Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Колоніальні війни Росії

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Росія – дивне утворення. На початок Першої світової війни (1914–1918) – це величезна колоніальна імперія, що охоплювала одну шосту земної поверхні, з внутрішніми колоніями (визначення поняття «внутрішні колонії» див.: Майкл Гехтер – «Внутрішній колоніалізм Британських островів», 1975): Середньою Азією, Паміром, Україною, Фінляндією, Польщею, Прибалтикою, Білоруссю, Бессарабією, Сибіром і Далеким Сходом, Північним Кавказом, Закавказзям; слабка, нерозвинута, з переважною більшістю неосвіченого населення, багатонаціональна країна, у якій жорстоко придушувались будь-які спроби інших народів, особливо українців, євреїв, білорусів, до самоідентифікації, культурного і соціального розвитку. Зовнішні колонії – Аляску, Маньчжурію (Квантунську область з містом і військово-морською базою Порт-Артур), частину Кореї, Китайської Східної залізниці і Сахаліну Російська імперія відповідно втратила у 1867 та 1905 рр. Після Першої світової війни Російська імперія трансформувалась в Радянську імперію – СССР з тією ж метрополією; вона втратила Польщу і Фінляндію, але завдяки військовій агресії зберегла інші внутрішні колонії, більша частина яких здобула незалежність щойно після розвалу Радянського Союзу 1991 року, утворивши на своїх територіях незалежні держави (Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Молдова, Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменістан). Історія Росії (Московії) розпочинається з другої половини ХІІІ-го ст., коли син Олександра Невського Данило отримав біля 1276 року від старшого брата великого князя Дмитра в уділ Москву, яка до цього перебувала у складі Володимиро-Суздальського князівства. Москва – давнє мордовське поселення, викликає здивування, що до цього часу серед вчених немає одностайної думки щодо етимологічного походження цього топоніму. Зокрема, Михайло Ломоносов вважав, що назва Москва походить від імені онука Ноя, шостого сина Яфета – Мосоха (Мазоха), засновника міфічної країни «Мосхінії» («Москінії»), частину народностей якої складали північно-східні слов’яни (Ломоносов відносив легендарну Трою теж до слов’янських держав (див.: Ломоносов М.В. – «Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава І, или до 1054 года». – М., 1996). Інші дослідники вважають Мосоха (Мазоха) не онуком Ноя, а хозарським купцем, який заснував на місці теперішньої Москви торговельну факторію «Мосха» і спорудив там синагогу. Знавці давньомордовської мови ерзя вважають, що Москва походить від «Москов» і перекладають топонім, як «вовча яма». Знавці давньофінської мови тлумачать «Москов», як «каламутна вода». Вчені-тюркознавці пишуть, що Москва походить від слова «моско», в перекладі – «вагітна ведмедиця», а назва Москви-ріки (Моско-су) перекладається як «вода вагітної ведмедиці». За версією відомого москвознавця Забєліна назва столиці Росії походить від слова «мосткі». Така от темна пляма, чи яма, чи дірка залишається в етимологічних дослідженнях походження назви Росії, яка спочатку і називалась Московією. В середині ХІІ-го ст. Москву загарбав суздальський князь Юрій Довгорукий (90 рр.

