Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Інформаційні технології управління маркетингом

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Курсова робота з дисципліни: «Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу» на тему: «Інформаційні технології управління маркетингом» Зміст Вступ 1. Інформаційні технології управління маркетингом 2. Використання інформаційних корпоративних систем в управлінні маркетингом 3. Використання спеціалізованих програмних продуктів в управлінні маркетингом 4. Використання програм з маркетинговою складовою в управлінні маркетингом Практична частина Висновок Список використаної літератури Вступ Якість управління та прийняття маркетингових рішень безпосередньо пов’язані з наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про ринок, попит на товари, уподобання споживачів, ринкові ціни, дії конкурентів і т. п., а також інформації про показники діяльності об’єкта управління. Значні обсяги інформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, пошуку та надання маркетологам відповідної інформації для прийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Мета роботи — набуття теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування ІСМ, сучасних технологічних засобів оброблення даних та інформаційних технологій розв’язання основних маркетингових задач. Основним напрямом удосконалення управління маркетинговою діяльністю є створення інформаційних систем маркетингу (ІСМ), які базуються на сучасних апаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленому обробленні даних у мережах, на використанні економіко-математичних методів і моделей та систем підтримки прийняття рішень. ІСМ — наукова і прикладна дисципліна. У ній з наукових позицій досліджуються особливості маркетингової інформації, визначається склад функцій і задач, що реалізуються в системі, аналізуються методи та інформаційні технології розв’язання задач. Прикладне значення має обґрунтування комплексів і черговості впровадження задач, вибір технічних засобів та організація інформаційної бази, програмне забезпечення, встановлення інформаційної технології збирання, реєстрації, нагромадження та оброблення даних для управління і прийняття маркетингових рішень. 1. Інформаційні технології управління маркетингом Автоматизація маркетингової діяльності компаній, вибір конкретного програмного продукту або набору програмних засобів для розв’язання маркетингових задач залежать від характеру бізнесу, інфраструктури, сфери діяльності, масштабів підприємства. Функціональна структура інформаційних систем маркетингу формується під потреби конкретного об’єкта автоматизації, проте можна визначити основні функції відділу маркетингу, які знаходять програмну реалізацію у вітчизняних і закордонних програмних продуктах. Такими функціями є: розроблення і ведення на підприємствах системи договірного обліку, що включає аналіз цін комерційних пропозицій, які надходять на підприємство, формування та укладання контракту, моніторинг виконання укладених угод з партнерами; пошук реальних і потенційних партнерів — постачальників сировини та матеріалів, обладнання, товарів, ведення історії угод з постачальниками; оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства з визначенням ринку збуту, темпів зростання ринку, а також з аналізом конкурентного середовища, в якому функціонує підприємство; збирання та аналіз інформації про реалізацію товарної продукції за визначеними цінами на кожному об’єкті карти ринку, а також облік маркетингових витрат для відповідної карти ринку; проведення сегментного аналізу прибутковості для визначених об’єктів карти ринку; вибір цільових сегментів ринку, на яких підприємство має концентрувати свої зусилля та ресурси; створення стратегічного плану маркетингу.

