Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Демократія: сутність, доктрини, різновиди План Вступ. 1. Виникнення, сутність, принципи. 2. Доктрини, різновиди. Висновки. Література. В ХХ ст.слово “демократія” стало мабуть, найбільш популярним у народів і політиків всього світу. Сьогодні немає жодного значного політичного руху, який би не прагнув на здійснення демократії, не використовував цей термін у своїх, часто далеких від справжньої демократії цілей. Поки демократію чекають, про неї говорять, що вона безперечно настане, коли ж вона настала, про неї кажуть, що вона може зникнути. Перш за все, її нерідко вважали вищою і кінцевою формою, яка забезпечує впевнене і благополучне існування. Тепер ясно відчувається, що зовсім не створюючи міцну основу врівноваженного життя вона більш, ніж будь-яка інша форма пробуджує дух пошуку. В країнах, які спробували цю форму на практиці, вона вже давно перестала бути предметом страху, але також перестала бути предметом поклоніння. Її противники розуміють, що при ній все ж можливо існувати, її прихильники – погоджуються, що їй характерно багато недоліків, щоб її незмірно звеличувати. По суті, лише політична думка початку ХХ ст. найбільш близько підійшла до сучасного розуміння демократії, але досягнув його, побачила, що демократія привела не до ясного і прямого шляху, а до “роздоріжжя”. Замість того, щоб бути рішенням суспільних задач, демократія сама стала задачою. Оптимісти стверджують, що істинний шлях все ще не загублений, песимісти приречено констатують початок занепаду. Після розпаду СРСР утворилися нові незалежні держави. Живучи в новій незалежній Україні, нам важливо створити державу демократичного типу. А одним з найважливіших показників зрілості будь-якого суспільства є ступінь його демократичності (рівень демократії). Але чи будь-яка країна готова до демократії і, що вона в змозі дати суспільству і окремим людям - зруйнування державності, хаос і анархію, чи свободу, порядок і процвітання? Відповідь на це питання особливо актуальне для України, яка стала на шлях демократизації суспільства. За нинішніх умов демократизація суспільства в Україні є вирішальним засобом оновлення всіх сфер суспільного життя. У соціальному розвитку демократія постає способом реалізації суперечностей, вдосконалення і гармонізації суспільства. Демократія є ціллю, і умовою, і ефективним засобом радикальної трансформації політичної системи та всього суспільства, гарантією незворотності цього процесу. Що ж представляє собою демократія, які її цілі, в чому причини її популярності? Виникнення, сутність, принципи. Проблема демократії та її роль в суспільно-політичному житті є однією з центральних у політології. Ще з античних часів політична думка розглядала демократію, як органічну ознаку цивілізованості суспільства. Демократичні форми організації сягають коренями в глубоке минуле, ще в родовий устрій, вони виникли з появою людини. Через родові форми демократії пройшли майже всі народи. Деякі вчені-етнографи вважають, що демократія – один з найважли- віших факторів антропогенеза, появи роду людського. Як свідчать етногра- фічні дослідження, недемократичні форми організації, які були засновані на суровій ієрархії і підкоренні, за зразком мурашника чи бджолиного рою, заводили наших пращурів у безвихідь.

