Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Гавриленко Анатолій Віталійович Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регулятори пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури Бакалаврська робота Чернігів - 2005 ВСТУП Проблема. Численні дані наукових психофізіологічних досліджень свідчать про визначальний вплив емоцій у регуляції цілеспрямованих актів поведінки людини і при взаємодії з факторами оточуючого природно-соціального середовища. За сучасними уявленнями про механізм емоційних процесів, їх локалізація у центральній нервовій системі пов`язується з гіпоталамічною областю мозку і близько розташованими структурами підкорки їх кори його повна характеристика була ще не з`ясована, але визнані гормони, які виділяються в кров конкретними ендокринними залозами під контролем гіпоталамуса та кори головних півкуль (20,27) і регулюють поведінку особистості. У зв`язку з цим, для теорії і практики фізичної культури як педагогічного процесу важливе значення має віковий онтогенез емоцій з особливостями впливу статевого фактора. На шкільний період біосоціального формування дитини припадає закладання фундаменту здоров`я для подальшого життя, його формування специфічними засобами фізичного виховання у системі класно-урочних занять. Тому вплив емоційного відношення до предмету позитивного чи негативного, має далекосяжні наслідки. Актуальність теми: Психічні процеси людини є відбиттям в її свідомості оточуючого природно-соціального середовища і взаємодії його з факторами. Шкільна навчальна діяльність дітей – є одна з найважливіших форм для подальшого життя, а функція предмету «фізична культура» – сприяти гармонійному формуванню здоров`я. Тому сучасний фахівець фізичного виховання повинен знати механізм взаємодії психоемоційної сфери дітей з педагогічними факторами її корекція згідно мети і завдань навчального процесу. Об`єкт дослідження: пізнавальна психомоторна діяльність учнів 5 – 9 класів у процесі оволодіння змістом предмету «Фізична культура» на шкільних уроках. Предмет дослідження. Зміст і характер факторів педагогічного впливу на психічну сферу, які формують позитивне або негативне емоційне ставлення дітей середнього шкільного віку до навчального процесу з фізичної культури. Робоча гіпотеза. Передбачається, що в доступній науково-методичній літературі знайшла достатнє висвітлення проблема оптимізації психоемоційного стану дітей середнього шкільного віку на уроках фізкультури. Описані результати практичного використання педагогічних факторів, які б стимулювали позитивні емоції пізнавального процесу і позитивні емоції пізнавального процесу і навпаки б, гальмували негативні. Методика досліджень. Історичний метод аналізу класифікації і систематизації теоретичних факторів науково-методичної літератури. Аксіометричний метод інтерпретації теоретичних факторів і формувань висновків. Логічний дедуктивний метод, конкретизація складових загального. Мета дослідження. Встановити можливість оптимізації напрямків емоційної реакції дітей середнього шкільного віку на дію педфакторів навчального процесу з фізичної культури.

