Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання економіки

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему типових мір законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними заснуваннями і громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально- економічної системи до умов, що змінюються. В міру розвитку ринкового господарства виникали і загострювалися економічні і соціальні проблеми, що не могли бути вирішені автоматично на базі приватної власності. З'явилася необхідність значних інвестицій, малорентабельних або нерентабельних із погляду приватного капіталу, але необхідних для продовження відтворення в національних; галузеві і загальногосподарські кризи, масове безробіття, порушення в грошовому обігу, що загострився конкуренція на світових ринках потребували державної економічної політика. Об'єктивна можливість ДРЕ з'являється з досягненням визначеного рівня економічного розвитку, концентрації виробництва і капіталу. У сучасних умовах ДРЕ є складовою частиною процесу відтворення. Воно вирішує різноманітні задачі, наприклад: стимулювання економічного зростання, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних зсувів у галузевій і регіональній структурі, підтримка експорту. Конкретні напрямки, форми, масштаби ДРЕ визначаються характером і гостротою економічних і соціальних проблем у тієї або іншій країні в конкретний період. Об'єкти і цілі ДРЕ. Об'єкти ДРЕ - це сфери, галузі, регіони, а також ситуації, явища й умови соціально-економічного життя країни, де виникнули або можуть виникнути труднощі, проблеми, не що дозволяються автоматично або що дозволяються у віддаленому майбутньому, у той час як зняття цих проблем настійно необхідно для нормального функціонування економіки і підтримки соціальної стабільності. Основні об'єкти ДРЕ це: економічний цикл; секторальна, галузева і регіональна структура господарства; умови накопичення капіталу; зайнятість; грошовий обіг; платіжний баланс; ціни; умови конкуренції; соціальні відношення, соціальне забезпечення; підготовка і перепідготовка кадрів; навколишнє середовище; зовнішньоекономічні зв'язки. Суть державної антициклічної політики, або регулювання господарської кон'юнктури, складається в тому, щоб під час криз і депресій стимулювати попит на товари і послуги, капіталовкладення і зайнятість. Для цього приватному капіталу даються додаткові фінансові пільги, збільшуються державні витрати й інвестиції. У умовах тривалого підйому в економіці країни можуть виникнути зростання імпорту і погіршення платіжного балансу, перевищення попиту на робочу силу пропозицією і звідси необгрунтований ріст заробітної плати і цін. У такій ситуації задача ДРЕ-притормозити зростання попиту, капіталовкладень і виробництва, щоб по можливості пригальмувати надвиробництво товарів і перенакопичення капіталів. У області галузевої і територіальної структури ДРЕ також відіграє значну роль. Тут за допомогою фінансових стимулів і державних капіталовкладень, забезпечуються привілейовані умови окремим галузям і регіонам. У однім випадку підтримка надається тим галузям і одиницям господарства, що знаходяться в стані затяжної кризи; в іншому випадку заохочується розвиток нових галузей господарства і видів виробництва, покликані призвести до прогресивних структурних зсувів усередині галузей, між галузями і в усім народному господарстві, до підвищення його ефективності і конкурентноздатності.

