Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Мікропроцесорна система та її функціонування

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКIВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ РАДIОЕЛЕКТРОНIКИ Кафедра ЕН КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни &quo ;Електронні пристрої&quo ; на тему МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ Харків 2010 Визначимо поняття та терміни, які використовуються в мікропроцесорній техніці: Мікропроцесор (МП) - програмно-керований пристрій, що здійснює процес обробки цифрової інформації і управління ним; побудований на одній або декількох великих інтегральних схемах (ВІС). Мікропроцесорна ВІС - інтегральна мікросхема, що виконує функцію МП або його частини (ВІС з процесорною організацією, розроблена для побудови мікропроцесорних систем). Мікропроцесорна система - управляюча інформаційна або інша спеціалізована цифрова система, побудована на базі мікропроцесорних пристроїв. Мікропроцесорна ЕОМ (мікро-ЕОМ) - це ЕОМ, що складається з мікропроцесора (мікропроцесорів), напівпровідникової пам'яті, засобів зв'язку з периферійними пристроями та джерела живлення, поєднаних загальною несучою конструкцією. Мікропроцесорний комплект (МПК) - набір мікропроцесорних та інших інтегральних мікросхем, сумісних по конструктивно-технологічному виконанню та призначених для сумісного вживання при побудові мікро-ЕОМ і інших засобів обчислювальної техніки. Все різноманіття МП зручно розділити на два типи: - однокристальні МП з фіксованою розрядністю слова та фіксованою системою команд і, як правило, пристроєм управління зі &quo ;схемною&quo ; логікою; - багатокристальні (секційні) мікропрограмовані МП із змінною розрядністю слова і з фіксованим набором мікрооперацій. Мікрокомп'ютери першого типу мають типову структуру типову, яка нагадує організацію звичайних ЕОМ. В ній в явній формі знайшов віддзеркалення принцип обробки даних на основі виконання команд програми. Тому методи роботи з МП першого типу певною мірою подібні методам роботи малих ЕОМ. Однокристальні МП виконуються з використанням різних МОП-технологій мікроелектроніки, що дозволяють розміщувати на одному кристалі велике число елементарних схем, МОП-транзисторів дякуючи їх унікально малим розмірам і невеликій потужності розсіювання. МОП-структури перших поколінь істотно поступалися в швидкодії біполярним структурам. Біполярні ВІС (наприклад, з малопотужними ТТЛ-схемами з діодами Шотки) володіли в порівнянні з МОП-ВІС набагато більшою швидкодією, але значно меншою густиною упаковки компонентів на кристалі. З'явився другий тип МП - багатокристальний біполярний МП, заснований на конструктивному принципі ФУНКЦІОНАЛЬНО-РОЗРЯДНОГО СЛОВА, що пропонує реалізацію на кристалі малорозрядної (2-4 розряди) мікропроцесорної секції (пошарові). В цьому випадку для забезпечення обробки слів заданої розрядності мікропроцесор складається з відповідної кількості однакових кристалів (мікропроцесорних секцій, &quo ;слів&quo ;) об'єднаних мікропрограмним блоком управління, реалізованим на окремих кристалах. Мікропрограмні багатокристальні МП забезпечують велику гнучкість в досягненні потрібних користувачі характеристик (в першу чергу потрібної швидкодії мікропроцесорного пристрою або мікропроцесорної системи, надаючи користувачу можливість задавати спеціалізовану систему команд, орієнтовану на певне використання.

