Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості ділового етикету

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст 1. Основні етичні категорії, їх абстрактність і відносність 2. Етикет спілкування керівника і підлеглого 3. Етичні еталони і зразки поведінки Використана література 1. Основні етичні категорії, їх абстрактність і відносність Слова «етика», «мораль», «моральність» часто уживаються як синоніми, і цьому сприяє переклад слів «етос» і «мораліс» з грецького і латинського як «звичай», «устрій», «порядок», «вдача». Проте у філософії склалася традиція розрізнення цих понять. Терміни «мораль», «моральність» тут означають певну сферу суспільного і особистого життя, сферу культури, а під «етикою» розуміється дослідження, вивчення моралі і її обґрунтування. Таким чином, мораль, або моральність, є предметом вивчення етики, подібно до того, як право є предмет юридичної науки, а мова - мовознавства. Іноді етику і визначають як науку про мораль. Проте не всяке учення є науковим, бо науковість - це вища форма знання, істинність, що припускає його, систематичність, довідність і перевірка. Тому точніше етику визначити саме як вчення про мораль. При цьому важливо підкреслити, що етика не просто вчення про мораль, але і моральне учення, бо залежно від того або іншого розуміння моралі формується і само моральний стан суб'єкта. Етичне учення як би створює, формує свій предмет, наділяє його певними характеристиками. Етика може вважати, що мораль дана людині зверху, Богом, або затверджувати її природне, еволюційне походження, або розкривати і аналізувати її суспільно-історичну природу. І всі ці концептуальні уявлення про свій предмет одночасно будуть і різними станами моралі, різними системами цінностей і вимог до людської поведінки. Тому деякі учені навіть визначають етику як самомислячий моральний досвід, тобто як теоретичну рефлексію моральної свідомості про саме собі. Можна розглянути представлення моралі як предмет етики. У першому наближенні мораль можна визначити як сукупність правив і норм поведінки, якими люди керуються в своєму житті. Ці норми виражають відносини людей один до одного, колективу, суспільству в цілому. При цьому найважливішу межу морального відношення складає оцінка суспільних явищ і людської поведінки з погляду добра і зла, справедливості або несправедливості. За допомогою етичних оцінок ці відносини і поведінка людей як би перевіряються на їх відповідність вищим етичним цінностям, етично-ідеальному порядку. До сфери моралі відносять також самі відносини і норми поведінки людей, що отримали стійкий загальнообов'язковий характер і створюючи суспільні вдачі. Не менш важливий для моралі і наявність у людини якостей і схильностей, що роблять його здібним до етичного життя, - «чеснот». Це такі стійкі риси вдачі і ціннісні установки, які відображають наявність у людини потреб в духовних цінностях, внутрішня пошана ним етичного світопорядку, здатність жити по совісті, поводитися культурно і відповідально. Звідси можна зробити вивід про те, що до сфери моралі відносяться достатньо різнорідні явища: правила і норми поведінки, оцінки і цінності, ідеали, властивості і здібності людського характеру, само поведінка людей. Тому перед етикою, яка не обмежується тільки описом і викладом правил поведінки і етичного світопорядку, а прагне обґрунтувати його, розтане проблема знаходження загальної підстави всього різноманіття проявів моралі, виявлення суті етичного освоєння дійсності.

