Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Експертна профілактика в окремих видах досліджень

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст 1. Експертна профілактика у судово-трасологічних дослідженнях 2. Експертна профілактика у техніко-криміналістичних дослідженнях документів 3. Експертна профілактика у судово-автотехнічних дослідженнях 4. Експертна профілактика у судових пожежно-технічних дослідженнях Список використаних джерел 1. Експертна профілактика у судово-трасологічних дослідженнях Засадничими роботами в області трасологічної експертизи продовжують залишатися фундаментальні дослідження Б.І. Шевченко і Г.Л. Грановського. Їх роботи сприяли створенню теоретичного обгрунтування і практично прийнятної класифікації слідів, які вивчаються трасологічною експертизою по механізму дії при обстеженні, мірі вираженості сліду, способу передачі слідом інформації, виду слідоутворення. Трасологія (від фр. (гасе — слід і грецьк. iоsоs — учення) — розділ криміналістики, який вивчає теоретичні основи слідоутворення, закономірності виникнення слідів, що відображають механізм вчинення злочину, а також розробляє рекомендації щодо застосування методів і засобів вивчення слідів, їх вилучення та дослідження з метою визначення обставин, суттєвих для розкриття, розслідування та попередження злочинів . У криміналістиці в широкому значенні поняття &quo ;слід&quo ; розуміють як будь-яке відображення, зміну, зникнення, появу будь-чого на місці події; у вузькому розумінні — як відображення зовнішньої будови одного об'єкта на другому внаслідок їх взаємодії. Тому вчення про сліди в широкому значенні слова називають слідознавством, а у вузькому — власне трасологією. Теоретичною основою трасології є філософські концепції матеріалістичної діалектики : • у світі немає двох однакових речей, тобто кожний об'єкт матеріального світу індивідуальний; • слід-відображення не може існувати без явища, речі, предмета, який він відображає, тобто якщо є слід, то є й об'єкт, що його залишив; • під час дії твердих тіл слід-відображення є конформним до об'єкта, з яким контактує тіло. Індивідуальність матеріальних об'єктів і конформність слідів-відображень дають змогу ототожнювати об'єкт за його слідом (пальця, взуття, каналу ствола на кулі тощо) . У трасології слід — це матеріальний об'єкт, який відображає зовнішню будову об'єкта взаємодії. Він є відображенням одного предмета на іншому, що виникає внаслідок їх взаємодії. У механізмі взаємодії беруть участь два об'єкти: той, що утворює слід, і той, що його сприймає. Взаємодія може бути контактною та безконтактною, тому й сліди поділяють відповідно на контактні (локальні), що утворюються в місці контакту (наприклад, слід пальця, взуття, знаряддя злому), і безконтактні (периферичні) (пиловий слід від склянки, сліди кіптю поверхні навколо предмета, що був на підлозі в кімнаті під час пожежі). Причиною взаємодії є будь-яка енергія — механічна, термічна, хімічна, біологічна. Під дією механічної енергії сліди утворюються внаслідок переміщення об'єктів у просторі, відокремлення частини від цілого, поділу цілого на частини, залишкової деформації. Під дією термічної енергії сліди утворюються унаслідок закопчування, обвуглювання, спопеління. Хімічна енергія сприяє утворенню слідів через окислення, розкладання та сполучення.

