Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Математика Математика

Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Диплом: Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Активізація учбово-пізнавальної діяльності учнів 1.1 Мислення людини – шлях до пізнання дійсності. Особливості мислення старшокласника. 1.2. Психолого-педагогична характеристика творчого мислення 1.3. Поняття інноваційної технології навчання 1.4. Наукові основи інформаційно-педагогічних технологій навчання. 1.5. Інформаційні технології в навчально-виховній діяльності освітнього закладу Висновок до глави I Розділ 2. Використання персонального комп'ютера при побудові графіків функцій в 8 класах 2.1. Вивчення функцій й їхніх графіків у загальноосвітній школі. 2.2. Використання ПК на уроках математики при побудові графіків функцій. 2.3 Педагогічний експеримент і його результати Висновок до главі II Висновок Література Додатки Вступ Актуальність дослідження. Сьогодні освіта не може бути вдосконалена без принципового переосмислення ролі вчителя в навчально-виховному процесі. У цей час вчитель повинен навчатися управляти діяльністю, як усього колективу учнів, так і кожного окремого учня. Однак це неможливо в межах традиційного подання про педагогічний процес. Кращі вчителі завжди ведуть пошук, використовивають активні методи навчання: роботу в парах, роботу в малих групах. Кожен вчитель бере на озброєння все найкраще. Використовивають технічні засоби навчання, вводять опорні сигнали, роботу асистентів, збільшують час самостійної роботи на уроці. На сучасному етапі пріоритетними напрямками вдосконалення навчально-виховного процесу є розвиток індивідуальних форм навчання впровадження інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази навчального процесу, оптимальне насичення автоматизованими системами, дослідження на основі комп'ютерної техніки. Державна програма утворення передбачає необхідність створення й впровадження нових навчальних технологій, до яких належить і інформаційна технологія навчання. Нові технології навчання викликають особливий інтерес педагогів по об'єктивних причинах, серед яких можна виділити дві основні. По-перше, передбачаються корінні зміни існуючих стереотипів організації навчального процесу, його змісту, потреба в розвитку творчої ініціативи педагогів, у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності при переході від традиційних пасивних форм занять до нестандартних методів індивідуального навчання. По-друге, збільшується можливість виявити обдарованих дітей для наступного їхнього навчання. На кожному етапі навчання педагогічний результат значною мірою залежить від співвідношення між двома основними факторами - рівнем знань учнів і рівнем складності запропонованих їм завдань. Останні, у свою чергу, прямо пов'язані з вимогами державних стандартів загальної середньої освіти. Саме від дотримання відповідності між цими двома факторами в основному й залежить розвиваючий характер навчального процесу. Однієї з важливих функцій вчителя є ефективне керування процесом розвитку учнів. Щоб здійснювати таке керівництво, вчитель повинен мати об'єктивну інформацію про рівень навчальних досягнень учнів.

Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема персонального комп'ютера, дає можливість інтенсифікувати процес поточного оцінювання знань учнів, зробити його більше систематичним, оперативним. Крім того, саме використання ПК уже викликає інтерес учнів до пропонованої роботи, знімає частину нервової напруги, дозволяє повністю виключити суб'єктивність в оцінюванні знань із боку того, хто контролює. Об'єктом дослідження є процес вивчення алгебри в 8-9 класах. Мета роботи полягає у визначенні розвитку творчого мислення старшокласників і перевірки ефективністі на прикладі експериментального вивчення функцій й їхніх графіків c допомогою персонального комп'ютера. Предметом дослідження є систематизація розвитку творчого мислення учнів на основі інформаційних технологій навчання при побудові графіків функцій у загальноосвітній школі. У ході дослідження висунута гіпотеза: вивчення функцій й їхніх графіків у загальноосвітній школі буде здійснюватися більш ефективно, якщо використати ПК при роботі над побудовою графіків функцій, обчисленні значень функцій. Для досягнення поставленої мети треба було вирішити наступні задачі: 1.З'ясувати стан проблеми в теорії й освітній практиці; 2.Визначити умови доцільності використання ПК при вивченні функцій й їх графіків; 3.Експериментально перевірити наявне програмне забезпечення й ефективність його використання при вивченні функцій та їх графіків у програмі загальноосвітньої школи. Для розв’язування поставлених задач використалися наступні методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної й методичної літератури по темі дослідження; аналіз навчальної програми, навчальних допомога з математики й продуктів навчальної діяльності учнів; проведення дослідно-експериментальної роботи Розділ 1. Активізація учбово-пізнавальної діяльності учнів 1.1 Мислення людини – шлях до пізнання дійсності. Особливості мислення старшокласника Пізнання людиною об’єктивної дійсності розпочинається з живого споглядання її предметів і явищ, але тим не вичерпується. В предметах і явищах цієї дійсності існує багато таких властивостей, зв’язків і відношень, яких не можна безпосередньо відчути, сприйняти й уявити. Тим часом життя – суспільна практика вимагає їх пізнання. Ми не відчуваємо, наприклад, інфрачервоних та ультрафіолетових променів, радіохвиль, звукових коливань, частота яких перевищує 20000 на секунду. Ми не можемо сприйняти й уявити велику кількість об’єктів. Скільки б ми не дивились на фігуру шестикутника, ми не можемо просто побачити, чому дорівнює сума його внутрішніх кутів. Хоч би як живо ми уявляємо собі описану в арифметичній задачі ситуацію, ми тільки цим шляхом не дістанемо шуканої відповіді. Ми не можемо сприйняти і уявити дійсну величину Землі та інших планет, віддаль між Землею та Сонцем, швидкість руху світла, електричного струму, тривалість етапів біологічної еволюції, різних історичних періодів розвитку людського суспільства, причини і закони різних явищ природи і суспільства. Мислення активізує, коли у нас виникають питання, на які ми не можемо відповісти, сприймаючи певні об’єкти, згадуючи те, що ми знаємо про них, уявляючи їх.

Щоб пізнати безпосередньо нам не дані і в той же час істотні властивості, зв’язки і відношення речей, ми вдаємося до різних спроб, експериментів, обчислень та інших дій і через них, за їх посередництвом, з’ясовуємо дійсну кількість, величину певних об’єктів, їх віддаль від нас швидкість руху певних процесів, причини явищ, що нас цікавлять, закони, яким вони підлягають. Ми зіставляємо при цьому нові факти з уже пізнаними, виділяємо їх істотні сторони, відносимо їх до тієї чи іншої категорії фактів, узагальнюємо їх, міркуємо, робимо висновки, перевіряємо їх шляхом застосування на практиці і таким чином доходимо до пізнання тих властивостей, відношень і зв’язків речей, яких ми не можемо схопити живим їх спогляданням. Істотні властивості, зв’язки і відношення, існують в самих предметах і явищах об’єктивної дійсності. Щоб їх пізнати, треба знати факти, в яких вони виявляються, їх відчувати, сприймати й уявляти. „. Той, хто не відчуває, - слушно зазначав Аристотель, - той нічого не пізнає і не розуміє, коли він що-небудь пізнає то треба, щоб він пізнав це також і через уявлення. ” . Ця думка знайшла своє повне підтвердження в сучасних наукових даних. Джерелом мислення є безпосереднє чуттєве пізнання світу. Зароджуючись у чуттєвому пізнанню світу і спираючись на нього, мислення проте виходить за його межі. Воно дає людині змогу пізнавати те, чого вона не може сприйняти і уявити. Ми не можемо, наприклад, сприйняти і уявити навіть сотню предметів, а мислити можемо будь-яке їх число. Перехід від чуттєвого до мисленого пізнання об’єктивної дійсності являє собою дальший розвиток аналітико-синтетичної діяльності людського мозку, виникнення нових її якісних особливостей. Людина виділяє при цьому одні властивості речей з-поміж інших властивостей, абстрагує одні їх відношення від інших, відокремлює істотне, головне від неістотного, другорядного. Вона об’єднує, групує, узагальнює виділені ознаки, властивості відношення об’єктів і завдяки цьому доходить до глибинного розуміння цих об’єктів. Такі мислені операції з об’єктами дають їй змогу розкривати загальне в поодинокому, пізнавати сутність речей. Мислення – вища форма пізнання об’єктивної дійсності. Думки, якщо вони правильні, відображають явища природи і суспільства ширше, глибше, повніше і вірніше, ніж їх живе споглядання. Практика дає змогу людині відокремлювати правильні думки від хибних, вона є критерієм їх істинності . Звідси формується значення мислення для практичної діяльності. Ця діяльність не може обійтися відображенням тільки зовнішніх, безпосередньо даних властивостей та відношень речей. Для свого успіху вона потребує пізнання їх внутрішніх, більш істотних зв’язків, їх закономірних відношень, яке здійснюється в мисленій формі Чим складніші завдання стоять перед практичною діяльністю людей, тим глибшого пізнання об’єктивної дійсності потребує їх виконання. Мислення дає можливості людині розуміти предмети і явища об’єктивної дійсності, утворювати поняття про них, будувати науку в її різних галузях.

