Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ Розділ І. Передумови та причини кризи російської державності на рубежі ХVІ –ХVІІ століть. І.1. Перша польсько-шляхетська інтервенція. Лжедмитрій І. Розділ ІІ. Початок масового народного руху в Росії. ІІ.1. Друга польсько-литовська та шведська інтервенція, занепад російської держави. Розділ ІІІ. Патріотичний підйом та розгортання національно-визвольного руху російського народу. ІІІ.1 Друге ополчення. Ілля Мінін та Дмитрій Пожарський. Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ Процес об'єднання російських земель навколо Москви завершився наприкінці XV століття утворенням єдиної Російської держави. Подолання феодальної роздробленості дало можливість росіянам скинути монголо-татарське ярмо й відродити незалежну державу. Монгольська влада потерпіла поразку, Золота Орда розпалася. В XVI столітті Росія пережила економічний розквіт і добилася великих зовнішньополітичних успіхів. За правління Івана Грозного російські війська приєднали Казанське й Астраханське ханства й зміцнилися в Нижньому Поволжя. Єрмак з козаками розгромив хана Кучума в Зауральї й поклав початок приєднанню Сибіру до Росії. У ході кровопролитної Лівонської війни Російська держава зайняла ряд морських портів у Прибалтиці й заснувала &quo ;нарвське мореплавання&quo ;, що зв'язало країну із Західною Європою по найкоротших морських шляхах. Але війна за Балтику скінчилася поразкою. Росія втратила всі завоювання в Лівонії. На початку XVII століття Російська держава вступила в смугу економічного занепаду, внутрішніх розбратів і військових невдач. Прийшов Смутний час, який втяг народ у безодню нещасть. Держава пережила національну катастрофу. Вона стояло на грані розпаду. Внутрішній конфлікт підірвав сили величезної держави. Вороги захопили найбільші прикордонні фортеці країни — Смоленськ і Новгород, а потім зайняли Москву. Нещастя породили широкий народний рух. У важкий час виявилися кращі риси російського народу — його стійкість, мужність, безмежна відданість Батьківщині, готовність заради неї жертвувати життям. У годину смертельної небезпеки народні маси встали на захист своєї країни й відстояли її незалежність. Дослідження патріотичних почуттів, народного духу, відданості батьківщині за надзвичайно важких обставин інтервенції, зрад та інтриг завжди є актуальною темою для дослідження. Саме ця сторінка історії Росії показує, що далеко не все вирішують королі, царі та полководці, в даному випадку народ відіграв вирішальну роль у визволенні своєї держави від іноземних загарбників, виявивши свою стійкість, відданість справі і любов до рідної землі. Головною метою дипломної роботи є дослідження історії Росії періоду &quo ;смутних часів&quo ; та аналіз історичних подій які відбулися в даний період. Для досягнення поставленої мети, слід вирішити наступні завдання: вивчити передумови та причини кризи російської державності на рубежі ХVІ – ХVІІ століть; дослідити початок, розгортання та наслідки першої польсько-шляхетської інтервенції для російського народу та роль Лжедмитрія І в цих подіях; окреслити початок піднесення масового народного руху в Росії; визначити передумови та хід другої польсько-литовської та шведської інтервенції; відслідкувати кризові явища та процеси що призвели до занепаду державних інституцій російського царства розглянути розгортання національно-визвольного руху російського народу; висвітлити боротьбу першого та другого ополчення з іноземними загарбниками; з'ясувати роль Іллі Мініна та Дмитрія Пожарського в справі організації всенародного ополчення і визволення Російської держави від інтервентів.