Проте при цьому проектувальник повинен розробляти мікропрограми, які реалізують ці команди, і записати їх в управляючу пам'ять МП. Згодом різні варіанти поліпшеної МОП-технології дозволили не тільки збільшивши кількість елементів на кристалі, але і випередили по швидкодії МП на основі біполярної технології. Для внутрішнього опису функціонування МП необхідно охарактеризувати: - формат оброблюваних даних і команд; - тип і гнучкість команд; - способи адресації даних; - кількість внутрішніх регістрів загального призначення; - організацію і адресацію стека; - параметри віртуальної пам'яті; - інформаційний об’єм пам'яті. МП також розрізняють: - по числу ВІС в МП; - по призначенню; - по виду оброблюваних вхідних сигналів; - по організації структури МП схем. По характеру роботи в часі МП поділяють на синхронні і асинхронні. Синхронні МП - це МП, в яких початок і кінець виконання операцій задається пристроєм управління ПУ. Асинхронні МП дозволяють початок виконання кожної наступної операції визначити по сигналу фактичного закінчення виконання попередньої операції. По організації структури МП системи розрізняють: - одно магістральні мікро-ЕОМ; - багато магістральні мікро-ЕОМ. У одно магістральних мікро-ЕОМ всі пристрої мають однаковий інтерфейс і підключені до єдиної інформаційної магістралі, по якій передаються коди даних, адреси і управляючих сигналів. У багато магістральних мікро-ЕОМ пристрої групами підключаються до своєї інформаційної магістралі. По кількості виконуваних програм розрізняють: однопрограмні і багатопрограмні МП. У однопрограмному МП перехід і виконання наступної програми відбувається після завершення поточної програми. Багатопрограмний МП дозволяє виконувати одночасно декілька програм. Основою будь-якої мікропроцесорної системи є МП. Узагальнена логічна структура мікропроцесорної системи МПС наведена на мал. 3. Мал.1. Узагальнена логічна структура МП – системи. Скорочення: МП - мікропроцесор, ОЗП- оперативний запам’ятовуючий пристрій, ПЗП – постійний запам’ятовуючий пристрій, ЗП – зовнішній пристрій, КПД – контролер прямого доступу до пам’яті. МП здійснює цифрову обробку даних, здійснює адресацію команд і операндів, що зберігаються в пам'яті за допомогою шин адреси, даних і управління. В постійному запам’ятовуючому пристрої (ПЗП) зберігаються системні програми, необхідні для управління процесом обробки даних. В оперативному запам’ятовуючому пристрої (ОЗП) зберігаються прикладні програми, дані і результати обчислень. Робота МП синхронізується тактовими сигналами СLК, що поступають на його входи від генератора тактової частоти ( синхронізації). Схема початкового скидання виробляє сигнал RESE (СКИДАННЯ) мікропроцесора на основі аналізу напруг на виході блоку живлення (включення живлення) або при примусовій зупинці роботи МПС з клавіатури. Контролери — пристрої, що забезпечують обмін даними різних ЗП, мікропроцесором і ОП. Контролер переривань - якій аналізує сигнали (запити на переривання), які надходять до МПС від ЗП (зовнішні переривання) або мікропроцесора ( внутрішні переривання) та організує відгук ( або реакцію) МПС на переривання.

Контролер прямого доступу до пам'яті призначений для обміну даними між ЗП та ОП без участі мікропроцесора. До складу МПС можуть входити: - шинний контролер, призначений для сполучення пристроїв з системною шиною по паралельному інтерфейсу; - послідовного інтерфейсу, призначений для побудови багатопроцесорних систем або сполучення джерел і приймачів сигналів, що не збільшують навантаження на системний інтерфейс; - спеціалізований процесор арифметичної обробки сигналів (співпроцесор); - ПЗП команд і констант; - ОЗП операндів. Для забезпечення роботи МПС до її системного інтерфейсу можна підключати пристрої для спеціалізованої обробки арифметичних алгоритмів (таких, як швидке перетворення Фур`є, десяткова корекція) і пристрої обробки аналогових сигналів. Як пристрої для обробки аналогових сигналів використовують аналого-цифрові (АЦП) і цифроаналогові (ЦАП) перетворювачі, що забезпечують безпосереднє сполучення цифрового пристрою обробки з аналоговими сигналами датчиків і приймачів. Існує три способи передачі інформації: - програмно-управляюча передача даних, що ініціюється процесором; - програмно-управляюча передача, що ініціюється запитами на переривання від зовнішнього пристрою; - прямий доступ до пам'яті (ПДП). Мал.4. Способи передачі цифрової інформації При програмно-управляючій передачі, як це показано на мал. 4 а), передача слів відбувається через регістри процесора: слово даних через контролер зовнішнього пристрою надходить до внутрішнього регістра мікропроцесора (акумулятора) і в залежності від потреб подальшої обробки надходить до ОЗП. При програмно-управляючій передачі даних МП на під час цієї операції відволікається від виконання основної програми, що веде до зниження продуктивності МП системи. Крім того, швидкість передачі даних через МП може виявитися недостатньою для роботи з високошвидкісними ЗП. Відрізняються перший і другий спосіб передачі даних тільки ініціатором: при першому способі – це процесор ( наприклад, при виконанні команди програми, яка потребує дані з зовнішнього пристрою), при другому – це зовнішній пристрій, сигнал від якого має назву – переривання. Прямим доступом до пам'яті називається обмін даними, що забезпечує автономну передачу даних між ОЗП і ЗП ( без участі мікропроцесора). Прямий доступ до пам'яті збільшує граничну швидкість введення/виведення інформації і загальну продуктивність МПС, робить її більш пристосованою для роботи в системі реального часу. Прямим доступом до пам'яті управляє контролер ПДП, що виконує наступні функції: - управління передачею даних між ОЗП і ЗП, що ініціюється процесором або ЗП. - визначення розміру блоку даних, що передаються та області пам'яті, куди записуються дані; - визначення адреси чарунок ОЗП, що беруть участь в передачі; - підрахунок кількості байт, що передані через інтерфейс та визначення моменту завершення операції введення/виведення. Функціонування МПС – це процес, якій складається з виконання команд та обміну даними. Процес функціонування МПС зводиться до наступної послідовності дій: отримання даних від різних зовнішніх пристроїв (з клавіатури, від дисплеїв, з каналів зв'язку, від різного типу зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв (дискети, флеш-карти, вінчестери)), обробка даних і видача результатів обробки на зовнішні пристрої (ЗП).