Завдання збагнення суті моралі, її природи для свідомого перевлаштування життя на дійсних початках добра, справедливості і людяності завжди займала кращі уми людства. При цьому вони натрапляли на той факт, що люди в питаннях моралі, в своїх оцінках, в розумінні добра, довга, справедливості не могли прийти до загальної думки, виробити єдину систему цінностей для етичного життя. Це примушувало одних філософів сумніватися в можливості наукового, дійсного пізнання природи моралі, інших - умножати свої зусилля на цьому шляху. Що є добро, людяність, життєва правда, в чому полягає призначення людини і його етичний борг, що робить життя людини осмисленим і щасливим? Чому те, що представляється благом, добром і справедливістю для одних, часто обертається злом, несправедливістю, стражданням для інших? Причому кожна сторона щиро переконана в істинності і справедливості своєї позиції, її самоочевидності і обурюється на незгодних. Чи свідчить це про суб'єктивність самих моральних цінностей, їх залежності від позиції і точки зору людини або ж це показує помилковість людських думок відносно єдино дійсного розуміння добра і справедливості? Тоді як відмовитися від своєї упередженості і піднестися до збагнення загальнозначущого, єдиного для всіх добра? Залежно від того, як вирішуються ці найважливіші питання людського буття, люди будують своє життя в інших сферах життя - в політиці, економіці, повсякденному побуті. Життя по совісті припускає, що людина не просто слідує певним нормам і правилам поведінки, але і постійно замислюється про природу цих норм, про зміст моральних вимог і цінностей. Залишаючись в рамках власної моральної свідомості, неможливо відповісти на питання, звідки виникають уявлення людей про добро і борг, чести і совість, звідки беруться норми, принципи і ідеали, що визначає їх зміст? Чому так важко взаєморозуміння у сфері моральних оцінок? Чим визначається відмінність і навіть суперечність етичних позицій людей і чи є надійний критерій для їх порівняння і оцінки? На що повинні спиратися моральні оцінки, щоб бути справедливими? Щоб відповісти на ці питання, недостатньо особистої моральної чистоти і щирості, мало одного бажання і рішучість бути чесною і порядною людиною. Відповіді на цих і багато інших питань з області практичної моральності витікають із загального розуміння природи моралі, її специфіки, місця і ролі в процесі історичного розвитку суспільства і людини. Тому тут необхідні наукові знання про моральність, які покликана давати етика. Отже, мораль є складною сферою духовного життя людини і суспільства, сферу духовної культури і є предметом вивчення етики. Етика ж є вченням про мораль, про етичне освоєння людиною дійсності. Етика не створює моралі, не придумує норми, принципи, правила поведінки, оцінки і ідеали, а вивчає, теоретично узагальнює, систематизує і прагне обґрунтувати одні норми і цінності і розкритикувати і спростувати інші. Для цього вона з необхідністю повинна розкрити джерело походження моральних цінностей, загальну природу моралі, її специфіку і роль в житті людини, виявити закономірності функціонування і розвитку.

Тим самим етичні знання стають важливим чинником формування духовної культури суспільства і етичного світобачення особи. І хоча, як вже наголошувалося, не етика формує моральну зовнішність, людину, вона як би заздалегідь припускає етичну розвиненість тих, до кого звертається, - без етичних знань етична позиція особи виявляється або недосконала, або уразлива. Займаючи певну етичну позицію і обгрунтовувавши відповідні нею цінності і вимоги, етика повинна відповісти на цілий ряд теоретичних питань, створюючи круг її проблем. Перш за все це питання про походження і природу моралі, про джерело і зміст етичного долженствования, про зміст і критерії добра і зла, довга, інших етичних цінностей, про саму природу етичної ідеалізації і суті людських чеснот. Найважливішим для етики питанням є проблема моральної свободи в світі загального детермінізму і панування причинно-наслідкових зв'язків і відносин, проблема морального вибору, його ефективності і доцільності, співвідношення в нім цілей, засобів і результатів. Це також питання про критерії і чинники моральної оцінки явищ людському життю, проблеми моральних конфліктів, способів їх дозволу і попередження. Все це лише невелика частина найважливіших теоретичних питань, різне розуміння яких в етиці визначає складність і різноманіття змісту історико-етичного процесу. Етика починається із з'ясування того, що є феноменом морального вибору, який ставить перед кожним з нас дуже непрості і достатньо неприємні проблеми. Етика займається створенням і обґрунтуванням етичних систем, що дають людині орієнтири, що допомагають усвідомлено зробити цей вибір і, головне, розпізнати ситуацію, де цей вибір неминучий, оскільки відмова від ухвалення морального рішення сам по собі є рішення здатися обставинам. Завершується етика виявленням загальних етичних принципів, що виявляються незалежно від конкретних особливостей тієї або іншої етичної системи і володіють достатньо переконливою самоочевидністю. У ситуації морального вибору чоловік здійснює моральну поведінку, ґрунтуючись на частково усвідомлених, частково неусвідомлюваних орієнтирах. Усвідомлення і явний вираз цих орієнтирів складає предмет моралі. Мораль - це не наука в тому сенсі, що вона нічого не вивчає. Вона тільки научає тому, що є належним. У ситуації, що усвідомлюється як ситуація морального вибору, людина спирається на свої уявлення про мораль. Етика виходить з передумови, що мораль як належне існує незалежно від суб'єктивних уявлень. Етика вивчає мораль і її підстави в рамках різних етичних систем, які виходять з різних передумов про природу моралі, включаючи передумову про реальне існування моралі, без якої етика виявилася б безпредметною. Крім того, етика встановлює загальні, принаймні для більшості етичних систем, принципи. (Наприклад, твердження, що руйнування системи моральних орієнтирів небезпечніше, ніж порушення будь-якого з цих орієнтирів. Або коротше: руйнування моралі - морально гірше за порушення моралі.) Варто відзначити, що людям набагато легко погодитися з питання, що погано або добре з погляду моралі, чим філософам про перевагу і обґрунтованість тієї або іншої етичної системи.

