Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Механізм забезпечення кредитування банками України, та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк» АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто проблеми розвитку форм забезпечення банківських кредитів в Україні. Предметом дослідження дипломної роботи є розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні. Об’єкт дослідження – практика розвитку форм забезпечення банківських кредитів на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк». Суб’єкт дослідження – закрите акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Для удосконалення кредитування із забезпеченням більш доцільним пропонується прийняття за базу для розрахунку банківськими працівниками обсягів кредитів, що надаються, саме ліквідаційну вартість об'єктів застави, визначення якої повинно здійснюватися незалежними експертами, а не ринкова, виходячи з якої потім визначається заставна вартість. Це сприятиме забезпеченню більш обґрунтованого рівня ліквідності об'єкта застави. A O A IO I diploma work he problems of developme of forms of providi g of ba k credi s are co sidered i Ukrai e. Developme of forms of providi g of ba k credi s i Ukrai e is he ar icle of research of diploma work. Research objec – prac ice of developme of forms of providi g of ba k credi s o he example of Joi -S ock COMPA Y of CB «Priva ba k». Research subjec – he closed joi -s ock compa y commercial ba k «Priva ba k». For he improveme of credi i g wi h providi g more expedie accep a ce for a base for compu a io by he ba k workers of volumes of credi s, ha are give is offered, exac ly liquida i g value of objec s of mor gage de ermi a io of which mus be carried ou by i depe de exper s, a d o marke , from which a mor gage cos is af er de ermi ed comi g. I will be i s rume al i providi g more of ob–rou ova ogo level of liquidi y of objec of mor gage. РЕФЕРАТ Дипломної роботи «Практика забезпечення банківських кредитів на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк»». Об’єм роботи: сторінок: 108; таблиць: 15; рисунків: 11; перелік використаної літератури: 46. У дипломній роботі висвітлені проблеми розвитку форм забезпечення банківських кредитів на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк». Мета дипломної роботи – визначити шляхи удосконалення розвитку форм забезпечення банківських кредитів в Україні на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк». Одним із визначальних факторів, який впливає на ефективність кредитної діяльності комерційних банків є кредитний ризик, тобто ризик неповернення боргу. Тому комерційні банки для зменшення ризику неповернення застосовують забезпечення кредиту заставним майном. Для удосконалення кредитування із забезпеченням більш доцільним пропонується прийняття за базу для розрахунку банківськими працівниками обсягів кредитів, що надаються, саме ліквідаційну вартість об'єктів застави, визначення якої повинно здійснюватися незалежними експертами, а не ринкова, виходячи з якої потім визначається заставна вартість. Це сприятиме забезпеченню більш обґрунтованого рівня ліквідності об'єкта застави. Визначення ліквідаційної вартості майна, запропонована вітчизняними спеціалістами-оцінювачами, має стати предметом подальших досліджень експертів-оцінювачів з метою широкого застосування в практиці оцінки вартості об'єкту застави.

Одержані результати можуть бути використані в практиці банківських установ України. „ ” 2009 р. ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Сучасні напрямки розвитку забезпечення банківських кредитів в Україні Поняття, сутність та структура забезпечення банківських кредитів Обґрунтування кредитоспроможності позичальника щодо визначення забезпечення кредитних операцій Механізм забезпечення банківського кредитування 1.4.Вплив ризику на процес забезпечення банківських кредитів Розділ 2 Практика забезпечення кредитування банками, на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк» Аналіз фінансового стану комерційного банку Оцінка кредитної політики банку Порівняльний аналіз форм забезпечення банківського кредиту Вплив забезпечення кредитування на результати доходність комерційного банку Розділ 3 Оцінка ефективності забезпечення банківських кредитів в Україні Заходи, спрямовані на удосконалення та розвиток забезпечення банківських кредитів Прогнозна модель доходів від різноманітних форм забезпечення банківських кредитів Висновки Список літератури Вступ Роль кредитування в різних фазах економічного циклу є не однаковою. В умовах економічного піднесення кредит виступає чинником зростання, який, перерозподіляючи величезні грошові й товарні маси, живить підприємства додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, однак, виявитися в умовах надвиробництва товарів, а особливо він помітний в умовах інфляції. Нові платіжні засоби, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надмірну масу грошей. Одним із визначальних факторів, який впливає на ефективність кредитної діяльності комерційних банків є кредитний ризик, тобто ризик неповернення боргу. Тому комерційні банки для зменшення ризику неповернення застосовують забезпечення кредиту заставним майном. Застава – один з найважливіших інструментів ринкової економіки, ефективна і надійна форма захисту інтересів кредитора. Інтерес кредитора до застави виражається в кінцевому рахунку в тому, що в складі майна боржника виділяється певна частина і, якщо згодом зобов'язання буде порушеним, об'єкт застави продається, а з отриманої суми першим, раніше інших можливих кредиторів і в повному обсязі будуть задоволені вимоги того, чиє зобов'язання забезпечено заставою. У цьому зв'язку прийнято вважати, що, на відміну від таких форм забезпечення зобов'язань, як неустойка і поручительство, при яких кредитор в кінцевому підсумку &quo ;вірить боржнику&quo ;, в зобов'язанні, забезпеченому заставою, кредитор &quo ;вірить речі&quo ;. Застава майна (рухомого чи нерухомого) означає, що кредитор-заставодержатель має право реалізувати це майно, якщо забезпечене майном зобов'язання не буде виконаним. Застава повинна забезпечити не тільки повернення позики, але й сплату відповідних процентів і неустойок по договору, передбачених у випадку його невиконання. Крім того, необхідно враховувати, що ринкова вартість заставленого майна може знизитись. Отже, у всіх випадках вартість майна повинна бути вищою за розмір позики. Таким чином, виникнення і функціонування кредиту пов'язане з необхідністю забезпечення його, що пов’язано з ризиками неповернення кредиту банку.

