Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Самостійна робота №3 з дисципліни «Філософія» на тему: Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу Виконала: студентка 2-го курсу Кривий Ріг 2008 р. План Розкрийте філософський смисл суперечки між номіналістами і реалістами в епоху Середньовіччя. Чи можна вважати емпіричний метод дослідження Ф.Бекона і дедуктивний метод Р.Декарта універсальними? Чому? На яке питання розвитку відповідає закон єдності і боротьби протилежностей? Покажіть його дію. Розкрийте філософський смисл суперечки між номіналістами і реалістами в епоху Середньовіччя. Однією з центральних проблем схоластичної філософії є дискусія про універсалії (загальні поняття). У відповідності з тим, як тлумачилосмя питання про існування універсалій, середньовічна філософія репрезентована двома основними напрямами - номіналізмом і реалізмом. Номіналізм (від лат. ome - ім’я, назва) -напрям, який вважав, що реально існують лише поодинокі реальні речі, а загальні поняття є тільки назви або імена. Найвидатнішими представниками є Росцелін, Дуне Скот, оккам. Представники реалізму, продовжуючи лінію Платона, твердили, що загальні поняття (універсалії) є не відображенням предметів і явищ, а існують реально як певні духовні сутності поза одиночними речами і незалежно від них і складають субстанцію речей. Раніше існує, наприклад, ідея людини як загального поняття, а потім - її породження - одтничні люди. Представники - Еріуген, Ансельм Кентерберійський. Догмат триєдності Бога - один із основних у християнському віровченні. Зміст його - Бог єдиний у трьох особах: Отець, Син і Дух Святий. Номіналізм мав тенденцію заперечувати реальність Божественної єдності, а тому був небезпечним для основної догми християнської церкви. Чи можна вважати емпіричний метод дослідження Ф.Бекона і дедуктивний метод Р.Декарта універсальними? Засновником емпіризму був англійський філософ Френсіс Бекон (1561—1626. Головне завдання філософії Ф.Бекон визначає як пізнання природи і оволодіння її силами, а для цього необхідно розробити відповідний метод, який би найкоротшим шляхом вів до істини, правильно орієнтував пізнавальну і практичну діяльність людини, максимально збільшуючи її ефективність. Метою пізнання, підкреслює Бекон, є збагачення життя справжніми відкриттями і влада людини над силами природи; об'єктом пізнання є природа, а основними методами — індукція та експеримент. Будучи засновником методології емпіричного рівня наукового пізнання, Бекон виступає як проти схоластичної, абстрактно спекулятивної методології, так і проти вузького емпіризму. Свою позицію він пояснює за допомогою алегоричного зображення трьох можливих шляхів пізнання. Перший — це шлях павука, тобто спроба людського розуму виводити істини з самого себе. Цей шлях є уособленням абстрактного раціоналізму. Другий шлях — шлях мурахи, що уособлює однобічний емпіризм, який зводить пізнання до нагромадження голих фактів. Третім є справжній шлях науки — шлях бджоли. Як бджола переробляє нектар у дорогоцінну речовину — мед, так і справжній науковець перетворює емпіричні факти за допомогою раціональних методів у наукову істину.