Традиції первісної демократії зробили великий вплив на появу перших класичних демократичних держав в Древній Греції і Риму. У працях мислителів Стародавньої Греції ми вперше зустріаємо поняття “демократія”, (в перекладі demos-народ, cra os-влада, тобто буквально, влада народу). Характерною рисою демократії є її еволюція. Так кожному історичному типові держави, кожній суспільно-економічній формації відповідала своя форма демократії. Так, в рабовласницькій демократії (Афіни, Республіка Рим) раби автоматично виключалися з усієї системи громадських відносин. Тільки вільні громадяни користувалися правом обирати державних чиновників, брати участь у народних зборах, володіти майном і т.д. За феодалізму( елементи демократії почали зароджуватися у формі представницьких установ, що обмежували абсолютну владу монархів (парламент в Англії, Генеральні штати у Франції, кортеси в Іспанії, Державна Дума в Росії, Військова рада в Запорізькій Січі). Величезний прогрес у розвитку демократії започаткували( утвердження капіталізму й перемога буржуазних революцій в Англії, Франції, інших країнах. Завдяки ліквідації кріпацтва і скасуванню феодальних привілеїв сформувався цілий комплекс демократичних інститутів і процедур, більшість з яких використовується і нині. Життя розвінчало міф про “соціалістичну демократію”, яка нібито була вищим типом демократичного устрою суспільства. За часів “тоталітарного соціалізму” сталося не розширення і збагачення змісту демократії, а навпаки – різке його збіднення, звуження і згортання (репресії, обмеження прав і свободи та інше). Демократизм суспільства був фальшивим і декоративним, хоч пропаганда й нав’язувала значній частині населення іллюзію народовладдя. Розпочатий у роки хрущовської “відлиги” процес демократизації суспільного життя був спершу загальмований, а потім і взагалі згорнутий. Дуже непослідовно проводився курс на демократизацію і в перебудовний період. Значною мірою труднощі переходу до демо-кратичних форм організації нашого суспільства зумовлені дією тоталітарних і авторитарних традицій. Що ж таке демократія? Існує багато підходів до тлумачення демократії. Перше, головне значення пов’язане з етімологією, похо-дженням цього терміну. “Демократія” перекладається з давньогрець-кої як “народовладдя”, або використовуючи розшифровку цього визначення американським президентом Авраамом Лінкольном, “правління народу, вибраного народом і для народу”. Похідною від етімологічного поняття демократії є більш ширше визначення, як форми будови будь-якої організації, заснованої на рівноправній участі її членів в управлінні і прийняті в ній рішень за більшістю. Зрозуміла в широкому значенні, демократія може існувати скрізь де є організація, влада і управління. В третьому значенні, демократія розглядається як заснований на відповідній системі цінностей ідеал суспільного устрою і відповід-ного йому світогляду. До числа складових цього ідеалу цінностей від-носяться свобода, рівність, права людини, народний суверінітет та ін. В четвертому значенні демократія розглядається як соціальний і політичний рух за народовладдя, здійснення демократичних цілей і ідеалів.

Поняття демократії як народовладдя (і інші похідні від цього визначення демократії) є нормативними, поскільки базуються на нормативному підході до цього феномену. Демократія харак-теризується в цьому випадку як ідеал ,заснований на таких цінностях, як свобода, рівність, повага людської гідності, солідарність. В першу чергу тільки своєму ціннісному змісту демократія зобов’язана такою популярністю в сучасному світі. Виявлення елементу утопізму, невідповідності між нормативним поняттям демократії і реальністю, між ідеалом і життям, являється наслідком емпіричного підходу до аналізу демократії. Такий підхід абстрагується від ідеалів і апріорних оцінюючих міркувань і потребує дослідження демократії, такою яка вона є насправді. У відповідності з виявленними у емпіричних дослідженнях властивостями, уточнюється і переглядається поняття демократії і її теорія. Враховуючи взаємозв’язок нормативних і емпіричних означень демократії як форми державного правління, можна виділити її слідуючі характерні риси: Юридичне визначення і інституаційне вираження суверінітету, верховної влади народу. Тільки народ, а не монарх, аристократія, бюрократія чи духовенство виступають офіційним джерелом влади. Суверінітет народу виражається в тому, що тільки йому належить засновницька , конституційна влада в державі, що тільки він вибирає своїх представників і може періодично приймати участь в розробці і прийнятті законів за допомогою народних ініціатив і референдумів. Періодична виборність основних органів держави. Демократичною може вважатись лише та держава, громадяни якої здійснюють верховну владу, вибираються, причому вибираються на обмеженний срок. Рівність прав громадян на участь в управлінні державою. Цей принцип потребує як мінімум рівності виборчих прав. Прийняття рішень за більшістю і підкорення меньшості більшості при їх здійсненні. Ці вимоги є мінімальними умовами, які дозволяють говорити про наявність демократії в тій чи іншій країні. Однак реальні політичні системи, засновані на загальних принципах демократії, вельми значно відрізняються одна від одної, наприклад( антична і сучасна демократія, американська і щвейцарська політичні системи і т.д. Названі загальні принципи демократії дають можливість виділити основні критерії, які дозволяють розрізняти і класифікувати багаточисленні теорії і практичні демократичні моделі і, якби вимірювати їх. При оцінці у відповідності з їх першим, найважливішим прин-ципом - суверінітетом народу, - демократія класифікується в залеж-ності від того, як розуміється народ, і як здійснюється суверінітет. Обмеження народу деякими класовими або демографічними рамками дає підставу харектеризувати держави, які піддають політичній дискримінізації деякі групи населення і зокрема, не надаваючи їм виборчих прав, як соціально обмеженні демократії і відрізняти іх від всезагальних демократій - держав з рівними політичними правами для всього дорослого населення. Народ, являючись складною спільністю людей, має певну структуру, складається із конкретних особ. В залежності від того, розглядається він як сукупність самостійних, вільних індивідів, чи як взаємодія різноманітних груп, котрі переслідують в політиці свої особові, специфічні інтереси, або як єдине, гомогенне ціле, суб’єкт, в якому домінують загальні інтереси і воля, концепції і реальні моделі демократії діляться відповідно на індивідуалістичні, плюралістичні (групові) і колективістські.