Иого сутність полягала в трьох головних завданнях: визначити висококультурні, високопродуктивні господарства, які недоцільно дрібнити, а зберегти під контролем земельних відділів і перетворити на комуни; провести зрівняльний розподіл решти землі як тимчасовий захід для поступового, методом переконання переходу до спільного, товариського, соціалістичного господарювання; організувати сільську бідноту, налагодити контроль з її боку над суспільним виробництвом, зміцнювати союз з пролетаріатом міста3. На пропозицію М. Скрипника було ухвалено резолюцію, яка передбачала негайне створення при наркоматі землеробства курсів інструкторів із земельного питання і розгортання на селі широкомасштабної роз'яснювальної роботи щодо організації комун[571]. ІІІ з'їзд рад затвердив 10 березня 1919 р. «Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки», остаточну редакцію якої здійснив ВУЦВК 14 березня. Взявши за зразок Конституцію РСФРР, творці Основного закону соціалістичної України зафіксували в ній завоювання трудящих революційної доби, визначили принципи функціонування радянської політичної системи, права й обов'язки громадян республіки, розробили державну символіку[572]

1. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

2. Національний банк України та особливості його функціонування

3. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

4. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

5. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

6. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання
7. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
8. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

9. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

10. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

11. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

12. Особливості функціонування глобальної мережі

13. Поняття, форма та функції Конституції України

14. Міжнародна економічна система та її головні елементи

15. Роль та функції експресем у художньому тексті

16. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

17. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

18. Проблеми функціонування фінансових бірж України

19. Товарна біржа: структура та функції

20. Банківська система та пропозиція грошей

21. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

22. Мета та функції контролінгу
23. Понятие, система и функции правооохранительных органов
24. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

25. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

26. Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції

27. Операційні системи та робота з ними

28. Системы базисных функций

29. Двоично-ортогональные системы базисных функций

30. Функционально полные системы логических функций. Алгебраический подход

31. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

32. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Світова організація торгівлі: цілі та функції

34. Особливості функціонування авіакомпаній

35. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

36. Особливості функціонування партійних систем

37. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

38. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності
39. Структура та функції умовиводу
40. Філософські методи та функції філософської науки.

41. Значення бюджету для функціонування держави

42. Особливості функціонування фінансових ринків

43. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

44. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

45. Статус та функції рядових членів кооперативу

46. Сучасний склад: характеристика та функції

47. Поняття, функції та система трудового права України

48. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

50. Задачи, основные функции и система ОВД

51. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

52. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

53. Сучасні форми та системи оплати праці

54. Печінка. Її будова, функції та хвороби
55. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
56. Система налоговых органов, их функции и задачи

57. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

58. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

59. Трансцендентальный идеализм о системе способностей души, или о функциях сознания

60. Налоговая система и ее функции

61. Исполнительная власть: ее место и функции в системе разделения властей

62. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

63. Работа с некоторыми Win API функциями (информация о системе)

64. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

65. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

66. Формування та розвиток банківської системи України

67. Банки та їх функції

68. Банковская система в Республике Беларусь. Виды и функции банков

69. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

70. Система виділення, функції нирок
71. Строение и функции нервной системы
72. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

73. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

74. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

75. Задачи, функции и система министерства внутренних дел Российской Федерации

76. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

77. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

78. Поняття та система принципів трудового права

79. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

80. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

81. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

82. Автоматизована система обліку праці та зарплати

83. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

84. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

85. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

86. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи
87. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
88. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

89. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

90. Джерела права та правова система Запорізької Січі

91. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

92. Електроніка та мікропроцесорна техніка

93. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

94. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

95. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

96. Передаточные функции одноконтурной системы

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

97. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

98. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

99. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.