Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ПЛАН Вступ I. «Aquarium» фітнес-центр II. Характеристика готової продукції та аналіз її динаміки III. Аналіз обсягу і асортименту товару власного виробництва IV. Узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції V. Висновки Використана література ВСТУП За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Економічний аналіз обов’язково повинен передувати прийняттю науково обґрунтованих рішень на бухгалтерському рівні управління. Аналіз має не лише виявити хиби, а й розкрити можливості подальшого зростання економіки. За цих умов зростає важливість проведення своєчасного економічного аналізу в промисловості, зокрема таких важливих показників, як показники випуску готової продукції і її реалізації. Випуск і реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, реалізація виробничої продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналіз роботи підприємства починається з аналізу випуску та реалізації продукції, у вивченні обсягу виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва та реалізації продукції. Метою даної роботи є аналіз готової продукції та її реалізації , а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики готової продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв. Завданням даної роботи є характеристики готової продукції і аналіз обсягу і асортименту продукції власного виробництва, аналіз стану розрахунків з покупцями і узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції. Роль проведення аналізу показників випуску готової продукції та її реалізації полягає в тому, що якнайкраще розкрити резерви збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції завдяки кращому використанню наявних потужностей, трудових і матеріальних ресурсів. У роботі висвітлено частину теоретичного питання аналізу параметрів випуску продукції: обсягу і асортименту. В роботі показано своє бачення проблеми резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції. Дана курсова робота на тему “Аналіз випуску готової продукції та її реалізації” виконана на основі даних підприємства – ТОВ “Aquarium” фітнес- центр, основною діяльністю якого є надання послуг оздоровлення, громадського харчування, розваги. Підприємство є прибутковим. «Aquarium» фітнес-центр Якими словами можливо змалювати ту увагу, яку отримує кожний клієнт клубу, проступаючи його поріг. Як передати на папері тихий плескіт чистої води в великих басейнах, оточених екзотичними рослинами? Як змалювати емоції відвідувача тренажерного залу, помітившого в дзеркалі зміни на краще? Як розповісти про ті почуття, які відчуває починаючий дайвінгіст, вперше пірнаючи у водну товщу глибоководного басейну? Для того, щоб отримати уяву про «Aquarium», необхідно відвідати його.

При створенні «Aquarium» засновники прагнули, щоб клуб став новим середовищем існування, задоволення самих високих потреб до фітнесу та відпочинку. «Aquarium» - родинний клуб. Комфорт, безпека та затишок – ці складові роблять «Aquarium» реальним місцем для того, щоб проводити тут час усією родиною. Кращі спеціалісти з різних країн світу зібрали під дахом «Aquarium» всі компоненти, необхідні для активного відпочинку й самовдосконалення. Основна наша задача полягає в тому, щоб кожна хвилина часу, проведеного в «Aquarium» приносила задоволення і користь. Інструктори Клубу – майстри спорту, чемпіони і рекордсмени Європи і світу, отримали освіту за кордоном по самим сучасним методикам фітнесу. Вони постійно приймають участь в міжнародних семінарах, підвищуючи свою кваліфікацію, щоб зробити заняття клієнтів максимально інтенсивними і ефективними. Рух до ідеалу – це одвічний шлях і головні достоїнства Клубу залишаться на цьому шляху незмінними: . Найвищий рівень обслуговування . Великий вибір для спорту та відпочинку . Індивідуальний підхід і увага до кожного клієнта Клуба III. Характеристика готової продукції та аналіз її динаміки Характеристика пропонованої продукції є вкрай важливим елементом виробничої програми підприємства. В основу планування виробничої програми покладено систему показників обсягу виробництва, яка включає натуральні і вартісні показники. Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції в натуральному вимірі по номенклатурі і асортименту. Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент – це різновид виробів в межах даної номенклатури. Звичайно натуральні показники представляються у фізичних одиницях виміру або у натуральних одиницях. Номенклатура виробів підприємства може бути централізованою і децентралізованою. Централізована номенклатура формується шляхом укладання державних контрактів (фінансується за рахунок держбюджету) і державних замовлень (фінансується за рахунок власних коштів підприємства та кредитних ресурсів). Децентралізована номенклатура формується підприємством самостійно на основі вивчення ринкового попиту на свою продукцію та встановлення прямих контактів із споживачами. Обсяг виробництва продукції і натуральному вимірі встановлюють на основі обсягу поставок (1.1) де ОВ – обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях; ОП – обсяг поставок в натуральних одиницях; При аналізі виконання підприємством плану по номенклатурі і асортименту дається кількісна оцінка виконання плану шляхом обчислення фактичного випуску продукції в межах встановленого плану і порівняння його з плановими показниками. Значення натуральних показників обсягу і асортименту продукції в умовах ринку зростає, оскільки саме вони дають можливість оцінити ступінь задоволення потреб споживачів в певних товарах і врахувати якісні характеристики товарів. Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості, валового і внутрішнього обороту, обсяг незавершеного виробництва. Динаміку цих показників характеризують кількісний і якісний розвиток виробництва, адекватність реагування виробничих структур на зміни умов оточуючого середовища.

