Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат на тему: «Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації» План 1. Психологічний стрес: проблеми визначення 2. Аналіз проблеми подолання несприятливих наслідків травматичного досвіду 3. Психофізіологія людини в стресовій ситуації Список використаної літератури 1. Психологічний стрес: проблеми визначення Для позначення психічних станів людини в скрутних умовах психологи користуються різними поняттями, серед яких найчастіше зустрічається «стрес». Стрес більшою мірою – продукт наших когнітивних процесів, образу думок і оцінки ситуації, знання власних ресурсів, ступені навченої способам управління і стратегії поведінки, їх адекватному вибору1. І в цьому закладено розуміння того, чому умови виникнення і характер прояву стресу в однієї людини не обов'язково такими ж для іншої. Дослідників все більше цікавлять особливості прояву стресових переживань на психологічному рівні: аналізуються характерні перебудови в мотиваційній структурі діяльності, роль емоційних регулювальників поведінки, стійкість різних когнітивних функцій, що забезпечують ефективність переробки інформації, індивідуальні прийоми компенсації і подолання труднощів. Р. Лазарус, вивчивши стрес з позиції фізіологічного, психологічного і поведінкового рівнів, прийшов до висновку, що фізіологічний стрес – це безпосередня реакція організму, що супроводиться “вираженими фізіологічними зрушеннями, на дію різних зовнішніх і внутрішніх стимулів фізико-хімічної природи”2. Інакше кажучи, при фізіологічному стресі реакції високостереотипні, при психологічному ж - реакції індивідуальні і не завжди можуть бути передбачені. Так, на загрозу одна людина реагує гнівом, а інший – страхом. Значення індивідуальної схильності зменшується за надзвичайних, екстремальних умов, природних або антропогенних катастроф, воєн, кримінального насильства, але навіть в цих випадках посттравматичний стрес виникає далеко не біля тих, що всіх перенесли травматичну подію. У В.А. Бодрова можна зустріти наступне визначення: психологічний стрес – своєрідна форма віддзеркалення суб'єктом складної, екстремальної ситуації, в якій він знаходиться. Специфіка психічного віддзеркалення обумовлюється процесами діяльності, особливості яких (їх суб'єктивна значущість, інтенсивність, тривалість протікання і так далі) в значній мірі визначаються вибраними або прийнятими цілями, досягнення яких спонукає змістом мотивів діяльності. В процесі діяльності мотиви «наповнюються» емоційно, сполучаються з інтенсивними емоційними переживаннями, які грають особливу роль у виникненні і протіканні стану психічної напруженості. Лазарус і Фолкман вважають, що психологічний стрес – це значущі для благополуччя особи взаємини з середою, які піддають випробуванню наявні в розпорядженні ресурси організму і у ряді випадків можуть їх перевищувати. Характер і інтенсивність стресової ситуації визначається, в основному, “ступенем розбіжності між вимогами, які пред'являє конкретна діяльність до особи, і тими потенціями, якими володіє суб'єкт”. Коло стресорів, істотних для розвитку психологічного стресу, вельми широкий.

