Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст: Завдання № Завдання № Завдання № Список використаної 1. Нормативна регуляція поведінки та засвоєння особистістю соціальних норм. Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості. Свідома поведінка характеризується свідомою її регуляцією, розумінням сутності його явищ, їхніх взаємозв'язків і причинно-наслідкової обумовленості. Усвідомити явище – це значить побачити його дійсні зв'язки в об'єктивному світі. Свідома регуляція заснована на знанні – понятійному відображенні явищ реального світу. Вольова, свідома дія характеризується передбаченням майбутнього результату дії – його мети. Цілеутворення – найважливіша сфера свідомої діяльності людини. Усвідомивши ту або іншу потребу, свої інтереси, людина аналізує реальні умови і думкою представляє ряд можливих варіантів поведінки для здійснення цілей, досягнення яких може задовольнити його бажання, почуття, прагнення в даних умовах. Далі зважуються всі «за» і «проти» щодо можливих варіантів дії, і людина зупиняється на одному з них, оптимальному по його уявленнях. Цей вибір мети улаштовується визначеним доводом на його користь – мотивом. Звідси, мотив – це усвідомлений людиною особистісний зміст його дій, усвідомлення відносини даної мети до задоволення відповідного спонукання. Людська поведінка активується широким спектром спонукань, що є модифікацією його потреб: потягами, інтересами, прагненнями, бажаннями, почуттями. Конкретної ж дії людини усвідомлені в системі понять. Людина розуміє, чому варто досягти саме дану ціль, вона зважує її на вагах своїх понять і уявлень. Спонуканнями до діяльності у визначеному напрямку можуть бути позитивні і негативні почуття: допитливість, альтруїзм, егоїзм, користь, жадібність, ревнощі і т.д. Однак почуття, будучи загальним спонуканням до визначеного роду дій, самі по собі не є мотивом дій. Важливу роль у побудові поведінки відіграє соціальне виховання. Соціальне виховання – це цілеспрямована, послідовна, систематична діяльність суспільства щодо формування у особистості певної системи знань, вмінь і навиків, мислення, почуттів – почуття права, законності, почуття поваги до тих соціальних цінностей, які регулюються і охороняються суспільством. Поведінка — вольова сторона свідомості, що представляє собою процес переносу правових норм у реальну поведінку. Складається з елементів, що визначають його напрямок (характер), — мотивів поведінки, правових установок. Установка — готовність особистості виявити активність в області пізнання і реалізації в певній сфері діяльності. Вона являє собою конкретну програму поведінки у визначених умовах, що формується з усіх приналежних суб'єктові знань, оцінок, думок, настроїв, звичок, навичок, сподівань, відносин до кого-небудь і до чого-небудь, що переходять в інтереси і прагнення. Поведінковий елемент свідомості синтезує в собі раціональні й емоційні моменти. Через нього відбувається реалізація психологічного й ідеологічного елементів. Поведінка виявляється у формі дій (вчинків), що впливають на відносини між суб'єктами, або у формі бездіяльності, що, навпаки, ніяких змін у стані суспільних відносин не здійснює.