Так, при оцінці поточних заходів велике значення має вивчення зміни обсягу продаж з часом. Треба спочатку визначити, чи буде розвиватись попит на вироби при певних умовах в найближчі роки. І тільки потім можна зробити висновок – яким буде попит на конкретні послуги та товари. Важливою проблемою є врахування впливу ціни, якості реклами. Залежність обсягу продажу наведена на мал. (1.1). Перш ніж нова продукція займе свою нішу на ринку і збільшиться обсяг продажу, проходить 1 – 1,5 роки. Згодом продукція набуває популярності на ринку збут досягає максимуму. Обсяг продажу зберігається ще деякий час. Далі збут скорочується, спадає, дана продукція на ринку має змінитися на досконалішу. Мал. 1.1 Схема зміни обсягу продажу на протязі життєвого циклу товару Якщо фірма безперервно розробляє нову продукцію (послуги і товари), вона має можливість зберегти свої ринкові позиції і навіть покращити їх. Пунктирна лінія на мал. 1.1 наводить залежність зростання збуту і доходів фірми від випуску нової продукції, яку фірма розробила і запропонувала на ринок раніше, ніж обсяг збуту старої продукції став суттєво знижуватися. Визначення розмірів поточних доходів (прибутків) від капіталовкладень ще проблема дослідження ринку. Аналіз ринку включає дослідження споживчих властивостей товарів, кількості потенційних покупців, їхньої купівельної спроможності, кількості конкурентів, їх частини ринку, політики цін. На цьому ґрунті має розроблятись виробнича програма, складовою частиною якої є характеристика готової продукції. IV. Аналіз обсягу і асортименту товару власного виробництва Обсяг готової продукції розглядається в розрізі показників випуску товарної і валової продукції Іншу групу показників складають значення чистої продукції, валового і внутрішнього обороту. Обсяг реалізації є мірилом збуту товарів. Він є невід’ємним показником ефективності виробництва. В обсяг товарної продукції включають готову продукцію, послуги, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати, роботи, пов’язані з освоєнням нової техніки. В обсяг товарної продукції включають також тару, що не входить у гуртову ціну виробу. Обсяг товарної продукції (ТП) визначається за формулою: - випуск продукції i-го товару в натуральних одиницях; - гуртова ціна одиниці виробу i-го виду, грн.; - кількість видів продукції, що виробляється на підприємстві; - вартість робіт і послуг, грн.; У валову продукцію (ВП) включають всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності і визначають за формулою: - вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець року, грн.; - обсяг товарної продукції. Валовий оборот підприємства (ВО) – це обсяг валової продукції. Внутрішній оборот (ВнО) – це кількість продукції підприємства, який використовується всередині. Тоді валова продукція (ВП): - валовий оборот підприємства; - внутрішній оборот. Нарешті, реалізована продукція (РП) – це продукція, яка надана споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або можуть надійти у зазначений термін: - залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.;

