Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ АСЕМ САЛЛЮМ УДК 725.7.71 АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ СИРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДАМАСКУ) 18.00.02 – «Архітектура будівель і споруд» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Сирійська Арабська Республіка (САР) – країна з давньою історією, власною своєрідною культурою та багатовіковими традиціями. Вигідне стратегічне розташування території – країна розташована на межі Азії, Африки, Європи – давало великі можливості для економічного розвитку. Внаслідок завойовницьких війн її кордони постійно змінювалися, найбільш тривалими (понад 400 років) були кордони Аль-Шама – так називалася Сирія під час турецького ярма, туди входили сучасні Сирія, Палестина, Ліван, Йорданія. Сирія – країна стародавніх міст, багатих унікальними пам’ятками архітектури світового значення, коріння цієї країни сягає у сиву давнину. Актуальність теми. Формування регіону у даний час значно змінило свій традиційний напрямок, особливо вплинули європейські архітектори, які не достатньо врахували особливості регіону. В результаті цього більшість міст змінили свій традиційний східний образ. Зокрема, Дамаск, який є найстарішою з існуючих столиць (5000 р.), яка зберегла чудові зразки класичного арабського міста і, по суті, є оглядовою книгою еволюції людської цивілізації. На прикладі Дамаску можна побачити, що у процесі економічного та політичного розвитку країни активізувалася сфера обслуговування і торгівлі. Зокрема, все більше проектується та будується підприємств харчування, в основному це комфортабельні підприємства, розраховані на багаті верстви населення, запроектовані у європейському стилі, який не враховує ані східних традицій, ані, скажімо, сирійського колориту та своєрідності звичаїв. Внаслідок цього існує певний розрив між традиційною архітектурою та сучасним будівництвом, оскільки проектування здійснюється лише з урахуванням локальної ситуації, поза методологічним зв’язком з основними етапами проектування підприємств харчування. Як і всі східні міста, Дамаск має нову та стару частини. Стара частина Дамаску огороджена кріпосною стіною, що добре збереглася до наших днів. Тут багато стародавніх та історичних будівель, що вціліли завдяки пильному нагляду сирійських державних органів від руйнування чи перебудови старого міста, а також, слід відмітити особливу любов і повагу сирійського народу до своєї національної спадщини. Нові райони Дамаска своїми сучасними будовами зайняли великі масиви на північ, захід і південь від стін старої частини міста. Так, на території старого міста організувалось багато підприємств харчування, які не змінили свого вигляду протягом багатьох років, вони зберегли не лише звичаї та традиційну кухню, а й є пам'ятками архітектури, які зберігають стародавні візерунки та орнаменти, історію і традицію сирійського народу. Разом з тим, як показав аналіз вітчизняних наукових розробок і діяльності проектних організацій, питання формування внутрішніх просторів підприємств харчування у Сирії на сучасному етапі з позиції подальшого врахування традиційних особливостей поки ще не стали предметом дослідження та потребують детального вивчення.