Щедро обдарований письменник не мг пдкорити свою лтературу, драматургю вузькопрагматичнй мет пропаганд мистецькими засобами дейно-полтичних доктрин  уподобань. Отже, не варто шукати в його художньому спадку абсолютно адекватност його суспльних поглядв, позиц, поведнки. Безперечно, В. Винниченко художник надзвичайно багатоплановий  барвистий. Однак не можна пройти  повз достатньо виразну тенденцю: у вуста свох геров, у х вчинки В. Винниченко дуже часто вклада прагнення до переустрою, вдосконалення такого недосконалого й несправедливого свту, прагнення, яке нколи не полишало його спокою. Усе вищевикладене можна сконцентрувати в наступних коротких тезахвисновках. Громадсько-полтична дяльнсть В. Винниченка розвивалася в напрям радикальних, загалом прогресивних процесв перших десятилть ХХ столття. Свтоглядн позиц В. Винниченка виявилися суголосними демократичному спрямуванню суспльно-полтичних доктрин свого часу. Усе сво життя В. Винниченко прагнув поднати проблеми соцального  нацонального визволення укранства, що й зумовило сутнсть теоретичних шукань  еволюцю (поступове полвння) його поглядв. Полтичн позиц В

1. Сутність і особливості фінансів

2. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

3. Людська моральність: обов’язок, честь, гідність, совість

4. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

5. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

6. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин
7. Маркетингова сутність реклами
8. Поняття та сутність менеджменту

9. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

12. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

13. Сутність і значення соціального страхування

14. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

15. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

16. Економічна сутність виробничих запасів

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

17. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

18. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

19. Сутність держави

20. Сутність і сфера міжгалузевого управління

21. Сутність Римського права

22. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
23. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції
24. Сутність міжнародного маркетингу

25. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

26. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

27. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

28. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

29. Поняття і сутність менеджменту

30. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

31. Сутність лідерства та управління

32. Сутність планування і етапи планування

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

33. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

34. Болонський процес - сутність, концепції, методика

35. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

36. Сутність педагогічного спілкування

37. Предмет політології, сутність та зміст

38. Сутність лібералізму
39. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
40. Сутність соціальної роботи

41. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

42. Сутність неореалізму

43. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

44. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

45. Сутність і призначення санації підприємств

46. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

47. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

48. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

49. Закон вартості: сутність та основні функції

50. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

51. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

52. Сутність Кейнсіанської теорії

53. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

54. Сутність та види прибутку
55. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
56. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

57. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

58. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

59. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

60. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

61. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

62. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

63. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

64. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

65. Сучасна українська державність

66. Соціологія: становлення та сучасність

67. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

68. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

69. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

70. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
71. Інвестиційна діяльність страхових компаній
72. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

73. Життя і творчість Івана Франка

74. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

75. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

76. Відповідальність за порушення податкового законодавства

77. Діяльність римських магімтратів

78. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

79. Необережність як форма вини

80. Матераільна відповідальність працівників

Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами

81. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

82. Філософська культура особи та її суспільна значущість

83. Інноваційна діяльність підприємства

84. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

85. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

86. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
87. Ринкова пропозиція та її еластичність
88. Ліквідність банку

89. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

90. Підсудність і її види

91. Легка промисловість України i транспорт

92. Сільське господарство i харчова промисловість України

93. Активність і творчість учнів на уроках історії

94. Античність у поетичних творах Яра Славутича

95. Життя та діяльність І.П.Котляревського

96. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

98. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

99. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.