Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Значення водних ресурсів і проблеми водозабезпечення

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат на тему: &quo ;Значення водних ресурсів і проблеми водозабезпечення&quo ; Зміст 1. Поняття про водні ресурси і водний фонд 2. Значення водних ресурсів і проблеми водозабезпечення 1. Поняття про водні ресурси і водний фонд У сучасній науці та практиці під поняттям &quo ;водні ресурси&quo ; в самому широкому тлумаченні розуміють усі води нашої планети, тобто води поверхневого й підземного стоку, грунтові та підземні води, води гірських і полярних льодовиків, морські и океанічні води, атмосферні води та води штучних водних об'єктів. Відповідно до потреб матеріального виробництва під водними ресурсами слід розуміти придатні до використання запаси поверхневих і підземних вод певної території. Це в основному прісні води (річок, озер, водосховищ, льодовиків, грунтові й підземні води). Проте у зв’язку з тим, що підземні води, а також води озер, боліт і льодовиків використовуються в даний час порівняно мало і всі вони пов’язані з водами річок, під водними ресурсами великих територій і держав розуміють тільки величину середнього річного стоку річок. При оцінці водозабезпеченості окремих регіонів і економічних районів можуть враховуватися також запаси підземних, озерних та інших видів вод. Дещо інакше трактує поняття &quo ;водні ресурси&quo ; С.Л. Вендров (1970) Він вважає, що водні ресурси не можна розглядати як синонім суми природних вод і що це поняття не тільки природне, а й соціально-історичне, його зміст тісно пов'язаний з рівнем розвитку людського суспільства. Під водними ресурсами кожного конкретно інтервалу часу пропонується розуміти ті види природних вод, які можна використовувати нині, управляючи їх режимами, а також ті які використовуватимуться в найближчій перспективі. Це визначення свідчить, що чим нагальніша потреба в природних водах і чим вищі технічні можливості їх отримання, тим більша кількість різноманітних видів природних вод відноситься до категорії водних ресурсів. Якщо, наприклад, для людини кам'яного віку водними ресурсами були води струмків, річок, озер і ті грунтові води, які вона могла добути, то для людини майбутнього – це природні води в усіх агрегатних станах, на всій планеті, на всіх її глибинах, а можливо, і за її межами. Отже, за цим визначенням нині не всі природні води належать до категорії водних ресурсів, хоча перелік їх постійно збільшується. Характерним прикладом у цьому відношенні можуть бути підземні води. Чим більших глибин досягають свердловини, тим глибші горизонти прісних підземних вод стають водними ресурсами; чим економічнішими способами опріснення солоних вод оволодіває людина, тим більша кількість мінералізованих підземних вод стає водними ресурсами. Сучасні досягнення науки і техніки дають можливість для отримання прісної води використовувати навіть морську, тобто запаси солоних морських вод якоюсь мірою можна віднести до категорії регіональних водних ресурсів. Проте на даному етапі розвитку продуктивних сил у матеріальному виробництві використовуються переважно прісні води суші. Води Світового океану і льодовиків слід розглядати як ресурси майбутнього, вивчення та освоєння яких тільки розпочинається.

Для повної характеристики водних ресурсів недостатньо знати лише їхню кількість. Дуже важливо враховувати і такі властивості, як нерівномірність розподілу водних ресурсів по території, природні, сезонні та багаторічні коливання водності, кількість наносів, хімічний склад води, льодовий режим та інші. Розглянемо коротко ці властивості. Основною причиною нерівномірного розподілу водних ресурсів по території є географічна зональність. Ця закономірність дуже чітко простежується не тільки на рівнинних територіях, а й у гірських районах (висотна поясність). Цей фактор треба враховувати при розміщенні галузей народного господарства. В необхідних і економічно виправданих випадках воду перекидають із багатих на неї районів у ті, де місцевих водних ресурсів недостатньо. Нерівномірність розподілу водних ресурсів у часі також є важливим фактором можливого їх використання. Особливо це стосується річкового паводкового стоку і ґрунтової вологи, які мають найбільші коливання. Стійкішим є підземний стік, який не тільки дає уявлення про ресурси стійкого річкового стоку, а й приблизно характеризує також відновлювальні запаси підземних вод. Поверхневий же стік у деяких випадках можна використовувати тільки після штучного регулювання за допомогою водосховищ або меліоративними заходами. Використання річкових вод без регулювання стоку лімітується величиною стійкого стоку підземного або озерного походження, тобто витратами води періоду літньої (на півдні) та зимової (на півночі) межені. Сезонні коливання стоку поєднуються з багаторічними. їхня амплітуда, яка залежить від зональних географічних умов і розмірів річкових басейнів, буває досить значною. Тому при плануванні використання водних ресурсів прийнято орієнтуватися на стік маловодного року (95% або іншої забезпеченості), оскільки це ще більше зменшує можливості використання річкового стоку. Повністю усунути такий недолік вдається лише в окремих випадках, але для цього потрібне багаторічне регулювання стоку за допомогою водосховищ великого об'єму. Проте такі водосховища, як правило, економічно не виправдані. Існуючі водосховища на деяких річках регулюють лише незначну частину стоку. Наприклад, за допомогою каскаду Дніпровських водосховищ, корисний об'єм яких становить 18,4 км3, вдається відповідно зменшувати об'єм весняного водопілля і збільшувати меженні витрати Дніпра. Дуже велику мінливість, майже таку саму як і поверхневий стік, мають ресурси ґрунтової вологи, особливо в степовій, лісостеповій і частково лісовій зонах. Нестача ґрунтової вологи поповнюється зрошенням, надлишок – осушенням. Проте існують також суто агрономічні способи регулювання ґрунтовою вологою: зяблева оранка, снігозатримання, закриття вологи шляхом певного обробітку грунту тощо. Велике значення мають також лісомеліоративні заходи як спосіб снігозатримання і регулювання випаровування (збільшення продуктивної частини випаровування за рахунок зменшення непродуктивної). Заходи щодо перетворення ресурсів ґрунтової вологи задля підвищення продуктивності землеробства мають певний вплив на режим і об'єм річкового стоку. Наприклад, М.І

