Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти та науки України Харківський національний економічний університет Кафедра: логістики Реферат По Курсу: “Логістика” На тему: “Сучасні тенденції розвитку логістики”Виконала: Перевірив: Студентка 4-го курсу викладач 3-ї групи ф-ту ЕіПТаньков К.М. Кононенко І.Є. Харків 2006р. Зміст Вступ 3 1. Причини і тенденції розвитку сучасної логістики. Логістичні організації.4 2. Глобальна логістика і розвиток міжнародних постачань.6 3. Інформаційні логістичні системи і їх 4.Удосконалення комунікацій. Сучасні інформаційні технології в логістиці.12 Використана Вступ Завданням мого реферату являється детальне вивчення і освітлення таких питань як: причини і тенденції розвитку сучасної логістики, логістичні організації, глобальна логістика і розвиток міжнародних постачань, інформаційні логістичні системи і їх класифікація, а також удосконалення комунікацій і сучасні інформаційні технології в логістиці. Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це зв'язано з тим, що мистецтво логістики розвивається настільки стрімко й швидко, що професіоналам приходиться постійно займатися самоосвітою. Застосування логістики значно підвищує продуктивність праці як у сфері обігу, так і у сфері виробництва. Глобальна господарська діяльність — це поки ще освоювана «територія», для якої характерна зростаюча потреба в логістичному менеджменті. Сьогодні інформаційні технології є головним джерелом росту продуктивності і конкурентноздатності. Причини і тенденції розвитку сучасної логістики. Логістичні організації Серед основних причин і тенденцій розвитку сучасної логістики можна виділити наступні вісім. 1. Значно виросла вартість транспортних послуг. Транспорт перестав вважатися стабільним фактором бізнесу, у проблемах логістики, зв'язаних із транспортом, потрібно було здійснювати менеджмент більш високого рівня, причому одночасно як на рівні поточних операцій, так і на рівні політики, 2. Ефективність виробництва досягла максимуму. Стало важко домагатися додаткової економії коштів, оскільки весь прибуток формувався у виробництві. Але фізичний розподіл і логістика були фактично недослідженими областями з погляду прибутковості й ефективності, 3. Відбулися фундаментальні зміни у філософії товарно-матеріальних запасів. 4. Асортимент товарів істотно розширився. Кількість одиниць обліку запасів росло за експонентним законом, що значно ускладнювало ефективне управління запасами. 5. Відбулися революційні зміни у сфері виробництва комп'ютерів і комунікаційних технологій, що сприяло здійсненню логістичного підходу, побудованого на безлічі облікових елементів і оперуючого великими обсягами даних. Використання комп'ютерів у світі бізнесу постійно розширюється. У багатьох фірм з'явилася можливість систематично вивчати якість сервісу, що їм надають постачальники Проводячи такого роду аналіз, багато фірм одержали можливість модернізації своїх систем розподілу. 7. Громадськість звернула увагу на проблеми забруднення навколишнього середовища і повторного використання відходів (рециклінг).

