Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична географія і геополітика

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Реферат на тему: Політична географія та геополітика Виконала Студентка 26-ої групи Факультету Історії та Права Третякова І.Т. Превірив Харченко С.П. 2009 р. Зміст Вступ 1. Політична географія та політичний простір 1.1 Політична географія і закони простору 1.2 Політичний простір 1.3 Локальна, регіональна і глобальна політика 1.4 Від мега до мікрополітики 2. Геополітика як різновид зовнішньої політики 3. Новий світоустрій Висновок Вступ Політична географія - це суспільно-політична наука, яка займається вивченням територіальної (геопросторової) організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства. Практичним втіленням цієї науки є геополітика. Геополітика, схоже, переживає сьогодні свій ренесанс. Якщо ще зовсім недавно офіційна радянська наука визначала її як &quo ;напрямок буржуазної політичної думки, засноване на крайньому перебільшенні ролі географічних чинників в житті суспільства&quo ;, як ідеологічне обґрунтування &quo ;агресивної зовнішньої політики імперіалізму&quo ;, то в наші часи зовсім не рідким стає твердження, згідно яким геополітика є останньою розгадкою і поясненням багатьох цивілізаційних процесів, які залишаються не поясненіу суто політичних, економічних або натуралістичних термінах. Сучасний етап всесвітньої історії характеризується могутніми зрушеннями у рівновазі, що склалася і вимагає ухвалення цілого ряду невідкладних політичних рішень. Відбуваються глибокі зрушення в співвідношенні сил на світовій арені, супроводжуючі крах всього колишнього міжнародного устрою. 1. Політична географія та політичний простір Політична географія - суспільно-географічна дисципліна, яка займається вивченням територіальної (геопросторової) організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства. Основним об'єктом дослідження політичної географії є елементарні та інтегральні територіально-політичні системи (об'єктивно взаємопов'язані поєднання різноманітних елементів політичної сфери, що склалися на певній території) у їх взаємодії між собою і з географічним простором: - просторові особливості формування і розвитку суспільних інститутів, які реалізують різноманітні функції політичної влади (законодавчі, виконавчі, судові, примусу і ін.), як державних (центральні і місцеві органи державного управління, міжнародні урядові організації), так і недержавних (політичні партії, профспілки, суспільні рухи, громадські об&quo ;єднання і т.п.); - територіальні аспекти політичних відносин - які складаються між соціальними групами, націями і етносами, політичними партіями, суспільними рухами, державними і місцевими органами влади та іншими суб'єктами політичної діяльності з приводу завоювання, утримання і використання політичної влади; - територіальна організація діяльності внаслідок якої окремі особи, суспільні спільноти, у тлі територіальні, і суспільні інститути відстоюють свої політичні інтереси (організація, проведення і участь у виборах й референдумах, страйках, демонстраціях, терористичних акціях, збройних виступах і т.п

