Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Організація та методика аудиту» Тема роботи: Методика аудиту готової продукції та її реалізаціїКерівник роботи:Виконала: студентка IV курсу заочного відділення (підпис) (П.І.П) (дата)(підпис) (дата) Харків 2008 рік План Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту Розробка методики аудиту готової продукції Розділ 2. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки 2.1 Порядок укладання договору на проведення аудиту 2.2 Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику 2.3 Підготовка плану і програми перевірки Розділ 3. Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.1 Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.2 Методи перевірки і контрольні процедури з аудиту готової продукції 3.3 Етапи аудиту готової продукції 3.4 Формування робочих документів аудитора 3.5 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту Висновки і пропозиції Список використаних джерел ВСТУП Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо. У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. Саме власника, а не когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава. В економічному відношенні всі ці власники відділені від своїх часток власності, що перебувають у різних господарюючих суб`єктах (акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційних банках, інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти об`єктивною і достовірною інформацією про використання цієї власності. Адже саме власнику необхідна подібна інформація про фінансовий стан підприємства, його потенціал і стабільність у майбутньому. Власник має і повинен знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ним у підприємство кошти. Але не кожен, хто здійснює управління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірну інформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників має захистити держава. Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особі податкових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку та звітності.

Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність. Зокрема, така інформація необхідна: власникам господарюючих суб`єктів для визначення стратегії їх розвитку; банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту; інвесторам (місцевим та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у інші господарюючі суб`єкти; постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги; акціонерам для контролю за роботою адміністрації товариства; державним органам для планування потреб макроекономіки та оцінки податкових надходжень до бюджету тощо. Для підтвердження достовірності звітної і облікової інформації господарюючих суб`єктів виникає потреба у перебудові всієї системи фінансового контролю на основі вивчення і використання міжнародного досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердження здійснюють аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами. Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб висвітлити основні принципи і методи аудиту готової продукції та її реалізації. Робота складається з трьох розділів, у яких послідовно розглядається методологія аудиту готової продукції її реалізації. Розділ 1.Теоретичні аспекти організації аудиту. Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту. Аудит у західній теорії і практиці прийнято вважати процесом, за допомогою якого компетентний незалежний працівник накопичує й оцінює свідчення про інформацію, що піддається кількісній оцінці і стосовної до специфічної господарської системи, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації встановленим критеріям. Аудит має древню історію. Думають, що фактично ще в Древньому Єгипті (близько 2600 р. до н.е. ) існували чиновники, що сполучали функції обліку, керування і контролю. У Римській імперії (1 - 26 р. н.е. ) контрольні функції здійснювалися спеціальними службовцями (куратори, прокуратори, квестори). Після падіння Римської імперії аудит одержав широке поширення в Італії. Купці Флоренції і Венеції використовували працю аудиторів для перевірки платоспроможності капітанів торгових судів, що везли величезні багатства на свій континент. У цей час аудит мав строго цільовий напрямок - запобігання помилок. Батьківщина сучасного аудита - Англія. Писемні пам'ятки, що вказують на існування аудиторства в Англії, восходять до 13-14 вв. Прийоми аудита до той час складали переважно в детальній перевірці кожної операції, тестування чи вибіркова перевірка, як аудиторські процедури, були невідомі.

