Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Етапи розвитку політичної думи в Україні

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ Політичні ідеї мислителів Княжої Русі у ІХ-ХІУ ст. Політичні ідеї мислителів Княжої Русі у ІХ-ХІУ ст., у княжу добу, фіксовані в творах визначних державних і церковних діячів, літописців. Митрополит Іларіон у &quo ;Слові про Закон і Благодать&quo ;, Ярослав Мудрий у &quo ;Руській правді&quo ;, монахи-літописці Нестор і Сильвестр у &quo ;Повісті минулих літ&quo ;, Володимир Мономах у &quo ;Повчанні дітям&quo ; розглядали такі теми, як сутність, походження і легітимність влади, взаємовідносини світської і духовної влади, місце Русі серед держав світу. Вони витлумачували державну владу як відносини панування і підкорення. У рамках цих відносин воля людей, що стоять на вершині суспільної піраміди, рухає нижчими верствами суспільства. Це відбувається з волі Божої та згоди людей на такий порядок у суспільстві. Основними складовими і ознаками влади мислителів тієї доби вважали справедливість — &quo ;правду&quo ; і примус — &quo ;силу&quo ;. Вони виділяли такі функції влади, як забезпечення захисту, порядку, справедливості та спасіння. Ці ж прояви влади вони розглядали і як чинники легітимації влади, тобто за їх допомогою обґрунтували і справедливість вимог, які ставали носії влади до підданих, і за їх же допомогою пояснювали, чому підвладні зобов’язані коритися. Походження державної влади літописці пояснювали насамперед в рамках теологічного витлумачення. Законність влади династії Рюрика вони пояснювали, &quo ;богообраністю&quo ; і &quo ;благословенністю&quo ;. Сутність &quo ;богообраності&quo ; полягала в тому, що Бог обрав князя і його рід на воладарювання, а &quo ;благословенність&quo ; — у тому, що Бог оберігав увесь княжий рід, а через нього — всю землю Руську. Одночасно історичну легенду про покликання Рюрика вони інтерпретували у рамках укладення договору між ним і народними зборами слов'янських племен. Незважаючи на ідею «благородності» літописці бачили і цілком світські аспекти здійснення влади. Зокрема вони її розглядали як інструмент надійного захисту від нападів чужинців і ліквідації міжусобиць. Владу Рюрика — правителя знатного походження вони пояснювали й актом вияву народної волі – віча. Яскравим проявом політичної думки того часу стала розробка проблеми ідеального правителя Найбільш повно ідеал князя розкритий Київським князем Володимиром Мономахом у &quo ;Повчанні дітям&quo ;. Він виділяє такі риси ідеального володаря як мудрість, справедливість, милосердя, вірність слову, повага до духовних осіб, шанування родичів, гостей, турбота про підданих, забезпечення рівноваги між прагненнями знаті і потребами простого люду. Предметом аналізу мислителів княжої доби не могли не стати стосунки світської і церковної влади. Сформувалися дві концепції: &quo ;богоугодного&quo ; володаря і князівського єдиновладдя. Засновниками першої концепції стали другий ігумен Печерського монастиря Феодосій Печерський і відомий Нестор літописець. Вони сформулювали ідею &quo ;духовного проводу &quo ; церкви над світською владою; ідею об'єднання київських князів навколо Церкви, а не навколо великокнязівського престолу; ідею божественної природи влади, її обов'язку творити богоугодні справи.