ХІ ст. – 1157), який з 1155 року після запеклої боротьби з Із’яславом Мстиславовичем і захоплення Києва набув титулу – великий князь київський). Князь Данило Олександрович приєднав до московського уділу Коломну, Можайське та ще ряд суміжних територій, 1303 року він отримав від князя Івана Дмитровича у спадщину Переславль-Залеський. Данила Олександровича історичною наукою визнано засновником Московського князівства і родоначальником московських князів, але великим князем він так і не став (помер 1303 р). Великим князем пізніше стане Іван І Данилович на прізвисько «Калита»; титул великого князя він отримав завдяки придушенню повстання у Твері та прихильності золотоординського хана, який своїм військом надавав Іванові Калиті суттєву допомогу у зміцненні князівства. У 60-і роки ХІV го ст. велике княжіння укріпилось в процесі боротьби Дмитра Івановича Донського із суздальсько-нижньогородським князем; Дмитро Іванович передав вотчину своєму синові Василю І вже без згоди золотоординського хана. Територія Московського великого князівства в кінці ХІV го – на початку ХY го ст. ст. послідовно розширювалась, 1392 року до нього було приєднано Нижній Новгород. У другій чверті ХY го століття всередині князівства між галицьким князем Юрієм Дмитровичем, сином Дмитра Івановича Донського, який заповідав Юрію велике князівство після смерті Василя І, та сином Василя І – Василем ІІ Васильовичем, тобто між дядьком і небожем, точилась жорстока міжусобна війна. Кілька разів великокнязівський престол переходив до галицьких князів, яких підтримували Новгород і Твер, активну участь у боротьбі брали сини Юрія Дмитровича – Василь Косий та Дмитро Шем’яка. Війна закінчилась перемогою Василя ІІ Васильовича Темного (1425–62). 1446 р. його осліпив син Юрія Дмитровича Дмитро Шем’яка, звідси прізвисько «Темний». Василь Темний ліквідував майже усі дрібні уділи всередині Московського князівства, зміцнив великокнязівську владу, в результаті кількох походів посилилась залежність від Москви Суздальсько-Нижньогородського князівства, Новгорода Великого, Пскова і В’ятки. Його старший син Іван ІІІ Васильович (1440–1505) завершив створення територіального ядра Московської централізованої держави: до Московського князівства були приєднані Ярославське, Ростовське, Тверське велике князівство, Новгородська республіка, В’ятські і більша частина Рязанських земель. Іван ІІІ Васильович вдруге був одружений на Зої (Софії) Палеолог, небозі останнього візантійського імператора. Одруження Івана ІІІ на Софії Палеолог стало початком оформлення повного титулу московського правителя як великого князя «всея Руси» та намагань Москви стати світовим центром православного християнства (29 травня 1453 року турки захопили Костянтинополь, на початок 60 х років XV ст. Візантійська імперія припинила своє існування). Саме в цей період, одночасно і паралельно зі становленням централізованої московської держави, у цьому своєрідному казані, почала створюватись «руська» народність, основу її складали племена в’ятичі, радомичі, сіверяни, а також неслов’янські племена – весь, голядь, меря, мурома, мордва, чудь, угри, лопарі, чухонці, ести, черемиси, остяки (див.:

БСЭ, т. 22, с. 220; Анучин Д.Н. – Россия в этнографическом отношении. – Россия // Энциклопедический словарь. – С.-Петербург, 1898. – С. 139). Бантиш-Каменський так писав про різницю між слов’янами Київської Русі і північним слов’янськими племенами: «Славяне кіевскіе были нрава кроткаго и тихаго, образованнее другихъ и бракъ считался у нихъ священною обязанностью; напротивъ того северяне и радимичи сходствовали во всем съ древлянами, от лесной земли своей такъ названными. Они дикостью уподоблялись зверямъ и не ведали брачных союзовъ» (див.: Д.Н. Бантыш-Каменский. – История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. – С.-Петербург-Киев-Харьков, Южно-Русское книгоиздательство Ф.А. Иогансона, 1903. – С. 1.). Маючи власні земельні етноніми, жителі Московського князівства і прилеглих територій (князівств) називали себе «руськими» за належністю до «руського» князя і лише тоді, коли зіштовхувались з представниками чужих держав (див.: Василь Балушок. – «Дзеркало тижня» // 23.04. – 06.05.2005). Автор «Ходіння за три моря» тверський купець Афонасій Микитин називав себе – «яз русин», коли хан у Чюнері, дізнавшись, що він не «бесермен» (бусурман), пропонував «за жеребця і тисячу золотих» стати мусульманином, тобто Афонасій Микитин, називаючи себе русином, ідентифікував себе з руською православною вірою (див.: «Хожение за три моря Афонасья Микитина сына». – М. Л, 1958). Коли процес утворення народності завершився (XVI–XVII ст.), прикметник «руський» шляхом його субстантивації став іменником (укр. – «росіянин»), у ХІХ – поч. ХХ ст. ст. «руські» (московіти) прибрали назву «великоросів», з утворенням Російської Соціалістичної Радянської Федеративної Республіки знову почали називатись «руськими» («росіяни» – позаетнічна назва громадянства в сучасній Російській Федерації). Першим російським царем (1547) став великий московський князь Іван IV Васильович на прізвисько «Лютий» (1533–1584). На цей час завершилось об’єднання прилеглих територій (князівств) у Московське велике князівство, Московія стала царством – централізованою державою. І з цього часу розпочалась її експансіоністська, загарбницька (колонізаторська) політика, першим кроком якої була ліквідація Іваном Лютим Казанського і Астраханського ханств, затим невдала спроба за вихід до Балтійського моря, війни з Тюменським, Сибірським ханствами, які закінчились їх знищенням та приєднанням до Московії Уралу і Західного Сибіру. 1654 року внаслідок перемовин між українським гетьманом Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Федоровичем був підписаний договір між двома державами, який Московія почала порушувати майже з перших днів його укладення; на кінець ХVІІІ ст. закінчилась остаточна колонізація і закріпачення України Росією. Український народ став найбільш упослідженою етнічною і соціальною спільнотою в колі поневолених Російською імперією народів і народностей: царський уряд послідовно забороняв і знищував українську культуру, мову, літературу, українцям (поряд з білорусами) заборонялось мати українські навчальні і просвітницькі заклади (більшість «інородців» початкові навчальні школи з викладанням рідною мовою мали).

