Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Роздержавлення i приватизацiя

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ВСТУП 2 Соціальні аспекти приватизації підприємств. 3 Роздержавлення і приватизація землі. 3 ПРАВОВА БАЗА І ПРИНЦИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ 4 ПРИВАТИЗАЦІЯ І РО3ВИТОК ВИРОБНИЦТВА 8 ПРИВАТИЗАЦІЯ, ІНТЕНСИФІКАЦІЯ, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА КОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВИХОДЯЧИ З КОН'ЮНКТУРНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 10 ПРИВАТИЗАЦІЯ.ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПОСОБОМ ПРОДАЖУ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 14 ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ 12 ВСТУП Розбудова ринкової економіки в Україні супроводжується роздержавленням великої кількості підприємств, їх приватизацією, під якою розуміють процес перетворення державної власності у приватну або змішану шляхом продажу або безкоштовної передачі суспільної власності і зв'язану з ними появу нових власників (фізичних та недержавних юридичних осіб), нових форм колективного (але персоніфікованого) володіння. Приватизація майна державних підприємств становить найважливіший елемент побудови багатоукладної соціально- орієнтованої ринкової економіки. Кожному громадянинові України надається можливість володіти засобами виробництва, житлом і землею за допомогою відповідних приватизаційних цінних паперів (сертифікатів, житлових чеків, земельних бонів та інших цінних паперів), що підтверджують право на безплатне придбання державного майна, яке підлягає приватизації. Трудовим колективам і окремим громадянам України в цьому процесі надаються пріоритетні права, додаткові пільги. Роздержавленню і приватизації підлягають майно державних підприємств і організацій, державний житловий фонд і земельні ділянки. Об'єктами приватизації є підприємства з виробничими цехами, дільницями та іншими підрозділами і структурними одиницями, які можуть виділитися в самостійні підприємства, підприємства побутового обслуговування, роздрібної та оптової торгівлі, харчування, легкої, переробної та деревообробної промисловості, комерційна кредитно-фінансова мережа, сільськогосподарські підприємства, житлове і невиробниче будівництво, автомобільний і річковий транспорт, що надає послуги населенню; великі підприємства інших галузей, які передбачені програмою приватизації майна державних підприємств; житловий і нежитловий державний, комунальний і відомчий фонд; підприємства .споживчої кооперації. Приватизацію об'єктів державної та комунальної власності здійснюють спеціально створені установи — Фонд державного майна і його регіональні відділення, Фонд комунального майна і його регіональні відділення, державні комітети з земельної реформи, регіональні комітети з приватизації, місцеві комітети з земельної реформи. Власниками державного і комунального майна є Фонд державного майна і його відділений та Фонд комунального майна і його відділення. Покупцями державного і комунального майна можуть бути будь-які недержавні юридичні особи, громадяни, в тому числі іноземні. Для надання послуг населенню при вкладенні приватизаційних сертифікатів і зменшення ризику покупці акцій створюють інвестиційні фонди, довірчі товариства та інші фінансові посередницькі структури. Основні форми роздержавлення такі: . акціонування державних підприємств і продаж певної частини акцій громадянам та їхнім господарським об'єднанням; .