Об'єктом дослідження є Московська держава на рубежі ХVІ – ХVІІ століть. Предметом дослідження є криза Московської держави, іноземна інтервенція та визвольна боротьба російського народу в даний період. Методологічну основу дослідження складають загальні принципи логіки, історизму та об’єктивності, система загальних науково–дослідницьких методів системного та структурно–функціонального аналізу, а також історичний, логічний, порівняльні методи. Наукова новизна даної роботи визначає, насамперед, новий підхід до дослідження з врахуванням нового погляду на минуле Російської держави, що дозволило відійти від панівної в радянській історіографії схеми показів проблеми. Теоретична і практична цінність полягає, в тому, що матеріали даної роботи можуть бути використані істориками, військовими у подальшій науковій і практичній розробці проблем з історії Росії та СРСР, а також при опрацюванні нормативних курсів з історії слов’янських народів, і спеціальних курсів з військової історії та міжнародних відносин. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від смерті царя Івана Грозного (1584 р.) до середини другого десятиріччя ХVІІ століття. Серед провідних науковців, які досліджували тему, обрану для дипломної роботи, слід відзначити Скриннікова Р.Г. Йому належить чимало праць саме з дослідження Московської держави в період &quo ;смутного часу&quo ;. В праці &quo ;Борис Годунов&quo ; автор подає відомості про походження роду цього історичного діяча, дає характеристику його правління, розкриває передумови кризи російської держави, дає оцінку його політики та окреслює наслідки його царювання. Ця праця в першу чергу являє цінність в тому плані, що в ній детально досліджено всі сторони і аспекти внутрішньої політики цього царя та наслідки його анти селянської політики, що в кінцевому результаті призвело до їх виступів і селянської війни під проводом Івана Болотнікова. У своїй монографії &quo ;Россия на кануне &quo ;смутного времени&quo ; автор визначає передумови кризи Російської держави кінця ХVІ ст., змальовує головні історичні події цього періоду, суспільні зміни, економічні перетворення, народне невдоволення тодішньою царською політикою і дає опис часу царювання Федора Івановича та Бориса Годунова. Наступною його працею з дослідження даного питання є монографія &quo ;Россия в начале ХVІІ в. &quo ;Смута&quo ;. У вступі автор дає історіографічний опис з даної проблеми, описує те, як змінювалися погляди на дослідження цього періоду в деяких авторів, які займалися дослідженням цієї теми. Автор описує події початку ХVІІ ст., характеризує становище народних мас Московської держави, економічне та політичне становище країни. Виділяє кризові явища в російському суспільстві, в хронологічній послідовності викладає головні події цього періоду і дає їм власну оцінку. Основну увагу Скринніков зокрема приділяє дослідженню становища народу, в першу чергу селянам, холопам та козакам. Ще однією працею Скриннікова Р.Г. є його монографія &quo ;Смута в России в начале ХVІІ в. Иван Болотников&quo ;. В цій книзі автор не висвітлює передумови та причини кризи Російської держави на початку ХVІІ ст.,

а одразу переходить до огляду головних подій. Дана праця складається з вступу одинадцяти глав і висновку. Зокрема основну частину твору автор починає з воцаріння Лжедмитрія І, далі характеризує період його правління, потім розповідає про його загибель і вступ на престол Василія Шуйського. Значну увагу приділяє селянській війні під проводом Івана Болотнікова і її перебігу. Цінним в цій праці є те, що автор багато уваги приділяє народним настроям, тим думкам і ідеям, які були домінуючими на той час. Скринніков Р.Г. є також автором такої праці, як &quo ;Василий Шуйский&quo ;. Це порівняно нова монографія випущена у 2002 році. В цій праці автор дослідив весь період життя і правління Василія Шуйського. Зокрема свою працю автор розпочав з дослідження генеологічного дерева царя, а також описав діяльність Василія Шуйського до початку його царювання. Сам же період царювання тісно переплетений з подіями &quo ;смутного часу&quo ; і є дуже цінною інформацією при вивченні даної теми. Свою працю Скринніков Р.Г. довів до останніх днів життя цієї історичної постаті. В монографії &quo ;Самозванцы в России в начале ХVII в. Григорий Отрепьев&quo ; Скринніков Р.Г. змальовує життєвий шлях Григорія Отрєп'єва. Спершу автор досліджує його рід, а далі розповідає про його життєвий шлях аж до смерті. Ця праця є дуже важливою для даного дослідження, в тому плані що вона дає змогу краще розібратися в появі першого самозванця, в тому що саме спонукало його до тих чи інших дій і яку роль він відіграв в історії даного періоду. Що стосується народних виступів на початку ХVII ст. то тут слід виділити такого автора як Смірнова І.І. і дві його монографії: &quo ;Востание Болотникова 1606–1607&quo ; та &quo ;Краткий очерк истории востания Болотникова&quo ;. Надзвичайно ґрунтовною є зокрема перша праця в якій детально характеризуються передумови та причини повстання, його початок та перебіг, детально описаний кожен етап повстання до його розгрому. Проте даний твір дуже переобтяжений фактичним матеріалом, і другорядними подіями, що робить його важким для засвоєння. Інша монографія з дослідження повстання Болотнікова &quo ;Краткий очерк истории востания Болотникова&quo ;, є скороченим варіантом попереднього твору. В ньому чітко сформульований фактичний матеріал, випущені другорядні події та факти, що робить даний твір легшим для опрацювання. Тут також змальовані головні події повстання, вміщена характеристика І. Болотнікова як особистості, подаються думки автора про наслідки повстання для подальшої долі Московської держави. Ще одним ним дослідником народних виступів початку ХVII ст. є Буганов В.І. У своїй монографії &quo ;Крестьянская война в России начала ХVII века&quo ; він також висвітлює передумови та причини народного невдоволення, коротко змальовує антифеодальні рухи в кінці ХVI ст. від чого переходить до селянської війни під проводом Івана Болотнікова. Навідміну від Смірнова І.І., Буганов В.І. доводить заключний етап селянської війни аж до перших років царювання Михайла Федоровича Романова, обґрунтовуючи це активною участю селян та бідноти в першому та другому ополченні і подальшими акціями невдоволення.