«До їх числа входять фізичні стресори (завдяки процесу психологічної переробки їх дії), психічні стресори, що мають індивідуальну значущість, і ситуації, в яких відчуття загрози пов'язане з прогнозуванням майбутніх, у тому числі і маловірогідних, стресогенних подій. Вже та обставина, що стрес виникає при взаємодії суб'єкта з широким довкола стресорів, індивідуальна значущість яких істотно варіює і розвивається як відповідь не лише на реальні, але і на гіпотетичні ситуації», унеможливлює встановлювати безпосередню залежність психологічного стресу від характеристик середовища. У літературі вказується, що психологічні стреси можна розділити на інформаційних і емоційних. «Інформаційний стрес виникає в ситуаціях інформаційних перевантажень, коли людина, що несе велику відповідальність за наслідки ухвалюваних ним рішень, не справляється з пошуком потрібного алгоритму, не встигає ухвалювати вірні рішення в необхідному темпі. Яскраві приклади інформаційних стресів дає робота операторів технічних систем управління» 3. Емоційний стрес виникає в ситуаціях, загрозливих фізичній безпеці людини (війни, злочини, аварії, катастрофи, важкі хвороби і тому подібне), його економічному благополуччю, соціальному статусу, міжособовим стосункам (втрата роботи, засобів існування, сімейні проблеми і тому подібне). Емоційний стрес виявляється в двох обличчях. Як короткочасний спалах емоцій, під зовнішнім проявом яких ховаються складні фізіологічні, біохімічні процеси. І як тривала напруга з складними змінами поведінки, мислення, поглядів на життя і т. д. Стосовно психологічного стресу ступінь шкідливості або несприятливості стимулу також залежить від характеру структури особи. Шкідливість стимулу, що створює психологічну стресову реакцію, сприймається символічно у вигляді сукупності уявлень про подію з несприятливим результатом, наслідками. Інколи воно формується в психічний образ майбутньої події з небажаним результатом і в цьому випадку шкідливість стимулу як би передбачається. Людина переживає несприятливу ситуацію ще до того, коли вона виникає, насправді, готується до зустрічі з ураженням, невдачею. Прогнозована негативна емоція може опинитися сильніше реальною – цьому сприяє суммация і накопичення слабких емоцій. Стресова реакція опосередкована оцінкою загрози, яка є передбаченням людиною можливості небезпечних наслідків ситуації, що впливає на нього. Процес оцінки включає сприйняття, пам'ять, мислення, елементи минулого досвіду суб'єкта, його навчання і тому подібне Іншими словами, з психологічної точки зору стрес пов'язаний з пізнанням, емоціями і дією. Форма відповіді на стресогенну дію виробляється індивідом у міру того, як він продовжує взаємодіяти з ситуацією через процеси ідентифікації і оцінки сигналів, вироблення стратегії поведінки і так далі – особова реакція в цьому процесі є визначальний. При менш інтенсивній і повільній дії екзогенних чинників роль особової реакції виявляється виразніше. Тимчасова послідовність появ різних фізіологічних і біологічних реакцій більшою мірою обумовлена індивідуальними особливостями суб'єкта. Модальність емоційно-психічного сприйняття стимулу (або ситуації) як проміжна змінна перетворить величезну різноманітність індивідуальних характеристик стресового впливу в процес, що виявляється певними психологічними, фізіологічними і поведінковими параметрами.

Оцінка стимулу, дії, ситуації, психологічна оцінка негативного, аверсивного (відкидного) сигналу при неможливості позбавлення від нього або непідготовленості механізмів «уникнення стереотипного захисту» є визначальним чинником для класифікації подальшої комплексної реакції організму як емоційно-стресовою. Не саме по собі по собі дія як таке є причиною подальшої реакції організму, а відношення до цієї дії, його оцінка, причому оцінка негативна, заснована на неприйнятті стимулу з біологічною, психологічною, соціальною і інших точок зору індивіда. Якщо особу не визнає стимул шкідливою, будучи таким об'єктивним, він не є стрессором4. Не зовнішні, а внутрішні психологічні умови і процеси є визначальний для характеру у відповідь реагування організму. У проблемній ситуації людина може демонструвати 2 типи поведінки по її подоланню: поведінка, зосереджена на проблемі, і поведінка, зосереджена на суб'єктивних переживаннях особи. Потрібно відзначити, що особові когнітивні оцінки зовнішніх подій визначають ступінь їх стресового значення для конкретного суб'єкта. Відмінності в сприйнятті ситуації як стресовою або нормальною можуть бути пов'язані із змінами у фізіологічному стані або психічному статусі суб'єкта. У розвитку психологічного стресу провідне значення мають негативні емоційні стани, перенапруження, обумовлені негативними емоціями, конфліктними ситуаціями. Таким чином, процес подолання стресу передбачає як безпосередні дії суб'єкта, так і когнітивну роботу, що включає різного роду інтерпретації, емоції і оцінки складності завдання, внутрішніх ресурсів суб'єкта, вірогідності успіху. «Цей тип когнітивної роботи Фішер називає «роботою незадоволення» і розглядує як засіб створення оптимістичної, орієнтованої на успіх установки, яка є основою контролю і ефективного управління стресом»5. 2. Аналіз проблеми подолання несприятливих наслідків травматичного досвіду Сьогодні дослідження проблеми переживання психічної травми набуває особливої значущості в зв'язку з різким зростанням в різних регіонах планети антропогенних катастроф, терористичних актів. Перед фахівцями коштує завдання розробки програм психологічної профілактики кризових станів і реабілітації осіб, що пережили важку психічну травму. Для її вирішення необхідна розробка теоретичної концепції переживання людиною наслідків травматичних обставин. Проте, не дивлячись на зростаючий інтерес до цього питання, психологія до цих пір не має в своєму розпорядженні сформованої системи уявлень щодо природи психічної травми. Проблема впливу травматичних життєвих подій на життєдіяльність людини привертає увагу представників багатьох наукових дисциплін: медицини, соціології, філософії, юриспруденції, соціальної роботи і, природно, психологічної науки. Мабуть, найбільший вклад в розвиток уявлень про феномен психічної травми в психологію внесли дослідження в області медицини, що стосуються проблеми посттравматичних стресових порушень. Особливу увагу фахівців в області психічного здоров'я звертали на себе ті факти, що інколи наслідки переживання психічної травми мають тенденцію не лише не зникати з часом, але і ставати більш вираженими, а також виявлятися раптово на тлі спільного благополуччя.

