Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА Кафедра теорії держави і права КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України. Виконав : студент І-го курсу, юридичного факультету СТЕФАНЧУК Микола Олексійович Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор КондратьЄв Радомир Іванович м. Хмельницький, 1999 р. План Вступ. 3 Глава 1. ТеоретиЧне та ІсториЧне обгрунтуваннЯ принципу розподІлу влад. 4 ГЛАВА 2. КонституцІйнІ основи розподІлу та взаЄмодІЇ гІлок державноЇ влади в УкраЇнІ 9 ВИСНОВОК. 17 Використана лІтература та нормативно-правовІ акти. 18Вступ. В час коли Українська держава стала на шлях побудови незалежної, суверенної, демократичної держави виникає необхідність застосування принципу розподілу влад як одного з основних принципів демократичної держави. Значних зрушень зазнала Україна у цій сфері протягом невеликого, як для держави, відрізку часу. Взаємодія гілок державної влади забезпечує нормальне функціонування державного механізму в цілому, оскільки не дає можливості жодній з гілок влади узурпувати владні повноваження інших. Саме з цією метою засновники ідеї розподілу влад створили систему стримань та противаг. Для забезпечення дійсної незалежності однієї гілки влади від іншої потрібно, щоб кожна з них мала реальну можливість впливати на іншу. З допомогою розподілу влади правова держава організовується та діє правовими засобами. Разом з тим принцип розподілу влади є не стільки жорстким розподілом функцій та компетенцій, скільки механізмом їх тісної взаємодії для вирішення проблем державотворення. Взаємодія гілок державної влади як принцип Конституційного ладу України є досить актуальною проблемою в наш час, оскільки наша держава лише починає розвивати такий інститут конституційного права України як інститут розподілу і взаємодії гілок державної влади, а отже і потребує якомога кращого вирішення нагальної проблеми.Глава 1. Теоретичне та історичне обгрунтування принципу розподілу влад. Теорія розподілу влад зародилась у Франції в середині XVIII століття і була пов'язана, передусім з боротьбою буржуазії проти феодального абсолютизму, боротьбою з системою, що гальмувала розвиток суспільства і держави. Поява нової концепції була пов'язана з іменем Шарля Монтеск'є, людини, відомої не лише в якості прогресивного теоретика, але і як досвідченого практика державно-правової діяльності, який розуміє неефективність функціонування державних органів. В своїй фундаментальній праці "Про дух законів" (1748г.) Монтеск'є виклав результати довготривалого дослідження політико-правових встановлень декількох держав і прийшов до висновку, що "свобода можлива при будь-якій формі правління, якщо в державі владарює право, гарантує дотримання законності через розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову, які взаємно стримують один одного". В XIII главі 5-ої книги “Про дух законів” Монтеск’є порівнює деспотичне правління з звичаями дикунів Луізіани, котрі, бажаючи дістати з дерева плід, зрубують дерево під самий корінь. Так діє і деспотичне правління, само підрубуючи крону, на котрій воно тримається.