. Львович (1968) зважає, що тільки поглиблена оранка збільшує ресурси ґрунтової вологи в південних районах приблизно на 10 км3. Відповідно знижується річковий стік, в основному за рахунок зменшення весняного водопілля. Таке перетворення водних ресурсів – збільшення запасів ґрунтової вологи за рахунок річкового стоку період} весняного водопілля – вигідне для народного господарства, оскільки налає можливість підвищувати врожайність сільськогосподарських культур, зменшувати марні втрати весняних вод, інтенсивність схилового стікання і водну ерозію. Важливим показником можливості використання водних ресурсів є якість води, яка пов'язана з кількістю наносів і розчинних речовин. При використанні води для водопостачання та інших цілей доводиться її відстоювати. Значна кількість наносів часто завдає великої шкоди водогосподарським об'єктам – замулюються канали, стави й водосховища, погіршуються фізичні властивості зрошуваних земель. Природний хімічний склад річкових вод інколи буває перешкодою для їх використання. Хлоридні та сульфатні води високої мінералізації трапляються зрідка. Переважають карбонатні води, які потребують пом'якшення у разі використання у парових котлах або взагалі є непридатними для використання (наприклад, для паперової промисловості). Різноманітнішими за хімічним складом є підземні води. Залежно від хімічного складу планується відповідно і їх використання. Важливим фактором використання водних ресурсів є льодовий режим річок і озер. Льодовий покрив не тільки припиняє на деякий час судноплавство, а й консервує значну кількість води в зимовий період. Донний лід, зажори і затори також можуть бути значною перешкодою для експлуатації гідротехнічних споруд (ГЕС, водозаборів, мостів тощо). За походженням і місцем розташування водні ресурси поділяють на місцеві, регіональні та глобальні, а за належністю – на національні, міждержавні та загальні. Місцевими поверхневими водними ресурсами вважають води, які формуються безпосередньо на даній місцевості. Це воли малих річок і озер якоїсь адміністративної області, групи областей або економічного району. До місцевих водних ресурсів належать і води, перекинуті (каналами та водоводами) з інших річок. До регіональних поверхневих водних ресурсів належать транзитні води великих і середніх річок, які можуть використовуватись не тільки в даній місцевості, але й на територіях, розташованих вище і нижче за течією річки. До таких, наприклад, належать води Дніпра, Дністра, Десни, Прип'яті та інших річок. Глобальні водні ресурси або, враховуючи поділ за національною належністю, загальні – це води, які акумульовані у льодах Арктики й Антарктики, води відкритих морів і океанів. Національні водні ресурси – це середньорічний стік річок із територій інших держав, а також запаси поверхневих і підземних вод на цих територіях. Міждержавні водні ресурси – це водні ресурси річок, які течуть по територіях декількох держав або формують стік у їхніх межах. Прикладами таких річок є Дунай, Дніпро, Дністер та ін. Міждержавними часто бувають підземні води артезіанських басейнів, що залягають у межах кількох країн.

