Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УЧНІВ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИКурсова роботастудентки ІІІ курсу Науковий керівник:Полтава ПланВступ Розділ І. Історико-теоретичний аналіз проблеми індивідуалізації навчально-виховної роботи 1.1 Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки 1.2 Характеристика категоріального апарату досліджуваної проблеми 1.3 Теорія та практика індивідуалізації навчально-виховної взаємодії при роботі з обдарованими та творчими учнями 1.4 Специфіка індивідуального підходу в педагогічній роботі з важкими дітьми Висновок до І розділу Розділ ІІ. Експериментальна робота з вивчення можливостей індивідуального підходу у навчально-виховній роботі з учнями сучасних загальноосвітніх закладів 2.1 Організація дослідної роботи 2.2 Кількісно-якісний аналіз отриманих даних Висновок до ІІ розділу Висновок Література Додаток Вступ Без індивідуального підходу залізо іржавіє, не знаходячи застосування, стояча вода на холоді замерзає, а розум людини - чахне. Леонардо да ВінчіУ ХХІ столітті Національна доктрина освіти в Україні має забезпечити підготовку людей високої культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукових та інформаційних технологій. Останнє можливе лише за умови індивідуального підходу до кожної дитини. Індивідуалізація являє собою засіб, що дозволяє за рахунок організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, схильності й здібності учнів, створювати умови для навчання школярів відповідно їх нахилів. Початок теоретичного рівня розробки індивідуального підходу до учнів у навчанні пов'язаний із великим педагогом, одним з основоположників педагогічної науки і рідної школи, К.Д. Ушинським. Я.А. Коменський дав уперше обґрунтування загальнокласній роботі на уроці в поєднанні з індивідуальною. Значний унесок у розробку питань розвитку особистості, урахування закономірностей розвитку дитини, індивідуального підходу в навчанні й вихованні внесли такі педагоги, як В.Г. Бєлінській, М.Г. Чернишевський, М.О. Добролюбов, Х.Д. Алчевська, П.Д. Юркевич, М.Л. Толстой, М.Ф. Бунаков, В.П. Бехтеров. Прогресивні педагоги минулого індивідуальний підхід розглядають його як засіб просування кожного учня до нових рівнів розвитку. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема використання засобів індивідуального підходу для ефективності педагогічної роботи з учнями. Тому вивчення ефективності індивідуального підходу до учнів є важливим напрямом педагогічного дослідження. Вказані вище обставини і зумовили вибір теми нашої науково-дослідної роботи: „Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи”. Об’єкт: теорія та практика реалізації індивідуального підходу в історії педагогічної науки. Предмет: Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи в сучасних вітчизняних закладах освіти.