Перш ніж поведінка зовні виразиться у виді вчинку, повинна виникнути установка, мотив поведінки в свідомості суб'єкта. Виникнення нормативної установки припускає: 1) інформованість про соціальну норму; 2) розуміння її змісту; 3) оцінку, тобто ступінь схвалення соціальної норми; 4) відношення до прав інших осіб; 5) емоційне переживання з приводу функціонування соціальної норми; 6) готовність до дії. Нормативна установка — суб'єктивний регулятор поведінки. Таким чином, від поведінкового елемента свідомості залежить ступінь її якісного стану ( поведінка, активність, порушення й ін.). Завдання виховання полягає в тому, щоб на основі загальних виховних цілей у кожної людини були сформовані: - правильна орієнтація та шанобливе ставлення до норм, що прийняті у суспільстві; - усвідомлений вибір правомірних варіантів поведінки; - почуття особистої відповідальності та усвідомлення не­відворотності кари за порушення соціальних норм; - критичне ставлення до порушень і порушників соціальних норм; - потреба особистої участі у боротьбі з порушен­нями; - впевненість у необхідності соціальних норм для нормаль­ної життєдіяльності суспільства і його членів; - усвідомлена звичка дотримуватися соціальних норм та закону. Правосвідомість - одна з форм суспільної свідомості. Свідомість людини, відбиваючи об'єктивні потреби суспільного розвитку, є передумовою і регулятором поводження людини. Свідомість додає цілеспрямований характер людській діяльності. Свідомість як система включає різні форми відображення суспільних відносин: політичні, правові, етичні, філософські, релігійні. Усі форми суспільної свідомості взаємозалежні і взаємовпливають одна на одну. Правосвідомість являє собою відносно самостійну сферу (область) свідомості: • суспільної; • групової; • індивідуальної. У ній відбита правова дійсність у виді знань про право, осмислення того, що є правом, яким воно було (відношення до права минулих років) і яким повинне бути (відношення до майбутнього права), а також у виді правових установок поведінки як реакції на оцінку діючого права, на роботу правозастосувальних органів. Як зазначають усі розглядувані мною автори правосвідомість повинна бути властивою не тільки творцям юридичних норм, законодавцям, але і всім громадянам держави, що є дуже важливим. Правосвідомість — це система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, що виражають відношення індивіда, групи, суспільства до діючого, минулого і бажаного права, а також до діяльності, пов'язаної з правом. Ключовий пункт правосвідомості — усвідомлення людьми цінностей природного права, прав і свобод людини й оцінка діючого права з погляду його відповідності загальнолюдським цінностям, що знайшли закріплення в міжнародних документах про права людини. Правосвідомість не тільки виражає відношення індивіда до правової дійсності, але і направляє його на визначені зміни в правовому середовищі, прогнозує і моделює них. Правосвідомість – це особлива форма суспільної свідомості, сукупність правових понять, поглядів, ідей, почуттів, що виражають ставлення людей до чинного або бажаного права, його мети, завдань, способів та методів регулювання, до оцінки правомірності його норм та уявлення про майбутню правову систему й окремі її норми.

У структурі правосвідомості особистості кожній з функцій відповідають такі блоки: 1) правові знання; 2) правові оцінки; 3) правові установки. Необхідність і обсяг правових знань особистості обумовлені тим, наскільки особистість включена в систему правових відносин. Набуття і засвоєння правових знань здійснюється за допомогою соціального і правового досвіду особистості. Пройшовши через свідомість особистості, правові явища викликають оціночне до себе відношення: оцінюються як правові знання, так і правова дійсність з погляду цих знань. Відбувається процес не прямого відтворення в діях особистості отриманих знань, а виникає їхній переосмислений варіант, співвіднесений з поглядами на правове, обов'язкове. Після цього виробляється правова установка, що відбиває готовність до визначеної правової поведінки. Блок правових установок включає також схильність до оцінки правових явищ виходячи з напрямку правової поведінки. Він впливає як на регулюючу (настановну), так і на пізнавальну (когнітивну) і правостворюючу (оціночну) функції правосвідомості. Правосвідомість може бути структурована на компоненти відповідно до виконуваних ними функцій: - когнітивний (пізнавальний, інформаційний), - правостворюючий (оцінний, емоційний), - регулюючий (настановний). Суб'єкт набуває правових знань у процесі відображення різних правових явищ, включаючи відомості про конкретні норми права, призначення правової надбудови, правового регулювання, ролі тих чи інших правозастосовчих і право­охоронних органів і посадових осіб держави і т. ін. Проте наявність певного обсягу правових знань ще не визначає істинного рівня правосвідомості, він конкретизується розумінням сутності права, правових норм, інших правових явищ, їх вимог, цілей, призначення. Значення оцінних уявлень виявляється у тому, що людина не просто прямо репродукує у своїх діях те, що міститься у правових нормах, а критично оцінює, переосмислює їх у свідомості, співвідносить зі своїми поглядами на правове, обов'язкове, необхідне. Одним з найбільш складних компонентів правосвідомості є блок правових установок, що відображують не тільки і стійкість до певної правової поведінки, але й схильність до певних уявлень, оцінки правових явищ, тобто правові установки впливають як на регулятивну, так і пізнавальну та оцінну функції правосвідомості. Правові установки осо­би утворюють ієрархічним чином структуровану систему, та характеризується: 1) наявністю компонентів різної діаметрально протилеж­ної значущості - позитивного і негативного відношення до норм; 2) акцентуацією поведінкових (регулятивних) аспектів; 3) домінуючим значенням елементів обов'язкового, нормативного. Правові установки відповідають певним структур­ним елементам правової поведінки — для дій характерні звички, операцій — правові диспозиції, поведін­ки - ціннісні орієнтації. 2. Психологічні особливості та структура злочинних груп. Статистична звітність показує, що серед усіх злочинів 25—30% - групові, тобто вчинені групами. Статистика досить похмура, але, на щастя, сильно завищена з тієї причини, що в якості групових враховуються всі кримінальні справи, де співучасниками названі два і більше засуджених.