Засновником другої концепції став перший Київський митрополит Іларіон. Він вбачав у сильній монархічній владі князя запоруку територіальної цілісності держави, переконував, що Церква мала слугувати володареві, підтримувати загальнодержавний централізм. Політична думка часів Великого князівства Литовського і Руського і періоду включення України до складу Речі Посполитої. Найяскравішими представниками того часу стали Ю. Дрогобич та С. Оріховський ( Роксолан). Вони підняли українську політичну думку до рівня найкращих зразків гуманістичної традиції, Ю.Дрогобич — доктор філософії та медицини Болонського університету. До кола його інтересів належали аналіз та прогноз політичної ситуації на Ленінському півострові середини ХVІ. Він був прихильником сильної королівської влади, визнавав зверхність світської влади над церковною. С.Оріховський (Роксолан) на початковому етапі наукової діяльності виступав проти божественного походження влади, відстоював принцип невтручання Церкви в державні справи. Держава, на його думку, подібна до живої істоти, яка має своє тіло (посполиті), душу (шляхетний стан), розум (король). Мета держави — плекання релігійної духовності забезпечення, добробуту і свободи громадян. У праці &quo ;Про природне право&quo ; С.Оріховський одним із перших у Європі розробив концепцію природного права, захищав закону над волею монарха чи інших посадових осіб. На заключному етапі життя та діяльності в праці &quo ;Польські діалоги політичні&quo ; він відійшов від попередніх поглядів, відстоював зверхність папської влади над королівською. Цей принцип письменник-публіцист поклав в основу моделі владу у Польській державі, яку уявляв у вигляді трикутника. Його вершиною він бачив духовну владу, у двох інших кутах він розмістив — свячено -служителів, та — короля. Окремим яскравим явищем суспільно-політичної думки другої половини ХVІ ст. стала полемічна література. Вона здебільшого торкалася питань релігійного життя, реформи Церкви, але в контексті релігійних піднімалися і політичні питання. Всю полемічну літературу, що нараховує близько 200 творів, можна згрупувати у два напрями: перший був зорієнтований на унію православної й католицької Церков, другий тісно пов'язувався з анти уніатською боротьбою та реформою православної Церкви. Яскравою постаттю другого напряму був автор &quo ;Апокрисису&quo ; Х.Філарет. У полемічній боротьбі з П.Скаргою він пропонував демократизувати Церкву, в дусі протестантського віровчення захищав право світських людей на участь у церковних справах, на вибори духовної влади, був прихильником релігійної терпимості. Х.Філарет виходив з тези, що відносини влади і народу базуються на суспільному договорі. Відповідно до нього король і піддані зобов’язані непорушно дотримуватися закону. Зневага до прав і свобод підданих як з боку короля, так із боку шляхетства, послаблює державу, веде до її занепаду. Х.Філарет заперечував абсолютизм монарха. Інший визначний український письменник-полеміст І.Вишенський висунув концепцію колективного соборного правління християнською Церквою. В її основу він поклав демократичну ідею рівності всіх людей перед Богом.

В контексті соборності І.Вишенський заперечував не тільки абсолютизм духовної влади — Папи Римського, а й абсолютизм світської влади — королів і царів. І. Вишенський вважав, що будь-який володар отримує владу від Бога і не може використовувати її на свій розсуд. Разом з владою Бог зобов’язав володарів турбуватися правами і свободами своїх підданих. 2. Політична думка доби Української козацької держави 1648-1764рр. Протягом цього часу українська політична думка розвивалася у контексті обґрунтування права українського народу на побудову суверенної і соборної держави. Теоретичним джерелом для українських політиків стали концепції просвітників щодо суспільства і держави. До важливих правових документів того часу можна віднести &quo ;Березневі статті&quo ;, &quo ;Гадяцький трактат&quo ; Ю.Немирича, &quo ;Конституцію&quo ; П. Орлика. В них була закладена правова основа міжнародних договорів України з іншими країнами, чітко простежувалися ідеї суверенітету Української козацької держави, визначалися конституційні засади державного і суспільного ладу. &quo ;Березневі статті&quo ; передбачали створення конфедеративного об’єднання Гетьманщини і Московії для спільної боротьби проти Польщі. Збереження козацьких, міщанських і шляхетських прав, вольностей; право українців самим вирішувати, хто до якого стану має належати, самостійно збирати податки, обирати гетьмана, розв'язувати питання міжнародної політики. Зміст статей розкривав, з одного боку, демократичну сутність української державності, яка ґрунтувалася на принципі виборності вищих посадових осіб і суддів, з іншого — взаємні правові зобов'язання сторін, які передбачали військово-політичну єдність України і Московії та суверенність суспільно-політичних порядків в Україні. &quo ;Гадяцький трактат&quo ;, розроблений Ю. Немиричем 1658 р., мав на меті втілення ідеї української державності у складі триєдиної Речі Посполитої: Україна на федеративних засадах як Велике князівство Руське входить до Речі Посполитої; гетьман є цивільним і військовим правителем України, а спільний для всіх король обирається трьома народами; передбачається існування власної скарбниці, монетного двору, війська, генерального трибуналу; без дозволу українського уряду коронне військо не має права в ступати на територію князівства; православне духовенство зрівнюється в правах з римо-католицьким, а права унії обмежуються територією, на якій вона існує; Київська академія прирівнюється до Краківської. &quo ;Пакти і Конституції законів та вольностей Війська Запорозького&quo ; складалися з 16 статей і розпочиналася з урочистої декларації: &quo ;Україна з обох боків Дніпра має бути на вічні часи вільною від чужого панування&quo ;. Визначалися кордони України з Польщею і Московією, передбачалося після закінчення війни підписання трактату зі шведським королем як постійним протектором України, закріплювалося право запорожців на повернення всіх відібраних у них земель і поселень, на відновлення колишнього статусу православної Церкви під зверхністю царгородського патріархату. Конституція передбачала розподіл влади між гетьманом як вищою виконавчою владою, генеральною радою як вищою представницькою владою і генеральним суддею.

