Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський аграрний державний університет КУРСОВА РОБОТА з предмету: Мікроекономіка НА ТЕМУ: “Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області” Виконала студентка групи: Перевірив: Дніпропетровськ 2007 З М І С Т Дослідження економіко-географічного положення та природного потенціалу Знам’янського району Кіровоградської області. Адміністративний склад району. Особливості географічного положення району та їх вплив на економічний потенціал. Коротка економічна оцінка природних умов та корисних копалин. Аналіз демографічної ситуації Знам’янського району Кіровоградської області. Аналіз тенденцій динаміки чисельності населення Знам’янського району Кіровоградської області. Характеристика трудових ресурсів району. Дослідження місця Знам’янського району Кіровоградської області в господарському комплексі області. Характеристика основних напрямів розвитку промисловості. Визначення рівня розвитку сільськогосподарського виробництва. Визначення ролі та місця району на економічній карті країни. Проблеми та основні тенденції подальшого розвитку економіки району. Дослідження економічної ситуації в Знам’янському районі Кіровоградської області. Загальна характеристика економічної ситуації в Знам’янському районі Кіровоградської області. Напрями поліпшення екологічної ситуації в Знам’янському районі Кіровоградської області. Дослідження економіко-географічного положення та природного потенціалу Знам’янського району Кіровоградської області. 1.1. Адміністративний склад району Щоб розкрити сутність дослідження економіко-географічного положення Знам’янського району перш за все увійдемо у екскурс створення та становлення Знам’янського району Кіровоградської області, тобто історії даного краю, щоб чітче мати уявлення про даний регіон. Історія заснування Знам'янського району - від найдавніших часів до сучасності. Відомі і невідомі історичні події - минуле і сьогодення. У 1949 р. в Чорному лісі, біля с. Богданівки, було виявлене давнє городище, розкопки і дослідження якого провів професор О.І.Тереножкін. Від місцини розташування він назвав його Чорноліським. Передскіфська культура, одним з важливих центрів якої було городище, стала називатися чорноліською. Чорноліська культура представляє перехідний час від бронзового до залізного віку, охоплює значний етап історії країни (10 – п. п. 7 ст. ст. до н. е.), характеризується орним землеробством, скотарством і розвинутими ремеслами, серед яких виділяється бронзоливарна справа. У 7 ст. до н. е. чорноліські племена опинилися під сильним впливом скіфської степової культури і стали основою землеробського населення Середнього Подніпров’я, названого Геродотом скіфами-орачами. На території Знам’янського району, в урочищі Кучерові Байраки, знаходиться Лита могила – скіфський курган першої половини 6 ст. до н. е., розкопаний за наказом останнього командира Нової Сербії генерал-поручика О.П.Мельгунова у 1763 р. Розкопки цього кургану , що став відомим під назвою Мельгуновського, дали початок вітчизняним науковим дослідженням археологічних пам’яток.