Як видно, ціль теорії - створення безпеки громадян от зловживання влад, забезпечення політичних прав і свобод. Звичайно, що теорія розподілу влад виникла не на порожньому місці, вона була логічним продовженням розвитку політико-правових ідей, що виникли в XVII столітті в Англії, теорія розподілу влад стала частиною теорії правової держави. Розглянемо конкретніше основні положення теорії розподілу влад (за Монтеск'є). По-перше, існує три гілки влади: законодавча, виконавча і судова, які повинні бути розділені між різними державними органами. Якщо ж в руках одного органа сконцентрується влада, різна за своїм змістом, то з'явиться можливість для зловживання цією владою, а відповідно, права і свободи громадян будуть порушуватись. Кожна гілка влади здійснює певні функції держави. Основне призначення законодавчої влади - "виявити право і сформулювати його у вигляді законів, які б були загальнообов'язковими. Виконавча влада у вільній державі призначена для виконання законів, що встановлюються законодавчою владою. Задача суддів в тому, щоб рішення і вироки завжди були лише точним застосуванням закону.” По-друге повинна діяти система стримань і противаг, щоб влади контролювали дії один одного. Безумовно, зараз передбачений набагато ширший і різноманітніший механізм "стримань і противаг", ніж той, який ми бачимо в працях Ш.Монтеск'є, але вже в його роботах закладені основні принципи і інститути, завдяки яким взаємодіють органи державної влади. В наш час, як правило, законодавча влада обмежується референдумом, президентським правом вето, Конституційним Судом. Виконавча влада обмежена відповідальністю перед Парламентом. Але в конституційному проекті Монтеск'є недостатньо чітко проводиться ідея рівноваги влад. Законодавча влада - домінуюча, виконавчу владу Монтеск'є називає обмеженою, а судову - взагалі напіввладою. Наступним положенням теорії розподілу властей є таке: визначена гілка влади повинна представляти інтереси конкретної соціальної групи. Судова гілка влади представляє інтереси народу, виконавча - монарха, верхня палата законодавчого зібрання - аристократії, нижня палата зібрання - інтереси народу. Таким чином, ми бачимо, що існувало бажання досягнути компромісу в боротьбі буржуазії і прихильників абсолютизму. Феодально-деспотичному режиму Монтеск’є протиставляє конституційно- монархічний або республіканський режим і подібно до Дж. Локка розвиває компромісну теорію розподілу влад на законодавчу, виконавчу і судову, діючи ізольовано одна від одної. Монтеск’є був впевнений, що, якщо монарх буде управляти не втручаючись в судові функції, а законодавчі органи будуть видавати тільки закони, але не управляти країною, всі основні прошарки феодального суспільства будуть задоволені, зокрема буржуазія перестане бути ворогом аристократичної знаті. В цьому питанні Монтеск’є подібно до Дж. Локка орієнтувався на так звану Славну революцію 1688-1689 рр. в Англії, заснованому на класовому компромісі між буржуазією і феодально- аристократичною владою. Про такий компроміс мріяв Монтеск’є і для Франції. Сама по собі теорія розподілу влад відігравала в часи Монтеск’є відому прогресивну роль, тому що в якійсь мірі обмежувала судову і законодавчу владу монарха.

Але по суті вона страждала корінним недоліком, так як фактично вела до знищення єдності державної влади, робила виконавчу владу незалежною від законодавчих органів і по суті справи безконтрольною, а законодавчі органи перетворювала в заклади, які могли видавати закони але не мали права слідкувати за їх виконанням. Між окремими владами виникали конфлікти. Теорія розподілу влад типовий зразок компромісу французького просвітителя. Пізніше теорія розподілу влад отримала сильний практичний і теоретичний розвиток. Передусім, необхідно згадати Ж.-Ж. Руссо. На відміну від Монтеск'є, Руссо вважав, що законодавча, виконавча і судова влади - особі прояви єдиної влади народу . Після цього тезис про єдність влади використовувався різними силами. Точка зору Руссо відповідала потребам часу і революційним процесам у Франції кінця XVIII століття. Якщо Монтеск'є намагався знайти компроміс, то Руссо обгрунтовував необхідність боротьби з феодалізмом. Як погляди Монтеск’є, так і погляди Руссо знайшли своє найбільш повне і послідовне відображення в Конституції США 1787 року. Преамбула до цього документу гласить: "Ми, народ Сполучених Штатів." , відображаючи тим самим те, що народ є єдиним джерелом влади. Поряд з цим, в Конституції США проводиться досить чіткий організаційно правовий розподіл влад. Також в цьому документі знайшла своє відображення система "стримань і противаг": були передбачені процедура імпічменту, і вето президента, і багато інших інститутів, які є складовою частиною сучасного права. Поряд з цим доцільно було б звернути увагу на історію розвитку української Конституції, а саме на моменти, що передбачали розподіл державної влади. Історичний розвиток цього процесу проходив поетапно. Розглянемо Конституцію Пилипа Орлика, прийняту 5 квітня 1710 року на Козацькій Раді у м. Бендерах. Проаналізувавши розділ VI цієї Конституції ми можемо побачити, що Пилип Орлик пропонує проводити державне управління розмежувавши повноваження і об’єднавши всі гілки влади в єдиний державний механізм: “Якщо в незалежних державах дотримуються похвального і корисного для публічної рівноваги порядку, а саме і під час війни, і в умовах миру збирати приватні й публічні ради, обмірковуючи спільне благо батьківщини, на яких і незалежні володарі у присутності Його Величності не відмовлялися підкорити свою думку спільному рішенню урядовців і радників, то чому ж вільній нації не дотримуватись такого ж прекрасного порядку?”. Далі слідує, що першість в країні належить Генеральній старшині, якій підпорядковуються Полковники, що за характером обов’язків прирівнюються до радників. Щодо законодавчого органу, то від кожного полку повинні були бути обрані декілька знатних ветеранів “досвідчених і вельми заслужених мужів”, що повинні були складати публічну раду. Ясновельможний Гетьман (так називає Пилип Орлик в Конституції гетьмана України) за Конституцією прирівнюється до президента у республіці з президентською формою правління. Взаємовідносини в державному механізмі визначаються так: “Генеральній старшині, Полковникам і Генеральним радникам належить давати поради теперішньому Ясновельможному Гетьману та його наступникам про цілісність батьківщини, про її загальне благо і про всі публічні справи.

