Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання економіки

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗМІСТ Вступ 1. Об'єктивна потреба і теоретичні основи державного регулювання економіки 1.1 Економічна діяльність держави 1.2 Об'єкти, суб'єкти та головні важелі державного регулювання економіки 1.3. Методи державного регулювання економіки 2. Сучасні комплексні методи державного регулювання 2.1 Сутність і головні принципи економічного та соціального прогнозування 2.2 Суть державного програмування і види програм 2.3 Фінансово-кредитне регулювання економіки 2.3.1 Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки 2.3.2 Податки як інструмент державного регулювання економіки 2.3.3 Грошово-кредитне регулювання 2.4 Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання 2.5 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2.6 Державне регулювання інвестиційної діяльності 2.7 Потреба державного регулювання ринку цінних паперів 2.8 Державна підтримка малого підприємництва 2.9 Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці 3. Державне регулювання розвитку науки і техніки Висновок Література ВСТУП У XX ст. виявилася безперспективність економічного розвитку суспільства з крайнощами щодо втручання держави в економіку: з одного боку класичний капіталізм, коли держава зовсім не втручається в економічну діяльність, а з іншого - державний соціалізм, коли вона повністю регулює економіку. Свого часу У. Черчіль висловився про ринкову економіку як про таку, що має багато вад, однак тут же зазначив, що нічого кращого суспільство ще не придумало. Ідеального ринку в природі немає. Сьогодні суспільством, що вбирає кращі риси цих крайніх полюсів, може бути суспільство регульованих ринкових відносин. У цьому дедалі більше переконуються всі: країни з регульованою ринковою економікою залишили далеко позаду держави з іншими системами - так званою соціалістичною і стихійною ринковою. Держава завжди виконувала класичні економічні функції. Вона законодавче запроваджувала «загальні правила гри», тобто систему нормативних актів, які регулюють діяльність суб'єктів ринку, в тому числі таких інститутів, як комерційні банки, біржі, акціонерні товариства. В державних судових органах розглядали не тільки кримінальні справи, але й майнові, господарські конфлікти. Держава збирала податки, за рахунок яких не тільки утримувала чиновників, а й фінансувала закупівлю зброї і спорядження для приватних компаній. У деяких країнах державі належали залізниці і так звані казенні заводи. Однак у цілому економічна роль держави ще на початку XX ст. була максимально обмежена, національне виробництво стало майже винятковою сферою приватного бізнесу. Прихильники теорії класичного капіталізму були впевнені, що недостатня величина сукупного попиту в умовах гнучкості цін не може бути причиною зменшення реального обсягу виробництва нижче природного рівня. Вони вважали, що попит завжди буде достатнім для того, щоб спожити всю продукцію, вироблену на базі наявних ресурсів і сучасної технології. Це положення ґрунтується на законі Сея, за яким пропозиція створює власний попит. Тому не може бути розриву між сукупним попитом та сукупною пропозицією, а зміна сукупної пропозиції породжує таку ж зміну сукупного попиту.