оренда майна трудовими колективами, громадянами і юридичними особами України. Приватизація може здійснюватись у таких формах: . викуп майна, зданого в оренду з викупом; . викуп майна трудовим колективом, безплатне передавання окремих підприємств, частини їхнього майна, надання інших пільг; . купівля-продаж неподільних майнових комплексів за конкурсом або на аукціоні, фондовій біржі та іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців; . ліквідація підприємств відповідно до законодавства України і продаж їхнього майна за конкурсом на аукціоні. Процедура приватизації підприємств містить такі основні елементи: . вибір форм приватизації; . визначення вартості майна підприємства, що приватизується; . юридичне і організаційне оформлення статусу підприємства, що приватизується, його перетворення на господарське товариство, створення трудовим колективом організації покупців, організація аукціону, конкурсу тощо; . визначення підприємств або їхніх частин (акцій, паїв), що продаються громадянам України виключно за приватизаційні сертифікати, а також частки, що продається членам трудового колективу за номінальною вартістю; . продаж підприємств та їхніх частин (акцій, паїв) за приватизаційні сертифікати і гроші за конкурсом, на аукціоні, фондовій біржі, за підпискою та іншими способами; . здійснення посередницьких функцій довірчими товариствами, інвестиційними фондами і холдинговими компаніями при розміщенні громадянами сертифікатів у об'єкти приватизації через обмін сертифікатів на свідоцтва про право власності; . безплатне передавання соціально-побутових установ приватизованих підприємств їхнім трудовим колективам. Початкова ціна об'єкта приватизації має встановлюватись, виходячи з його відновної вартості за вирахуванням зносу. Для окремих підприємств можливе врахування їхньої потенційної доходності, експортного потенціалу та інших ринкових факторів. Соціальні аспекти приватизації підприємств. Членам трудового колективу, що вклали свою працю в розвиток підприємства, яке підлягає приватизації, надають пільги з придбання акцій свого підприємства за вартістю в межах, передбачених законодавством про приватизацію. Члени трудового колективу підприємства, що приватизується, можуть придбати своє підприємство. Для цього вони створюють організацію покупців, до складу якої можуть входити працівники підприємства, пенсіонери і особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на колишнє місце роботи на цьому підприємстві. Членам трудового колективу, які стали власниками свого підприємства, надаються такі пільги: . здійснення оплати платежів у розстрочку протягом трьох років з початковим вкладом не менше ніж 35 відсотків; . безплатне отримання в колективну власність об'єктів соціально-культурного і побутового призначення за умови збереження рівня обслуговування і покриття витрат на їхнє утримання (за окремим рішенням Кабінету Міністрів України). Роздержавлення і приватизація землі. Приватизація землі полягає у передаванні громадянам України земельних ділянок у приватну, колективну власність або в довічне спадкове користування.

Для сільськогосподарського користування земельні ділянки встановленого розміру на повнолітнього члена сім'ї надаються громадянам безплатно. Ці розміри диференційовані за територіями з урахуванням якості землі, місцезнаходження ділянок та інших факторів. Безплатна приватизація здійснюється з допомогою земельних бонів. Придбання земельних ділянок, розміри або якість землі яких перевищує встановлені норми, здійснюється за окремими умовами на власні кошти громадян. Земельні ділянки для несільськогосподарського виробництва приватизуються за плату, розміри якої встановлюють місцеві органи влади. Надання земель у цьому випадку можливе після погодження з місцевою владою і затвердження інвестиційного проекту, під контролем державних органів згідно з їхньою компетенцією. Земельні ділянки для побутового призначення надаються громадянам у довічне користування (з правом успадкування). Громадянин сплачує при цьому купівельне мито, а також щорічну плату за користування землею. Пріоритетне право на придбання земельних ділянок для сільськогосподарського користування мають селяни, які орендують їх або користуються ними. Роздержавлення і приватизація житла здійснюються за допомогою купонних чеків, що дають право громадянам України на безплатне придбання частки державного, комунального, відомчого житла в межах встановленого середнього розміру загальної площі. Встановлюються також шкала вартості викупу кожного квадратного метра загальної площі житла, яка перевищує середній нормативний показник, і шкала грошової компенсації державою кожного квадратного метра загальної площі, якого не вистачає до середнього рівня. На випадок відмови громадян від приватизації житла передбачається перехід від найму житла до його оренди. Житлові купонні чеки отримають усі громадяни України, Оплата житла, площа якого перевищує середні нормативи, може здійснюватися у розстрочку на умовах, визначених місцевими органами влади. Для соціальне незахище-них громадян з низьким рівнем доходів, які не мають можливості викупити квартиру, місцеві органи влади можуть використати диференційовану систему пільг. На громадян, що проживають у потерпілих від Чорнобильської катастрофи районах, повинні поширюватись пільги про порядок приватизації житла. Громадяни, що мають індивідуальне житло або стоять на черзі на придбання безплатного комунального житла, можуть використати свої житлові купонні чеки на розширення, ремонт, поліпшення благоустрою житла, а також на оплату орендованого житла. Житлові купонні чеки видаються на безстроковий період і можуть одержуватися з виплатою податків на спадщину. ПРАВОВА БАЗА І ПРИНЦИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ Завданням фінансових служб підприємств державної власності є активна участь у підготовці підприємства до приватизації, опрацювання рекомендацій для керівництва і всього трудового колективу з метою вибору оптимальних термінів і шляхів її здійснення, розробка документації, яка передбачена приватизаційним законодавством. Фінансові служби підприємств недержавних форм власності повинні постійно відслідковувати приватизаційні процеси в країні з метою ефективного інвестування власних коштів у приватизацію державних підприємств, оскільки таке інвестування законодавче дозволене за будь-яких форм і методів приватизації.

