Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологіна готовність дитини до навчання у школі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Розділ 1. Особливості психологічної готовності до навчання у школі 1.1 Сутність та основні підходи до визначення психологічної готовності дошкільника до шкільного навчання 1.2 Компоненти психологічної готовності до шкільного навчання 1.3 Структура готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку 1.4 Визначальна роль мотивації у готовності до шкільного навчання Розділ 2. Організація, методи та результати дослідження психологічної готовності до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку 2.1 Методика та організація дослідження 2.2 Психологічний аналіз сформованості психологічної готовності до навчання 2.2.1 Дослідження інтелектуального компоненту готовності до шкільного навчання 2.2.2 Дослідження емоціонального компоненту готовності до шкільного навчання 2.2.3 Дослідження соціального компоненту готовності до шкільного навчання 2.2.4 Психологічний аналіз сформованості емоційної та соціальної готовності до шкільного навчання у дітей старшого дошкільного віку Висновки Список використаної літератури Додатки ВступАктуальність дослідження. Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері економіки, соціальних ситуаціях та освіти. Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емоційної сфери - формування ініціативності, сміливості, вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до різних умов. Вирішення цього загального завдання тісно пов’язане з реалізацією Державної національної програми &quo ;Освіта&quo ; (Україна ХХІ століття), &quo ;Діти України&quo ;, Закону України &quo ;Про освіту&quo ;, в яких визначено, що побудова демократичного суспільства, його розвиток значною мірою залежить від творчості, активності та емоційної стійкості його членів. Реформування в напрямі гуманізації сучасної системи освіти досить гостро порушує питання готовності дошкільників до навчання у школі, оскільки це важливий крок у доросле життя, і від того, яким він буде, залежить здатність дитини адаптуватися до нових умов і реалізувати власні потенційні можливості. Отже, задля забезпечення ефективної адаптації дитини до шкільного навчання одним з важливих завдань психологічної служби дошкільного навчального закладу постає психологічний супровід готовності дітей до шкільного навчання, що ґрунтується на розумінні змісту, структури та критеріїв готовності до школи. На сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної думки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі. Проблема психологічної готовності до школи останнім часом стала дуже популярною серед дослідників різних спеціальностей. Психологи, педагоги, фізіологи вивчають і обґрунтовують критерії готовності до шкільного навчання, сперечаються про вік, з якого найдоцільніше починати навчання дітей в школі. Бурхливий інтерес до вказаної проблеми виник в нашій країні в результаті переходу на навчання з шести років, що привело до масових фізіологічних, педагогічних, психологічних проблем, що виникли при навчанні шестирічок. Об’єктом дослідження є готовність до навчання дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: психологічні особливості готовності до навчання дітей дошкільного віку. Метою курсового дослідження теоретичне обґрунтування проблеми психологічної готовності до навчання дитини дошкільного віку. Відповідно до мети об’єкту та предмету дослідження були поставлені наступні завдання: Дати аналіз поняттю психологічної готовності до школи дітей дошкільного віку. Визначити структуру психологічної готовності до навчання. Охарактеризувати значення мотивації та розвиток мотивів навчання у дітей дошкільного віку. Експериментально дослідити такі компоненти готовності до навчання у школі, як інтелектуальний, емоційний та соціальний. Методи дослідження. Теоретичні: вивчення, аналіз наукової літератури з проблеми розвитку інтелектуальної, мотиваційної, емоційної та соціальної готовності до школи дітей дошкільного віку; емпіричні - спостереження, тестування, статистичні - обробка експериментальних даних. Для дослідження інтелектуальної готовності до шкільного навчання використовувався тест - запитання, що адаптовані до даного віку. Для дослідження особливостей емоційної готовності, незахищеності, тривожності, недовіри до себе використовувався &quo ;Тест-спостереження тривожності&quo ;. Діагностика адекватності емоційних проявів та реакцій відбувалася з допомогою методики-гри &quo ;Абетка настрою&quo ; (Н.Л. Белопольської). З метою діагностики соціальної готовності до навчання у школі, ставлення старшого дошкільника до себе та своїх ровесників використовувався проективний тест &quo ;Дві хатки&quo ;. Базою дослідження виступив дитячий садок №1 с. Жорнище Ківерцівський р-ну Волинської області. Всього в експерименті брало участь 15 дітей старшого дошкільного віку. Теоретична значимість дослідження полягає у тому, що дані дослідження дозволяють більш докладно розглянути проблему психологічної готовності до школи, виділити її компоненти і їхню роль в оволодінні навчальними навичками. Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження, пов’язані з уточненням сутності, змісту, критеріями сформованості мотиваційного, емоційного контролю, мисленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Матеріали та результати дослідження можуть також бути використані при написання наукових, курсових, дипломних та інших робіт, пов’язаних з даною проблематикою. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. У списку використаних джерел 30 найменувань. Розділ 1. Особливості психологічної готовності до навчання у школі 1.1 Сутність та основні підходи до визначення психологічної готовності дошкільника до шкільного навчанняПоняття готовності дитини до школи багатогранне. Воно охоплює фізіологічну, психологічну (особистісну, соціальну, інтелектуальну) та педагогічну зрілість дитини. Успішне розв′язання питань розвитку особистості дитини, підвищення ефективності процесу навчання, подальше професійне становлення та соціальну самореалізацію особистості багато в чому визначає те, наскільки враховують рівень фізіологічної, психологічної та педагогічної готовності дитини до шкільного навчання.

