Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Функции Национального Банка и коммерческого банка

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство зовнішніх економічних зв(язків і торгівлі України УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Контрольна робота з дисципліни «Гроші та Кредит» Тема: Функції національного банку та комерційних банків Слухач: Березін О.В. група М3 2-4 Київ 2000 ПЛАН1. Банк як фінансовий посередник. 2. Центральний банк і його функції. 3. Комерційний банк і його функції. 4. Інструменти впливу Центрального банку на здатність банківської системи до створення грошей: а) операції на відкритому ринку; б)регулювання облікової ставки (дисконтна політика); в) зміна резервних норм Банківські гроші й багато інших фінансових послуг нині забезпечуються фінансовими посередниками. Фінансові посередники - це такі інституції, як банки, страхові компанії, ощадні і кредитні асоціації, які приймають депозити або кошти від однієї групи і позичають ці кошти іншій. Найбільшу групу фінансових посередників становлять комерційні банки - фінансові інституції, що є держателями більшості чекових депозитів країни і власниками 30% активів усіх фінансових інституцій. Ощадні та кредитні асоціації і взаємоощаджувальні банки - другі, вони мають приблизно 17% всіх активів. Третьою важливою групою є страхові компанії, пенсійні й інвестиційні фонди відкритого типу. Отже, фінансові інституції переносять кошти від кредиторів до позичальників. Тим самим вони створюють фінансові інструменти (поточні і заощаджувальні рахунки), 3 точки зору макроекономіки найважливішим інструментом є банківські гроші (або поточні рахунки), які нині переважно забезпечуються комерційними банками. Банки — це особливі економічні інститути, головні функції яких: кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучених коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування, виконання валютних та інших банківських операцій. До банківської системи, яка, як правило є дворівневою, входять центральний банк і комерційні банки. Створення і функціонування банків пов'язано з двома взаємообумовленими процесами: 1. Спеціалізація виробничо-господарської і соціально-економічної діяльності обумовлює спеціалізацію банків. 2. Концентрація виробничо-господарської діяльності і соціально- економічної діяльності веде і до концентрації фінансового капіталу. Систему банків можна представити наступним чином: центральні емісійні банки; комерційні (депозитні) банки; інвестиційні банки; ощадні банки; спеціальні банки (іпотечні, експортно-імпортні). У побудові банків найбільш відчутна тенденція універсалізації. Тобто банки беруть на себе все ширші функції. Наприклад, різні форми, внутрішні, зовнішні розрахунки, надання різних форм кредиту; проведення довірчих операцій за дорученням, валютних операцій і валютного контролю за дорученням держави тощо. В концентрації банківської справи стають найбільш концентрованими функції банків. Тобто функції, які передаються від суб'єктів фінансово- господарської діяльності до банків. Наприклад, фінансування і кредитування довготермінових вкладень, повна участь кредитних форм в обігу власних коштів, тобто коли повністю, або майже повністю зливаються інтереси суб'єктів фінансово-господарської діяльності з інтересами банків.

За формами власності банки поділяються на: державні; змішані (з участю держави); міждержавні; акціонерні; кооперативні; муніципальні і комунальні (власність місцевих органів влади). Всі банки, окрім державних, комерційні. Банківські операції поділяються на активні і пасивні. Пасивними називаються операції, з допомогою яких банки утворюють позичкові ресурси грошових засобів (прийом депозитів- вкладів, їх зберігання). Активними називаються операції, що пов'язані з наданням грошових позичок позичальникам. Власний капітал банків утворюється з: а) первісного акціонерного і б) накопиченого прибутку. Центральний банк (Національний банк України) проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн, випускає гроші в обіг, а також випускає національні грошові знаки. Національний банк створює державну скарбницю і організує її діяльність, зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси. Національний банк представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших держав, у міжнародних банках та інших фінансово- кредитних організаціях. Національний банк нагромаджує золотовалютні резерви, здійснює операції по їх розміщенню (в тому числі і в іноземних банках)., Національний банк виконує такі функції: 12. видає комерційним банкам кредити; 13. рахунки банків-кореспондентів і здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних установ; 14. купує і продає цінні папери, що випускаються державою; 15. здійснює емісію приватизаційних паперів; 16. виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам господарської діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна; 17. купує та продає іноземну валюту і платіжні документи в іноземній валюті; 18. проводить операції з резервними фондами грошових знаків. Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитно- розрахункове, касове, та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян шляхом виконання операцій і надання послуг, а саме: залучення та розміщення грошових вкладів та кредитів; здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування; ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; фінансування капітальних вкладень; випуск платіжних документів і цінних паперів; купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операцій з ними; видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг); купівля у організацій і громадян та продаж 'їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках у вкладах; залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями; довірчі операції за дорученням клієнтів.