Анархісти також виношували плани приєднання до них частин УГА. Проте загальна військово-політична ситуація зумовлювала посилення в Галицькій армії пробільшовицьких орієнтацій, що, врешті, спричинило розкол армії. В другій половині грудня 1919 р. колегія галицьких офіцерів увійшла в тісні зв'язки із головою підпільного Подільського губпарткому КП(б)У А. Хвилею. В ході проведених переговорів вона, по суті, стала на регіоналістську платформу, відмовившись від перспектив боротьби соборницьким фронтом. Ідеологічний аспект проблеми зводився до того, що УГА як екстериторіальна військова формація, безпосередньо не зацікавлена (нейтральна) у розвитку політичних подій у Наддніпрянській Україні. Після відновлення боєздатності вона мала стати надійним союзником Червоної армії та разом з нею визволити Галичину від польських займанців[958]. Тяжіння частини галицьких офіцерів до союзу з більшовиками посилювалося із відходом Дієвої армії УНР від місця розташування УГА. Зважаючи на це, І. Мазепа в листі до М. Омеляновича-Павленка писав, що військо «ні в якому разі не може розпустити себе», а має «твердо стояти на позиції української самостійності»

1. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

2. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

3. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

4. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

5. Вибори та їх роль у політичному житті України

6. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії
7. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
8. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

9. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

10. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

11. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

12. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

13. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

14. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

15. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

16. Історія України. Соціально-політичні аспекти

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

17. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

18. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

19. Суспільно-політичне та культурне життя України

20. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

21. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

22. Ідейно-політичні течії в Україні
23. Основні етапи становлення світової політичної думки
24. Політичні партії в Україні та їх основні типи

25. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

26. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

27. Політична влада у світі та в Україні

28. Політична опозиція в Україні

29. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

30. Політичні партії в Україні

31. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

32. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

33. Нестор Махно: історично-політичний портрет

34. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

35. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

36. Етапи розвитку валюти

37. Утворення Скіфії та її політична історія

38. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.
39. Політичний портрет М. Грушевського
40. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

41. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

42. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

43. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

44. Держава і політична система суспільства

45. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

46. Політична система США

47. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

48. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее

49. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

50. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

51. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

52. Етапи розвитку Запорізької Січі

53. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

54. Ізяслав - основні етапи розвитку
55. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення
56. Політична діяльність Лазара Кагановича

57. Політична історія Галицько-Волинського князівства

58. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

59. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

60. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

61. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

62. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

63. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

64. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

65. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

66. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

67. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

68. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

69. Симон Петлюра – політичний діяч

70. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США
71. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
72. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

73. Етапи становлення музеєзнавства в Україні

74. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

75. Економічна та торгово-політична роль митного збору

76. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

77. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

78. Економічні чинники регіональної політики в Україні

79. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

80. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Основні політичні течії

82. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

83. Політичні погляди і діяльність Платона

84. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

85. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

86. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
87. Політичня система як механізм влади
88. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

89. Структура політичної влади

90. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

91. Технології політичної діяльності

92. Трансформація суспільства та політична модернізація

93. Формування етосфери в політичному житті суспільства

94. Політик і політичний режим

95. Політична влада

96. Політична влада

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Політична географія і геополітика

98. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

99. Політична ідеологія Николло Макіавеллі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.