Обратные принципы – это принципы семитской империи. И, возвращаясь к современным российским проблемам, автор хочет заявить всем российским регионалам; «Хотите жить достойно – поддерживайте принципы построения арийской государственности. Поддерживайте распространение белых идей. А нынешняя „Россиянин", построенная по лекалам семитской Первой империи, обдерёт вас как липку, а потом оставит один на один со всеми вашими проблемами». Важнейшим вопросом любой общественной ассоциации является доступ к ресурсам. Здесь тоже вполне естественно кристаллизуется ряд принципов. 1. Невозобновимые ресурсы, в том числе ресурсы минерально-сырьевые, – общенациональное достояние. Каждый «гражданин» (хотя в новом государстве это понятие будет иметь несколько иной смысл) имеет право на равную с другими часть природно-ресурсной ренты. Как осуществляется реализация этого права – вопрос технический. Но это право незыблемо. 2. Возобновимые ресурсы (почвы, леса, луга, водные ресурсы, промысловые животные, рыба и т д.) находятся в преимущественной собственности тех, кто рядом с этими ресурсами, на этой земле, у этого водоёма обитает

1. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

2. Принципи побудови бюджетної системи країни, бюджетний дефіцит

3. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні

4. Такое долгое, никем не понятое детство

5. Понятие недвижимости и сделок с ней

6. «Гамлет». "Быть или не быть" понятым "Гамлету"? Зависимость адекватности интерпретации трагедии от точности перевода
7. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
8. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

9. Понятие государственного бюджета (Доклад)

10. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

11. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

12. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

13. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

14. Авторский договор: понятие и виды

15. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

16. Понятие договора, классификация

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

17. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

18. Как не стать жертвой преступления

19. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

20. Понятие и признаки юридического лица

21. Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)

22. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения
23. Реферат о Пугачеве
24. Соотношение понятий "единство власти" и "разделение властей"

25. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

26. Понятие государственного режима

27. Понятие, содержание и принципы исполнительной власти

28. Понятие и содержание основ конституционного строя РФ

29. Понятие международного гуманитарного права

30. Понятие международного договора

31. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

32. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

33. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

34. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

35. Понятие договора. Виды и формы договоров

36. Понятие право. Отрасли права (контрольная)

37. Понятие надлежащего исполнения обязательств

38. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов
39. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)
40. Понятие и сущность юридического лица

41. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

42. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

43. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

44. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

45. Понятие и принципы правового государства

46. Понятие права и признаки правового государства

47. Правоотношения, понятия и их содержания

48. Реализация норм права: понятие и формы

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

49. Правоотношения: понятие, признаки и виды

50. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание

51. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

52. Понятие и виды материальной ответственности работников

53. Предмет и понятие финансового права

54. Понятие канона
55. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия
56. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

57. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки

58. Понятие счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"

59. Человек на войне. По произведениям В.Быкова "Сотников" и Б.Васильева "В списках не значился"

60. "...Мне не стало хватать его..." (о творчестве В.С. Высоцкого)

61. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

62. Д.И.Менделеев: не наукой единой

63. Средневековая европейская цивилизация и место в ней Католической Церкви

64. Москва - третий Рим, а четвертому не бывать

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Быть или не быть книге (интернет против книг)

66. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

67. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

68. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

69. Конспект по статистике (основные понятия)

70. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое
71. Понятие инвалидности. Причины и группы инвалидности. Пенсии по инвалидности.
72. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

73. Понятие и характер нотариальных функций

74. Понятие предварительного расследования и его формы

75. Понятие и классификация доказательств

76. Понятие и признаки соучастия

77. Понятие соучастия в уголовном праве

78. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

79. Понятие Преступления в Законодательстве Европейских Стран

80. Уголовный закон: понятие, признаки, значение

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

81. Некоторые вопросы понятия потерпевшего в современном уголовном процессе Российской Федерации

82. Понятие биосферы. Начало и вечность жизни

83. Экологические проблемы атмосферы. Кислые осадки. Проблема озонового слоя в атмосфере. Понятие о парниковом эффекте

84. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

85. Понятие одаренности

86. Требования, предъявляющиеся к терминам, научным понятиям и деффинициям. Критерии выбора темы научно - исследовательской работы
87. Понятие формы государства
88. Чужого горя не бывает...

89. Понятие и основные черты тоталитаризма

90. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

91. Эмоциональная регуляция деятельности. Понятие эмоций

92. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

93. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима

94. Воображение: понятие и значение в жизни человека

95. Понятие личности в психологии

96. Понятие семьи и брака

Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Диаграммы Венна-Эйлера: соотношения между объемами данных понятий. Проверка правильности непосредственного умозаключения

98. Примеры задач оптимизации, связанных с фундаментальными понятиями теории связи

99. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

100. Понятие общества. Общество и природа. Взаимодействие основных сфер общественной жизни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.