Задачі. Виявити основні закономірності формування і прояву емоційного відкриття школярів 5 – 9 класів до змісту уроку фізичної культури . Встановити основні принципи пізнання функцій емоцій як регулятора цілеспрямованої поведінки. 3. Окреслити характер емоційних проявів учнів 5-9 класів. Методичне значення. Педагогічна діяльність вчителя на уроці фізичної культури повинна базуватися на знанні індивідуальних психічних особливостей учнів кожного класу. Специфічні фактори предмету, умов навчальної діяльності оточуюче середовища, вихідного стану – все це знаходиться взаємодії, кожної миті може викликати емоційну реакцію протилежного знаку або його зміну. За таких обставин, вчитель може оптимізувати навчання відповідною регулюючою складовою уроку з функцією попередження конфлікту або його оперативного подолання. В більшості випадків пропуски учнями уроків фізичної культури без поважних причин, а іноді «по болезні» носять суб`єктивний характер. Перш за все – це відсутність цілеспрямованості і цікавості до уроку. Встановлено, що від молодших до старших класів кількість учнів з негативним відношенням до уроків фізичної культури збільшилось. Причини такого відношення у хлопчиків середнього шкільного віку можуть бути різноманітні. Однією з причин може бути зацікавленість іншими справами – технікою, книжками, різною самодіяльністю. Важливою причиною у хлопчиків є сором`язливість. Сором показати свою фізичну підготовку серед однокласників, а також невміння виконувати вправу перед дівчатами. Про «емоційний фон» важливо подбати при вивченні будь-якого предмету. Основне – не допустити шаблону, не задовольнятися лише повідомленнями теми, а намагатися викликати до неї інтерес, створити в учнів потрібний настрій. Сила емоційного впливу залежить і від мови вчителя, її виразності, правильності та лаконічності. Виразність мови залежить від уміння використовувати лаконічні речення, психологічні паузи, темп мовлення і т.д. Зрозуміло, що у школярів середнього шкільного віку викликає інтерес не тільки цікава розповідь вчителя, яскрава наочність, а й самостійна творча діяльність. Вона є джерелом виникнення у них різноманітних почуттів. На працездатність учнів впливає настрій учителя. Одне його необгрунтоване зауваження може призвести до порушення дисципліни в класі, викликати негативне ставлення до уроку, а це одразу ж позначиться на засвоєнні знань. Невпевненість, нервозність, надмірна збудливість вчителя позначається на ефективності уроку. Вчитель повинен бути стриманим, чуйним, уважним. Байдужа людина не може викликати цікавість до уроку фізичної культури, розвинути почуття учнів, залишити незабутній слід у своїх вихованців. Відомо, що недостатньо розвинута емоційна сфера може стати причиною озлобленості, недоброзичливості, черствості підлітків та конфліктів, що виникають на цій підставі. Це твердження грунтується на законі емоційної константності, за яким загальна емоційність людини є відносно постіною величиною, але сила і тривалість емоційної реакції в кожній конкретній ситуації можуть істотно змінюватись залежно від ситуації, що не залишають людину байдужою.

У кожному шкільному предметі закладені певні можливості виховання різноманітних емоцій, їх можна виділити лише три: І – емоційне спілкування ІІ – емоційне ставлення до успіху або неуспіху в навчальній діяльності ІІІ – емоційна насиченість навчального матеріалу Суттєвим емоційним компонентом уроку є емоційна насиченість навчального матеріалу. Вчителю важливо визначити, уважний учень в даний момент чи ні. Це можна визначити двома способами – по зовнішньому вигляду і задаючи запитання по матеріалу, який подається учителем. Якщо проявляється неуважність усього класу, то помилка здебільшому в діяльності самого викладача, який не зміг детально викласти матеріал. Якщо ж відмічається неуважність окремих учнів, то це може бути викликано у зв`язку: з недоступністю матеріалу, з слабою підготовкою учня. В зв`язку з поганим самопочуттям, крім зниження ефективності засвоєння навчального матеріалу, неуважність може призвести до травматизму, при виконанні фізичних вправ, обумовлених порушенням правил безпеки або наявністю помилок. Учні середніх класів можуть утримувати спрямовану увагу на протязі 40-45 хвилин. Не дивлячись на це, у них спостерігається відвернення уваги, яка приводить до порушення дисципліни.Основні причини цього: імпульсивність їх поведінки, нетерплячість, прагнення виконати самому і швидше. Підліткам тяжко стримати своє прагнення до нових захоплень, різноманітностей, через це вони відволікаються досить легко. Для того, щоб на уроці не було відволікань, вчитель фізичної культури повинен керуватись такими критеріями ефективності роботи: характером емоційного відгуку учнів на проведення учителем занять; використовувати нетрадиційні методи навчання; реальною соціально-психологічною атмосферою в класі і в спортивних секціях, взаємовідносини між учнями і учителем; визнання заслуг шкільного спортивного колективу, за оточуючими (директор школи); поставити мету бажання багатьох стати вчителем фізичної культури. Розділ1. Механізми регуляції цілеспрямованої поведінки Регулювання як функцій конкретних фізіологічних систем, так і цілісного організму, імовірно, варто розглядати в континуумі керування як регулювання ззовні і саморегуляцію. Як уже указувалося вище, ведучими механізмами регуляції цілеспрямованої поведінки вважають мотивації й емоції .Відповідно до інформаційної теорії, запропонованої П. В. Симоновим (1969), емоції є регуляторами поведінки. Поведінкова реакція визначається наявністю потреб і можливістю їхнього задоволення. Сигнали, що надходять із зовнішнього середовища, оцінюються з погляду імовірності їхнього використання як засоби задоволення актуальних потреб (сигнали з малою і великою імовірністю задоволення потреб). Структурна організація і регуляція емоційної реакції змінюється в залежності від рівня еволюційного розвитку тварин і людини. Спостереження за поведінкою людини і тварин, а також результати досліджень (зокрема, із самоподразненням мозку) свідчать, що позитивні емоції, навпаки, примушують організм діяти після того, як вітальні (біологічні) потреби вже задоволені. Тому поведінка живих істот спрямована на мінімізацію впливів, здатних викликати негативні емоції, і на максимізацію позитивних емоційних станів, коли багато зусиль витрачається для того, щоб активно підтримати потреби, що стали причиною позитивної емоції.