На сучасному етапі суспільного розвитку досить важливим вважають медичний підхід до готовності до школи, що зумовлено значним погіршенням стану здоров′я дітей, зниженням їх функціональних можливостей та збільшенням вимог школи. Основними медичними критеріями готовності до шкільного навчання є: рівень біологічного розвитку дитини (зріст, наявність постійних зубів); стан здоров′я на момент вступу до школи; динаміка захворюваності за попередній рік. Отже, підставою до відстрочення терміну вступу до школи є: прибавка у зрості за останній рік менше ніж 4 см; відсутність постійних зубів; наявність хронічних хвороб; наявність за останній рік захворюваності частотою 4 та більше разів за тривалості 25 і більше днів; дітей, які не досягли станом на 1 вересня 6 років та 6 місяців, оскільки початок систематизованого навчання раніше визначеного строку призводить до відхилів в стані здоров′я вже на початковому етапі освітнього процесу. Щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку особливо важливим є комплексне медичне обстеження та висновок медико-психолого-педагогічної комісії стосовно можливості навчання дитини в загальному чи спеціальному навчальному закладі . Також, незважаючи на реформу освіти та впровадження навчання з шестирічного віку, лишається актуальним педагогічний підхід до визначення готовності до шкільного навчання. Основними педагогічними критеріями готовності дитини до шкільного навчання є: навички читання, писання та рахування. Однак, варто враховувати, що спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї висувають вимоги до першокласника, які значно перевищують можливості шестирічної дитини, що є неправомірним. Так, Н.М. Стадненко та інші зазначають, що навички читання та письма потрібно формувати у школі, а у дошкільний віковий період треба закладати лише передумови, які дають змогу дитині більш-менш швидко оволодіти цими навичками у школі . Отже, готовність до школи в межах педагогічного підходу трактують переважно як сукупність знань і умінь, сформованості окремих способів розумових дій (з математики, читання, образотворчої діяльності, іноземної мови тощо), що не може забезпечити повноцінну готовність дитини до навчання. Готовність до шкільного навчання передбачає, крім наявності знань, умінь і способів розумової діяльності, сформованість необхідних особистісних якостей, які допомагають дитині подолати труднощі, пов′язані з ломкою динамічного стереотипу в період переходу з дитячого садочка до школи . Широко й багатогранно подано психологічний підхід до розгляду готовності до шкільного навчання (Л.І. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Л.С. Виготський, А.В. Запорожець, В.С. Мухіна і багато інших). Однак, й досі, в сучасній психології немає чіткої визначеності поняття психологічної готовності до шкільного навчання . Отже, в загальному значенні, психологічна готовність до шкільного навчання - це комплексна характеристика дитини, що розкриває рівні розвитку психологічних якостей і є найважливішою передумовою для гармонійного входження дитини у нове соціальне середовище. 1.2 Компоненти психологічної готовності до шкільного навчанняЗі вступом дитини до школи наступає абсолютно новий етап її життя і до цього етапу він повинен бути достатньо підготовлений.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі: ЦДАВО), ф. 3795 с, оп. 1, спр. 1943, арк. 1 — 92. Скрипниченко Ф. Як я став свідомим українцем. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 61–63 зв. 2. «Видиш, брате мій…» МАЦЬКЕВИЧ Семен (11.9.1895, с. Будинин, пов. Сокаль, Галичина — після 18.10.1928). Стрілець Українських січових стрільців (1914–1917), козак Армії УНР (до 1920). Син рільника. Навчався в учительській семінарії (1916 року склав іспити за чотири класи). До УСС зголосився добровільно. Скінчив торговельну школу в Ліберці (1920). Навчався у Високій торговельній школі в Празі та Українській господарській академії в Подєбрадах (далі УГА). З УГА звільнений за неуспішність у навчанні. Емігрував до Канади. Мацькевич С. Брат на брата. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 664–666. Особиста справа студента Мацькевича Семена. ЦДАВО, ф. 3795 с, оп. 1, спр. 1519, арк. 1 — 48. 3. Другий всеукраїнський військовий з’їзд. Ґалаґан М. З моїх споминів (Світова війна — розвал царату — українська революція). — Львів: Червона Калина, 1930. — II частина. — С. 157, 158. Млиновецький Р