Постколональних письменникв цкавлять радше расов, нж нацональн, проблеми певна форма расизму навпаки (a rebours). У цьому поляга вдмннсть з дослдженням росйського колоналзму, бо саме наця, а не раса вдгра головну роль у формуванн росйсько колонально ментальност. У процес експанс росяни здебльшого мали справу з згуртованими народами, а не з родовими органзацями,  тому антиколональна боротьба в Росйськй мпер часто набувала форми боротьби нацонально-визвольно. Марксистськ антиколональн рухи в Аз та Африц не мали чтко виражено нацонально згуртованост, оскльки наця не належить до тих категорй, яким марксизм нада важливого значення, а також тому, що в радянську епоху росйська держава надавала фнансову та вйськову пдтримку марксистським антиколоналстам. Через це м було вигдно не помчати того факту, що Рося як наця була глибоко втягнена в дяльнсть, яку вона напоказ засуджувала в кранах, що не належали до сфери  впливу. Той факт, що основними розробниками теор постколоналзму (зокрема в американських  британських унверситетах)  вихдц з Аз, Африки, Вест-¶нд та, як у випадку Сада, араби, до певно мри вдповда деальнй справедливост

1. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

2. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

3. Держава і право України в період перебудови соціалізму

4. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

5. Прояв агресії в кризові періоди

6. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи
7. Господарство України періоду утвердження капіталізму
8. Період гетьманщини України

9. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

10. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

11. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

12. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

13. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

14. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

15. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

16. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

18. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

19. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

20. Італія у період об’єднання

21. Китай в міжвоєнний період

22. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
23. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років
24. Період Гетьманату в Україні

25. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

26. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

27. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

28. Україна в період повоєнної відбудови

29. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

30. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

31. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

32. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

34. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

35. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

36. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

37. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

38. Письмо в букварний період
39. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.
40. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

41. Виникнення і ранній період християнства

42. Російська православна церква в XVII столітті

43. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

44. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

45. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

46. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

47. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

48. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Староруська держава в V – початку XII ст

50. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

51. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

52. Візантійська імперія в ХІ - ХV ст.

53. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст.

54. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.
55. Золотое колцо Росии. Ярославль
56. Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

57. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

58. Київська Русь – князівська держава

59. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

60. Гюстровская ода и мекленбургская генеалогическая традиция

61. Общая характеристика Ассирийской державы в конце VIII в. До н.э.

62. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

63. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

64. Британская историография средневековой Росси пер. пол. ХХ в. (Методологические подходы)

Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

66. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

67. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

68. Формирование фундаментальной тематической структуры русской культуры в период возвышения Московского княжества, ХIV -ХV вв.

69. Сосудистые кризы (ангиодистонические кризы)

70. Гипертонические кризы: классификация, неотложная помощь
71. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
72. Демократические преобразования в Росии

73. Соціал-демократична концепція держави та влади

74. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

75. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

76. Основні теорії походження держави і права

77. Загадка техноархеологии: бывал ли Иезекииль в Перу?

78. Шляхи формування правової держави в Україні

79. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

80. Роль держави в економіці

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

81. Ода

82. Василий Григорьевич Перов (1834-1882)

83. Устойчивость пшеницы к мучнистой росе

84. Планування аудиту, перевірка фірми.

85. Перу

86. Перу
87. Економічна безпека Росії
88. Поняття сущність та ознаки держави

89. Поняття громадянського суспільства і правової держави

90. Австрійська школа граничної корисності

91. Екологічна криза та форми її прояву

92. Волинські письменники у розбудові держави

93. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

94. Русские земли и княжества (XII-пер.пол. XIII в.)

95. Естествознание и техника в Росиии XX в.

96. Восприятие, истолкование и оценка оды Г. Р. Державина «Фелица»

Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные

97. Анализ оды М. В. Ломоносова «На день восшествия Елизаветы Петровны»

98. Адаптивна фізична культура в Росії

99. Етикет України та Росії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.