Про те, як здійснювалася доставка новобранців на ЧФ з Росiї, свідчить безліч телеграм, які надіслав також генерал-майор Паламарчук міністрові оборони та начальникові Головного штабу Збройних Сил України. Ось лише деякі з них: “... Повністю виключити спробу часткового комплектування сил ЧФ, що базуються на території України, громадянами Росії вважаємо неможливим. У Новоросійську залишається готовий до роботи пункт прийому молодого поповнення на ПРТБ-13... з пропускною спроможністю до 600 осіб на добу.” “8 червня міністр оборони Росії Грачов поставив завдання Касатонову почати реалізацію плану “Мала Земля” — перекидання молодого поповнення на Чорноморський флот з Росії через Новоросійськ.“ Але після цієї команди, як сказано в наступній телеграмі, “Касатонов віддав розпорядження закрити ворота 15-го флотського екіпажу і припинити прийом молодого поповнення з України”. 11 червня о 18.30 до Севастополя прибула команда призовників з Росії — 103 юнака на дослідницькому судні “Фаддей Беллинсгаузен”. Прохід судна українські морські прикордонники не виявили

1. Облік готової продукції та її реалізації

2. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

4. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

5. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

6. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"
7. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"
8. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

9. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

11. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

12. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

13. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

14. Експертиза та контроль реалізації товару

15. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

16. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

18. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

19. Учет выпуска и реализации готовой продукции

20. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

21. Aормирование затрат на выпуск продукции. Учет готовой продукции в системе 1С:Предприятие

22. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
23. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах
24. Облік готової продукції

25. Учет готовой продукции и ее реализация

26. Учет реализации готовой продукции, расчетов с покупателями и заказчиками

27. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

28. Планирование себестоимости готовой продукции на хлебозаводе

29. Управление готовой продукцией

30. Механізм реалізації форфейтингу

31. Аналіз доходів та витрат банку

32. Организация учёта выпуска и движения готовой продукции крупного рогатого скота

Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги

33. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

34. Готовая продукция

35. Облік готової продукції

36. Организация внутреннего контроля сбыта готовой продукции на предприятии ОАО "Оникс"

37. Основы учета готовой продукции

38. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
39. Собівартість продукції та шляхи її зменшення
40. Учет выпуска готовой продукции

41. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

42. Учет готовой продукции

43. Учет готовой продукции

44. Учет готовой продукции в СПК "Октябрьский"

45. Учет готовой продукции и ее продажи

46. Учет готовой продукции и ее реализации

47. Учет готовой продукции и ее реализации" на примере ГУП ОПХ "Орошаемое" Советского района г. Волгограда

48. Учет готовой продукции и товаров

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

49. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии

50. Учет и аудит отгруженной и реализованной готовой продукции

51. Учет поступления готовой продукции

52. Учет реализации готовой продукции

53. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (ООО "КАМТЕНТ")

54. Бухгалтерский учет готовой продукции и расчетов с покупателями и заказчиками
55. Амортизация нематериальных активов и сбыт готовой продукции
56. Аудит выпуска и реализации готовой продукции

57. Аудит готовой продукции

58. Аудит готовой продукции на предприятия ОАО "Резинотехника"

59. Аудиторская проверка выпуска готовой продукции

60. Аудит учёта готовой продукции

61. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

62. Застосування права як особлива форма його реалізації

63. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

64. Реалізація і застосування права

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

65. Реалізація Конституції України

66. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

67. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

68. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

69. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

70. Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції
71. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5
72. Проектирование АИС (автоматизированных информационных систем) учета готовой продукции на предприятии ОАО "НИКОЛА"

73. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

74. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

75. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

76. Учет передачи готовой продукции на склад

77. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

78. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

79. Маркетинговий аналіз парфумерної продукції

80. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее

81. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

82. Імідж ділової людини та організації

83. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

84. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

85. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

86. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти
87. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі
88. Аналіз філософських та літературознавчих поглядів Е. Штайґера і М. Гайдеггера

89. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

90. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

91. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

92. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

93. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

94. Зміст поточних планів та організація їх розробки

95. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

96. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

98. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

99. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.