Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Як показує історія формування парадигм у соціальній психології, вони явно або неявно пов'язані із загальними змінами у відповідному соціокультурному контексті. Кардинальна відмінність сучасної ситуації від всіх попередніх полягає в тому, що на рубежі століть цей контекст розширився до глобальних розмірів. Нині взаємозалежність людей, усвідомлювана ними раніше в межах власної родини, плем'я, країни й т.п. зросла настільки, що дає про себе знати як взаємозалежність глобальна. Вона усвідомлюється як процес &quo ;згортання&quo ; миру до розмірів великого села, де &quo ;усе всіх знають&quo ;, де подію в одній країні негайно дає про себе знати в усьому світі. Одночасно йде настільки ж неминучий і невблаганний процес &quo ;розгортання&quo ; значення соціального як миролюбного, морального. Індивід, соціальна група, або навіть держава всі частіше ставляться в ситуації, коли доводиться робити вибір: &quo ;уживатися&quo ; або гинути. Тим самим підтверджується ідея Канта: &quo ;.засіб, яким природа користується для того, щоб здійснити розвиток всіх задатків людей, - це антагонізм їх у суспільстві, оскільки він зрештою стає причиною їхнього закономірного порядку&quo ;. Глобалізація в психологічній науці проявляється, у свою чергу, у двох тенденціях: з одного боку, в усі більшій її інтернаціоналізації, поширенні загальних стандартів дослідження, і з іншого боку - тенденції до виходу досліджень за рамки особистості або міжособистісних відносин на більше високі рівні: суспільства, цивілізації. І, як це не парадоксально, друга тенденція стимулюється прагненням показати, що закономірності людського поводження, виявлені в одній країні або соціальній групі, принаймні не релевантні соціокультурному контексту в іншій. Очевидно, що дозволити цю суперечку може тільки спеціальна порівняльна &quo ;інвентаризація&quo ; даних, отриманих у різних контекстах. Разом з тим, цілком допустимо й інший підхід: від проблем, які ставить соціокультурний контекст. Іншими словами, спробувати виявити ті загальні актуальні проблеми, у рішення яких соціальна психологія може внести свій локальний і глобальний внесок. В остаточному підсумку основна соціальна функція науки полягає в тому, щоб вирішити спочатку в ідеальному, а потім і в матеріальному плані завдання, об'єднані одною метою: поліпшити якість життя суспільства і його громадян, зробити її більше безпечної, тривалої, комфортабельної, осмисленої, щасливої, як би суб'єктивно це щастя не визначалося. При цьому незважаючи на суб'єктивізм важко заперечувати, що практично більшість людей в усьому світі мають потребу в повазі з боку інших людей і самоповазі, страждають від корупції, злочинності, поширення наркотиків, екологічних нещасть, катастроф, смерті дорогих їм людей і т.п. Який внесок внесла соціальна психологія за сто років свого існування в рішення цих проблем? Загальна точка зору учасників численних конференцій і праць зводиться до того, що внесок щонайменше скромний. Багато хто з аналітиків стану сучасної соціальної психології сходяться також у тім, що це пояснюється помилковою орієнтацією досліджень, невірним визначенням предмета своєї науки.