Історія землі, яку тепер займає Знам’янський район, складна і насичена подіями. Скіфів у 3 ст. до н. е. підкорили сармати. В першій половині 3 ст. н. е. у Сарматію вторглися східні германці – готи. У 375 р. ослаблена війнами зі слов’янськими племенами (антами) Готія була розгромлена гунами. В кінці 5 ст. імперія гунів розпалася, в 6 ст. тут з’явилися обри (авари) і на початку 7 ст. ці землі були підпорядковані Аварському каганату. В 7 ст. Аварський племінний союз розпався. В кінці 7 ст. сюди почали проникати хозари, які кочували тут протягом 8 – 9 ст. ст. В середині 9 ст. в причорноморських степах з’явилися угри. Під ударами печенігів Хозарська держава з другої половини 9 ст. почала занепадати. В кінці 9 ст. (895 р.) печеніги вигнали залежних від хозарів угрів до Дунаю. В середині 10 ст. внаслідок запеклої боротьби слов’ян з печенігами територія нинішнього Знам’янського району ввійшла до складу Київської держави – Русі. У другій половині 11 ст. сюди дійшла експансія половецьких ханів. Половці постійно нападали на Русь, яка в процесі нескінченних зовнішніх та внутрішніх воєн у першій половині 12 ст. роздрібнилася на ряд самостійних та напівсамостійних князівств. Землі Знам’янського району в ті часи на півночі прилягали до Київського удільного князівства, створеного у 30-х роках 12 ст., сама ж територія відійшла до Половецького ханства, яке у другій половині 12 ст. хан Кончак перетворив у могутню державу. В першій половині 13 ст. монголо-татарські завойовники розбили розрізнені війська руських князів і розгромили Половецьке ханство. У 1243 р. хан Бату заснував величезну імперію – Золоту Орду і Половецьке ханство було поглинуте нею. Улусом, розташованим між Дністром і Дніпром, управляв темник Куремса, внук хана Джучі. У 1258 р. замість нього був призначений темник Бурундай. Іменами цих правителів і називався улус, до складу якого входила тоді територія Знам’янського району. В середині 13 ст. литовський князь Міндовг на основі об’єднання кількох князівств створив литовсько-руську державу, яка мирним шляхом почала приєднувати підкорені Золотою Ордою і поставлені у васальну від неї залежність руські князівства. У 1362р. на умовах автономного удільного князівства ввійшла до Великого Литовського князівства Київська земля. Ординці не могли погодитись зі втратою васалів і намагалися повернути статус-кво, але в битві на Синіх Водах у 1363 р. зазнали поразки від русько-литовського війська, яке очолював великий князь Ольгерд. Кревською унією 14 серпня 1385 р. був оформлений державно-політичний союз Великого Литовського князівства і Польського королівства. Островською угодою 4 серпня 1392 р. була закріплена майже повна автономія литовсько-руської держави, правителем якої в той час був великий князь Вітовт. Він провів адміністративно-територіальну реформу, за якою Велике Литовське князівство було поділене на області, якими управляли намісники (намісника Київщини було призначено в 1394 р.). У 1401р. великий князь Вітовт був змушений піти на укладання нової польсько-литовської унії, а підписана ним 2 жовтня 1413 р.

Городельська унія передбачала об’єднання Польщі та Литви в єдину державу, автономію Литви в її складі, але уніфікацію адміністративно-територіального устрою, запровадження в Литві сейму та посадових осіб на польський кшталт. Таким чином литовсько-руське князівство розділилося на повіти, які управлялися повітовими сеймиками. У 20-х роках 15 ст. великий князь Вітовт вдалими військовими діями проти татар поширив володіння Литви до Чорного моря. Територія теперішнього Знам’янського району тоді повністю ввійшла до складу Великого Литовського князівства. У другій половині 15 ст. утворене 1449 р. внаслідок розпаду Золотої Орди Кримське ханство, претендуючи на ординську спадщину, потроху почало займати литовські причорноморські володіння. У 1478р. кримські татари визнали себе підвладними султанської Туреччини, що значно посилило їх завойовницькі можливості. У 16 ст. в степах так званого Дикого Поля, яке обіймало і територію сучасного Знам’янського району, почали з’являтися козаки – український військовий і селянський люд, який переходив на вільні землі, щоб позбутися зростаючого феодального гніту польсько-литовської шляхти. Козацька колонізація Дикого Поля проходила в умовах жорстокої боротьби з татарсько-турецькими конкурентами. Знаменитий Чорний шлях, яким користувалися кримські татари для військових походів на Правобережну Україну, повертав на захід між верхів’ями Інгульця і Тясмину, тобто на півночі території нинішнього Знам’янського району. 1 липня 1569 р. за Люблинською унією Литва і Польща остаточно об’єдналися в єдину державу під назвою Річ Посполита. Умовою збереження Литвою суверенності в Речі Посполитої був перехід українських земель до Польського королівства. З початком Визвольної війни 1648 – 1654 рр. польську адміністрацію на Україні було ліквідовано і утворено полковий адміністративно-територіальний устрій. Північна окраїна території Знам’янського району контролювалася Чигиринським козацьким полком. Після проголошення рішення Переяславської Ради про з’єднання України з Московською державою спалахнула російсько-польська війна 1654 – 1667 рр. Внаслідок укладання 17 жовтня 1660 р. гетьманом Юрієм Хмельницьким Слободищенського трактату правобережні полки підпали під владу Польщі. За Андрусівською угодою 9 січня 1667 р., якою закінчилася війна 1654 – 1667 рр., Правобережна Україна, крім Києва, залишилася за Польщею, а Лівобережна ввійшла до складу Московської держави, Запорозька Січ, до вольностей якої входила і територія Знам’янського району, мала перебувати під спільним контролем Польщі та Московії. Після російсько-турецької війни 1677 – 1681 рр. Бахчисарайський мирний договір 13 січня 1681 р. закріпив Лівобережну Україну та Запоріжжя за Московською державою. Обидві сторони домовилися не заселяти землі між Південним Бугом та Дніпром і територія Знам’янського району опинилася у спустошеній буферній зоні. Мирний договір між Польщею і Московією, так званий Вічний мир, підписаний у Москві 6 травня 1686 р., підтвердив умови Андрусівської угоди відносно Правобережної та Лівобережної України, а Запоріжжя закріпив за Московською державою.