Під дією біологічної енергії сліди виникають внаслідок розмноження, відмирання, розкладання, гниття тканин біооб'єктів . У криміналістичній літературі наводиться кілька класифікацій слідів, найзагальніша з яких — поділ слідів на три групи: • сліди-відображення передають зовнішню будову тієї частини слідоутворюючого об'єкта, яка контактує з матеріалом, що сприймає сліди; • сліди-предмети — матеріальні об'єкти особистого, побутового, виробничого призначення, залишені на місці події чи винесені звідти; • сліди-речовини — частинки лакофарбових покриттів, потожи-рової речовини, сипких, рідких та газоподібних тіл, які залишаються на предметах на місці події чи зникають звідти. За видом об'єктів, що утворюють сліди, розрізняють сліди людини, зброї, знарядь, інструментів, виробничих механізмів, транспортних засобів; за механізмом утворення — сліди нашарування, відшарування, локальні, периферичні, об'ємні та поверхневі. Слід нашарування утворюється в результаті відокремлення частинок від об'єкта, і утворює сліди та нашарування їх на об'єкті, який сприймає сліди, Слід відшарування утворюється внаслідок відокремлення частинок від об'єкта, що сприймає сліди . За зоною взаємодії (контакту) об'єктів сліди поділяють на локальні та периферичні. Локальний слід утворюється в місці контакту,; периферичний — за його межами. За ступенем деформації поверхні, що сприймає сліди, розрізняють сліди поверхневі та об'ємні. Об'ємні сліди утворюються в разі руйнування об'єкта або його пластичної деформації. Поверхневі сліди поділяються на забарвлені та безбарвні. Забарвлені можуть бути нанесені барвником; вони бувають слідами нашарування та відшарування. Безбарвні сліди утворюються безбарвною речовиною (наприклад, потожировою). Безбарвні сліди, у свою чергу, поділяються на видимі, маловидимі (слабовидимі), тобто такі, що спостерігаються за певних умов (наприклад, на просвіт при боковому освітленні), і невидимі, тобто такі, які неможливо виявити не тільки візуально, а й за допомогою оптичних засобів (лупи, мікроскопа). Маловидимі сліди виникають на полірованій поверхні (склі, нікельованому металі, полірованому дереві тощо), невидимі — на шорсткій (папері, картоні, фанері, струганому дереві, пофарбованих стінах тощо) . Матеріальні сліди виявляють, фіксують і вилучають під час огляду місця події. Методи та засоби виявлення і фіксації слідів залежать від виду поверхні та матеріалу об'єкта, що сприймає їх. Для виявлення слідів застосовують візуальні прийоми огляду — на просвіт, у косому, розсіяному, затемненому світлі; інструментальні прийоми виявлення слідів — огляд у концентрованих променях світла, з лупою, мікроскопом та іншими приладами; спеціальні засоби для виявлення невидимих слідів — магнітні та феромагнітні порошки, хімічні препарати, випромінювання — ультрафіолетових, інфрачервоних, рентгенівських, радіоактивних, лазерних джерел тощо. Сліди формуються під час контакту об'єкта, що сприймає слід, з об'єктом, що утворює його, під впливом кількох різноспрямованих сил. У разі статичного контакту об'єкт, що утворює сліди, діє перпендикулярно до поверхні того, що сприймає сліди, а в разі динамічного контакту об'єкт, що утворює сліди, ковзає по поверхні того, що сприймає їх.

Унаслідок статичного контакту утворюються статичні сліди (наприклад, сліди рук), а внаслідок динамічного — динамічні (сліди розрізу, розпилу, розрубу, транспортних засобів тощо). Отже, залежно від відносного руху об'єктів під час слідоутворення сліди розподіляються на статичні та динамічні . Об'єктами судово-трасологічних досліджень є сліди рук, ніг та взуття людини; автомобільних, мотоциклетних, велосипедних, тракторних шин, слідів засобів злому та інструментів, закриваючі та контрольні засоби (замки, запори, пломби); сліди зубів та нігтів на пластичних матеріалах; частини розділених предметів та інш. До ідентифікаційних досліджень можуть проводитись дослідження з метою виявлення слідів на конкретних об'єктах, а також визначення того, чи можна цей слід для ототожнення людини чи предметів. Основним методом судово-трасологічних ідентифікаційних досліджень є роздільний аналіз й послідовне зіставлення загальних та особистих ознак зовнішньої побудови сліду, що досліджується та досліджуваного об'єкту . За слідами-відображеннями можуть бути ототожнені всі предмети матеріального світу, які мають відносно стабільну структуру, в тому числі й вироби масового виробництва ( взуття фабричного виготовлення, шини, кабельна продукція, ґудзики, пляшки і т.п.). Не дивлячись на те, що для виготовлення багатьох предметів масового виробництва використовуються ті ж самі агрегати (прес-форми, штампи), кожний предмет в процесі його виготовлення отримує обумовлений випадковими факторами комплекс різноманітних ознак його зовнішньої побудови, який в іншому однотипному предметі не повторюється. У теперішній час за слідами-відображеннями успішно ототожнюються різні вироби масового виробництва, в тому числі і такі, які ще не знаходились в експлуатації. Якщо ж ці вироби вже знаходились в експлуатації, то вони , окрім випадкових ознак технічного характеру, отримують ознаки експлуатаційного характеру, які також обумовлені випадковими фаторами, що значно полегшує їх ототожнення за залишеними слідами-відображеннями . Завдання експерта у судово-трасологічних експертизах у руслі експертної профілактики доволі різнорідні з огляду на широкий предмет даного дослідження. У цьому виді дослідження можуть бути виявлені такі обставини, що могли сприяти вчиненню злочину, та надані пропозиції експерта з приводу попередження злочинів : 1. Використання неякісних матеріалів для виготовлення запорів, замків, пломб, що дало змогу злочинцю більш легко проникнути до приміщення чи складу; 2.Використання неякісних штампів для відтиску на пломбах, що призвело до нечіткого відбиття цього штампу, що в свою чергу дає можливість підробки чи повторного використання старої пломби; 3.Заводський брак при виготовленні деталей на заводі (фабриці); 4. Удосконалення агрегатів та іншого обладнання, які використовуються для виготовлення деталей, штампів; 5.Конструктивні дефекти та недоліки в виготовленні замків й інших замикаючих пристроїв; 6.Недоліки маркировки, упаковки та укупорки матеріальних цінностей, які були предметом злочинного посягання; 7.Недоліки в зберіганні та транспортуванні матеріальних цінностей, контроль за їх кількістю та якістю; 8.М