.). Серед численних напрямів політико-географічних досліджень найбільш Істотними є такі: •етапи формування І сучасний стан політичної карти світу (політична картографія); •політико-географічне положення, формування державної території, столиця та адміністративно-територіальний поділ окремих країн; •вивчення кордонів з точки зору їх генези, можливостей прикордонного співробітництва, транскордонних зв&quo ;язків, територіальних спорів і претензій (лімологія); •дослідження територіальних особливостей виборів до основних представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування в різних країнах і регіонах світу (електоральна географія): •вивчення міжнародних організацій глобального, регіонального і субрегіонального рівня; •комплексна політико-географічна оцінка окремих країн і регіонів світу (політико-георафічне країнознавство). 1.1 Політична географія і закони простору Великий внесок в сучасну геополітику вніс найбільший німецький географ Фрідріх Ратцель. Науку, яка покликана досліджувати зв&quo ;язок, держави і простору, він називав політичною географією (цей термін часто використовується і зараз разом з геополітикою). Основні положення нової науки Ратцель виклав в своєму творі &quo ;Політична географія&quo ; (1897 р.). Две ідеї були покладені ним в підставу своїх міркувань. По-перше, ідея про визначальну роль географічних чинників для розвитку суспільства. &quo ;Як би людство не тягнулося у вищі емпіреї, - писав учений, - ноги його стосуються землі. Цим перш за все обумовлюється необхідність розгляду географічних умов його існування&quo ;. Слідуючи за Гердером, він вважав, що дослідження зовнішніх (географічних) і внутрішніх (історичних) чинників розвитку суспільства повинні йти рука в руку; Цим перш за все обумовлюється необхідність розгляду географічних умов його існування&quo ;. Слідуючи за Гердером, він вважав, що дослідження зовнішніх (географічних) і внутрішніх (історичних) чинників розвитку суспільства повинні йти рука в руку адже тільки із з’єднання того і іншого може вийти справжня оцінка нашого предмета. Друга ідея була їм сприйнята від дарвіновської теорії еволюції. Держава, в його уявленні, є живий організм, що сполучає властивості народу і землі і, подібна до всіх організмів, що бореться за своє існування. Будучи живим організмом, держава рухається і росте як ціле. Ратцель сформулював сім основних законів просторового зростання держав, яким, на його думку, підкоряються всі державні утворення. 1.Простір держави росте разом із зростанням; 2.Зростання держав відбувається одночасно із загальним розвитком націй і супроводжується розвитком ідей, торгівлі, активністю людей; 3.Зростання держав здійснюється шляхом приєднання і поглинання малих держав; 4.Зміни в організмі-державі; (зростання і скорочення) відображає його межа, яку Ратцель називав &quo ;периферійним органом держави&quo ;; 5.В процесі зростання держава прагне перш за все увібрати в себе &quo ;політично цінні&quo ; місця: берегову лінію, русла річок, райони, багаті ресурсами; 6.Перший імпульс до територіального зростання приходить до примітивних держав ззовні; 7.З

агальна тенденція до злиття переходить від держави до держави набираючи силу у міру перехода. Ратцель стверджував, що &quo ;держави мають тенденцію вростати в природні простори&quo ;, і ця їх тяга може бути задоволена лише у межах континентів. Народ росте, збільшуючись в числі, держава, збільшуючи свою територію, приєднує нові землі шляхом внутрішньої і зовнішньої колонізації.&quo ;Новий простір, в який вростає народ, є, -писав Ратцель, - як би джерелом, з якого державне відчуття черпає нові сили. Ідеї німецького географа розвинув його послідовник шведський політолог Рудольф Челлен. У своїй головній роботі &quo ;Держава як форма життя&quo ;, спираючись на методологію Ратцеля, він –сформулював &quo ;органічну теорію&quo ; держави. Подібно до інших організмів, стверджував Челлен, держави народжуються, розвиваються, в’януть і вмирають, тобто являють собою, форми життя. Їх буття підкорюється загальному закону боротьби за існування. У житті держав боротьба за існування виявляється в боротьбі за простір. &quo ;Життєздатні держави, чий простір обмежений, - писав Челлен, - підпорядковані категоричному політичному імперативу: розширити свою територію шляхом колонізації, об’єднання або завоювань різного роду. У такому положенні була Англія, а в даний час знаходяться Японія і Німеччина. Як ми бачимо, тут має місце не стихійний інстинкт завоювання, а природне і необхідне зростання в цілях самозбереження. Челлен висунув ідею тотальності держави. У його уявленні держава є єдність п’яти елементів, яка виявляється як: 1.фізико-географічний просторовий організм; 2.Певна форма господарства; 3.Певна етнічна спільність; 4.Соціальне співтовариство класів і професій; 5.Форма державного управління, з своєю конституційною і адміністративною структурою. Це все утворює п’ять елементів однієї і тієї ж сили, подібно до п’яти пальців на одній руці, яка трудиться в мирний час і б’ється у військовий. Суттєвим внеском шведського політолога у розвиток геополітичного знання з&quo ;явилося формулювання їм закону автаркії. Держава, на думці Челлена, не повинна бути не чисто індустріальним, ні чисто аграрним, бо тоді вона стає заручником політики інших держав; залежним від світового розкладу сил. З економічної точки зору держава, щоб бути стійкою, повинна бути самодостатньою. Саме Челлен ввів в науковий обіг поняття &quo ;геополітика&quo ;, яку він визначав як доктрину, що розглядає державу як географічне, або просторове явище. Геополітику він відрізняв від політичної географії, яка, в його уявленні, є наукою про місце проживання людських співтовариств в їх зв’язку з рештою елементів Землі. 1.2 Політичний простір Збагнення внутрішньої структури політичного життя з погляду характеристик і параметрів соціального простору і часу дає можливість внести до політичного аналізу таке атрибутивне вимірювання як &quo ;просторово-часовий континуум політики&quo ;. Просторово-часові параметри державної влади давно займали думки політичних філософів і політологів. З часів Р. Декарта філософи традиційно пов’язували просторове вимірювання з протяжністю, а тимчасове - з тривалістю процесів і явищ природного і соціального миру.