В історії розвитку аудита можна виділити кілька періодів: до 1500 р.; 1500 - 1830 (1860) р.; 1830 (1860) - 1905 р.; 1905 - 1933 р.; 1933 - 1940 р.; з 1940 р. по нинішній час. Перший період закінчувався в 1500 р. Ця дата відзначена довільно, але вона найбільше точно відбиває стан &quo ;перелому&quo ; у загальній економічній ситуації. Однієї з причин цього з'явилося відкриття Америки, і як наслідок збільшення обсягу товарів, капіталу, робочої сили в загальносвітовому масштабі. Інша причина - 1494 р. по праву вважається датою підстави навчання про подвійний запис (Лука Пачоллі). 1500 - 1830 (1860) рр. Цілі і прийоми аудита не були змінені і складалися у виявленні помилок і перевірці чесності осіб, відповідальних за податкові платежі. У цей час істотно підвищилося значення аудита, тому що відбувся поділ між власниками підприємства: керуючими й інвесторами. Акціонерам не тільки була потрібна гарантія схоронності капіталу, але й одержання дивідендів. Тільки аудитор міг дати висновок про вірність і об'єктивність перевіреної фінансової звітності і про імовірність продовження діяльності підприємства найближчим часом. Прийшло розуміння необхідності і важливості існування системи внутрішнього контролю. Причиною, по якій датою закінчення даного періоду був обраний 1860 р., з'явилося те, що Кримська війна викликала визначені зміни в економіці всіх країн, а це привело до зміни цілей і прийомів аудита. 1860 - 1905 р. Період відрізняється бурхливим економічним ростом. Величезні по своїх масштабах угоди привели до створення корпорацій. Цей період відзначений появою консолідованого балансу (1904 р.). Усе це підвищувало роль і значення інституту аудиторства. Була визнана необхідність внутрішнього контролю. Але йому приділялася роль органа, що брав участь не в перевірці і виявленні помилки, а в створенні єдиної стандартної системи обліку. Основний акцент був спрямований на систему контролю грошових потоків. Оскільки й облікова система, і організаційна структура перетерпіли значні зміни убік посилення, то й аудитори могли вже застосовувати прийоми вибірки. Тестування стало використовуватися тільки в останні десятиліття 19 століття. В умовах швидкоростучого виробництва аудитор більше не міг перевіряти кожну операцію величезної корпорації. Аж до 1905 р. обмежуючим фактором обсягу тестування були зміни і нововведення в системі обліку і внутрішнього контролю. Цілі аудита в цей час складаються у виявленні різного роду помилок навмисного характеру. Історично основним центром розвитку аудита з'явилися Великобританія і США. У першому десятилітті ХХ в. американський аудит став розвиватися незалежно, оскільки підприємцями США була визнана неможливість застосування цілей і підходів англійського аудита до особливостей їхнього бізнесу. Перші роботи з американського аудита характеризують зміну цілей у такий спосіб: виявлення і запобігання ненавмисних помилок. Пізніше цілями аудита стали: установлення фінансового стану і прибутковості підприємства; запобігання навмисних і ненавмисних помилок - другорядна мета. Відповідно до зміни цілей відбулися і значні зміни в прийомах.

Сравнительный (межзаводской) анализ Сравни'тельный (межзаводско'й) ана'лиз в СССР, сопоставление показателей экономической эффективности работы отдельных (как правило, родственных) предприятий, производственных объединений с целью объективной оценки результатов их деятельности. С. (м.) а. позволяет оценить напряжённость плановых задании, итоги социалистического соревнования, выявить резервы производства, способствует распространению передового опыта.   Межзаводские сравнения предполагают сопоставимость объектов и показателей их работы. Она достигается исключением несравнимых величин, корректировкой показателей с помощью поправочных коэффициентов, пересчётом показателей по методологии их расчёта на др. предприятиях и т.д. Основные условия сопоставимости: соблюдение качественной однородности сравниваемых показателей, единство методики их расчёта; применение единых измерителей продукции, одинаковость географических условий и расположения по отношению к поставщикам материалов и техники и потребителям готовой продукции; одинаковое количество рабочих дней в сравниваемых периодах и т.д

1. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

2. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

3. Аудит готовой продукции

4. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

5. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

6. Аудит реализации продукции
7. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
8. Аудит реализации продукции

9. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

10. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

11. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

12. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

13. Види та методи фінансового аналізу

14. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

15. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

16. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

17. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

18. Методи та прийоми економічного аналізу

19. Облік готової продукції та її реалізації

20. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

21. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

22. Організація і методика аудиту
23. Організація і методика аудиту доходів підприємства
24. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

25. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

26. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

27. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

28. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

29. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

30. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

31. Аналіз виробництва та реалізації продукції

32. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

34. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

35. Рельєф та ландшафтна організація

36. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

37. Організація та планування кредитування

38. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
39. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
40. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

41. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

42. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

43. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

44. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

45. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

46. Організація обліку в магазині "Світанок"

47. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

48. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

50. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

51. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

52. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

53. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

54. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
55. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
56. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

57. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

58. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

59. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

60. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

61. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

62. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

63. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

64. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

66. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

67. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

68. Експертиза та контроль реалізації товару

69. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

70. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв
71. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
72. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

73. Міжнародні фінансові організації та їх роль

74. Світова організація торгівлі: цілі та функції

75. Україна та міжнародні економічні організації

76. Економічні та правові основи управління організацією

77. Кризове явище функціонування та розвитку організації

78. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

79. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

80. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

82. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

83. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

84. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

85. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

86. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"
87. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
88. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

89. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

90. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

91. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

92. Організація та проведення туристичних походів

93. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

94. Організація і методика податкового контролю

95. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

96. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

97. Зміст поточних планів та організація їх розробки

98. Організація виробництва продукції на підприємстві

99. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.