Ця кардинальної важливості завдання не може бути вирішена за принципом: і це, і те, і інше, якщо завгодно. Отже, питання залишається, і його рішення треба шукати в тих глобальних змінах і універсальних проблемах, які для дослідження не просто пропонує, а прямо нав'язує соціальної психології повсюдно саме сучасне життя. Схематично сферу пошуків можна позначити, опираючись на багатотомний і багаторічний цикл робіт П. Сорокіна, викладених їм для &quo ;інтелігентного читача-непрофесіонала&quo ; у книзі &quo ;Головні тенденції нашого часу&quo ; більше 45 років тому. Зміст обігу саме до робіт Сорокіна пояснюється їх новизною для соціальної психології в її сучасному положенні й одночасно масштабами досліджуваного історичного процесу - століттями й тисячоріччями. Таким чином, для того, щоб виявити суть &quo ;соціальної психології як антропології нашого часу&quo ; ми скористаємося ідеєю Гергена про те, що соціальна психологія - це історична й описова наука. Концепція Сорокіна при всій свій монументальності й колосальному матеріалі, на якому вона заснована, у сутності? досить проста. Вся історія людства за документований період являє собою чергування трьох типів культури: матеріальної, духовної і інтегральної, що сполучить елементи перших двох. XX століття - час кризи почуттєвої культури, що панувала протягом останніх п'яти, шести століть. Три головні тенденції нашого часу суть: по-перше, переміщення творчого лідерства людства з Європи і Європейського Заходу в більше великий регіон Тихого океану й Атлантики, особливо в Америку, Азію й Африку; по-друге, що триває дезінтеграція дотепер переважного почуттєвого типу людини, культури, суспільства й системи цінностей; у третіх, виникнення й поступовий ріст перших компонентів нового - соціокультурного порядку, його системи цінностей і типу особистості. Важливо відзначити, що оглядові роботи з тенденцій глобального розвитку, виконані 25-30 років через, в основному підтверджують справедливість прогнозу Сорокіна. Для нашої теми особливий інтерес представляє його тезу про те, що спостережуваний нами криза переходу від одного пануючого типу до іншого супроводжується поляризацією двох тенденцій, одна й з яких складається в збереженні пануючого почуттєвого типу, а друга - у його зміні типом інтегральним. Суть поляризації складається як би в &quo ;розтягуванні&quo ; більшості людей, теорій, практик, соціальних технологій і т.п. між тенденціями до крайніх полюсів. За словами Сорокіна: &quo ;Та ж сама більшість, у нормальних умовах, особливо в період благоденства, ні занадто гріховно або не релігійно, ні занадто свято й релігійно. У часи великих криз, наприклад, воєн, революцій, стихійних лих, морів, землетрусів, повеней і інших катастроф, ця більшість має тенденцію до поляризації. Одна його частина стає більше релігійної й моральної, у той час як інша схильна до не релігійності й злочинності. Таким чином, більшість зменшується на користь обох протилежних полюсів - поглибленої релігійності versus войовничого атеїзму й героїчної моралі versus деморалізації&quo ;. У науці процес боротьби між двома типами проявляє себе в тім, відповідно до Сорокіна, що з одного боку, множаться морально безвідповідальні відкриття, що загрожують знищенням всьому людству, з іншого боку - росте число вчених, які не тільки відмовляються брати участь у цих відкриттях, але й активно виступають за &quo ;перетворення науки в морально відповідальному, інтегральному напрямку&quo ;.

Сама сучасна наука в її найбільш розвинених областях стала набагато менш почуттєвої, , чим у попередні два сторіччя. Відповідно до ряду теорій, розроблених на передньому фронті науки, говорить Сорокін, &quo ;феномени життя, мають, крім свого емпіричного аспекту, набагато більше важливі раціональні й навіть зверх чуттєві й зверх раціональні аспекти&quo ;. Інтегральна концепція абсолютної реальності завойовує усе більше прихильників. &quo ;Сьогодні ця абсолютна реальність є міркування про нескінченний простір незліченних якостей і кількостей: духовного й матеріального, тимчасового й позачасового, що постійно змінюється й незмінного, особистого просторового, одиничного й множинного. Вона не ідентична ні із що, ні із хто, ні з він, ні з вона, воно, ні з матерією, ні з духом, ні із суб'єктом, ні з об'єктом, ні з який-небудь інший з її диференціацій; і в той же час вона містить у собі всі відомі й невідомі її якості. З її незліченних модусів буття три форми представляються істотними: а) емпірично-почуттєва, б) раціонально-розумна й в) зверх раціональна – зверх чуттєва. Нова концепція не заперечує почуттєву форму реальності, але робить її тільки однієї із трьох її головних аспектів. Ця нова концепція щирої реальності, будучи незрівнянно багатше й адекватніше старої, у той же час набагато ближче до істини й абсолютної реальності практично всіх релігій, особливо їхніх містичних напрямків&quo ;. З тих пор, як були написані ці слова, наука ще більше просунулася у відзначеному Сорокіним напрямку. З іншого боку, убік науки рухається й теологія. Відбиваючи ту ж саму тенденцію глобалізації, у рамках руху, що набирає силу, потужний розвиток одержав цілий напрямок порівняльного аналізу світових релігій. Найвизначніший і найбільш авторитетний його представник Г. Юнг у своїх численних роботах переконливо доводить, що в сутності етичне ядро світових релігій - інваріантне, і розбіжності починаються там, де це стосується конкретного втілення його в життя, ритуалів, інституціональних, клерикальних установлень. Спробуємо тепер подивитися з погляду глобальних тенденцій, незалежних і зовнішніх стосовно соціальної психології на ті, які оформляються усередині її. У якому ступені вона просувається від почуттєвого до інтегрального типу науки, якщо взяти до уваги, що досліджуючи психіку вона повинна була б по самому своєму предметі вести за собою фізикові, а не випливати за нею? Після дискусій 70-х - початку 80-х років про кризу соціальної психології потужні інституціональні механізми парадигми пояснення амортизували всі &quo ;середові збурювання&quo ;. У підручниках по соціальній психології з'явилися нові параграфи про західноєвропейські нововведення: впливі меншості, між групових відносинах, соціальної (груповий) ідентичності, конфліктах, альтруїзмі й інших почуттях, що виникають у міжособистісній взаємодії. Підручники стали більше &quo ;соціально релевантними&quo ; у тому розумінні, що в них частіше стали з'являтися матеріали про факти й події, до яких можна застосувати термін &quo ;політ коректність&quo ;. Інакше кажучи, усе закінчилося косметичними мірами.