Чоловік бабусі, Романів дідусь, помер 5 квітня 1915 р. Тут у 1921–1922 рр. деякий час квартирував полковник Січових Стрільців Євген Коновалець, тоді Комендант підпільної Української Військової Організації (УВО). 15-тирічний гімназист Роман не раз мав можливість порозмовляти з полковником, а також прислухатися до його бесід із друзями, які бували у нього в гостях. У своїх спогадах професор Степан Шах, гімназійний викладач класичних мов (латинської і грецької), який також тоді мешкав з полк. Євгеном Коновальцем у пані Терміни, так пише про взаємини між тодішнім комендантом УВО і майбутнім командиром УПА: “Це відношення не було формальне, законспіроване, а особисте, насичене сердечністю, що з’явилася між обома ще на Собіщині, 7, коли то учень Ромко Шухевич з полк. Є. Коновальцем розмови вів, з ним на прогулянки на поблизький “Кайзервальд” (парк) виходив, а Євген Коновалець умів своєю індивідуальністю приковувати молодих людей до себе”.[3] Зустрічі гімназиста Романа із загальновідомим тоді командиром Січових Стрільців мали, без сумніву, великий вплив на формування свідомості й характеру майбутнього бойовика-революціонера УВО та ОУН

1. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

2. Застосування засобів індивідуального захисту

3. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

4. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

5. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

6. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры
7. Структурная геология
8. Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа

9. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

10. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

11. Структурные и понятийные аспекты языка

12. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

13. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

14. Системный блок (основные компоненты)

15. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

16. Содержание экологического образования и его основные компоненты

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

17. Власть: генезис, компоненты, методы функционирования

18. Расчеты структурной надежности систем

19. Структурный анализ психологии масс

20. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы

21. Единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов в формировании физической культуры личности

22. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры
23. Исследование способов введения белковых компонентов в синтетический полиизопрен
24. Научно-техническая революция и структурная перестройка производственного аппарата

25. Анализ структурных изменений в экономике Беларуси при многовекторной интеграции

26. Заметки о структурных трансформациях

27. Жаргон школьников как компонент молодежного жаргона

28. Структурная лингвистика

29. Скрытая метафора "мир-сцена" как структурный элемент трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет"

30. Функциональные, структурные и смысловые аспекты коммуникативной равноценности в процессе перевода

31. Витамины и пищевые компоненты

32. Влияние эссенциальных фосфолипидов на структурно-функциональную организацию клеточных мембран тромбоцитов у больных ишемической болезнью сердца

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Производственная организация, предприятие, фирма – ключевой компонент хозяйственного потенциала страны

34. Структурная политика 2

35. Динамика структурности – опыт классификации

36. Структурный анализ

37. Понятие о компонентах и фазах. Гетерогенные равновесия.

38. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков
39. Компоненты лекторского мастерства
40. Психология коллектива. Группа и ее структурная организация

41. Структурно-логические конспекты по учебным дисциплинам: за и против.

42. Становление школы с этнокультурным компонентом

43. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами

44. Понятийный компонент учебной дисциплины "Этнология" в педагогическом вузе

45. Соотношение светского и религиозного компонентов в идеологии и деятельности движений духовного и физического совершенствования

46. Структурный функционализм

47. Структурный функционализм Р. Мертона

48. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

49. Кристаллизация, структурно-химическое модифицирование и адсорбционные свойства цеолитов. (физхимия)

50. Метод проблемно-структурного моделирования мультимедиа соревнований по традиционному каратэ-до

51. История формирования субъективности (структурно-феноменологический анализ)

52. Определение компонентов ванн крашения кислотными красителями

53. Структурно-агрегатный состав черноземов ЦЧО

54. Влияние инвестиций на осуществление структурных сдвигов в хозяйстве Украины
55. Структурные преобразования в экономике России
56. Структурные особенности экономики США

57. Федеральный и региональный компоненты промышленно-инвестиционной политики

58. Стилистический компонент слова и его лексикографическое отражение

59. Стилистический компонент слова и его лексикографическое отражение

60. Главные члены и минимальная структурная схема

61. Структурная поэтика

62. Структурная асимметрия мозга у музыкантов

63. Структурно-функциональные параллели в организации кортикального ядра миндалевидного комплекса

64. Взаимодействия белков с РНК – структурный компьютерный анализ

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

65. Физиолого-биохимический статус молоди форели, выращиваемой на кормах с введением коллагенсоржащего компонента

66. Структурная геология

67. Главные структурные единицы литосферы

68. Структурно-литологические особенности и морфология оруденения месторождения Восточный Джимидон

69. Структурная геология

70. Фразеологические единицы немецкого языка с компонентом часть тела
71. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження
72. Основные компоненты системы управления документооборотом (СУД)

73. Методика создания программного обеспечения для систем управления предприятиями с использованием типовых программных компонентов

74. Компонент TTable

75. Структурный подход к проектированию ИС

76. Компоненты для работы с БД: TTable и TQuery

77. Структурное программирование: предпосылки и назначение; основные критерии оценки качества программы для ЭВМ

78. Структурная схема и принципа работы ЭВМ

79. О группах Ассура, фермах Баранова, цепях Грюблера, плоских шарнирных механизмах и об их структурном синтезе

80. О проблеме реализации единства существования статических компонент электромагнитного поля

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Структурная надежность систем

82. Апелляция к чести как компонент политической ментальности периода 1986 -1998 гг.

83. Государственное управление структурно - инвестиционными преобразованиями в промышленном секторе экономики

84. Аттракция как один из основных компонентов "скрытого управления"

85. Шесть компонентов имиджа

86. Мониторинг и контроль атмосферы промышленного района Донбасса по определенным вредным компонентам
87. О возможности применения структурно-демографической теории при изучении истории России XVI века
88. Анализ структурных подразделений банка

89. Принципы передачи информации и структурная организация мозга

90. Синергетика как естественная наука о структурных преобразованиях в открытой диссипативной нелинейной системе

91. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

92. Тварини. Загальні відомості

93. Хромосомы: строение и структурные особенности

94. Биологический и социальный компонент мышления в человеке

95. Документационное обеспечение деятельности структурного подразделения коммерческого предприятия (на примере секретариата ООО "Витус")

96. Компоненты, границы и морфологическая структура ландшафтов

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Государство как структурный элемент общества

98. МВД и его структурные подразделения

99. Компоненты и режимы работы современного фотографического аппарата


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.