Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Застосування нормативно-правових актів на уроках права

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ 1. Вивчення нормативно-правових актів 2. Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів Література Вступ Завдяки використанню документів учні не лише здобувають певні знання, а і вчаться діяти згідно норм права у різноманітних життєвих ситуаціях. Створення могутньої незалежної правової держави в Україні, її успішний розвиток неможливі без активної та свідомої участі у громадському та політичному житті більшості громадян. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише тоді, коли громадяни володіють певним мінімумом знань з теорії існування та діяльності держави, чинного законодавства. Отже, проблема правового виховання, ознайомлення населення з чинним законодавством набуває неабиякої актуальності. Однією з важливих ланок цього процесу є викладання у школах курсу «Основи правознавства», вивчення якого має не лише озброїти учнів основами знань з теорії держави і права та чинним законодавством, а й навчити їх застосовувати свої знання для аналізу різноманітних життєвих ситуацій, допомогти знаходити рішення, що відповідатимуть вимогам чинного законодавства. Саме через аналіз та практичне застосування нормативно-правових і актів учні можуть не лише здобути знання, а й навчитися діяти згідно і з нормами права у різноманітних І життєвих ситуаціях, демонструвати ; непримиренність до протиправної поведінки. 1. Вивчення нормативно-правових актів Великого значення на уроках права набуває самостійна робота учнів із першоджерелами з метою набуття певних знань, формування активної життєвої позиції, розвитку розумових здібностей. Як зазначав Н. Дайрі, самостійна робота являє розумовий пошук нового знання, яке відоме науці, не потребує перегляду; але нове для школяра і саме для нього є відкриттям». Щоб підготувати школярів до самостійної роботи з документами-першоджерелами, необхідно, на наш погляд, дотримуватись таких умов: зацікавленість самого вчителя у підвищенні своєї методичної майстерності. Вирішальне значення тут має глибоке знання предмета, широта наукового світогляду, вміння пов'язувати теоретичне положення з фактичним матеріалом; уміння поєднувати теоретичний матеріал з вивченням джерел для розв'язання загальної проблеми, визначеної вчителем на початку вивчення теми, уроку; забезпечення учнів текстами документів, що вивчаються; системність у роботі. Таким чином, учитель планує вивчення теми в цілому, включаючи документи-першоджерела не лише як допоміжний засіб навчання, а й як самостійний об'єкт дослідження учнів. Аналіз першоджерел передбачає читання документів: самостійне або коментоване. Самостійне читання— один з найбільш дієвих засобів здобуття знань. Читаючи документ, учень замислюється над його змістом, що є процесом активної розумової діяльності. Коментоване читання допомагає прищепити школярам уміння і навички активного читання, самостійної роботи над текстом. Учитель читає та пояснює документ, а учні стежать за текстом і слухають пояснення. Розбір ведеться по частинах, обсяг яких залежить від рівня підготовки учнів, складності тексту. Коментуючи текст, учитель звертається до класу із запитаннями, контролюючи таким чином роботу учнів.

Ефективність прийому підвищується, якщо учні під час роботи ведуть записи. Паралельно з читанням документа слід привчати учнів виділяти невідомі поняття й терміни з тим, щоб потім знайти їхнє значення у словниках і виписати пояснені: Це збагачує мову, сприяє засвоєні матеріалу. 2. Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів Фрагмент уроку «Народ України — єдине джерело державної влади» Тема. Законодавче закріплення народного суверенітету. Витяги із Конституції України Стаття 5 .Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади України є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Стаття 38 Громадяни мають право брати участь у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати й бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Стаття 69 Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум і інші форми безпосередньої демократії. Стаття 70 Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, я і десяти на день їх проведені: 18 років. Стаття 71 Вибори до органів державної владі та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Стаття 72 Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів, громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як сто тисяч підписів у кожній області. Стаття 74 Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністій. Стаття 76 Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх і п'яти років. Завдання учням І) Самостійно прочитайте наведені фрагменти статей Конституції України та розташуйте відповідні номери статей на схемі. Порівняйте результати своєї роботи, працюючи в парах. З'ясуйте, які види референдумів можливі в Україні. Хто може їх ініціювати та брати в них участь? Чи є доцільними, на ваш погляд, обмеження, викладені у ст. 74? За якими принципами здійснюються вибори в державі? Поясніть кожний із них. Фрагмент уроку «Законодавча влада в Україні» Тема. Верховна Рада України — вищий орган законодавчої влади в Україні. Витяги із Конституції України Стаття 82 Верховна Рада України працює сесійно. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин її конституційного складу. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України. Стаття 83 Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Уразі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