Головним носм ц мфолог нин, однак,  вже не мперський Центр (хоч його полтичний, економчний , власне, культурний та нформацйний вплив усе ще лишаться значним),  навть не росйськомовн комунсти Украни, з хньою ностальгю за СССР  КПСС. ¶мперсько-росйська мфологя в колонально-креольськй, малоросйськй модифкац стала суттвою частиною деологчних установок та орнтацй не лише росйського, а й укранського, головним чином росйськомовного, населення Украни. На жаль, дос так званий комплекс малоросйства розглядався, як правило, в контекст пропаганди, а не науки, в контекст бльш-менш проникливо, але незмнно викривально антиколонально публцистики, [66] а не, скажмо, антрополог, соцально психолог чи психоаналзу. Тим часом перед нами типовий, описаний класиками культурно антрополог, приклад засвоння аборигенами колонально точки зору на себе як на недонарод з недомовою, недокультурою, недорелгю  т. д.  т. п. Це - прийняття фальшивого й самопринизливого self-image (уявлення про себе), нав'язаного колонзаторами, - в даному раз, уявлення про таку соб спваючу  танцюючу Малоросю (за Гоголем), котра коли й мала якесь самобутн минуле, то майбутнього вже аж няк мати не може

1. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

2. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

3. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

4. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

5. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

6. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів
7. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу
8. Предмет дослідження соціальної психології

9. Про практичність соціальної психології

10. Соціальна психологія як наука

11. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

12. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

13. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

14. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

15. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

16. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

17. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

18. Історія України. Соціально-політичні аспекти

19. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

20. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

21. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

22. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою
23. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми
24. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

25. Соціальне становище Запорізького краю

26. Специфика "Политического гиперпространства" метрополии на рубеже XX и XXI столетий

27. Астрология и психология в XX столетии

28. Соціальні групи

29. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

30. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

31. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

32. Роль власності у соціально-економічних процесах

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

33. Соціальні проблеми у ЗМІ

34. Соціальна екологія

35. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

36. Образовательная политика в России и изучение отечественной истории в общеобразовательной школе в конце XX - начале XXI вв.

37. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

38. Соціальне та особисте страхування
39. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
40. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

41. Соціальна інфраструктура України

42. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

43. Розвиток соціальної географії в СРСР

44. Демократія як соціальне явище

45. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

46. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

47. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

48. Правовідносини у сфері соціального захисту

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Система соціального захисту в Україні

50. Соціальна захищеність дітей в Україні

51. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

52. Соціальне партнерство в Україні

53. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

54. Сутність та соціальне призначення держави
55. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
56. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

57. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

58. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

59. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

63. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

64. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

66. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

67. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

68. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

69. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

70. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
71. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
72. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

73. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

74. Соціально-духовні основи культури класицизму

75. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

76. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

77. Соціально-етичний маркетинг

78. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

79. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

80. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки

81. Глобалізація і процеси соціального розвитку

82. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

83. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

84. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

85. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

86. Зайнятість: соціально-трудові відносини
87. Організація як соціальне утворення
88. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

89. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

90. Управління персоналом в соціальній сфері

91. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

92. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

93. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

94. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

95. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

96. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

97. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

98. Тривожність як соціально-педагогічне явище

99. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.