Турчинов пише про епохальний час  визначальн для укрансько нац под. Здобуття Украною державно незалежност, О. Турчинов сприйняв як усього-на-всього «розвал радянсько мпер та руйнування добре зрозумло йому «компартйно логки». Виявляться, що й сама Незалежнсть Украни сприймалася О. Турчиновим як «похмура порожнеча». ¶ це тод, коли весь укранський народ торжествував, бо до самостйност укранц прагнули впродовж вкв. Виникають резонн запитання: «Хто ви , пане Турчинов,  коли ж ви стали «патротом Украни»? ¶ чи стали загалом?» Переживши велике життве потрясння - проголошення Украною Незалежност, О. Турчинов швидко отямився, пристосувався до нових реалй  знову пшов звичною дорогою кар'риста. 3. Радник прем'ра Сво нове сходження по кар'рнй драбин вже незалежно Украни пан-товариш Турчинов розпочав у 1992 роц, коли новопризначений представник Президенти Украни у Днпропетровськй област Павло Лазаренко прийняв його на посаду голови комтету з питань роздержавлення й демоноползац виробництва облдержадмнстрац. О

1. Роздержавлення та приватизація

2. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

3. Применение метода "золотого сечения" в управлении прибылью предприятия

4. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

5. Рентабельность:методы расчета и система оценки на предприятии

6. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
7. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика, судебная экспертиза, криминология и др.)
8. Поняття та методи криміналістики

9. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

10. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

11. Метод конечных элементов

12. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

13. Методы исследования в цитологии

14. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

15. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

16. Метод радиоавтографии в биологии

Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

17. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

18. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

19. Гамма – каротаж. Физические основы метода

20. Метод Бокового каротажа

21. Методы выделения мономинеральных фракций

22. Основні методи боротьби з інфляцією
23. Приватизация и разгосударствление в России
24. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

25. Предмет, метод, источники Административного права

26. Методы осуществления государственной власти

27. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде

28. Метод гражданско правового регулирования

29. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

30. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

31. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

32. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт

33. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

34. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

35. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

36. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

37. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

38. Фразеология (Поняття про фразеологізм)
39. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы
40. Цивилизационные методы в изучении истории

41. Методы компьютерной обработки статистических данных

42. Решение транспортной задачи методом потенциалов

43. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

44. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

45. Обзор возможных методов защиты

46. Метод деформируемого многогранника

47. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

48. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

49. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

50. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

51. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

52. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

53. Интегрирование методом Симпсона

54. Защита цифровой информации методами стеганографии
55. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним
56. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

57. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

58. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

59. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

60. Численные методы

61. Метод Зойтендейка

62. Метод конечных разностей или метод сеток

63. "Комплект" заданий по численным методам

64. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

66. Сетевые методы в планировании

67. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)

68. НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИИ) И МЕТОДОМ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ С УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ КРАТНОСТИ КОРНЕЙ

69. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

70. Вычисление интегралов методом Монте-Карло
71. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана
72. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

73. Методы и приемы решения задач

74. Приближенный метод решения интегралов. Метод прямоугольников (правых, средних, левых)

75. Вычислительные методы алгебры (лекции)

76. Решение транспортной задачи методом потенциалов

77. Составление и решение нестандартных уравнений графоаналитическим методом

78. Некоторые дополнительные вычислительные методы

79. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

80. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности

82. Электрографический метод - метод регистрации и анализа биоэлектрических процессов человека и животных

83. Механические и хирургические методы контрацепции

84. Карл Леонгард: методы диагностики личности

85. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

86. Иммунная система. Строение, состав, функции и др.
87. Предмет, метод, содержание cудебной медицины
88. Методы оценки кровопотери в акушерстве

89. Метод Фолля

90. Некоторые методы лечения переломов длинных трубчатых костей

91. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

92. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

93. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

94. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии, клиника, диагностика, методы лечения

95. Предмет, понятие, метод и система криминологии

96. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

98. Загрязнение водных ресурсов и методы очистки

99. Методы очистки промышленных газовых выбросов

100. Мониторинг загрязнения водной среды реки Херота с помощью методов биоиндикации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.