Дитя довря батькам, бо не вда обману. А ви замсть того, щоб зазирнути в ясн оч чисто душ, радте першим проявам «дорослост», захоплютеся тим, що ваш спадкомець втрача духовну належнсть  перетворються на копю дорослих. Дти наше майбутн!P декларуте ви. Це брехня! Дти ваше минуле! Ваш свт це свт масового, нескнченного знищення дитячих душ, жорстокий Молох, що переплавля в жадбному черев любов  доброзичливсть Дтей. Нескнченн вйни протягом тисячолть, кривав походи, творення мперй  руйнаця х, ешафоти, гльйотини, розстрли, вогнища для ретикв, хрести для розпяття Дтей Правди невже все це для нашого блага й радощв? Мльйонн арм, термоядерн арсенали, мжконтинентальн ракети, тисяч танкв та бомбардувальникв, ескадри морських аваносцв, здатних за клька годин змести з лиця земл цл мста,P невже це для щастя Дтей? Концентрацйн табори, задушлив темниц, мльйони жандармв та катв невже це у нашй дитячй душ ви, доросл, вдшукали потребу катування власних братв? Ми мамо прекрасну Планету, ясне Сонце, безмрне зоряне Небо, що вдкрива нам, Дтям, нескнченну дорогу пошуку  радсного знання

1. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

2. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

3. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

4. Підготовка дітей до шкільного навчання

5. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

6. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку
7. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці
8. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

9. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

10. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

11. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

12. Особливості стресових станів у дітей різного віку

13. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

14. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

15. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

16. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

17. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

18. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

19. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

20. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

21. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

22. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
23. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
24. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

25. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

26. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

27. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

28. Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

29. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

30. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

31. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

32. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Значення газообміну для дітей 3-7 років

34. Експлуатація дітей

35. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

36. Правовідносини батьків та дітей

37. Соціальна захищеність дітей в Україні

38. Визначення походження дітей
39. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі
40. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

41. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

42. Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

43. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

44. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

45. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

46. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

47. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

48. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

50. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

51. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

52. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

53. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

54. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів
55. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей
56. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

57. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

58. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

59. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

60. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

61. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

62. Порушення мовлення у дітей

63. Розумове виховання обдарованих дітей

64. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

65. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

66. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

67. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

68. Неврози в дітей і підлітків

69. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці

70. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями
71. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку
72. Проблема адаптації ліворуких дітей

73. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

74. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

75. Соціальний захист дітей-сиріт

76. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

77. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

78. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

79. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

80. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

81. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

82. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

83. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

84. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

85. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

86. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу
87. Активізація пізнавальної діяльності учнів
88. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

89. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

90. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

91. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

92. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

93. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

94. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

95. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

96. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

98. Особливості цивільного права

99. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.