Мета: на основі теоретичного аналізу психолого-педігогічної літератури узагальнити сутність індивідуального підходу в організації педагогічного процесу; охарактеризувати основні категорії дітей, які його потребують і організувати експериментальну роботу з вивчення ефективності реалізації даного підходу. Завдання: 1. Висвітлити становлення і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки. 2. Охарактеризувати категоріальний апарат досліджуваної проблеми. 3. Визначити теоретичні аспекти індивідуалізації навчально-виховної взаємодії при роботі з обдарованими і творчими дітьми. 4. Виявити специфіку реалізації індивідуального підходу в педагогічній роботі з важкими дітьми. 5. Провести науково-дослідну роботу з вивчення можливостей використання індивідуального підходу у навчально-виховній роботі з учнями сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. Досягнення поставленої мети і завдань курсової роботи вимагало застосування ряду методів науково-педагогічного дослідження, зокрема: теоретичний аналіз проблеми, шляхом вивчення літературних джерел; педагогічні дослідження, які включають: проведення дослідно-педагогічної роботи з вивчення ефективності застосування індивідуального підходу, систематизація і узагальнення передового педагогічного досвіду, педагогічне спостереження, бесіда. Дана робота має таку структуру: вступ, 2 розділи, висновки, перелік використаної літератури, додатки. Розділ І. Історико-теоретичний аналіз проблеми індивідуалізації навчально-виховної роботи 1.1 Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думкиПроблема індивідуальних особливостей учнів і можливостей урахування їх в навчально-виховному процесі не нова. Ще за часів стародавнього світу і середньовіччя вчителі стикалися з тим, що учні по-різному сприймали, засвоювали, запам'ятовували навчальний матеріал, проявляли неоднакове ставлення до пізнавальної діяльності, вольові зусилля. Але в умовах індивідуального навчання, коли педагогічна дія вчителя спрямовувалася тільки на одного учня, що знаходиться в колективі, була можливість ураховувати його індивідуальні можливості і здібності. В умовах розвитку і виникнення сучасного суспільства такий підхід виявився неприйнятним, оскільки вже не відповідав новому етапу розвитку соціо-культурного і економічного життя суспільства, поступившись місцем класноурочній системі. З її появою і виникло протиріччя між колективною формою навчання та індивідуальним характером засвоєння знань. З’явилася проблема індивідуального підходу до учнів в навчанні. Становлення і розвиток, розв’язання її відбувалося поступово: від простих правил, вимог ураховувати індивідуальні особливості учнів до виділення їх у відповідний дидактичний принцип. Не ставлячи перед собою завдання висвітлювати повну історію даного питання, обмежимося лише аналізом основних етапів розвитку і вирішення проблеми, що розглядається нами. Перший етап її вирішення зводився до розробки найзагальніших рекомендацій з вивченню і врахування індивідуальних особливостей учнів, реалізації цих порад. Найперші вислови про необхідність упровадження індивідуального підходу до учнів в умовах колективної роботи зроблені Я.А

. Коменським, засновником класно-урочної системи. У &quo ;Великій дидактиці&quo ; він виступив проти індивідуального навчання за його загальний характер і показав необхідність поєднання організації індивідуальної і загальнокласної навчальної діяльності. Звертаючи увагу на доцільність організації загальнокласної навчальної роботи на уроці (&quo ;навчати всіх всьому&quo ;) і, виходячи з принципу природовідповідності, Я.А. Коменський проводить цікаву паралель: &quo ;Сонце не займається окремими предметами, будь то дерево або тварина, але освітлює, зігріває і наповнює променями всю землю. Одними і тими ж променями воно освітлює все. Подібно до сонця вчитель повинен &quo ;поширювати свої промені на всіх учнів&quo ;. Клас є колективом дітей та їх здібностей різного характеру, що створює передумови для позитивного взаємовпливу, надання взаємодопомоги одними учнями іншим. Я.А. Коменський дав уперше обґрунтування загальнокласній роботі на уроці в поєднанні з індивідуальною, виступив проти того, що школа підводить усіх учнів під один шаблон, знеособлює їх. Розкриваючи конкретні шляхи індивідуального підходу до учнів, він дуже образно підтверджує ті ж самі думки. Значний унесок у розробку питань розвитку особистості, урахування закономірностей розвитку дитини, індивідуального підходу в навчанні й вихованні внесли такі педагоги, як В.Г. Бєлінський, М.Г. Чернишевський, М.О. Добролюбов, хоча спеціально цими питаннями вони не займалися. У цей період навчання носило авторитарний характер, який усіляко пригнічував індивідуальність дитини. Поширеним було твердження про те, що природа людини зумовлює можливості виховання. В.Г Бєлінський стверджував, що природа щедро одаряє людей здібностями і даруваннями, створює, але не розвиває: цим опікується суспільство. Суспільство повинне забезпечити всім людям рівні однакові умови виховання, спрямованого на розвиток їх індивідуальних сил і здібностей. М.Г. Чернишевський дає високу оцінку розумовим можливостям дітей, вимагає більшої уваги до кожної дитини окремо. Як видно, революційні демократи не тільки висунули ідеї вивчення особистості дитини, її індивідуальних особливостей, але і зробили спробу дати практичні рекомендації по здійсненню індивідуального підходу до дітей, хоча всі вони були виведені емпіричним шляхом. Початок теоретичного рівня розробки індивідуального підходу до учнів у навчанні пов'язаний із великим російським педагогом, одним з основоположників педагогічної науки і рідної школи, К.Д. Ушинським. Перш за все він вірив і стверджував, що знання, удосконалюючись, можуть перевершити межі людських сил. Основна умова успішного навчання дитини - урахування його вікових, психологічних особливостей. Загальні рецепти в навчанні не приведуть до успіху, тому що діти за своєю природою дуже індивідуальні. Закликаючи вчителів глибоко і всебічно вивчати індивідуальні особливості школяра. Йому належить ідея здійснення індивідуального підходу до учнів в умовах колективної роботи класу, яка і зараз залишається відправною, основоположною, а також ідея поєднання колективних та індивідуальних форм учбової роботи школярів на уроці.