Кроме того, в особые направления выделяются планетарная геоморфология, изучающая глобальные закономерности строения и развития рельефа Земли и других планет; региональная геоморфология, исследующая геоморфологические особенности отдельных регионов; геоморфология дна океанов и морей; геоморфология берегов. Как пограничная наука между геологией и географией геоморфология, опираясь на достижения и методы этих наук, разрабатывает собственные методы: анализ морфологической структуры рельефа (морфометрия), геоморфологическое картографирование, в т.Pч. с помощью фотосъёмки с самолётов и из космоса. Современная геоморфологияP одна из интенсивно развивающихся наук о Земле. Её данные используются при поисках полезных ископаемых, проектировании дорог и сооружений. ГЕОПОЛИ±ТИКА, научная область, изучающая в единстве географические, исторические, политические и другие взаимодействующие факторы, оказывающие влияние на стратегический потенциал государства, а также на геополитическое районирование как размежевание силовых полей между странами и их коалициями

1. Міжнародна політика і світовий політичний процес

2. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

3. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

4. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

5. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

6. Нестор Махно: історично-політичний портрет
7. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
8. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

9. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

10. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

11. Політичний іслам

12. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

13. Суспільно-політична діяльність Костомарова

14. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

15. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

16. Держава і політична система суспільства

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

17. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

18. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

19. Політична система США

20. Політично-правова теорія Жана Бодена

21. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

22. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури
23. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад
24. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

25. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

26. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

27. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

28. Історія України. Соціально-політичні аспекти

29. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

30. Політична діяльність Лазара Кагановича

31. Політична історія Галицько-Волинського князівства

32. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

33. Політична система Української козацької держави

34. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

35. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

36. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

37. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

38. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

43. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

44. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

45. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

46. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

47. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

48. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Суспільно-політичне та культурне життя України

50. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

51. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

52. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

53. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

54. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
55. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі
56. Економічна та торгово-політична роль митного збору

57. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

58. Вибори та їх роль у політичному житті України

59. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

60. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

61. Історія світової політичної думки

62. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

63. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

64. Основні політичні течії

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

65. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

66. Політичні партії в Україні та їх основні типи

67. Політичні погляди і діяльність Платона

68. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

69. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

70. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
71. Політичня система як механізм влади
72. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

73. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

74. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

75. Структура політичної влади

76. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

77. Технології політичної діяльності

78. Трансформація суспільства та політична модернізація

79. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

80. Формування іміджу політичного лідера

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Політична влада

82. Політична влада

83. Політична влада у світі та в Україні

84. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

85. Політична еліта, лідерство і демократія

86. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності
87. Політична культура
88. Політична наука

89. Політична система Аргентини

90. Політична теорія Макса Вебера

91. Політичне лідерство

92. Політичне лідерство в Україні

93. Політичне управління та його соціотехніка

94. Політичний діяч Алексис де Теквіль

95. Політичний портрет Віктора Ющенка

96. Політичний портрет: Уго Чавес

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

98. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

99. Політичні ідеї в Стародавньому Китаї


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.