Іншими словами, коли рівновага під впливом певних факторів порушується, то вона автоматично відновлюється через механізм гнучких цін, внутрішній механізм саморегулювання. Згідно з теорією класичного капіталізму головна спонукальна сила розвитку у ринковій системі - це особистий інтерес, пов'язаний з одержанням прибутку. Одна з центральних ідей полягає в тому, що економіка функціонує ефективно, якщо держава не втручається. Вважають, що ефективному функціонуванню економіки, яка здатна автоматично досягти певного обсягу виробництва і повної зайнятості населення, втручання держави може тільки зашкодити. Оскільки головним регулятором економічного розвитку є ринок, то йому треба надати повну свободу. Проте глибока і затяжна криза 30-х років XX ст. заперечили цю теорію. Стало очевидним, що механізм ринкового саморегулювання не виконує покладених на нього функцій, не забезпечує автоматичний вихід з кризи, що й викликало потребу переходу до активного регулювання економіки. В 1933 р. у США команда президента Ф. Рузвельта розробила і реалізувала так званий новий курс, практично запроваджуючи регулювання економіки. Вперше в історії США була утворена Рада з національної економічної безпеки, яка фактично координувала всі заходи в рамках нового курсу. Теорію державного регулювання економіки, як відомо, розробив Джон Мейнард Кейнс і його послідовники. За теорією Кейнса коливання сукупних витрат впливають передусім на виробництво і зайнятість, а не на ціни. Тому кейнсіанці вважають, що рівень виробництва, зайнятості, доходів і цін формується на підставі підвищення попиту, інвестицій, зростання експорту і державних витрат. Ці фактори є об'єктами державної економічної політики і перебувають під впливом держави. Особливістю теорії є те, що ринок сам по собі не може забезпечити повної економічної стабільності, а тому держава зобов'язана відігравати активну роль у стабілізації економіки і пом'якшенні економічних спадів і піднесень. Для цього потрібно формувати відповідну державну економічну політику, ефективно використовуючи економічні, правові та адміністративні важелі. Держава повинна не тільки стимулювати зниження відсоткової ставки комерційних банків, а й запроваджувати масштабні державні закупівлі з метою збільшення сукупного платоспроможного попиту. Крім того, вона повинна виплачувати соціальні допомоги безробітним (уперше їх увів Ф. Рузвельт), людям похилого віку та іншим непрацездатним членам суспільства з метою не допустити соціального вибуху. Отже, важливою і необхідною умовою розвитку національної економіки, за кейнсіанською теорією, є висока інвестиційна активність підприємців і держави. Національне виробництво прямо залежить від капіталовкладень у науку, техніку, підготовку висококваліфікованих кадрів, організацію виробництва і праці, а останні за умови їх виконання діють як мультиплікатор - забезпечують економічне зростання у розширеному варіанті. Саме тому, на мою думку, державне регулювання економіки, а зокрема ринкової економіки є надзвичайно важливим питанням сьогодення. В ході курсової роботи я намагатимусь дослідити це питання у двох аспектах: розглянути загальні основи державного регулювання економіки та висвітлити основні моменти, які мають безпосереднє відношення до України.

1. ОБ'ЄКТИВНА ПОТРЕБА І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 1.1 Економічна діяльність держави Діяльність держави характеризується двома різними поняттями – її потенціалом і ефективністю. Під потенціалом держави розуміють здатність ефективно провадити і пропагувати колективні заходи; ефективність - це результат використання цього потенціалу для задоволення зростаючого попиту суспільства на відповідні блага. Держава з більшими потенціальними можливостями може бути більш ефективною. Однак держава може мати значний потенціал і не бути достатньо ефективною, якщо цей потенціал не використовують належно. На зламі XXI ст. міжнародна економічна конкуренція стає щораз важливішим чинником розвитку всіх країн. За таких умов економічно ефективною є держава, яка відстоює свої національні інтереси і гарантує свою національну економічну безпеку в умовах міжнародної конкуренції. Кількісно це виявляється в оптимальному співвідношенні між відкритістю національної економіки і підтримкою своїх виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках. З цих причин інакше трактують економічну роль держави в цілому. В сучасних умовах розвитку світового господарства економічна роль держави залежить не від ступеня втручання в ринковий механізм, а від участі в забезпеченні внутрішніх і зовнішніх умов ефективного функціонування національної економіки. Тобто економічно ефективною держава може бути лише тоді, коли ефективною є сама економіка. Шлях до створення ефективнішої економічної системи досить складний. Найперше держава повинна зосередити наявні ресурси на тих завданнях, які може і повинна виконати. Формування ефективної держави можливе передусім у разі концентрації зусиль на фундаментальних завданнях запровадження партнерських відносин зі сферою бізнесу і суспільством у цілому. Потенціал держави потрібно зміцнювати і шляхом активізації громадських інституцій. Це передбачає розробку ефективних норм і обмежень, які давали б змогу стримувати свавілля влади і боротися з корупцією. Для підвищення ефективності державні інституції повинні функціонувати в умовах широкої конкуренції та гласності, а місцеві органи влади повинні бути наділені широкими повноваженнями; до участі в управлінні і плануванні потрібно залучати громадські організації. Послідовне скорочення ролі державних органів планування в економіці повинно відбуватись шляхом переходу від директивного планування до індикативного (рекомендаційного). Однак оскільки директивного планування у нас вже майже немає (його поспіхом зруйнували), потрібно удосконалювати започатковану практику індикативного планування, щоб дати змогу державним службам управління реалізувати свою стратегію за допомогою політики цін, відсоткових ставок, податків, кредитів, валютних курсів тощо. В індикативних планах розробляють документи, які містять лише загальні контури державного прогнозу бажаного розвитку економіки, вони визначають державні витрати і капіталовкладення, діяльність державних підприємств. Прямим завданням плану тут є координація використання державних ресурсів. Індикативне планування впливає на приватний сектор, головним чином, через стимульований (або обмежуваний) попит, а також через «тиск пропозиції» з боку державних підприємств.