Смт, справа не у вдсутност принципв у донацоналстичну еру, а в хньому змст. Подруге, зауважу Е. Смт, критика нацоналзму у Кедор надто однобчна. Вона зосереджена лише на негативних рисах нацоналзму  обмина його позитивн моменти. Лтературн й культурн ренесанси в ґвроп XIX ст., в Африц, на Близькому Сход й ¶нд у XIX XX ст., з хнм впливом на розвиток людства загалом це лише один приклад позитивного внеску нацоналзму у прогресивн змни. Потрет, Кедор зверта увагу, передусм, на крайн вияви нацоналзму змовництво, тероризм, нглзм, жорстоксть щодо «зрадникв» нацонально справи, тоталтарнсть. Позитивн риси нацоналзму у кранах, що розвиваються (встановлення стабльного уряду, культурне пднесення, економчн реформи тощо), наприклад, вплив нацоналзму на запровадження конституцйного ладу в ¶нд та Оттоманськй Туреччин, його сприяння позитивним соцальним змнам  суспльнй модернзац (Японя, Китай, кемалстська Туреччина) залишилися поза увагою. Зрештою, дефнця нацоналзму, запропонована Кедор, що обмежуться лише двома пунктами (мова  колективне самовизначення),  надто неповною  фактично вдповда лише однй сторичнй верс нацоналзму, а саме нмецькй, або «органчнй»

1. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

2. Державний лад України при НЕП

3. Державно-церковні відносини в період незалежної України

4. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

5. Психогігієна реабілітаційної взаємодії

6. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
7. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
8. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

9. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

10. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

11. Історія створення Державного Гімну України

12. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

13. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

14. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

15. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

16. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

17. Розробка теоретичної моделі управління етноконфліктними взаємодіями

18. Влада як суспільне відношення

19. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

20. Прагнення до влади, як одна з характерних форм вияву людської агресивностi

21. Взаємодія культури, особистості й природи

22. Природа й суспільство: етапи взаємодії
23. Взаємодія елементарних частинок з речовиною
24. Влада як феномен екзистенції

25. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

26. Державній бюджет України

27. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

28. Конституційні засади виконавчої влади України

29. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

30. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

31. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

32. Державне право України

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

34. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

35. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

36. Поняття конституційного і державного права

37. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

38. Принципи кримінального процесу в Україні
39. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
40. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

41. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

42. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

43. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

44. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

45. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

46. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

47. Державна агенція промоції культури України

48. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

49. Верховна Рада України в системі органів влади

50. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

51. Гідроенергетика України

52. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

53. Державне регулювання грошового обороту України

54. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи
55. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут
56. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

57. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

58. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

59. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

60. О композиционных принципах первой части «Сочинений» Г. Р. Державина 1808-1816 гг.

61. Информационное телевизионное вещание в г.Красноярске: основные принципы

62. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

63. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

64. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

66. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

67. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

68. Сучасні принципи державного управління

69. Функції та принципи державного управління

70. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы
71. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц
72. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

73. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

74. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

75. Політичня система як механізм влади

76. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

77. Як впливати на взаємини людей

78. Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики

79. Іудаїзм як найдавніша релігія світу

80. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Релігієзнавство як галузь науки

82. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

83. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

84. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

85. Синтоїзм як релігія японців

86. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку
87. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов
88. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

89. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

90. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

91. Росписи Успенского собора Княгинина монастыря XVII века в г. Владимире. История создания памятника.

92. Принцип работы и назначение телескопа

93. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

94. Учет и профилактика чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах г.Москвы

95. г. Лангепас (Западная Сибирь)

96. Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "Ростань" (г. Борисоглебск)

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

97. Бюджет Украины на 1997 г.

98. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

99. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.