Ці проблеми зв'язані з логістикою, оскільки мова йде про пакувальні матеріали і про створення каналів повернення відходів для переробки. 8. З'явилися нові, великі мережі роздрібного продажу і торговельні фірми масового продажу з дуже складними логістичними системами. Крім центрів масової торгівлі, з'явилися також мережі великих спеціалізованих магазинів, що процвітають багато в чому завдяки добре відпрацьованим логістичним системам. Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це зв'язано з тим, що мистецтво логістики розвивається настільки стрімко й швидко, що професіоналам приходиться постійно займатися самоосвітою. Логістичні організації: 1. Рада логістичного менеджменту; 2. Канадська асоціація логістичного менеджменту; 3. Американське товариство по контролю за виробництвом і запасами; 4. Американське товариство транспорту і логістики; 5. Асоціація транспортного права, логістики й політики; 6. Міжнародне логістичне товариство; 7. Форум з дослідження проблем перевезень; 8. Наукова й освітня рада по складських процесах; 9. Європейська асоціація логістики (поєднує професійні логістичні організації 20 країн); 10. Асоціації логістики Росії й України. Роль логістики. Застосування логістики значно підвищує продуктивність праці як у сфері обігу, так і у сфері виробництва. За оцінками фахівців, з початку 1980-х р.р. у США в щорічному загальному збільшенні продуктивності праці (5 - 6%) половина (2,5 -3 %) досягається за рахунок поширення логістики. Установлено, що скорочення на 1% логістичних витрат еквівалентно майже 10%-ному збільшенню обсягу продажів. Наскрізний моніторинг матеріального потоку, за даними Європейської асоціації, забезпечує скорочення запасів на З0 - 70%; за даними промислової асоціації США - на 3 - 50%. На думку фахівців (експертна оцінка), застосування логістики дозволяє: знизити рівень запасів на З0 - 50%; скоротити час руху продукції на 25 -45%; скоротити повторні складські перевезення в 1,5-2 рази; скоротити витрати на автоперевезення на 7 - 20%, на залізничні - на 5 - 12%. 2. Глобальна логістика і розвиток міжнародних постачань Глобальна господарська діяльність — це поки ще освоювана «територія», для якої характерна зростаюча потреба в логістичному менеджменті. Компанії виходять на світовий ринок, спонукувані прагненням до ринкового росту, бажанням скористатися дешевими або високоякісними робочою силою, сировинними ресурсами, виробничими потужностями. З розширенням міжнародної торгівлі відповідно збільшуються і потреби логістики в міру подовження логістичного ланцюжка, росту невизначеності, збільшення обсягу необхідної документації. Але а той час, як ці руйнівні сили спонукують компанії до подолання національних меж, логістичні менеджери як і раніше зіштовхуються з ринковими і фінансовими бар'єрами, перешкодами, обумовленими каналами розподілу. Усю сукупність подібних бар'єрів описує формула чотирьох «Д» — дальність перевезень, диктат І споживчого попиту, розподіл культур, документація. Задача логістики — створити такі умови, що дозволили б компаніям витягати максимальні вигоди з глобального виробництва і маркетингу, підтримуючи ефективний рівень витрат і сервісу.

Підходи фірм до міжнародної діяльності варіюють від вузьконаціональної спрямованості до так називаної компанізації (орієнтації на створення «підприємства без громадянства»). Фірми, що коштують на національних позиціях, розглядають будь-яку міжнародну діяльність тільки як експортно-імпортні операції, у яких беруть участь незалежні організації, навіть якщо останні знаходяться у власності одного власника. При такому підході компанії стурбовані тим, щоб прийняті ними виробничі і логістичні рішення були оптимальні для операцій у конкретній країні, але не для глобальної діяльності. Логістичні менеджери національне орієнтованих компаній обмежені у виборі джерел постачань, перевізників, партнерів для створення союзів. Підхід до міжнародної діяльності з позицій «підприємства без громадянства», навпроти, означає, що компанія націлена на надання споживачам унікальних, ефективних за витратами послуг з доданою вартістю на усіх світових ринках. «Підприємства без громадянства» готові користуватися будь-якими світовими джерелами сировини і послуг, де б вони не знаходилися. Вибір таких джерел визначається в даному випадку найбільш вигідної споживацькою вартістю. Підхід з позицій «підприємства без громадянства» збільшує нестаток у логістичному менеджменті, тому що вимагає аналізу більш широкого кола варіантів і менш централізованого прийняття рішень. Під впливом глобалізації економіки усе більше фірм переходить на позиції «підприємства без громадянства». Це ставить ще більш відповідальні задачі перед логістичним менеджментом. У процесі глобалізації господарської діяльності компаній можна виділити п'ять етапів або рівнів: 1-ий та 2-ий (збереження дистанції І самостійний експорт) - у проведенні закордонних операцій компанії покладаються на сторонніх посередників. Ризик і потенційні вигоди міжнародної діяльності фірми на цих етапах мінімальні. 3-ій та 4-ий (самостійні закордонні операцій і укорінення бізнесу за рубежем) - компанії починають розвивати місцеві підприємства на зовнішніх ринках. 5-ий (денаціоналізації) - фірми створюють регіональні штаб-квартири, що відповідають за операції на окремих національних ринках і в той же час - за такий вибір джерел ресурсів і прийняття таких логістичних рішень, що приносили б оптимальні результати компанії в цілому. Еволюція світової економіки привела до виникнення трьох регіональних торговельних об'єднань - ЄС, НАФТА й АФТА, призначених для розвитку регіональної торгівлі і підвищення конкурентноздатності відповідного регіону на світовому ринку. Програма ЄС 92 дозволила європейським країнам далі всіх просунутися на шляху інтеграції (аж до валютного союзу). Представникам Азіатського і Північноамериканського регіонів — хоча в них і не було такої Історичної передумови Інтеграції, як загальний ринок, — удалося швидко досягти угод про створення зон вільної торгівлі. Менш розвинуті країни Східної Європи І Латинської Америки швидше за все згодом приєднаються до ЄС і НАФТА відповідно. Глобальна логістика підкоряється тим же законам, що і внутрінаціональна, але світовий ринок висуває перед логістикою особливі задачі.