Стаття 84 Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. Стаття 90 Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії засідання не можуть розпочатися. Завдання учням Працюючи в парах, дайте відповіді на питання: І) За яких умов Верховна Рада України може розпочати свою роботу? Хто відкриває перше засідання Верховної Ради України нового скликання? Коли починаються чергові сесії Верховної Ради України? Як проходять засідання Верховної Ради України? Яким шляхом Верховна Рада України приймає рішення? За яких обставин і ким можуть бути достроково припинені повноваження Верховної Ради України? Фрагмент уроку «Президент України» Тема. Конституційний статус Президента. Витяги з Конституції України Стаття 102 Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету; територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Стаття 103 Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в України протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки поспіль. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. Стаття 105 Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Завдання учням Працюючи в парах, перевірте одне одного за допомогою запитань: Яке місце посідає Президент у нашій державі? Що має гарантувати Президент? Як обирається Президент? Хто може бути Президентом України? Коли і як відбуваються вибори Президента України? Що таке право недоторканності Президента?, Після закінчення виконання учнями завдання учитель ставить запитання: «Яке запитання викликало у вас трудноті?» Фрагмент уроку «Уряд і центральні органи виконавчої влади» Тема. Яку діяльність здійснює виконавча влада? Завдання учням Працюючи в трійках, використайте статті 116 та 119 Конституції України для розв'язання наведених ситуацій: 1) Коледж культури та мистецтв міста Л. не пройшов державну акредитацію на навчальний заклад III рівня (інститут). Батьки та студенти, які сплатили гроші за навчання у вищому навчальному закладі, у відчаї: діти не зможуть отримати відповідний диплом. Які органи виконавчої влади можуть розв'язувати такі проблеми? 2)Припустімо, що минулого року в Україні Президент оголосив екологічну програму «Чисті річки — спільна турбота».

не соответствуют обязательным требованиям (в том числе с истекшим сроком годности), и товаров, на которые должен быть установлен, но не установлен срок годности, по отзыву с внутреннего рынка и (или) от потребителя или потребителей товаров (работ, услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям, и информированию об этом потребителей; направление в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего вида деятельности (лицензирующий орган), материалов о нарушении прав потребителей для рассмотрения вопросов о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке; направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по подведомственности материалов для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации прав потребителей; обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных

1. Навчання фізиці повинно бути важким, але обов’язково переможним для всіх школярів

2. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

3. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

4. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

5. Сочинения по литературе (шпаргалка)

6. Сборник сочинений
7. Сочинение-рецензия на рассказ В. Астафьева "Людочка"
8. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

9. Материал для сочинения по литературе

10. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

11. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

12. Военно-психологические вопросы в сочинениях Джона Б. Уотсона - как основоположника бихевиоризма

13. Проблема корпуса сочинений прп. Макария, новые находки

14. Приватизація як засіб припинення державної власності

15. Сочинение по картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею»

16. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Сочинение на тему "Силен или слаб Обломов?"

18. Сочинения: Выбор темы

19. Пример готового сочинения по роману М.Ф. Достоевского «Преступление и наказание»

20. Сочинение о мышлении

21. Сочинение по рассказу А. П. Чехова "Ионыч"

22. Материалы к сочинению по повести М. А. Булгакова "Собачье сердце"
23. Методические рекомендации по написанию сочинения
24. Сочинения по произведениям русских классиков

25. 14 сочинений по литературе

26. Сочинения на тему "Ни за что бы не подумал, что я..."

27. Яким Нагой, Ермил Гирин

28. Медальные сочинения

29. Произведение А.И. Галича Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений (русская словесность)

30. Шпоры (сочинения)

31. Сочинения по украинской литературе для выпускников средних школ

32. Господин Загоскин и его сочинения

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

33. Ким А. А. - Притча о свободе и страдании человека

34. Комплекты тем сочинения для проведения письменного, экзамена по литературе в XI классах общеобразовательных учреждений 2001/02 учебный год

35. Античность в сочинении Роберта Бертона «Анатомия меланхолии»

36. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

37. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

38. Неизвестное сочинение Генделя
39. Самые спрашиваемые сочинения на английском языке
40. Методика преподавания написания сочинения в начальных классах

41. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

42. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

43. Оценка письменных работ (сочинений) с точки зрения русского языка (из опыта вступительных экзаменов в МГУ им. М.В.Ломоносова)

44. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

45. Особенности композиции музейного собрания сочинений максима Грека

46. Толанд. Жизнь и сочинения

47. Туриз як галузь світового господарства

48. Необережність як форма вини

Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Анализ сочинения Цицерона "Тускуланские Беседы"

50. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

51. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

52. Юридичні особи як суб

53. О неточном словоупотреблении в школьном сочинении (непонимание значений слова как корень стилистической ошибки)

54. Ким Юлий Черсанович
55. Бакланов Яков Петрович
56. Брюс Яков Вилимович

57. Биография и сочинения Н.А. Бердяева

58. Анатолий Андреевич Ким

59. Санников Яков

60. Право як спеціальне соціальне явище

61. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

62. 3 сочинения по иностранному языку english

63. 2 сочинения по иностранному языку для 9 класса english

64. 9 сочинений для 9 класса /english/

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

65. 10 сочинений по иностранному языку /english/

66. Сочинения по Великобритании

67. В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

68. Казка як жанр

69. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

70. Ким Ир Сен: попытка биографического очерка
71. Отмена местничества в 1682 г. в сочинении Сильвестра Медведева
72. Як-15 (истребитель)

73. Эсхатологические и апокалиптические мотивы в сочинениях протопопа Аввакума

74. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

75. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

76. К юношам о том, как получать пользу из языческих сочинений

77. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

78. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

79. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

80. Банки як учасники ринку ціних паперів

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

81. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

82. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

83. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

84. Людина як система з позиції валеологічної науки

85. Електронна книга як вид документа

86. Облікова політика як елемент культури бізнесу
87. Ревізія як елемент методу економічного контролю
88. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

89. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

90. Кримські гори як фізико-географічний район

91. Машинобудування як галузь важкої промисловості

92. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

93. Громадяни як суб’єкти трудового права

94. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

95. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

96. Екологічне право як галузь права

Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы

97. Злочинна недбалість, як вид необережності

98. Обмеження волі як вид кримінального покарання

99. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

100. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.