Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність Кейнсіанської теорії

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Тема “” План Вступ Загальні положення кейнсіанської теорії Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Розробка Д.М. Кейнсом нової методології економічного аналізу Основні положення «Загальної теорії зайнятості, процента та грошей» Висновки Список використаної літератури Вступ У наш час циклічність економіки нікого не дивує: періоди підйому змінялися кожного разу спадом і загостренням всіх соціальних і економічних проблем. Але світова економічна криза 1929-1933 рр., що обрушилася з колосальною силою на розвинені і нерозвинені в промисловому відношенні країни, і виявила нездатність неокласичної теорії, запропонувати способи виведення економіки з цієї глибокої кризи. І оскільки &quo ;сила&quo ; неокласичної теорії кінця ХIХ - початку ХХ століть розповсюджувалася головним чином на мікроекономічний аналіз в умовах нетипової кризи, став необхідний ще і інший - макроекономічний аналіз, до якого звернувся один з найвідоміших економістів ХХ сторіччя англійський учений Дж. М. Кейнс. У 1936 році була опублікована книга Джона Мейнарда Кейнса (1883-1846) «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей». Прийнято вважати, що саме ця книга знаменувала собою початок так званої “Кейнсіанської революції “, яка є одним з найбільш значущих подій в історії економічного аналізу за останні два століття. Кейнсіанську революцію можна трактувати різним чином. З одного боку, ця революція полягала в забезпеченні відособлення в самостійну дисципліну цілої гілки економічної науки - макроекономіки. Звичайно, і класики, і неокласики мали свої уявлення про макрофункціонування ринкового господарства. При цьому вивчення макроекономічних питань здійснювалося як би «між іншим», без виділення цих питань як самостійний об'єкт розгляду. Завдяки революції кейнсіанський аналіз макроекономічних проблем почав здійснюватися незалежно від досліджень аспектів цінності, конкуренції, поведінки споживача і так далі. З іншого боку, кейнсіанська революція була реакцією на недоліки неокласичного підходу до аналізу економічного життя. Те, що зароджувалося в ході кейнсіанської революції, повинне було стати як методологічною, так і теоретичною альтернативою неокласичній школі. По-перше, макроекономічні функції, виведені Дж.М. Кейнсом як правило, базувалися на звичках, емоціях, закономірностях групової поведінки. По-друге, були внесені фундаментальні зміни до власне економічної теорії, зробивши принципово новий аналіз макроекономічних взаємозв'язків. В ході її здійснення було зроблено висунення на перший план елементів сукупного попиту, особливо інвестицій в основний капітал. В результаті вдалося продемонструвати, що ринкова економіка є внутрішньо нестабільною, а її нормальним станом є вимушене безробіття. Тому виникає необхідність в активному втручанні держави в макроекономічне функціонування ринкового господарства. В наслідок розвитку поглядів Дж. М. Кейнса, в економічній теорії утворився гігантський розрив між неокласичною мікроекономікою і кейнсіанською макроекономікою, побудованих на різних методологічних передумовах, що містили різні і не зіставні об'єкти дослідження і теорії, майже протилежні оцінки, що приводили до різних виводів щодо бажаності втручання держави в економіку.