Ленін, надаючи їй особливого значення, О. Карпенко дає таку відповідь: «Цілком можливо, що причиною були стратегічні інтереси, пов'язані з ідеєю розвитку світової соціалістичної революції. Адже Східна Галичина — центр Європи, тут уже діяла нелегальна комуністична партія КПСГ-КПГ, що була зв'язана з Комінтерном, РКП(б), КП(б)У, а також компартіями Німеччини й Польщі, тут були свої резиденти, залишені після відступу Червоної армії. Подруге, це була ще одна нагода з метою пропаганди виставити себе в ролі захисників малих народів, що перебували в іноземному поневолені. Виступаючи на іХ конференції РКП(б) у вересні 1920 р., В. Ленін говорив: «Отримуючи Східну Галичину, ми дістали базу проти усіх сучасних держав. За таких умов ми ставали сусідами прикарпатської Русі, яка кипить більше, ніж Німеччина, і є прямим коридором в Угорщину, де вистачить невеликого поштовху, щоб запалала революція. Ми чудово розуміємо, що ставка зроблена велика, що ми сильні, що ми, беручи Галичину. розвиваємо дорогу революції. За це варто воювати»[599]

1. Види й типи логістики, логістичне завдання "зробити або купити", інтермодальні системи постачань

2. Складові та об’єкти логістики

3. Історія виникнення логістики

4. Розподільча логістика

5. Сучасні тенденції моди швейних та трикотажних товарів

6. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах
7. Логістика розподілення
8. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

9. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

10. Логістика міжнародних перевезень

11. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

12. Тенденції розвитку приватного права

13. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

14. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

15. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

16. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

17. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

18. Тенденції розвитку світової демократії

19. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

20. Тенденції розвитку техніки гри у волейбол

21. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

22. Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")
23. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України
24. Популяції та популяційні системи

25. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

26. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

27. Норма та патологія системи виділення

28. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

29. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

30. Фінанси та фінансова система

31. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

32. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

34. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

35. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

36. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

37. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

38. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
39. Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу
40. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

41. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

42. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

43. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

44. Сучасні форми та системи оплати праці

45. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

46. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

47. Виникнення науки и поняття логічного закону

48. Сутність та зміст сучасного менеджменту

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

50. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

51. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

52. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

53. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

54. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
55. Гендер і сучасна ідеологія та політика.
56. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

57. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

58. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

59. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

60. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

61. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

62. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

63. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

64. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

66. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

67. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

68. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

69. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

70. Поняття та методи криміналістики
71. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні
72. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

73. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

74. Логічні основи ораторського мистецтва

75. Походження та основні етапи розвитку письма

76. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

77. Синтезування логічної структури пристрою у базісі АБО–НІ

78. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

79. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

80. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Расизм та його прояви на сучасному етапі

82. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

83. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

84. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

85. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

86. Метод структурно-логічного кодування
87. Гуманістичні теорії розвитку культури Е. Фромма і А. Маслоу
88. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

89. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

90. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

91. Математична логіка

92. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

93. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

94. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

95. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

96. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

98. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

99. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.