Может быть, тогда и Гитлер не пришел бы к власти. Но я чувствовал и уже начинал сознавать, что дело не только в экономических закономерностях. Независимо от "материальных факторов", от внутрипартийных дискуссий, от вождей и аппаратчиков, на людей действуют и какие-то другие силы - духовные, нравственные. Об этом я думал и в Восточной Пруссии, и в первые дни после ареста. Пытаясь уяснить себе природу этих сил, я вспоминал о книгах Толстого, Достоевского, Короленко и о тех людях, которых раньше знал, но воспринимал как милых чудаков, как олицетворенные "исключения из правила". ...Летом 29-го года я готовился поступать в институт и брал уроки математики у дальнего родственника Матвея Мейтува, доцента университета. Его считали гениальным математиком. Он был высокий, очень худой, сутулый, черно-смуглый, губастый. А его маленькая жена казалась девочкой-подростком, серенько-русая, скуластенькая. Но в то же время они явственно походили друг на друга кроткими добрыми взглядами и улыбками. Их единственная узкая комната была заставлена книжными шкафами

1. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

2. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

3. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

4. Розвиток творчих здібностей

5. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

6. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
7. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников
8. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

9. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

10. Геометрический материал на уроках математики

11. Использование логических задач на уроках математики в начальной школе

12. Личностно-ориентированный подход на уроках математики

13. Возможности использования элементов теории вероятностей и статистики на уроках математики в начальной школе

14. Формирование интереса к урокам математики

15. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

19. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

20. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики в начальной школе

21. Влияние самооценки на восприятие урока математики в ранней юности

22. Использование занимательных игр в развитии познавательного интереса младших школьников на уроках математики
23. Использование мультимедиа на уроках математики при изучении положительных и отрицательных чисел в 6 классе как средство активизации деятельности учащихся
24. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

25. Самостоятельная работа учащихся на уроках математики

26. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

27. Дидактическая игра, как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках математики

28. Использование информационных технологий на уроках математики

29. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

30. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

31. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

32. Розвиток мовленнєвої культури учнів

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

33. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

34. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

35. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

36. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

37. Подготовка студентов-математиков педагогического университета к развитию познавательной активности учащихся

38. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
39. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
40. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

41. Регіональний розвиток харчової промисловості України

42. Розвиток української мови

43. Внесок Піфагора в розвиток естетики

44. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

45. Розвиток лізингу в Україні

46. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

47. Формування та розвиток банківської системи України

48. Розвиток кісткової тканини в онтогенезі безхвостих земноводних

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные

49. Розвиток хрящової тканини в онтогенезі безхвостих

50. Історичний розвиток біологічних наук

51. Розвиток аудита в Росії

52. Розвиток системи цивільного захисту

53. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

54. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
55. Розвиток соціальної географії в СРСР
56. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

57. Розвиток адміністративного законодавства

58. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

59. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

60. Утворення та розвиток права СРСР

61. Мова та історія (розвиток мови)

62. Розвиток мовлення у студентів

63. Розвиток української лексикографії

64. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)

66. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

67. Етнічний розвиток Русі-України

68. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

69. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

70. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
71. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
72. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

73. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

74. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

75. Розвиток науки Антропологія в Україні

76. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

77. Соцiально-економiчний розвиток СРСР та УРСР

78. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

79. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

80. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

82. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

83. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

84. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

85. Виникнення і розвиток давньоруської держави

86. Культурний розвиток України
87. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури
88. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва в Україні

89. Розвиток кіно

90. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

91. Традиції та розвиток народного розпису

92. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

93. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

94. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

95. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

96. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

98. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

99. Економічний розвиток Індії

100. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.