Комерційні банки здійснюють кредитні операції в межах кредитних ресурсів, які вони утворюють в процесі своєї діяльності. Комерційні банки при необхідності можуть на договірних засадах позичати ресурси один в одного, залучати і розміщувати кошти у формі депозитів і вкладів. Вони також можуть одержувати позичку у раціональному банку. Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки по своїх операціях. Отже, перша економічна функція комерційних банків полягає в акумулюванні безстрокових депозитів (введення поточних рахунків) і оплаті чеків, виписаних на ці банки. Друга важлива функція полягає в наданні кредитів промисловим підприємствам, фермерам, торговцям тощо. Банки виконують також різні інші функції, конкуруючи з рештою фінансових інститутів. Вони приймають ощадні і строкові вклади, які часто вилучаються на вимогу їх вкладників. На відміну від поточних рахунків по цих вкладах виплачується відсоток. Майже всюди комерційні банки конкурують з кооперативними товариствами по наданню позик на будівництво і центральними ощадними товариствами. Приймаючи грошові перекази і видаючи туристичні чеки, банки конкурують з поштовими агентствами і спеціальними компаніями. Користуючись майном за дорученням, вони частково виконують функції радників з питань доцільності вкладення капіталу в цінні папери. Навіть надаючи грошові позики окремим особам і бізнесменам, банки конкурують з фінансовими компаніями і так званими "факторськими фірмами", які забезпечують корпорації оборотним капіталом. Купуючи облігації, іпотеки і цінні папери, банки конкурують зі страховими компаніями та іншими інвесторами. Таким чином, комерційні банки не є єдиним фінансовим інститутом. Але, за визначенням, вони — єдина організація, здатна створити в умовах ринку "банківські гроші", тобто безстрокові чекові депозити, які можуть бути зручно використані як засіб обігу. У цьому передусім полягає їхнє економічне значення. Другою функцією банків є кредитна функція: вони надають короткострокові кредити бізнесу і населенню, вони дають довгострокові кредити тривалістю понад один рік. Банківська справа — бізнес, подібний до будь-якого бізнесу. Комерційний банк— порівняно просте ділове підприємство. Банк надає своїм клієнтам (вкладникам і позичальникам) певні послуги -і натомість отримує від них ту чи іншу форму оплати. Він намагається заробити прибуток для своїх акціонерів. Баланс рахунку показує певні активи, певні зобов'язання і певний власний капітал. За винятком другорядних відмінностей, баланс, що публікується банком, в цілому виглядає так само, як баланс будь-якого іншого ділового підприємства. Єдина своєрідна риса зведеного банківського балансу, полягає в тому, що значна частина пасивів представлена коштами, які належать виплаті на першу вимогу, тобто складають депозити, що є основою чекових розрахунків.БАЛАНС АКАБ "УКРАЇНА" НА 01.01.96.(млн.крб.) АКТИВИ на 01.01.96. 1. Каса і коррахунок в НБУ - в національній валюті 15035094 - в іноземній валюті 2747060 2. Кореспондентські рахунки в інших банках в національній валюті 163212 4256426 в іноземній валюті 3. Кредити надані, банком Всього 55884158 в т.ч

Вторым инструментом монетарной политики выступает регулирование учетной ставки процента, которая в России носит название ставки рефинансирования. Учетная ставка процента – это ставка процента, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Коммерческие банки прибегают к займам у ЦБ, если они неожиданно сталкиваются с необходимостью срочного пополнения резервов или для выхода из сложного финансового положения. В последнем случае ЦБ выступает в качестве кредитора последней инстанции (подробнее о функциях ЦБ см. тему 8). Денежные средства, полученные в ссуду у ЦБ (через «дисконтное окно») по учетной ставке, представляют собой дополнительные резервы коммерческих банков, основу для мультипликативного увеличения денежной массы; благодаря этому, изменяя учетную ставку, ЦБ может воздействовать на предложение денег. Коммерческие банки рассматривают учетную ставку как издержки, связанные с приобретением резервов. Чем выше учетная ставка, тем меньше займов берут коммерческие банки у ЦБ и поэтому тем меньше величина резервов, которые они могут выдать в кредит

