Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Робота кадрової служби підприємства

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти та науки України Криворізький економічний інститут ім. В. Гетьмана Київський національний економічний університет Кафедра менеджменту Індивідуальна робота З дисципліни: „ управління персоналом” Варіант № 4 Виконала: Студентка 4 курсу Групи 6.2021-1 Факультету: М та ЕК Калина Є.М. м. Кривий Ріг 2006 Завдання № 1 Будівельна компанія «МЛАД» є проектно – будівельним підприємством, яке спеціалізується на: Промисловому будівництві - будівництво об'єктів за технологією швидкого зведення з використанням металевого каркасу в якості несущої конструкції та промислових або збірних сандвіч - панелей, а також конструкцій підвісних фасадів у якості огороджувальних конструкцій; Цивільному будівництві - будівництво приватних житлових будинків, об'єктів комерційної нерухомості ( будівель магазинів, автосалонів, офісів та ін. ) За організаційно - правовою формою БК «МЛАД» є приватним підприємством, на чолі з директором Вигодіним Артемом Михайловичем. БК «МЛАД» згідно отриманої до норм українського законодавства документації виконує наступні види послуг та робіт: 1. Обстеження стану несучих конструкцій і фундаментів існуючих будинків і споруджень із видачею висновків про можливість і умови їхньої подальшої експлуатації; 2. Збір вихідних даних і дозвільних документів, які необхідні для здійснення проектування й/або будівництва об'єктів; 3. Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва; 4. Розробка паспортів на існуючі будинки й спорудження (паспортизація об'єктів); 5. Будівництво об'єктів на умовах генерального підряду з виконанням повного комплексу будівельно-монтажних робіт з об'єкта &l ;під ключ&g ;; 6. Виконання спеціальних будівельно-монтажних робіт, таких як: - Монтаж промислових і зборень сандвіч панелей - Електромонтажні роботи; - Роботи з монтажу устаткування й технологічних трубопроводів; - Виготовлення й монтаж металоконструкцій, роботи на висоті; - Прокладка зовнішніх мереж опалення й водопостачання; - Безвибухове руйнування залізобетонних конструкцій і негабаритів природного й техногенного походження; - Зміцнення підстав ґрунтів і фундаментів. Чисельність працівників на БК «МЛАД» налічує 50 осіб. Висока кваліфікація й професіоналізм працівників підприємства підтримується й постійно підвищується шляхом постійного навчання співробітників. В цьому допомагає постійний обмін досвідом із працівниками провідних будівельних компаній країни, професорсько – викладацьким складом Придніпровської державної академії будівництва й архітектури, а також Національного гірничого університету й інших провідних будівельних ВУЗів України. ПОКАЗНИКИ ОБСЯГІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2005 рік Таблиця 1 Вид послуг або робіт Обсяг діяльності (в м2) Замовник Вартість проекту (в грн.) Будівництво, проектування 9400 Супермаркет «Слон» м. Луцьк 10,547 млн. Облицювання фасаду 200 ПП &quo ;АРИС-ФРАНЗОЛЬ&quo ; 10 тис. Добудова приміщень 54 СТО &quo ;Балканкар&quo ; 150 тис. Проектування, добудова 7000 Дробеструйно-ґрунтувальний комплекс ОАО &quo ;Дніпровагонрембуд&quo ; 5,265 млн. Проектування, будівництво 567.38 Сервісно – торговий центр «Автоленд» 1,25 млн.

17221,38 17,222 млн. Разом Разом Завдання № 2 Варіант 4 1. Штатний розпис складається на підставі документа &quo ;Структура й штатна чисельність&quo ;, у якому фіксується посадовий і чисельний склад суб'єкта підприємництва, із зазначенням фонду заробітної плати. Якщо організаційна структура юридичної особи припускає наявність окремих підрозділів, то штатний розпис складається по структурних підрозділах у порядку підпорядкованості, у тому числі з урахуванням підпорядкованості усередині структурного підрозділу, наприклад начальник відділу - 1, зам. начальника відділу - 1, старший економіст - 1, економіст - 2 і т.д. Таким чином, штатний розпис містить відомості про: - перелік посад; - коди професій (відповідно до Державного класифікатора України &quo ;Класифікатор ГК 003-95&quo ;, затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. № 257); - кількість штатних одиниць по кожній посаді; - посадові оклади; - надбавки; - фонд заробітної плати. Штатний розпис підписується заступником керівника, потім узгоджується з головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, який у грифі вказує загальну штатну чисельність підприємства й місячний фонд заробітної плати. Штатний розпис складається й затверджується щорічно. Зміни в штатний розпис вносяться наказом керівника підприємства в міру необхідності (зміни в організаційній структурі, штатній чисельності, найменуванні посад і т.п.) ЗАТВЕРДЖЕНОрозпорядженням директора БК «МЛАД»від 29 березня 2006 р. 309 штат у кількості 50 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати двадцять сім тисяч сто вісімдесят гривень ШТАТНИЙ РОЗПИСБК «МЛАД» з/п  Найменування структурних підрозділів та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад, грн. Фонд заробітної плати на місяць, грн. 1 2 3 4 5 1 Директор 1 1300 1300 2 Заступник директора 1 1200 1200 3 Головний спеціаліст - головний бухгалтер 1 620 620 4 Головний спеціаліст з питань кадрової роботи 1 595 595 Відділ планування та забудови населених пунктів і ліцензування будівельної діяльності  5 Заступник начальника управління 1 1210 1210 6 Начальник відділу планування та забудови населених пунктів і ліцензування будівельної діяльності 1 710 710 7 Заступник начальника відділу 1 665 665 8 Головний спеціаліст 1 610 610 9 Провідний спеціаліст 1 520 520 10 Спеціаліст I категорії 1 470 470 Інспекція архітектурно-будівельного контролю  11 Заступник начальника управління - начальник інспекції архітектурно-будівельного контролю 1 1150 1150 12 Головний спеціаліст 1 610 610 13 Провідний спеціаліст 1 520 520 Відділ координації будівництва та промбудматеріалів  14 Начальник відділу координації будівництва та промбудматеріалів 1 710 710 15 Заступник начальника відділу 1 675 675 16 Головний спеціаліст 3 610 1830 17 Головний спеціаліст 1 595 595 18 Провідний спеціаліст 1 520 520 Виконавці будівельних робіт 19 Керівник будівельної бригади 1 690 690 20 Різноробочі 29 550 550 Усього за посадовими окладами 50 27180 27180   Директор БК «МЛАД»   А.М. Вигодін   Головний бухгалтер  Т. Г. Деміденко    ЗАТВЕРДЖУЮдиректор БК «МЛАД»(посада керівника) (підпис) (розшифрування підпису) &quo ;29&quo ; березня 2006 р.