Проектування підприємств харчування з використанням традиційних особливостей здійснюється до сьогодні інтуїтивно, оскільки по даному питанню не існує будь-яких нормативних документів. Головний шлях до вирішення цього завдання – це, перш за все, врахування уставлених національних традицій і звичаїв, а також використання елементів національної архітектури та стилістичного напрямку в інтер’єрі при проектуванні сучасного підприємства харчування у традиційному стилі. При проектуванні підприємства харчування постає також завдання про збереження національної своєрідності архітектури Сирії, її індивідуальності та неповторності. Найважливішу роль у формуванні інтер’єра у традиційному стилі і архітектурно-планувальному рішенні підприємств харчування посідає національна особливість і консервативність традицій цього регіону. Також важливо знати, що інтер’єр у традиційному стилі – це не просто набір традиційних елементів, а дуже глибока за розумінням стародавня філософія, в якій кожен елемент інтер’єра має своє значення і трактування, а також своє місце призначення. Питання про збереження історії, культури, народних традицій в архітектурі країн Сходу дуже важливе на сьогодні. Зокрема, об’єкти підприємств харчування необхідно проектувати з урахуванням традиційних особливостей регіону. Ряд специфічних властивостей і умов, притаманних цій країні, потребують проведення відповідного наукового дослідження. Великі комплексні дослідження у рамках проектування громадських будівель, зокрема підприємств харчування, неодноразово підіймалися вченими з інших країн. До них належать наукові дослідження та публікації вчених із країн колишнього Радянського Союзу, як у працях Аграновського Є.Д., Аладова В.Н., Багмута С.І., Бердичевського В.Х., Гілілова І.М., Дмітрієва Б.В., Карсекіна В.І., Кільне Т.Л., Клікіча М.О., Уреньова В.П., Черепахіної А.М. та ін. порушуються питання про комплексне проектування підприємств харчування. Серед праць, у яких розкриваються окремі питання дослідження, слід відзначити праці таких вчених, як Алексєєва С., Аносової М.М., Борисовського Г.Б., Баришнікова А.П., Воронець Л.А., Денніке Б.П., Жоголя Л.Є., Лініна І.В., Ліфанової Р.Ф., Степанова М.М., Снєжко В.В., Чхартішвілі М.К., Шпари П.Є. та інших. Також на розроблення теми вплинули праці з загальнотеоретичних проблем розвитку сучасної архітектури громадських будівель відомих вчених-архітекторів: Абизова В.А., Адамовича В.В., Бархіна Б.Г., Єжова В.І., Ковальського Л.М., Куцевича В.В., Савченка В.В., Соченко В.І. та інших; теоретичною базою у напрямку організації внутрішніх просторів громадських будівель є праці Ємельянової М.Д., Новикової О.Б., Пономарьової О.С., Раннєва В.Р., Чубарєва Ф.Є. та інших. У дослідженні також використані історичні та культурологічні праці Ахмедова В.М., Боброва В.О., Вавілова В.В., Вороніної В.Л., Дружиніної А.О., Ланда Р.Г., Родіна Л.Є., Сазонова О.О., Прошина М.І., Тьомкіна Г.Є. та ін. При проведенні дослідження використані матеріали із робіт архітекторів із країн Західної Європи: Ароніна Д.В., Барабан Р., Гоук С, Жозефа Ф.,

Лемме Ф., Лоусона Ф., Паро А., Піпера Г., Рохача М., Сатонна Т., Стармера А. та інших. Також використані дослідження з проблем національного в архітектурі представників арабських країн Близького Сходу таких, як Дауд А., Дауд Ф.А., Хейдар К., Фатхі Х., Бегнесі А., Салькині М., Акіль М.А., Малла М.З., Махмуд С.Ю., Насіф Маккі М.Г., Файсал А.А.-Д. та ін. У наукових працях сирійських архітекторів проблеми формування архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування не порушувалися. Так, наприклад, у дисертації Насіф Маккі Мохамад Ганем «Принципы взаимосвязи формы и материала в архитектуре гражданских зданий Сирии» (на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, Київ, 1993 р.) досвід проектування підприємств харчування не розглядається у повному обсязі; а дослідження Файсал Ахмад Аль-Дайрі у дисертації «Архитектура общественных зданий Сирии периода независимости» (на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, Одеса, 1992 р.) присвячено вужчій темі та не охоплюють особливостей формування архітектурно-планувальної організації внутрішніх просторів підприємств харчування в Сирії, що робить це питання актуальним. Останнім часом загальне прагнення до європейської культури зачепило й архітектуру Сирії, тому виникла потреба у збереженні національної своєрідності та принципів при проектуванні підприємств харчування, які повинні бути розглянуті в рамках дослідження, подібного до цього. У цій науково-дослідній роботі вперше зроблено спробу виявити особливості архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії та виробити основні принципи їх проектування з урахуванням національних особливостей. Зважаючи на вище сказане, актуальність теми ґрунтується на недостатній вивченості питань архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії. Зв'язок роботи з науковими програмами. Це дослідження пов’язано з одним із основних напрямків наукової діяльності кафедри дизайну архітектурного середовища у Київському національному університеті будівництва і архітектури &quo ;Дизайн спеціалізованого і промислового середовища&quo ;. Також робота пов’язана з указом президента Сирійської Арабської Республіки &quo ;Про збереження культурної спадщини країни&quo ;- наказ /826/м.т., від 27 серпня 1996 року, доповнення. Мета дослідження: визначення основних принципів і прийомів архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування з урахуванням традиційних особливостей Сирії на прикладі Дамаску. Розроблення методичних рекомендацій та пропозицій щодо формування інтер’єрів підприємств харчування з використанням елементів національних форм, будівельних традицій та місцевих матеріалів зі збереженням сирійського колориту, звичаїв, стародавніх візерунків, які відповідають природно-кліматичним, соціально-демографічним, національно-культурним особливостям. Для досягнення мети дослідження вирішуються наступні завдання: провести аналіз і розробити класифікацію існуючих підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску; дослідити особливості архітектурно-планувальної організації підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, виявити принципи і прийоми їх формування;; розкрити специфіку формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску і сформулювати принципи і прийоми художньо-декоративної організації внутрішніх просторів підприємств харчування; проаналізувати основні фактори, які впливають на формування підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску; сформулювати основи просторової організації підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску з урахуванням національних сирійських традицій і філософії; розглянути особливості предметно-просторової організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, розробити принципи підбору і прийоми розміщення; Об’єктом дослідження виступають інтер’єри підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску.