И так не трудно уже было ему приобресть доверенность у министерства и особливо у верховного между ими Князя Голицына. Доносителей на Гетмана также подобрать было не трудно, ибо, от частых перемен Гетманов и других чиновников, завелось в Малороссии столько ябедников, сколько было охотников подхватить что-либо в перемене, то есть в мутной воде рыбу ловить. И сии донощики были те самые Мазепины твари, коих после он наградил отдачею им в аренду разных откупных скарбовых статей, и чинами с прибыточными должностями. Осталось только подобрать и умножить голоса при выборах в Гетманы, и сие было такому искуснику, каков Мазепа, не затруднительно.» Разсмотрим вблизи это злодеяние. «Все войско Запорожское скорбит от неудачного похода Крымского, на который весь свет Христианский очи обратил. Единственный же тому виновник — Гетман.» Так начинался донос. Потом следуют его двадцать три статьи: 1. До постановления вечного мира с Польшею, всегда желал он, чтоб Государи держали перемирие с Турками и Татарами, а с Поляками не мирились

1. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

2. Етикет та його національні особливості

3. Особливості ділового спілкування

4. Служебный этикет (Службовий етикет)

5. Особливості економічного розвитку Київської Русі

6. Особливості функціонування глобальної мережі
7. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
8. Особливості маркетингу послуг

9. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

10. Особливості контролю знань з математики

11. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

12. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

13. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

14. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

15. Особливості окремих видів купівлі-продажу

16. Українське ділове мовлення

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Особливості українського комп`ютерного жаргону

18. УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ укр

19. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

20. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

21. Ділові прийоми та переговори

22. Етика і етикет у спілкуванні
23. Етикет України та Росії
24. Моральна культура особистості та етикет

25. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

26. Особливості кредитування малого бізнесу

27. Особливості страхування в Україні

28. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

29. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

30. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

31. Особливості гадюки звичайної

32. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

33. Біологічні особливості веслоноса

34. Екологічні особливості ампельних рослин

35. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

36. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

37. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

38. Особливості планування водопостачання
39. Траловый лов минтая в Баренцевом море
40. Ярусный лов тунца в экваториальной Атлантике с судов типа СРТМ-800

41. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

42. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

43. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

44. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

45. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

46. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

47. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

48. Злочинність неповнолітніх та її особливості

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

49. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

50. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

51. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

52. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

53. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

54. Особливості оренди землі
55. Особливості початкового етапу розслідування злочинів
56. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

57. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

58. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

59. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

60. Особливості українського конституціоналізму

61. Особливості цивільного права

62. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

63. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

64. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

65. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

66. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

67. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

68. Шикана як особливий вид зловживання правом

69. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

70. Мовні і жанрові особливості наукового стилю
71. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема
72. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

73. Особливості перекладу англійських заперечень

74. Особливості перекладу газетної лексики

75. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

76. Особливості перекладу юридичної термінології

77. Особливості реалізації фонеми в мовленні

78. Особливості стилю і проблематика роману П. Коельйо "Заїр"

79. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

80. Питальні речення та особливості їх створення

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Складні випадки керування в ділових паперах

82. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

83. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

84. Ділове листування з іноземними партнерами

85. Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

86. Особливості багатозадачності в середовищі Windows
87. Особливості використання САПР технолога–програміста
88. Особливості операційних систем реального часу

89. Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

90. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

91. Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині

92. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

93. Особливості історичного розвитку Молдови

94. Особливості козацького життя та діяльності

95. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

96. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

97. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

98. Особливості раціонів специфічних цільових груп

99. Живописний світ Катерини Білокур: особливості художнього мислення народної майстрині


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.