Треба ствердити факт, що тепер в Укран нема жодно ншо самостйницько полтично органзац чи угруповання, яке проявляло б сво снування помтною полтичною дяльнстю. Тут не будемо широко аналзувати цього факту, проте зазначимо, що причина , з одного боку, в дуже тяжких большевицьких умовах, а з другого в слабостях усх нших полтичних дей  угруповань. А в вислд або визнавц нших полтичних напрямкв не в сил спромогтися на власну полтичну акцю в пдбольшевицьких умовах, або де та ввесь полтичний змст нших полтичних напрямкв не може захопити того елементу, який у тих умовах готовий до боротьби. Зате до визвольно боротьби, що  розпочала й органзувала революцйна ОУН, придналися й активно в не включилися численн елементи нших полтичних напрямкв не як полтичн угруповання, а ндивдуально, як одиниц, що хочуть боротися за волю Украни  включаються в снуюч вже, випробуван  загартован революцйн лави. Для всх тих патротв-борцв вузько-партйн справи стоять на дальшому плян, а найважливше це актуальна боротьба

1. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

2. Етика ділової бесіди

3. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

4. Правила побудови ділової бесіди

5. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

6. Застосування засобів індивідуального захисту
7. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога
8. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

9. Дуальные числа

10. Aнімaлістичні хaрaктери в індивідуaльній aвтoрській міфoлoгії Р. Кіплінгa

11. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

12. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

13. Індивідуалізація навчання

14. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

15. Особливості онтогенезу моральності індивіда

16. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Латинский язык (Контрольна робота)

18. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

19. Системы адаптивного управления роботами

20. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

21. Шагающие роботы

22. Зарождение современных компьютерных роботов
23. Системы адаптивного управления роботами
24. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

25. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

26. Путешествие В. М. Головина на шлюпе “Диана”, исследование Курильских островов

27. Ф.М.Достоевский. "Бесы". (1871-1872)

28. Стихотворение Бесы в духовной и творческой биографии А.С. Пушкина

29. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

30. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

31. Нано-роботы

32. Формування духовності учнів у навчальному процесі

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

34. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

35. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

36. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

37. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

38. Орландо Ди Лассо (Lasso)
39. Кан Диого
40. Активність і творчість учнів на уроках історії

41. Проблеми використання роботів /Укр./

42. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

43. Ален Рене Лесаж. Хромой бес

44. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

45. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

46. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

47. Сільськогосподарські роботи

48. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

50. Рятувальні роботи

51. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

52. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

53. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

54. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин
55. Робота радіожурналіста
56. Розвиток мовленнєвої культури учнів

57. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

58. Изучение роботы модуля "Складской учет" системы "Галактика"

59. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

60. Організація роботи користувача з АБД

61. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

62. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

63. Робота в захищеному режимі мікропроцесора

64. Робота з базами даних в Мicrosoft Еxcel

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

65. Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel

66. Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

67. Робота з програмою FineReader

68. Робота з таблицями у Word

69. Роботы

70. Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw
71. Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access
72. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

73. Єгипетські піраміди

74. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону

75. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

76. Разработка программного обеспечения для голосового управления трехмерными моделями функционирования промышленных роботов

77. Шуми у роботі приймачів та детекторів

78. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

79. Живопись Диего Веласкеса

80. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

81. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

82. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

83. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

84. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

85. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

86. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
87. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї
88. Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту

89. Передбачуваність роботи компаній

90. Робота кадрової служби підприємства

91. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

92. Активізація пізнавальної діяльності учнів

93. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

94. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

95. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

96. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки

97. Групові форми занять з учнями на уроці хімії

98. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

99. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.