Навіть за польськими мірками Західна Україна була надзвичайно аграрною: близько 80 % її населення складали селяни (порівняно з близько 50 % У поляків), і лише 8 % припадало на промислових робітників (при середній цифрі 20 % У поляків). На додаток до цих структурних вад українське населення було змушене розв'язувати такі проблеми, як спустошення після війни, дискримінаційна економічна політика уряду, згубний вплив Великої депресії. Словом, соціально-економічна доля західних українців під Польщею була такою ж маловтішною, як і їхнє політичне становище. Основні економічні труднощі крилися в сільському господарстві, де залишалися такі давні, ще передвоєнні проблеми, як перенаселеність сіл, крихітні наділи. У населених українцями воєводствах Польщі на 1,2 млн селянських господарств припадало 60 % землі. Ця проблема особливо гостро стояла в Галичині, де понад 75 % селянських наділів не досягали й 10 акрів. Тим часом близько 2 тис. великих маєтків, що належали полякам і часом дорівнювали 10–20 тис. акрів, охоплювали 25 % землі

1. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

2. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

3. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

4. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

5. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

6. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
7. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
8. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

9. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

10. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

11. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

15. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

16. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

18. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

19. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

20. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

21. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

22. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
23. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
24. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

25. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

26. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

27. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

28. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

29. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

30. Соціально-економічні наслідки монополії

31. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

32. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

34. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

35. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

36. Економіко-географічна характеристика Чілі

37. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

38. Економіка праці та соціально-трудових відносин
39. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб
40. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

41. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

42. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

43. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

44. Характеристика Дальневосточного экономического района

45. Економічна теорія предмет і методи вивчення

46. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

47. Економічна інтеграці в АТР

48. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

50. Міжнародна економічна система та її головні елементи

51. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

52. Економічна безпека Росії

53. Соціальні проблеми у ЗМІ

54. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
55. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури
56. Мораль і соціальне управління

57. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

58. Сутність і значення соціального страхування

59. Економічна оцінка кредитного процесу

60. Державна політика соціального страхування

61. Антропологічна характеристика та риси людини

62. Економічна ефективність виробництва

63. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

64. Економічна ефективність виробництва соняшника

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Економічна ефективність рослинництва

66. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

67. Характеристика основных стаций гусеобразных на пролете в Константиновском районе Амурской области

68. Морфофункциональная характеристика вымени чистопородных симментальских коров и их помесей разных поколений при скрещивании с айрширскими производителями в СХПК "имени 1 Мая" Курского района, Курской области

69. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

70. Економічна оцінка активу балансу підприємства
71. Соціальна інфраструктура України
72. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного района. Октябрьская железная дорога

73. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

74. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

75. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

76. Демократія як соціальне явище

77. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

78. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

79. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

80. Правовідносини у сфері соціального захисту

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

81. Соціальна держава

82. Соціальна обумовленість державної служби

83. Соціальна цінність права

84. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

85. Суть та принципи соціальної держави

86. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
87. Мова як символ соціальної солідарності
88. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

89. Економічна думка Древнього Сходу

90. Морфологічна характеристика рас

91. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

92. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

93. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

94. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

95. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

96. Соціально-духовні основи культури класицизму

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

97. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

98. Соціально-філософські погляди І.Франка

99. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.