1. Функции и роль коммерческих банков

2. Коммерческие банки и их функции (Контрольная)

3. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

4. Социально-экономические функции рекламы в деятельности коммерческих банков

5. Система рефинансирования коммерческих банков национальным банком Украины

6. Коммерческие банки, их структуры и функции
7. Коммерческие банки Великобритании
8. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

9. Управление рисками в коммерческих банках

10. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

11. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

12. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

13. Валютные операции коммерческих банков

14. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

15. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

16. Финансовый анализ в коммерческих банках

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Деятельность коммерческих банков

18. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

19. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

20. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

21. Коммерческие банки

22. Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков
23. Анализ финансового состояния коммерческого банка
24. Учет депозитных операций коммерческих банков

25. Активные операции коммерческих банков

26. Организация кассовой работы в коммерческом банке

27. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки в филиале коммерческого банка

28. Особенности учета, аудита и анализа кредитов коммерческого банка

29. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

30. Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

31. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

32. Понятие, виды и правовое положение коммерческих банков

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

33. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

34. Система кредитования в коммерческих банках

35. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка

36. Контроль в коммерческом банке и его организация

37. Анализ эффективности работы современного коммерческого банка

38. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков
39. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками и ее роль в формировании ресурсов банка (активы, их состав, структура)
40. Коммерческие банки (КБ) – основа банковской системы России

41. Новые операции коммерческих банков

42. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России

43. Регулирование валютных операций коммерческих банков

44. Рефинансирование коммерческих банков

45. Ценные бумаги коммерческих банков

46. Использование статистических методов в оценке деятельности коммерческого банка

47. Методы управления персоналом коммерческого банка и их совершенствование.

48. Анализ остатков и оборотов по клиентским счетам коммерческого банка

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Ликвидность коммерческого банка

50. Анализ деятельности коммерческого банка

51. Анализ и управление финансовых активов коммерческих банков РА

52. Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка

53. Валютные операции коммерческого банка

54. Выпуск ценных бумаг коммерческим банком
55. Инвестиционная деятельность коммерческих банков
56. Коммерческие банки и их операции

57. Кредитные операции коммерческого банка

58. Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения

59. Организация вексельного обращения в коммерческом банке

60. Оснобенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях

61. Пассивные операции коммерческих банков

62. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках (на материалах АКБ «Украина»).

63. Риски коммерческих банков и факторы их определяющие

64. Ссудные операции коммерческого банка

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Учет заемных средств в коммерческом банке

66. Эффективности методики оценки кредитоспособноcти клиентов коммерческого банка

67. Пассивные операции коммерческих банков

68. Риски коммерческих банков

69. Депозитарная деятельность в коммерческом банке

70. Основы безопасности жизнедеятельности в коммерческом банке
71. Операции коммерческих банков на примере банка Украина
72. Валютные операции коммерческих банков РФ

73. Анализ организации коммерческих банков

74. Методы регулирования деятельности коммерческих банков

75. Экономико-организационные проблемы обеспечения безопасности деятельности коммерческих банков

76. Кредитные операции коммерческих банков

77. Особенности оценки рыночной стоимости коммерческого банка

78. Установление по кредитам в коммерческих банках

79. Коммерческие банки и кредитная структура

80. Принципы управления коммерческими банками

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Пассивные операции коммерческих банков

82. Трастовые операции коммерческих банков. Сущность и преимущества

83. Кредит как основное направление деятельности коммерческого банка

84. Кредитная политика коммерческого банка и выработка направлений ее совершенствования

85. Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков

86. Кредитные риски в коммерческом банке
87. Кредитование Банком России коммерческих банков
88. Кредитование коммерческими банками юридических лиц (на материалах ОАО "Белпромстройбанк")

89. Кредитование физических лиц коммерческими банками

90. Лизинговые операции коммерческих банков

91. Лизинговые операции коммерческого банка

92. Методика анализа кредитоспособности заемщиков коммерческого банка

93. Механизм безналичных расчетов, используемых коммерческими банками

94. Механизм функционирования коммерческого банка ОАО АКБ "Уралсиб-Югбанк"

95. Оптимизация корреспондентских отношений коммерческого банка

96. Организация деятельности коммерческого банка

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Организация операций коммерческих банков с ценными бумагами с целью продажи

98. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике

99. Основы деятельности коммерческого банка

100. Оценка методов установления, начисления и взыскания процентов по кредитам в коммерческом банке


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.