ПОЛОЖЕННЯ про кадрову службу БК «МЛАД» (назва підприємства) 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність кадрової служби, а також взаємовідносини служби з іншими підрозділами підприємства. 1.2. Кадрова служба є самостійним структурним підрозділом, створюється і ліквідується за рішенням керівника підприємства. 1.3. Кадрова служба безпосередньо підпорядкована керівникові підприємства (можливе підпорядкування одному із заступників керівника підприємства). 1.4. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції працівників служби затверджуються керівником підприємства в установленому порядку. 1.5. Кадрова служба у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, розпорядженнями керівника підприємства та цим Положенням. 1.6. Кадрову службу очолює О.Г. Атаманюк (назва посади відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95) 1.7. На період відсутності керівника кадрової служби (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує заступник керівника кадрової служби. 1.8. Усі працівники кадрової служби призначаються на посаду і звільняються з посади керівником підприємства в порядку, передбаченому правилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним трудовим законодавством. 1.9. Кадрова служба організує свою роботу на основі одноособовості з установленням персональної відповідальності посадових осіб служби за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій. Одноособовість поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції служби. 1.10. Кадрова служба має свою круглу печатку із зазначенням своєї назви та назви підприємства і штампи, необхідні для роботи. 1.11. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються керівником кадрової служби, узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими взаємодіє кадрова служба, вносяться на підставі наказу керівника підприємства. 2. Завдання Основними завданнями кадрової служби є: 2.1. Здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботі за професією, посадою. 2.2. Створення резерву для висування на керівні посади та посади фахівців ключових ділянок управління та виробництва. 2.3. Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, проведення атестації керівного складу та спеціалістів підприємства, впровадження сучасних форм роботи з персоналом. 2.4. Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників підприємства. 3. Функції З метою виконання покладених на неї завдань кадрова служба: 3.1. Бере участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в працівниках на основі планів економічного і соціального розвитку підприємства. 3.2. Складає за участю інших підрозділів поточні (річні) та перспективні плани комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працівників у зв'язку із впровадженням нової техніки і технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів, запуском нових виробничих об'єктів тощо.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

2. Організація роботи підприємства

3. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

4. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

5. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

6. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
7. Бізнес-план підприємства
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

9. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

10. Корпоративні підприємства

11. Планування діяльності підприємства

12. О роли психолога в кадровой службе

13. Фінанси підприємства контрольна

14. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

15. Інноваційна діяльність підприємства

16. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

18. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

19. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

20. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

21. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

22. Управління утворенням прибутку підприємства
23. Работа кадровых служб и социальных работников по управлению дисциплинарными отношениями среди сотрудников ОВД
24. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

25. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

26. Автомазація виробничих процесів підприємства

27. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

28. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

29. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

30. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

31. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

32. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Облік основних засобів підприємства

34. Облік створення підприємства

35. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

36. Організація обліку власного капіталу підприємства України

37. Попередній фінансовий аналіз підприємства

38. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
39. Формування облікової політики підприємства
40. Аудит доходів підприємства

41. Аудит установчих документів підприємства

42. Правовий статус приватного підприємства

43. Реєстрація приватного підприємства

44. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

45. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

46. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

47. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

48. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

49. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

50. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

51. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

52. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

53. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

54. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
55. Непрямі податки підприємства
56. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

57. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

58. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

59. Розробка маркетингової стратегії підприємства

60. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

61. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

62. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

63. Ціноутворення та цінова політика підприємства

64. Збутові стратегії підприємства

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

66. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

67. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

68. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

69. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

70. SWOТ-аналіз підприємства
71. Анализ деятельности кадровой службы ООО СП "Аклеон"
72. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

73. Безпека діяльності підприємства

74. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

75. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

76. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

77. Напрями стратегічного зростання підприємства

78. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

79. Операційна система підприємства

80. Организация работы современной кадровой службы

Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Організаційна структура управління персоналу підприємства

82. Організація управління персоналом підприємства

83. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

84. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

85. Развитие кадровой службы

86. Совершенствование работы кадровой службы организации
87. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
88. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

89. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

90. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

91. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

92. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

93. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

94. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

95. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

96. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

97. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

98. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

99. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.