • виготовлення деталей методами механічного оброблення (різанням, тиском, екструзією, пресуванням тощо), електромеханічного, термічного, електрохімічного та ін.; • складання деталей у групи, вузли та інші частини, виготовлення намоточних груп (обмоток, котушок), монтажних плат, складання з них машин, агрегатів, приладів, заводські контрольно-вимірювальні операції, заводські приймально-здавальні випробування готової продукції та її окремих груп; • монтаж і налагодження машин, агрегатів, устаткування, комплексів і систем машин у замовника; • технічне обслуговування і ремонт машин і устаткування в період їх експлуатації у користувачів. Підприємства можуть виконувати всі стадії або відособлено окремі стадії, наприклад, лише складальні підприємства, монтажно-налагоджувальні тощо. Спрощена схема структури транспортного машинобудування має вигляд (Див. Рис1.2). Рис. 1.2. Спрощена схема структури транспортного машинобудування 1.2 Міжгалузева кооперація підприємств транспортного машинобудування Транспортне машинобудування унікальна галузь, яка має зв'язки зі всіма галузями народного господарства. Чи то транспортні перевезення, чи то – залізничний транспорт - вона скрізь і всюди. Поставки транспортному машинобудуванню здійснюють також безліч галузей господарського комплексу. Існує і внутрішня кооперація галузей транспортного машинобудування. Автомобілебудування тісно пов'язано із залізничним транспортом, авіабудування з суднобудівельним і т.і. Потужний комплекс транспортного машинобудування України сформувався як складова комплексу транспортного машинобудування колишнього СРСР. Спеціалізація підприємств комплексу була наближена до оптимальної і характеризувалась ефективністю зв'язків за кооперацією хоча не всі вони були досить раціональні. Спеціалізація українського комплексу транспортного машинобудування відображає специфіку структури її економіки, у тому числі промисловості. Великий вплив має історичний чинник, зокрема, підготовка висококваліфікованих виробничих кадрів, розвинутої науково-дослідної бази, будівництва, заводів з багатодесятирічною історією. У комплексі транспортного машинобудування колишнього СРСР частка України у 1990 р. становила: у вартості промислових виробничих фондів — близько 16 %, у чисельності промислово-виробничого персоналу — 21,3 %, в обсязі виробленої продукції — близько 19 %. У промисловості України комплекс транспортного машинобудування був провідною і пріоритетною галуззю. До 1990 р. темпи зростання обсягів його продукції стійко перевищували середні по промисловості. У 1990 р. його частка у показниках промисловості становила: у початковій вартості основних промислово-виробничих фондів — 9,83 %; у чисельності промислового виробничого персоналу — 15,15 %; у продукції промисловості — 10,7 %. Спостерігалась тенденція до зменшення частки транспортного машинобудування і зростання частки ремонту машин і устаткування. Падіння обсягів виробництва у комплексі транспортного машинобудування і особливо у наукомістких виробництвах було значно більшим, що і призвело до певних структурних змін (Див.

Зі свого боку, українська інтелігенція засуджувала схильність євреїв, які протягом століть жили серед українців, до ототожнення з сильнішими росіянами. І хоч робилися спроби досягти взаєморозуміння й навіть співпраці (наприклад, заходи Михайла Драгоманова та Арона Лібермана чи Симона Петлюри та інших українських соціалістів, з одного боку, та видатного сіоністського діяча Володимира Жаботинського — з іншого), вони не мали великого успіху. Відтак ці дві спільності продовжували жити у близькому сусідстві, але в майже цілковитій ізоляції одна від одної. До того ж багато представників кожної з них були схильні скоріше таїти в собі старі образи, ніж плекати спільні інтереси і взаєморозуміння. Соціально-економічний розвиток Східної України наприкінці XIX ст. характеризують три основні риси: економічний застій у більшості сільських районів; швидка індустріалізація в Кривому Розі та Донбасі; зростаюча присутність в країні неукраїнців. Як ми пересвідчилися, саме неукраїнці, головним чином росіяни та євреї, були найбільш причетними до промислового розвитку та зростання міст

1. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

2. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

3. Розвиток недільних шкіл в Україні

4. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

5. Правовые проблемы транспортно-экспедиторской деятельности

6. Розвиток рекламних агентств на Україні
7. Машинобудування України
8. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

9. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

10. Розвиток української мови

11. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

12. Розвиток лізингу в Україні

13. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

14. Формування та розвиток банківської системи України

15. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

16. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

17. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

18. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

19. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

20. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

21. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

22. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
23. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
24. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

25. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

26. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

27. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

28. Розвиток мистецтва України

29. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

30. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

31. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

32. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

33. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

34. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

35. Розвиток соціології в Україні

36. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

37. Розвиток церковної архітектури в Україні

38. Розвиток науки на Україні
39. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України
40. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

41. Важке машинобудування в Україні

42. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

43. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

44. Гетьманщина і розвиток українознавства

45. Виникнення та формування українського етносу

46. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

47. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

48. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

50. Історія виникнення і розвиток гештальттерапії

51. Планування у транспортному комплексі України

52. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні

53. Атомна енергетика України і РПС

54. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
55. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
56. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

57. Громадянство України

58. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

59. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

60. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

61. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

62. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

63. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

64. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

66. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

67. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

68. Стратегическое управление (укр)

69. Історія України

70. Історія соборності України
71. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
72. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

73. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

74. Исторія українського друкарства

75. Період гетьманщини України

76. Походження людини та її поява на території України

77. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

78. Україна після смерті Богдана Хмельницького

79. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

80. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

81. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

82. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

83. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

84. Українська національна революція 1649-1657рр

85. Культура початку ХХ ст Українська музика

86. Портрет доби українського бароко
87. Лекції з української та зарубіжної культури
88. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

89. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

90. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

91. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

92. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

93. Податкова політика України

94. Економічне районування України

95. Святкування Великодня на Україні

96. Українська держава П. Скоропадського

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

98. Загальна характеристика конституції України

99. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

100. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.