Але також можуть прийматися міри і по притармаживанию надмірної концентрації виробництва. Найважливішим об'єктом державного регулювання економіки є накопичення капіталу. Виробництво, присвоєння і капіталізації прибули завжди служать головною ціллю господарської діяльності в ринковій економіці. Створюючи додаткові стимули і можливості в різний час всім інвесторам або окремим їхнім групам по галузях і територіям, що регулюють органи впливають на економічний цикл і структуру. Регулювання занятости-это підтримка нормального з погляду ринкової економіки співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили. Співвідношення це повинно задовольняти потребу економіки в кваліфікованих і дисциплінованих робітниках, заробітна плата яких служить для них достатньою мотивацією до праці. Проте співвідношення між попитом і пропозицією не повинно^ звістки до надмірного росту заробітної плати, що може негативно відбитися на національній конкурентноздатності. Небажане і різке зниження зайнятості веде до збільшення армії безработных, зниженню споживчого попиту, податкових надходжень, росту податків на посібники і небезпечно соціальним наслідкам. Особлива увага ГРЭ приділяє грошовому обігу. Основний напрямок регулювання грошового обращения-это боротьба з інфляцією, що подає серйозну небезпеку для економіки. Стан платіжного балансу є об'єктивним показником економічного здоров'я країни. В усіх країнах із ринковим господарством держава постійно здійснює оперативне і стратегічне регулювання платіжного балансу шляхом впливи на експорт і імпорт, прямування капіталів, підвищення і зниження курсів національних валют, участь у міжнародній економічній інтеграції. Одним із головних об'єктів регулювання є ЦІНИ. Динаміка і структура цін відбивають стан економіки. У той же час самі ціни сильно впливають на структуру господарства, умови капіталовкладень, усталеність національних валют. Державні регулюючі інстанції ринуться впливати і на інші об'єкти ГРЭ, наприклад, зацікавити приватні фірми в розвиток наукових досліджень. Вивчаються й удосконалюються закони по конкуренції, соціальному захисту, охороні навколишнього середовища. Об'єкти ГРЭ різняться в залежності від рівня розв'язуваних ними задач. Це такі ієрархічні рівні: рівень фірми; регіону; галузі; сектори економіки ( промисловість, сільське господарство, послуги ); господарства в цілому; глобальний ( соціальні відношення, екологія ); наднаціональний ( економіко-політичне відношення з закордонними країнами, інтеграційні процеси ). ЦІЛІ ГРЭ. Самою головною ціллю ГРЭ є економічна і соціальна стабільність і зміцнення існуючого ладу усередині країни і за рубежем. Від цієї головної цілі виникають множина конкретних цілей, без здійснення яких не може бути досягнута головна ціль. Ці конкретні цілі нерозривно пов'язані з об'єктами ГРЭ. Ціль, тобто вирівнювання економічного циклу, спрямована на об'єкт. Удосконалювання галузевої і регіональної структури господарства спрямована на секторальні і галузеві, регіональну структури. Поліпшення навколишнього середовища спрямована на навколишнє середовище. Частіше усього одна ціль не може бути досягнута поза залежністю від інших.

Наприклад, забезпечення додаткових капіталовкладень на модернізацію вугільних шахт може бути ціллю- посередником для: стабілізація і зниження витрат у вітчизняній вуглевидобувній промисловості; зниження імпорту твердого палива і поліпшення паливно-енергетичного балансу; підтримки зайнятості в галузі; зняття в цих районах соціальної напруженості; надання тиску на ціни нафтових і газових компаній. З цього випливає , що конкретні цілі підпорядковуються головної цілі і взаємодіють між собою. Засоби ГРЭ. Засоби державного регулювання підрозділяються на адміністративні й економічні. Адміністративні засоби не пов'язані зі створенням додаткового матеріального стимулювання або небезпекою фінансового збитку. Вони базуються на силі державної влади і містять у собі міри заборони, дозволи і примуса. Наприклад, уряд заборонило будувати підприємства в межах Москви. Воно не збільшило податки або штрафи, а просто припинило видачу ліцензій. Примусового заходи можна показати тим, що держава ставить за обов'язок промисловим підприємствам організовувати на місцях виробниче навчання, створювати побутові умови для робітників, зайнятих на виробництві. Адміністративні засоби регулювання в розвитих країнах із ринковою економікою використовуються в незначних масштабах. Їхня сфера діяльності обмежується в основному на охороні навколишнього середовища, створення умов для соціально слабко захищених прошарків населення. Основні інструменти державного регулювання: -фіскальна політика, тобто політика в області правових витрат і податків; -грошова політика; -політика регулювання прибутків; -соціальна політика; -державне регулювання ціноутворення; - зовнішньоекономічне регулювання. Економічні засоби державного регулювання підрозділяються на засоби грошово-кредитної і бюджетної політики. Самостійним комплексним інструментом ГРЭ є державний сектор в економіці. Основні економічні средства-это: - регулювання дисконтної ставка ( дисконтна політика, здійснювана центральним банком ) - встановлення і зміна розмірів мінімальних резер- вов, котрі фінансові інститути країни зобов'язана хра- нитка в центральному банку -операції державних заснувань на ринку цінних паперів, такі як емісія державних зобов'язань, торгівля ними і погашення. За допомогою цих інструментів держава ринеться змінити співвідношення попиту і пропозиції на фінансовому ринку в потрібному напрямку. Пряме державне господарське регулювання здійснюється засобами бюджетної політики. Головним інструментом мобілізації фінансових засобів для покриття державних витрат є податки. Вони також широко використовуються для впливу на діяльність суб'єктів господарства. Державне регулювання за допомогою податків залежить у вирішальному ступені від вибору податкової системи, висоти податкових ставок, а також від видів і розмірів податкових пільг. Податки в ГРЭ грають дві ролі: а) це головне джерело фінансування державних витрат б) це інструмент регулювання. Тому що в задачу державних бюджетних органів входить не просто оподаткувати податками джерела надходження, але і створити тонкий механізм впливу на господарське поводження.