Але вс вони, включаючи  Липинського,  навть Донцова, творили в умовах матералзму, а Святе Письмо вважали просто вигадкою. По-друге, дея укрансько державност не могла набути сво завершеност в перод, коли наш земл були пвденно-захдним крам Рос. За таких умов говорити про Укранську державу,  функц було просто неактуально. «Доб'мося незалежност, державно самостйност, а там видно буде, не пропадемо!» ось установка тогочасно нацонально нтелгенц Украни,  це природно. Сьогодн Украна дйсно незалежна! Але робота щодо реалзац нацонально де тльки розпочинаться. Ось тут  треба визначитися, Потрбн не тльки волання, а ще й конструктивна, розумна, наполеглива праця у галуз державотворення, духовного вдродження нац, у зведенн мцних економчних пдвалин нашого буття. Отже, поста велике завдання перед лдерами укрансько нац,  елтою зробити так, щоб дея заволодла широкими масами  вилилась у струнку програму дй. Адже скльки не хитай головою  не розводь руками, нацональна дея вд того не втлиться в життя

1. Державне регулювання економіки

2. Державне регулювання економіки

3. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

4. Ринок і державне регулювання економіки

5. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

6. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
7. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
8. Державне регулювання ринкової економіки

9. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

10. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

11. Державне регулювання комерційної діяльності

12. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

13. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

14. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

15. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

16. Державне регулювання страхової діяльності

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

18. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

19. Державне регулювання інноваційної діяльності

20. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

21. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

22. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
23. Економічний потенціал національної економіки
24. Особливості національної економіки Тунісу

25. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

26. Тенденції розвитку міжнародної економіки

27. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

28. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

29. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

30. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

31. Філософія економіки

32. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

34. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

35. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

36. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

37. Валютне державне регулювання

38. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
39. Державне регулювання інноваційної діяльності
40. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

41. Державне регулювання природних монополій

42. Державне регулювання ринку цінних паперів

43. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

44. Інноваційний розвиток економіки регіонів

45. Інституційні чинники розвитку національної економіки

46. Концептуальні основи аналізу національної економіки

47. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

48. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

49. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

50. Основи економіки

51. Основи економіки підприємства малого бізнесу

52. Основні риси перехідної економіки України

53. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

54. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу
55. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки
56. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

57. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

58. Особливості економічного розвитку Київської Русі

59. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

60. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

61. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

62. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

63. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

64. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

66. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

67. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

68. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

69. Сучасний стан державних органів управління економікою

70. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки
71. Підвищення економічних показників державного підприємства
72. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

73. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

74. Київська Русь

75. Опіки. Види, допомога

76. Приватизація як засіб припинення державної власності

77. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

78. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

79. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

80. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

82. Культура Київської Русі.

83. Мозаїки Київської Русі

84. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

85. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

86. Міжнародна економіка
87. Київська школа музики
88. Економічне районування України

89. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

90. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

91. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

92. Поняття та форми державного устрою

93. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

94. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

95. Законодавче регулювання робочого часу

96. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

97. Державній бюджет України

98. Державний контроль

99. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.