Втім, про керівника організації я тоді нічогісінько не знав. Згодом до нас долучився Василь Семенів, з яким уже я провів підготовчу роботу. Поза своєю трійкою ми з Василем нікого не знали. Займалися здебільшого розповсюдженням літератури серед людей. Через наші руки пройшло немало брошур про ОУН. Я багато читав про УВО, ОУН, знав провідників цих організацій. Закарбувалася в пам’яті невеличка книжечка, де йшлося про чистку в лавах ОУН. Зміст її вразив надзвичайно. Ніяк не міг зрозуміти, кому потрібні міжусобиці й чвари. Перше відповідальне практичне завдання, як член ОУН, я отримав під час навчання в архітектурному технікумі в Коломиї. Треба було розжитися набірною касою — свинцевими літерами для підпільної друкарні. На той час я вже був провідником юнацької сітки ОУН промислової школи, розміщеної неподалік технікуму. В ній готували ковалів, столярів, теслів, електриків, годинникарів, токарів… Юнацьку організацію в школі я створив за наказом Славка Іванишина. «Трійками» були охоплені всі відділи, в деяких було навіть по кілька «звен»

1. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

2. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

3. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

4. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
8. Організація облікового процесу на підприємстві

9. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

10. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

11. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

12. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

13. Організація обліку на торгівельному підприємстві

14. Організація виробництва на металургійному підприємстві

15. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

16. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см

17. Організація грошових розрахунків на підприємстві

18. Інтеграційні форми підприємств і організацій

19. Організація виробництва продукції на підприємстві

20. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

22. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
23. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
24. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

25. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

26. Організація обліку власного капіталу підприємства України

27. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

28. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

29. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

30. Організація роботи підприємства

31. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

32. Організаційна структура підприємства

Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Організаційна структура управління підприємством

34. Організація діяльності підприємства

35. Організація управління персоналом підприємства

36. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

37. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

38. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
39. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
40. Організаційна і виробнича структура підприємства

41. Основи організації фінансів підприємтсв

42. Организанізаційно-правові форми підприємств

43. Організація, планування і керування хімічним підприємством

44. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

45. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

46. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

47. Суспільна організація життя слов

48. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

50. Організація праці

51. Система маркетингового планування на підприємстві

52. Податок на прибуток підприємств

53. Суть комерційної діяльності на підприємстві

54. Правовий статус підприємств
55. Організаційна система управління природокористуванням України
56. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

57. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

58. Реструктуризація підприємств

59. Економічний аналіз підприємств

60. Правила поведінки на підприємстві

61. Організація обліку грошових коштів

62. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

63. Організація евакуаційних заходів

64. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

65. Рельєф та ландшафтна організація

66. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

67. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

68. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

69. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

70. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
71. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
72. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

73. Організація касових операцій у банківських установах

74. Організація ресурсної бази банків в Україні

75. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

76. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

77. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

78. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

79. Організація будівельного майданчика

80. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

81. Організація робочого місця бухгалтера

82. Організація охорони праці на виробництві

83. Рівні організації організму людини

84. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

85. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

86. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
87. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
88. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

89. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

90. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

91. Бухгалтерський облік на підприємстві

92. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

93. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

94. Етапи організації бухгалтерського обліку

95. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

96. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

97. Облік собівартості продукції на підприємстві

98. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

99. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.