Метод, за допомогою якого відбувається сходження від одиничних фактів, окремих спостережень до теоретичних узагальнень, є методом наукової індукції. Саме його Бекон вважає справжнім методом наукового пізнання природи. Основоположником протилежного раціоналістичного напрямку був французький філософ Рене Декарт, латинізоване ім'я — Ренатус Картезіус (1596—1650). Суть свого дедуктивного методу Декарт сформулював у відомих чотирьох правилах. У першому йдеться про вихідний пункт наукового пізнання — визначення принципів або начал. За істинні, згідно з цим правилом, можна вважати лише ті положення, які не викликають ніякого сумніву і не потребують доведення, істинність яких для розуму самоочевидна. Піддавай усе сумніву! У другому правилі формулюється вимога аналітичного вивчення природних явищ. Кожну складну проблему слід ділити на простіші і робити це доти, доки не прийдемо до ясних та очевидних речей. Третє правило вимагає &quo ;дотримуватись певного порядку мислення&quo ;, який полягає в тому, щоб починати з найпростіших і доступних для пізнання предметів і поступово сходити до складніших і важчих. Таке сходження, за Декартом, є процесом опосередкованого дедуктивного виведення, що спирається на інтуїцію. Отже, засадними елементами раціоналістичного методу Декарта є дедукція та інтуїція. Четверте правило орієнтує на досягнення повноти знання, на послідовність та ретельність дедуктивного виведення і вимагає повного переліку, детального огляду всіх ланок. Розум, озброєний дедуктивним методом, здатний пізнати найглибші основи світу і не може мати, на думку Декарта, перешкод у послідовному сходженні до істини. На яке питання розвитку відповідає закон єдності і боротьби протилежностей? Покажіть його дію. Даний закон вказує на джерело руху, джерело розвитку предметів, процесів і явищ. Згідно з ним найважливішою умовою, що породжує розвиток, є діалектична суперечність. Виходячи з її всезагального характеру, всі предмети, процеси, явища суперечливі (тотожні і нетотожні собі). Це означає, що вони складаються з однієї чи більше пар протилежностей, полярних начал (плюс і мінус, притягування і відштовхування, асиміляція і дисиміляція, ворогуючі сторони у війні, гуманне і антигуманне, прекрасне і потворне, істина й омана та ін.). Вони не лише взаємовиключають, але й передбачають, взаємообумовлюють одна одну. Варто наголосити й на тому, що закон єдності й боротьби протилежностей є законом, у силу якого всім речам, процесам і явищам (системам) притаманні внутрішні суперечності, які виступають джерелом їх змін і розвитку. Він проявляється в усіх сферах матеріальної й духовної дійсності (природі, суспільстві та пізнанні), виконує важливі методологічні функції, підкреслюючи, що всі предмети, процеси і явища слід розглядати в їх саморусі. Для цього необхідно: розкривати їх в усій складності й суперечливості (єдності протилежно діючих сил і тенденцій); досліджувати всі етапи розвитку протиріч, їх розгортання (перехід від етапу до етапу), накреслювати шляхи та методи їх розв'язання; уміти виділити типи протиріч, що дозволить глибше дослідити специфіку предмета і знайти оптимальні шляхи та методи їх розв'язання.

Філософський словник з теми: «Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія нового часу» Апріоризм – в теорії пізнання знання, що наявні в свідомості й передують досвіду Дедукція – логічний метод, за яким на основі загального істинного твердження виводиться нове істинне твердження, що стосується окремих предметів та їх сукупностей Емпіризм – напрям у теорії пізнання, що надає перевагу чуттєвому досвіду перед теоретичними дослідженнями та узагальненнями Категоричний імператив – категорія філософії І. Канта, що позначає належну поведінку людини, відповідно до свободи волі й загальних вимог Індукція – логічна операція, форма умовиводу, в якому на основі знання про окреме робиться висновок про загальне Номіналізм – напрям у середньовічній схоластичній філософії, що визнавав первинними одиничні речі, а загальні поняття – їх “іменами” Пантеїзм – філософське вчення, що ототожнює Бога і світ, розчиняє Бога у світі (природі) Патристика – термін, яким позначають сукупність філософсько-теологічних дисциплін християнських мислителів (отців церкви) 2-8 ст. Реалізм – у середньовічній філософії напрям, що грунтувався на визнанні того, що загальні поняття є реальними духовними сутностями і субстанціями речей Раціоналізм – філософський напрям, що вважає розум єдиним джерелом і критерієм пізнання Субстанція – незмінна основа всього існуючого, протилежна всьому мінливому й випадковому; матерія, природа Схоластика – тип середньовічної релігійної філософії, що відзначалася поєднанням догматичних тверджень з раціональною, логічною проблематикою Список використаної літератури Надольний Я.І. Філософія. Підручник. – К., 2000. Енциклопедія з філософії. – М., 1994. Історія світової культури. – К., 1993. «Філософія» В.А. Канке, Москва «Логос» 1998. «Основи філософії» В.Ф. Шаповалов, Москва «Гранд» 2000. Філософія. Під ред. Л.Г. Кононовича, Г.И. Медведєва, Ростов-на-Дону «Фенікс» 1998. Большаков А. В. Основи філософії знань. М., Знання 2004.