З часом фольклористика ста самостйною наукою, формуться  структура, розробляються методи дослдження. Зараз фольклористика це наука, що вивча закономрност та особливост розвитку фольклору, характер  природу, сутнсть, тематику народнопоетично творчост,  специфку та спльн риси з ншими видами мистецтва; особливост побутування та функцонування текств усно словесност на рзних етапах розвитку; жанрову систему  поетику. Вдповдно до спецально поставлених перед цю наукою завдань фольклористика подляться на дв галуз: сторю фольклору та теорю фольклору. ¶сторя фольклору це галузь фольклористики, що вивча процес виникнення, розвиток, побутування, функцонування, трансформацю (деформацю) жанрв та жанрово системи у рзн сторичн пероди на рзних територях. ¶сторя фольклору вивча окрем народнопоетичн твори, продуктивн та непродуктивн пероди окремих жанрв, а також цлсну жанрово-поетичну систему в синхронному (горизонтальний зрз окремого сторичного пероду) та дахронному (вертикальний зрз сторичного розвитку) планах

1. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

2. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

3. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

4. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

5. Дослідження харчування

6. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
7. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
8. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

9. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

10. Метеорологічні дослідження

11. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

12. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

13. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

14. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

15. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

16. Криміналістична профілактика злочинів

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

18. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

19. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

20. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

21. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

22. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
23. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
24. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

25. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

26. Дослідження методів чисельного інтегрування

27. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

28. Дослідження чисельних методів інтегрування

29. Історіографія досліджень голодомору

30. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

31. Палеонтологічні дослідження

32. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

33. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

34. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

35. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

36. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

37. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

38. Кабінетні методи маркетингових досліджень
39. Маркетингове дослідження
40. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

41. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

42. Маркетингові дослідження

43. Маркетингові дослідження з використанням анкети

44. Маркетингові дослідження на підприємстві

45. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

46. Організація маркетингових досліджень в туризмі

47. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

48. Характеристика маркетингового дослідження товару

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Дослідження асортименту пральних машин

50. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

51. Дослідження поведінки споживачів

52. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

53. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

54. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
55. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду
56. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

57. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

58. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

59. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

60. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

61. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

62. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика

63. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

64. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки

65. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

66. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

67. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

68. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

69. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

70. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій
71. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні
72. Променеве дослідження молочної залози

73. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

74. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

75. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

76. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

77. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

78. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

79. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

80. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

81. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

82. Дослідження та розробки на підприємстві

83. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

84. Методи науково-педагогічних досліджень

85. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

86. Основи наукових досліджень
87. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
88. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

89. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

90. Методи наукових і експериментальних досліджень

91. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

92. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

93. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

94. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

95. Організація патопсихологічного дослідження

96. Профілактика та корекція поведінки підлітків

Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные

97. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

98. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

99. Дослідження тривожності п’ятикласників


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.