Аналізуючи стан ринку програмного забезпечення, необхідно відмітити значне зростання програмних продуктів для маркетингу як іноземного, так і вітчизняного виробництва та виділити такі їх класи: корпоративні інформаційні системи, в яких присутній модуль маркетингу; спеціалізовані програми, що дають змогу автоматизувати окремі маркетингові функції; програми, що мають маркетингову складову. 2. Використання інформаційних корпоративних систем в управлінні маркетингом Корпоративні інформаційні системи (КІС) дають змогу виконувати комплексну автоматизацію діяльності підприємств, фінансових установ, організацій. Корпоративні інформаційні системи мають низку суттєвих особливостей, обумовлених базовими принципами або концепцією їх побудови. Розглянемо такі концепції. Концепція ERP (E erprise Resource Pla i g) є фактичним стандартом для сучасних КІС у світі. ERP означає управління всіма ресурсами (виробничими, фінансовими ресурсами, замовленнями тощо)територіально розподіленого підприємства. Концепція ERP ще не має статусу стандарту, тому існують різні визначення її. Відповідно до матеріалів Асоціації APICS (Американське об’єднання управління виробництвом і запасами) концепція ERP повинна включати: управлення послідовністю поставок (Supply Chai Ma ageme , SCM; раніше застосовувався термін Dis ribu io Resource Pla i g, DRP; удосконалення планування та складання розкладу — календарне планування (Adva ced Pla i g a d Scheduli g, APS); модуль автоматизації продажу (Sales Force Au oma io , SFA); автономний модуль, який відповідає за конфігурацію системи (S a d Alo e Co figura io E gi e, SАCE); остаточне планування ресурсів (Fi i e Resource Pla i g, FRP); інтелект бізнесу, OLAP-технології (Busi ess I ellige ce, BI); модуль електронної комерції (Elec ro ic Commerce, EC); управління даними про продукцію (Produc Da a Ma ageme , PDM). Концепція SCM (Supply Chai Ma ageme ) реалізує нову технологію управління, описану стандартом CSRP (Cus omer Sy chro ized Resource Pla i g), який передбачає наявність у системі можливостей управління зовнішніми щодо підприємства елементами. SCM — управління розширеним виробничим процесом, тобто не тільки внутрішніми ресурсами підприємства, а й важливішими зовнішніми (наприклад, облік замовників у замовників та постачальників у постачальників). Метою такого підходу є управління повним циклом випуску продукції — від проектування до гарантійного та сервісного обслуговування після продажу. Концепція МRP ІІ (Ma erial Resource Pla i g). У системі класу MRP II виокремлюють три базових блоки: формування основного плану на основі замовлень клієнтів і прогнозу попиту. Це організаційно-алгоритмічний процес, який включає процедуру швидкої перевірки можливості виконання плану по ресурсах, так зване «приблизне планування потужності» (Rough Cu Capaci y Pla i g), планування потреб, тобто формування плану-графіка виготовлення партій виробів власного виробництва і плану-графіка закупівлі матеріалів і комплектування. У програмних продуктах цього класу використовуються алгоритми розрахунку розмірів замовлень і дат запуску замовлень, які будуються на основі мережевих моделей і відбивають специфіку підприємств.

На етапі планування виконується також розрахунок завантаження ресурсів або встановлюється баланс плану-графіка по ресурсах — процедура «планування потужності» (Capaci y Pla i g), оперативне управління. До нього належать: процедури перевірки укомплектованості і запуску замовлень; управління ходом виробництва через механізми виробничих циклів, пріоритетів, розмірів замовлень; облік виконання операцій і замовлень; складський облік. Системи класу MRP II дають змогу планувати діяльність служб збуту, постачання і виробництва як наскрізний графік взаємопов’язаних замовлень. Ці системи включають засоби планування бюджету підприємства і розвинену систему управлінського обліку, фінансового планування, містять систему бухгалтерського обліку. Серед найвідоміших закордонних систем управління виробничими ресурсами, в яких функціонують підсистеми маркетингу, — MA MA /X і CAS (Compu er Associa es, США), R/3 (SAP, Німеччина), PRODIS (SOF WARE AG, Німеччина), HP MM II (Hewle Packard, США), BAA (BAA , Бельгія), «Scala» (SCALA, Швеція). Серед корпоративних інформаційних систем значний інтерес являє програмний продукт R/3. Наявність понад 12 тис. інсталяцій у світі (в СНД близько 100) робить систему R/3 однією із найпоширеніших ERP програм. Цей програмний продукт автоматизує майже весь спектр виробничо-економічних і фінансово-господарських функцій корпорації, у тому числі й маркетингову діяльність. Окремі функції управління маркетингом здійснюються в таких функціональних модулях: виробниче планування (РР). Модуль використовується для організації планування та контролю виробничої діяльності підприємств. Ключові елементи прикладного модуля: специфікації (ВОМ), технологічні карти, робочі центри, планування збуту (SOP), планування виробництва (MPS), планування потреби в матеріалах (MRP), управління виробництвом (SFC), виробничі замовлення, калькуляція витрат на виріб, облік витрат за процесами, серійне виробництво, планування безперервного виробництва; управління матеріальними потоками (ММ). Модуль підтримує функції постачання та управління запасами, використовуваними у різноманітних господарчих операціях. Ключові елементи модуля: закупівля матеріалів, управління запасами, управління складами, оцінювання запасів матеріалу, атестація постачальника, оброблення даних щодо робіт і послуг, управління закупівлями, управління продажем; збут (SD). Модуль вирішує задачі розподілу, продажу, поставок. Ключові елементи модуля: передпродажне підтримання, оброблення запитів, оброблення пропозицій, оброблення замовлень, оброблення поставок. Застосування корпоративних інформаційних систем доцільне для досить великих підприємств. Малі та середні підприємства для автоматизації маркетингової діяльності найчастіше використовують спеціалізовані програмні продукти. 3. Використання спеціалізованих програмних продуктів в управлінні маркетингом Спеціалізовані програмні продукти можна поділити за функціональними ознаками. Ці програмні продукти дають змогу автоматизувати такі функції: маркетингові дослідження; моделювання стану ринку; підтримання прийняття рішень щодо окремих маркетингових заходів.