1. Діяльність викладача в процесі навчання

2. Личностная готовность ребенка к школе

3. О готовности учащихся сельских школ к обучению в среднем звене

4. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

5. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

6. Исследование готовности ребенка к школе
7. Диагностика психологической готовности ребенка к школе
8. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

9. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

10. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

11. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

12. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

13. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

14. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

15. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

16. Диагностика психологической готовности к школе

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Акселерация развития и готовность к обучению в школе

18. Диагностика психологической готовности к школе

19. Психологическая готовность ребенка обучению в школе

20. Диференційний підхід в системі навчання

21. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

22. Навчання з питань охорони праці
23. Навчання працівників з питань охорони праці
24. Навчання особового складу на бойових традиціях Збройних Сил Росії

25. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

26. Навчання лексичного матеріалу

27. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

28. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

29. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

30. Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"

31. Вміння порівнювати в процесі навчання математики

32. Адаптація дітей до навчання

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

34. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

35. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"

36. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

37. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

38. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи
39. Інваріантні характеристики методів навчання
40. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

41. Інтерактивні технології навчання

42. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

43. Лабораторне заняття як форма організації навчання

44. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

45. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

46. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

47. Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання

48. Навчання побудови тексту

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Навчання як головний шлях до освіти

50. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

51. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

52. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

53. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

54. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах
55. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
56. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

57. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

58. Підготовка дітей до шкільного навчання

59. Позитивні мотиви навчання

60. Принципи навчання

61. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

62. Програмоване та модульно-розвиваюче навчання

63. Психологическая готовность к обучению в школе

64. Психолого-дидактичний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

65. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

66. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

67. Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

68. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

69. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

70. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні
71. Сучасні технології навчання у викладанні історії
72. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

73. Технології навчання у грі

74. Технологія проблемного навчання

75. Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим

76. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

77. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

78. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

79. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

80. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

81. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

82. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

83. Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії

84. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

85. Контроль навчання

86. Процес і методи навчання
87. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання
88. Готовность ребенка к обучению и адаптации в школе. Потребности юношества в психологической поддержке

89. Невдачі у навчанні як головна перешкода успішності у дорослому віці

90. Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання

91. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

92. Условия формирования готовности детей к обучению в школе в условиях детского сада

93. Характеристика психологической готовности младшего школьника к средней школе

94. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

95. Методика навчання техніки естафетного бігу

96. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

97. Тесты по биологии для школы

98. Билеты за курс средней школы (2003г.)

99. Псковская судная грамота


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.