Завжди снувала загальновропейська культура та загальновропейська дентичнсть, хай якими туманними й важкими для точного означення й формулювання вони були. Вона, зрештою,  становить основу хнього заклику. Хоч вони й говорять про нову загальновропейську культуру й нових вропейцв, вони дивляться на обидва явища як на тепершн верс того, що вже снувало в минулому, але було зруйноване нацональними державами  хнми мжусобними вйнами, а тепер його слд повернути й реставрувати. В минулому загальновропейська днсть Aрунтувалася на християнськй культур й католицькй дентичност, тому не варто дивуватися впливу католикв у колах лдерв вропейського руху. Середньовчна християнська культура була по сут захдновропейською з  головною вссю вздовж Рейну вд Фландр до Швейцар й ¶тал, головними центрами зосередження населення й торгвл у мстах ганзейсько лги та основними центрами у Франц, Священнй Римськй мпер  папськй частин ¶тал. Вона також була по сут елтною культурою латинською культурою духовенства й знат, а з ними й haute bourgeoisie[205]

1. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

2. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

3. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

4. Архітектура Західноєвропейського класицизму

5. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

6. Філософія середньовіччя
7. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року
8. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

9. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

10. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

11. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

12. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

13. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

14. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

15. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

16. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

17. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

18. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

19. Держава і право України в період перебудови соціалізму

20. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

21. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

22. Індокитай у післявоєнний період
23. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період
24. Китай в міжвоєнний період

25. Культура України періоду феодальних відносин

26. Людина середньовіччя: компаративний аналіз за працями А.Я. Гуревича і Ле Гоффа

27. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

28. Період "руїни" в українській історіографії

29. Період Руїни в Україні

30. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

31. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

32. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее

33. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

34. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

35. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

36. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

37. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

38. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини
39. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
40. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

41. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

42. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

43. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

44. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

45. Менеждмент у країнах Західної Європи

46. Письмо в букварний період

47. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

48. Прояв агресії в кризові періоди

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

50. Державно-церковні відносини в період незалежної України

51. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

52. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

53. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

54. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах
55. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр
56. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

57. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

58. Філософія нового часу

59. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

60. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

61. Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія

62. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

63. Гюстровская ода и мекленбургская генеалогическая традиция

64. Британская историография средневековой Росси пер. пол. ХХ в. (Методологические подходы)

Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Перов В.Г.

66. "Дно жизни" трагический образ пьесы А.М.Горького "На дне"

67. Орг вир деталі Кронштейн середній

68. Загадка техноархеологии: бывал ли Иезекииль в Перу?

69. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

70. Німецька класична філософія
71. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»
72. Особливості перехідної економіки України

73. Лагерквист, Пер

74. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

75. Перу

76. Перу

77. Дно океана

78. “Навськая дочка”: до вияснення назви міфопоетичного образу західнополіського замовляння

79. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

80. Технологія середньо – мулітових вогнетривів

Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие

81. Вказівна частка ге ‘ось’ у західнополіських говірках

82. Три столпа, объединившие средневековую Японию: Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу

83. Восприятие, истолкование и оценка оды Г. Р. Державина «Фелица»

84. Анализ оды М. В. Ломоносова «На день восшествия Елизаветы Петровны»

85. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

86. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
87. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність
88. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

89. Налогообложение и бухгалтерский учет в ОДО "Колос"

90. Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

91. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

92. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

93. Аудиторська перевірка Національного банку України

94. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

95. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

96. Дно Тихого океану

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

97. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

98. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину

99. Радянський режим на західноукраїнських землях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.