Військові аташе наділялися досить високим загальнодипломатичним статусом: за рангом вони йшли за радниками посольств або першими секретарями дипломатичних місій УНР. Співробітники військового аташату повинні були доводити до повноважних представників України "всі одержані їми відомості політичного змісту, загальні відомості про військову силу держави, а також всі ті інформації військового характеру, котрі можуть бути потрібні для дипломатичного представника". Зі свого боку цивільні дипломати мали інформувати військових аташе про політичні події у країні акредитації, представляти військових дипломатів вищим урядовцям країни перебування, головам іноземних дипломатичних місій і членам дипломатичного корпусу. При призначенні нового військового аташе голова дипустанови УНР повинен був особисто представити його голові держави перебування. Інструкція точно окреслювала коло службових завдань військової дипломатії за кордоном: 1) Всебічно досліджувати військовий потенціал й організацію збройних сил країни акредитації. 2) Збирати і проводити аналітичну обробку інформації щодо іноземних збройних сил, своєчасно доводити її до відома Головного управління Генштабу УНР. 3) Пильно стежити за інформацією військового характеру у матеріалах зарубіжної преси. 4) Вивчати політичну ситуацію в країні акредитації в частині, що стосується основ військової доктрини або військового будівництва. 5) Всебічно сприяти українським офіцерам, що прибували за кордон, у виконанні їх місії

1. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

2. Інформатика і інформаційні технології

3. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

4. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

5. Інформаційні технології на уроках хімії

6. Інформаційні системи і технології у фінансових установах
7. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
8. Інформаційні системи в маркетингу

9. Інформаційні системи в управлінні підприємством

10. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

11. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

12. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

13. Ділові взаємовідносини в апараті управління

14. Методи управління підприємством

15. Процес управління та його основні стадії

16. Системний підхід до управління персоналом фірми

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

17. Управління затратами

18. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

19. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

20. Управління фінансами України

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
23. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів
24. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

25. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

26. Мораль і соціальне управління

27. Методи управління банківськими ризиками

28. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

29. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

30. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

31. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

32. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

34. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

35. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

36. Державне управління в сфері охорони здоров’я

37. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

38. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
39. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
40. Інформаційні відносини

41. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

42. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

43. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

44. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

45. Структура державного управління

46. Сучасні принципи державного управління

47. Теорія і методологія дослідження управління

48. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Форми державного управління

50. Функції управління в аграрному праві

51. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

52. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

53. Інформатика та інформаційні процеси

54. Інформаційні системи
55. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
56. Корпоративні інформаційні системи

57. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

58. Системи управління базами даних

59. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

60. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

61. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

62. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

63. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

64. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

66. Управління ціновою політикою підприємства

67. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

68. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

69. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

70. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
71. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
72. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

73. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

74. Аналіз стартегічного управління підприємством

75. Антикризове управління бізнесом

76. Дослідження аспектів управління якістю продукції

77. Ефективне управління виробництвом

78. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

79. Заохочення працівників як метод управління персоналом

80. Інформація в управлінні

Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты

81. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

82. Конфлікти та методи управління ними

83. Корпоративне управління акціонерним товариством

84. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

85. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

86. Методологія системи управління персоналом
87. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами
88. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

89. Національні моделі корпоративного управління

90. Організаційна структура управління підприємством

91. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

92. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

93. Основи управління персоналом підприємств

94. Особливості антикризового управління

95. Особливості управління організацією

96. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Персонал як об’єкт управління організації

98. Принципи управління персоналом

99. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.