Але вс вони, включаючи  Липинського,  навть Донцова, творили в умовах матералзму, а Святе Письмо вважали просто вигадкою. По-друге, дея укрансько державност не могла набути сво завершеност в перод, коли наш земл були пвденно-захдним крам Рос. За таких умов говорити про Укранську державу,  функц було просто неактуально. «Доб'мося незалежност, державно самостйност, а там видно буде, не пропадемо!» ось установка тогочасно нацонально нтелгенц Украни,  це природно. Сьогодн Украна дйсно незалежна! Але робота щодо реалзац нацонально де тльки розпочинаться. Ось тут  треба визначитися, Потрбн не тльки волання, а ще й конструктивна, розумна, наполеглива праця у галуз державотворення, духовного вдродження нац, у зведенн мцних економчних пдвалин нашого буття. Отже, поста велике завдання перед лдерами укрансько нац,  елтою зробити так, щоб дея заволодла широкими масами  вилилась у струнку програму дй. Адже скльки не хитай головою  не розводь руками, нацональна дея вд того не втлиться в життя

1. Державне регулювання економіки

2. Державне регулювання економіки

3. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

4. Ринок і державне регулювання економіки

5. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

6. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
7. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
8. Державне регулювання ринкової економіки

9. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

10. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

11. Державне регулювання комерційної діяльності

12. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

13. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

14. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

15. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

16. Державне регулювання страхової діяльності

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

18. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

19. Державне регулювання інноваційної діяльності

20. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

21. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

22. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
23. Економічний потенціал національної економіки
24. Особливості національної економіки Тунісу

25. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

26. Тенденції розвитку міжнародної економіки

27. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

28. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

29. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

30. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

31. Філософія економіки

32. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

34. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

35. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

36. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

37. Валютне державне регулювання

38. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
39. Державне регулювання інноваційної діяльності
40. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

41. Державне регулювання природних монополій

42. Державне регулювання ринку цінних паперів

43. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

44. Інноваційний розвиток економіки регіонів

45. Інституційні чинники розвитку національної економіки

46. Концептуальні основи аналізу національної економіки

47. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

48. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

49. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

50. Основи економіки

51. Основи економіки підприємства малого бізнесу

52. Основні риси перехідної економіки України

53. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

54. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу
55. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки
56. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

57. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

58. Особливості економічного розвитку Київської Русі

59. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

60. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

61. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

62. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

63. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

64. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

66. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

67. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

68. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

69. Сучасний стан державних органів управління економікою

70. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки
71. Підвищення економічних показників державного підприємства
72. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

73. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

74. Київська Русь

75. Опіки. Види, допомога

76. Приватизація як засіб припинення державної власності

77. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

78. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

79. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

80. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

82. Культура Київської Русі.

83. Мозаїки Київської Русі

84. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

85. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

86. Міжнародна економіка
87. Київська школа музики
88. Економічне районування України

89. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

90. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

91. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

92. Поняття та форми державного устрою

93. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

94. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

95. Законодавче регулювання робочого часу

96. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

97. Державній бюджет України

98. Державний контроль

99. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.