Думаю, що у кранах ґвропи, де  сильна традиця Гуманзму, чткше розмежован ц поняття: гумантарний  гуманстичний, людський  людяний, у нас же в означенн гумантарних наук  гумантарно ж допомоги ця рзниця стерлася. Але треба мати на уваз цей нюанс. Аура. У словниках радянського пероду, енциклопедичних, флософських, навть ншомовних,- а ц словники осли на стелажах,  люди дос користуються ними,- аура однозначно нтерпретуться як термн медицинський, з област симптоматики деяких тяжких недуг, як специфчний стан, що переду нападов хвороби. Це, очевидно, вд нелюбов до окультних наук, де аурою вважаться невидиме свтння, яким оточен матеральн тла, особливо людина,  яке дано побачити хба що сенситивам та ясновидцям. Ауру вивчали ще у 20-х роках, за допомогою свтлофльтрв, тод ж у Лондон вийшла книжка Вальтера Кльнера "Аура людини". А в 60-х була навть чутка, що ауру почали дослджувати американськ вчен, але коли виявилося, що над головами деяких полтикв аура вельми темна й плямиста, дослди було припинено, а хн результати засекречено.P Доводилося бачити й фотознмок дружини Рерха, на якому  голова оточена загадковим свтнням,- але не беруся сказати, чи то справд була аура, чи щось з област фотоефектв

1. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

2. Прояви стресу та успішні способи його подолання

3. Поняття , ознаки та види господарських товариств

4. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

5. Поняття держави та її історичні форми

6. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
7. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
8. Поняття: ознаки та характеристика

9. Поняття "культура" та її сутність

10. Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

11. Головні поняття етики та естетики

12. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

13. Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція

14. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

15. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

16. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

17. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

18. Поняття та сутність менеджменту

19. Поняття та форми державного устрою2

20. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

21. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

22. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
23. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
24. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу

25. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

26. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

27. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

28. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

29. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

30. Захист прав і свобод людини та карний процес

31. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

32. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Поняття національного доходу та його використання

34. Поняття права природокористування та його види

35. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

36. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

37. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

38. Поняття та методи криміналістики
39. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя
40. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

41. Поняття та система господарського законодавства

42. Поняття та склад злочину

43. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

44. Поняття, підстави та порядок спадкування

45. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

46. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

47. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

48. Теорії та концепції харчування людини

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

49. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

50. Вітаміни та їх значення в житті людини

51. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

52. Імідж ділової людини та організації

53. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

54. Поняття та сутність ефективності управління
55. Теоретичний аналіз ризику та ризикованої ситуації
56. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

57. Мюнхенська змова та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі

58. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

59. Основні причини виникнення стресу

60. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

61. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

62. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

63. Поняття діяльності та практики

64. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Здоров’я людини та навколишнє середовище

66. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

67. Поняття та види відходів

68. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

69. Поняття економічної інформації, її види та властивості

70. Додаткові українські легенди та перекази про людину
71. Полная история танков мира
72. Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях

73. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

74. Организация и планирование защиты больных и медперсонала при различных очагах поражения чрезвычайных ситуаций

75. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

76. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

77. Чрезвычайные ситуации мирного времени

78. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС

79. Чрезвычайные ситуации

80. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Статистический анализ демографической ситуации в Российской Федерации

82. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

83. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

84. Цивільний та арбітражний процес

85. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

86. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
87. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
88. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

89. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

90. Революционная ситуация 1859г—1861г. Отмена крепостного права

91. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

92. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

93. Чрезвычайные ситуации антропогенного происхождения связанные с промышленными выбросами в окружающую среду на территории Нижегородской области

94. Проблемы управления экологической ситуацией на горных территориях

95. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

96. Влияние революции в России на ситуацию в мире

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

97. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

98. Разрешение конфликтных ситуаций

99. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.