В результаті подальший розвиток «макроекономіки після Дж. М. Кейнса» пішов двома шляхами. З одного боку, більшість макроекономістів почали намагатися вписати кейнсіанськую макроекономіку в неокласичні стандарти сучасної економічної науки. Так, еволюція традиційного кейнсіанства трансформувалася в кейнсіансько-неокласичний синтез, де теорія Дж. М. Кейнса була проінтерпретована як особливий, приватний випадок неокласичної теорії. Пізніше самі представники неокласичної традиції відкинули кейнсіанський підхід неокласичного синтезу і виробили власну макроекономіку. В результаті з'явилися такі школи, як монетаризм і нова класична. У відповідь на це деякі кейнсіанці створили нову інтерпретацію учення Дж. М. Кейнса, втім, вельми далеку від того, що він сам мав на увазі; так виникло неокейнсіанство. З іншого боку, деякі економісти спробували розвинути оригінальне учення Дж. М. Кейнса і різкіше протиставити свій підхід неокласичної теорії, а заразом і кейнсіанській теорії у вигляді кейнсіансько-неокласичного синтезу. Створена цими економістами школа отримала назву «посткейнсіанство». Посткейнсіанство на сьогодні є єдиною значущою теоретичною альтернативою в макроекономічному аналізі як неокейнсіанству, так і школам представників неокласичної традиції - монетаризму і новій класиці. Метою даної роботи є вивчення і поглиблення теоретичних знань, аналіз основних концепцій кейнсіанської теорії. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КЕЙНСІАНСЬКОЇ ТЕОРІЇ Великі класики минулого не розрізняли мікро- і макроекономічні аспекти економіки. Мікроекономічний аналіз був створений неокласичною економікою, створення основ короткострокового макроекономічного аналізу припало на долю Кейнса. Теорію Кейнса можна назвати &quo ;кризовою&quo ;, оскільки, по суті, він розглядає економіку в стані депресії. По його теорії, держава повинна активно втручатися в економіку унаслідок відсутності у вільного ринку механізмів, які по-справжньому забезпечували б вихід економіки з кризи. Кейнс вважав, що держава повинна впливати на ринок в цілях збільшення попиту, оскільки причина капіталістичних криз - перевиробництво товарів. Він пропонував декілька інструментів. Це гнучка кредитно-грошова політика, стабільна бюджетно-фінансова політика і ін. Гнучка кредитно-грошова політика дозволяє переступити через один з серйозних бар'єрів - нееластичність заробітної плати. Це досягається, вважав Кейнс, шляхом зміни кількості грошей в обігу. При збільшенні грошової маси реальна зарплата зменшиться, що стимулюватиме інвестиційний попит і зростання зайнятості. За допомогою бюджетно-фінансової політики, Кейнс рекомендував державі збільшити податкові ставки і за рахунок цих засобів фінансувати нерентабельні підприємства. Це не тільки зменшить безробіття, але і зніме соціальну напруженість. Головними рисами кейнсіанської моделі регулювання є: частка національного доходу висока і перерозподіляється через держбюджет; створюється обширна зона державного підприємництва на основі утворення державних і змішаних підприємств; широко використовуються бюджетно-фінансові і кредитно-фінансові регулятори для стабілізації економічної кон'юнктури, згладжування циклічних коливань, підтримки високих темпів зростання і високого рівня зайнятості.

Теорія Дж. М. Кейнса насправді вельми прагматична, тісно пов'язана з тлумаченням завдань державної політики і в цьому сенсі знаменує собою методологічний поворот від соціально нейтральної економіки до традицій політичної економії. 2. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНЕКНЕННЯ КЕЙНСІАНСТВА Кейнсіанство — один з провідних напрямів економічної науки XX ст. і сучасності. Свою назву він отримав за прізвищем видатного англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса (1883—1946) — засновника макроекономічної теорії та принципів державного регулювання ринкової економіки. Теоретична система Кейнса знаменувала наукову революцію в економічній теорії XX ст., докорінно змінивши траєкторію її попереднього розвитку. Особливістю докейнсіанської наукової ситуації було панування неокласичного напряму. Ідейно та теоретично він наслідував і розвивав класичну доктрину ринкового лібералізму (laissez faire) з її ідеями стихійної ринкової рівноваги, ринкового саморегулювання та невтручання держави в економіку. Ця доктрина відповідала реаліям господарювання в умовах вільної ринкової конкуренції, які переважали у XIX ст. Але наприкінці XIX — на початку XX ст. світова економіка вступила в нову фазу соціально-економічного розвитку, що породила нові економічні явища та протиріччя, осмислення і розв'язання яких потребувало інших підходів в економічній теорії. Задовольнити запити свого часу і був покликаний новий науковий напрям — кейнсіанство. Історичними передумовами генезису кеінсіанства в економічній теорії першої третини XX ст. став комплекс взаємопов'язаних економічних, політичних та теоретико-гносеологічних чинників, які стали поворотними у розвитку капіталістичної системи господарювання та світової економіки. Найголовнішими з них були такі. Політичним прологом до подальшої ланцюгової реакції економічних та політичних потрясінь та катаклізмів початку XX ст. стала Перша світова війна. Руйнування господарських механізмів мирної доби значною мірою обумовив глибинні суперечності подальшого економічного розвитку, зокрема, входження в смугу кризового розвитку, яка розпочалась післявоєнним розпадом валютної системи, кризою 1920—1921 pоків. Світова війна стала також могутнім фактором нарощування політичної нестабільності, загострення питання про майбутні перспективи капіталізму як суспільної системи. Безпосереднім економічним приводом до переосмислення класично-неокласичної ліберальної доктрини та розробки проблем макроекономіки стала світова економічна криза 1929—1933 pоках. Її роль в економічній історії XX ст. дійсно була безпрецендентною за своєю масштабністю та багатоплановою за значенням і наслідками. Разом з тим вона становила лише &quo ;верхівку айсбергу&quo ;, ставши закономірним результатом попередньої тривалої глибинної трансформації ринкової системи. Суть зазначеної ринкової трансформації, що відбувалась в останній третині XIX — першій третині XX ст., полягала у модифікації ринкового механізму, внаслідок чого він дедалі більше втрачав характер вільного ринку, трансформуючись в ринкову модель недосконалої конкуренції. В основі цього процесу лежав комплекс об'єктивних соціально-економічних факторів: посилення концентрації та централізації виробництва і капіталу; корпоратизація підприємницького сектору; монополізація та олігополізація ринкових структур; виникнення і розвиток фінансового капіталу та фінансової олігархії.

Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (рус. пер., М., 1948), началось развитие кейнсианской теории цикла. Последняя не только соединила в себе ряд предшествующих концепций, но и оказалась в центре новой макроэкономической теории, призванной объяснить механизм капиталистического хозяйствования в целом, причины его отклонений от состояния равновесия, а также дать рецепты для государственного вмешательства в процесс воспроизводства. Развитие кейнсианской теории цикла связано с именами Р. Харрода , П. Сэмюэлсона , Дж. Хикса , А. Хансена . Эта теория рассматривает цикл как результат взаимодействия между движением национального дохода , потребления и накопления. Согласно этой концепции, циклический процесс формируется динамикой эффективного спроса, определяемой, в свою очередь, функциями потребления и капиталовложений. Взаимодействие между потреблением, накоплением и уровнем национального дохода она рассматривает в плане устойчивых связей, характеризующихся коэффициентами мультипликатора (зависимость прироста национального дохода от прироста капиталовложений) и акселератора (зависимость капиталовложений от прироста национального дохода)

1. Работа ДЖ.Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег" и ее значение для развития экономической мысли

2. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

3. Сутність та зміст сучасного менеджменту

4. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

5. Сутність витрат та методи їх зниження

6. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
7. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
8. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

9. Сутність і значення соціального страхування

10. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

11. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

12. Економічна сутність виробничих запасів

13. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

14. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

15. Сутність демократії та її основні цінності

16. Сутність держави

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Сутність і форми експертної профілактики

18. Сутність та соціальне призначення держави

19. Поняття "культура" та її сутність

20. Сутність маркетингу

21. Сутність міжнародного маркетингу

22. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)
23. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
24. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

25. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

26. Поняття і сутність менеджменту

27. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

28. Сутність лідерства та управління

29. Сутність планування і етапи планування

30. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

31. Сутність та зміст контролю

32. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Сутність і зміст педагогічної етики

34. Партійні системи: сутність і типи

35. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

36. Сутність лібералізму

37. Таїнство Хрещення і його сутність

38. Сутність соціального контролю у сфері праці
39. Сутність технологій в соціальній роботі
40. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

41. Сутність неореалізму

42. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

43. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

44. Сутність державного фінансового контролю

45. Сутність і призначення санації підприємств

46. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

47. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

48. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

49. Закон вартості: сутність та основні функції

50. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

51. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

52. Сутність керування ризиками

53. Сутність нагромадження капіталу

54. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
55. Теория государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнса
56. Теория Дж. М. Кейнса

57. Теории Процента (Е. Бем-Баверк, Дж. Кейнс, К. Маркс, И. Фишер, Д. Хикс)

58. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

59. Теорія й практична діяльність психолога

60. Теория развития Вселенной

61. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

62. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы

63. Теории зарождения жизни на Земле

64. Теория Дарвина

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

66. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

67. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

68. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

69. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян

70. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики
71. Шпаргалка по общей теории права
72. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

73. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

74. Теории государства и права (Шпаргалка)

75. Теория государства и права

76. Теория государства и права

77. Теория государства и права (Шпаргалка)

78. Теория разделения властей

79. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

80. Определения (Теория государства и право)

Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

81. Предмет теории государства и права

82. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

83. Шпаргалки по теории государства и права

84. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

85. Теория государства и права (ТГП) в таблице

86. Теория государства и права (шпаргалки)
87. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
88. Культурология и теория цивилизаций

89. Теория языкознания

90. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

91. Шпоры по Поэтике или теории литературы

92. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

93. Теория Якобинской диктатуры

94. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

95. Теория фреймов

96. Теория автоматического управления

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Теория Операционных Систем

98. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

99. Теории управления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.