Кредитна політика будь-якого комерційного банку в державі є логічним продовженням зваженої політики кредитування Центрального банку держави. Система банків України не є у цьому винятком. Централізація влади НБУ у регулюванні кредитної політики в державі є запорукою у запобіганні кредитних ризиків, що супроводжують на сьогодні найприбутковіші для комерційних банків активні операції. Тому вибір стратегії банку щодо процесу кредитування клієнтів є умовою до зменшення ступеня кредитного ризику. Таким чином, виважена політика комерційного банку та вірні підходи до процесу кредитування є одним із головних напрямків діяльності комерційного банку. Предметом дослідження дипломної роботи є розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні. Об’єкт дослідження дипломної роботи – практика розвитку форм забезпечення банківських кредитів на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк». Суб'єкт – закрите акціонерне товариство КБ «ПриватБанк» Мета дипломної роботи – визначити шляхи удосконалення розвитку форм забезпечення банківських кредитів в Україні на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк». У відповідності з метою необхідно з’ясувати та вирішити наступні завдання: розкрити поняття, сутність та структуру забезпечення банківських кредитів; ознайомитися з методикою обґрунтування кредитоспроможності позичальника; охарактеризувати механізм забезпечення банківського кредитування; визначити вплив ризику на процес кредитування та обґрунтування необхідності забезпечення; провести аналіз фінансового стану ЗАТ КБ «ПриватБанк»; дати оцінку кредитної політики банку; провести порівняльний аналіз форм забезпечення банківського кредиту; визначити вплив забезпечення кредитування на результати доходність комерційного банку; визначити заходи, спрямовані на удосконалення та розвиток форм забезпечення банківських кредитів; розрахувати прогнозну модель доходів від форм забезпечення банківських кредитів. У дипломній роботі були використані методики кредитної оцінки таких провідних вітчизняних фахівців: Вітлінського В.В., Наконечного Я.І. та закордонних: Вороніна Д.І., Загорій Г.О., Севрука В.Т., Алана Роу, Стівена Пічі, Каталін Форгаш та інші. У роботі використані наступні статистичні методи аналізу: динамічного спрямування: аналіз рядів динаміки, вияв головної тенденції ряду динаміки, прогнозування на основі рядів динаміки, аналіз структури, та статично: багатовимірні середні, як розрахунок інтегрованого показника. Аналіз проводився за допомогою використання пакету прикладних програм MS Excel та MS Word. РОЗДІЛ 1 Сучасні напрямки забезпечення банківських кредитів в Україні 1.1 Поняття, сутність та структура забезпечення банківських кредитів Забезпечення позики має важливе значення в кредитних операціях банку, оскільки в кінцевому підсумку це є гарантом отримання прибутку банком та запобігання кредитного ризику. Крім того, забезпечення позики позичальником необхідно для гарантії збереження банківських активів. Останні майже повністю складаються з позичкових коштів (вкладів клієнтів). Мета забезпечення повернення позики полягає в тому, щоб отримати деякі права поверх основних прав за контрактом у випадку порушення позову проти клієнта, якщо не дотримуються умови погашення позики.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнально вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку. За кредитом рахункупроводяться суми номiнально вартостi цiнних паперiв, що погашенi або переведенi до iншого портфеля банку. 1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком Украни, у портфелi банку до погашення Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, що придбанi з дисконтом. За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку. За дебетом рахункупроводяться суми амортизацi дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку. 1427 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком Украни, у портфелi банку до погашення Призначення рахунку: облiк неамортизовано премi за борговими цiнними паперами, що придбанi з премiю

1. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

2. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

4. Національний банк України та особливості його функціонування

5. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

6. Банківська система України та проблеми її реформування
7. Аудиторська перевірка Національного банку України
8. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

9. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

10. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

11. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

12. Напрями співробітництва України та Угорщини

13. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

14. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

15. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

16. Експортний потенціал України та її регіонів

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

18. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

19. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

20. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

21. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

22. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку
23. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
24. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

25. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

26. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

27. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

28. Історія держави та права України

29. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

30. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

31. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

32. Культура та побут населення України

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

33. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

34. Кредитний механізм в комерційних банках

35. Формування та розвиток банківської системи України

36. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

37. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

38. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
39. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
40. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

41. Населення та трудові ресурси України

42. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

43. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

44. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

45. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

46. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

47. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

48. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

49. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

50. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

51. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

52. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

53. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

54. Окупація України військами Німеччини та її союзників
55. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)
56. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

57. Соціалізм в історії України

58. Суспільно-політичне та культурне життя України

59. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

60. Художня культура незалежної України: традиції та новації

61. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

62. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

63. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

64. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

66. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

67. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

68. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

69. Вища освіта України і Болонський процес

70. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання
71. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року
72. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

73. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

74. Зміни в церковному житті незалежної України

75. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

76. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

77. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

78. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

79. Валютна система: України, світу, та Європи

80. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

82. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

83. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

84. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

85. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

86. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
87. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.
88. Атомна енергетика України і РПС

89. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

90. Громадянство України

91. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

92. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

93. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

94. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

95. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

96. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов

97. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

98. Історія України

99. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.