Опис колишнх кривд вельми поширений у лтературних та нших текстах, як дають змогу виправдати подбну поведнку росян. «Кавказький бранець» Пушкна нагаду читачев, що непокрн народи Кавказу становили серйозну небезпеку для мпер  що багато росян гинуло вд хнх нападв на територю мпер. У вересн 1998 p., через три роки псля закнчення вйни, яка зрвняла з землею малу республку Чечню та знищила десятки тисяч чеченцв, росйська президентська комся щодо вйськовополонених опублкувала в прес повдомлення, що 794 росян, як брали участь у цй вйн, були все ще у становищ зниклих безвсти; вона вимагала звту вд спустошено республки. Невдовз псля цього росйське Мнстерство закордонних справ заявило, що Рося нколи не дозволить Чечн вдднатися вд Росйсько ФедерацP29. Пушкнськ вузько сфокусован та повн осуду твори докорнно вдрзняються вд полфончних описв чорно Африки у Джозефа Конрада  послдовно критики колональних завоювань у творах Джейн ОстнP30. На вдмну вд британцв, Пушкн не ма жодних сумнвв

1. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

2. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

3. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

4. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

5. Правовое положение рабов. Колоны

6. Расчет ректификационной колонны
7. Расчет ректификационной колонны бензол-толуол
8. Расчет вакуумной ректификационной колонны для разгонки нефтепродуктов

9. Расчет ретификационной колонны установки «Деэтанизации бензина».

10. Производство синтетического аммиака при среднем давлении. Расчёт колонны синтеза

11. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

12. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

13. “Белый план”. Германская “пятая колонна” в Польше

14. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

15. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

16. Соціальне становище Запорізького краю

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее

17. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

18. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

19. Іноваційний менеджмент

20. Расчет поворотного крана на неподвижной колонне

21. Перспективы развития образования в Росии

22. Обмежена матеріальна відповідальність працівників
23. Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії
24. Лизинг в росии и за рубежом

25. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

26. Соціальні інститути.

27. Колонна сплошного сечения К7

28. Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилолов

29. Вплив російської кризи на економіку України

30. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

31. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

32. Авіаційний транспорт України

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Роль власності у соціально-економічних процесах

34. Комерційний банк

35. Морфология колонии и признаки морфофункциональной адаптации гидроида

36. Морфофункциональный анализ организации моноподиальных колоний гидроидов с терминально расположенными зооидами

37. Морфология колонии и распределительная система у двух видов герматипных кораллов рода acropora

38. Морфофункциональный анализ стелющейся колонии у гидроидов на примере cordylophora inkermanica marfenin
39. Облік нематеріальних активів
40. Устройство для вращения обсадной колонны в процессе ее цементирования

41. Економічна безпека Росії

42. Право як спеціальне соціальне явище

43. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

44. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

45. Соціальна екологія

46. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

47. Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з не виношуванням вагітності

48. Канада - британская колония

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

49. Естествознание и техника в Росиии XX в.

50. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

51. Автоматизация колонн получения биоэтанола

52. Етикет України та Росії

53. Мораль і соціальне управління

54. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
55. Сутність і значення соціального страхування
56. Центральний банк Російської Федерації

57. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

58. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

59. Работа питомника служебных собак исправительной колонии в городе Йошкар-Ола

60. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

61. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

62. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

63. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

64. Податковий кредит - офіційний спосіб мінімізації податків

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Подвійний запис, кореспонденція рахунків. Аудиторський висновок

66. Розвиток аудита в Росії

67. Содержание бухгалтерской отчетности на примере ООО "Рос Азия"

68. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

69. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

70. Військові нагороди Росії
71. Навчання особового складу на бойових традиціях Збройних Сил Росії
72. Соціальна інфраструктура України

73. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

74. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

75. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

76. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

77. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

78. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

79. Актове, приказне і колегіальне діловодство

80. Демократія як соціальне явище

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

81. Державний лад України в роки Другої світової війни

82. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

83. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

84. Нотаріальне оформлення документів

85. Организация оперативно-розыскной работы оперативных аппаратов в колониях-поселениях

86. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях
87. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
88. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

89. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

90. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

91. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях особого режима и тюрьмах

92. Правовий статус територіальної громади

93. Правовідносини у сфері соціального захисту

94. Принципи нотаріального процесуального права

95. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

96. Система соціального захисту в Україні

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

97. Соціальна захищеність дітей в Україні

98. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

99. Соціальне партнерство в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.