Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Реферат з дисципліни „Трудове право” на тему: „Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр” Виконав: курсант 201 н.в. рядовий міліції Маласай О.К. Перевірив: викладач кафедри ст. лейтенант міліції к.ю.н. Легеза Ю.О. Дніпропетровськ 2007 План Вступ 1. Поняття надр та їх характеристика. 2. Проблеми правового забезпечення відносин надрокористування. 2.1. Права та обов’язки надрокористувачів. 2.2. Обмеження прав надрокористувачів. 2.3. Відповідальність за порушення законодавства про надра. Висновок Література Вступ Підвищення загального рівня соціально-економічного розвитку суспільства неминуче супроводжується збільшенням споживання невідновних природно-мінеральних ресурсів, інтенсивною розробкою родовищ корисних копалин, тому охорона та ефективне використання надр є однією з нагальних проблем сучасності. Процес реформування гірничодобувної галузі та інтенсивне використання надр вимагає постійного вдосконалення їх правової охорони, нормативного забезпечення, раціоналізації та екологізації надрокористування. Затримка в реформах у сфері правовідносин користування та охорони надр впливає на темпи впровадження в життя прогресивних ідей екологічного законодавства. Ті зміни та доповнення в законодавстві про надра, які вже відбулися стосовно окремих видів надрокористування,  компенсують відставання у реформуванні механізмів реалізації законних прав і інтересів суб’єктів надрокористування, але не дозволяють повною мірою вирішувати правові конфлікти як з точки зору забезпечення природоохоронної спрямованості законодавства про надра, так і державних гарантій реалізації встановлених цим законодавством можливостей для надрокористувачів. Розвиток галузі надрокористування в Україні є пріоритетним і регулюється на вищому державному рівні. Про це свідчать хоча б такі документи, як: Указ Президента України „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України &quo ;Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності надрокористування в Україні&quo ;. Указ Президента України „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» В зазначених документах Президент направляє діяльність державних органів на здійснення заходів щодо підвищення ефективності державного регулювання у сфері надрокористування шляхом: прийняття нових інвестиційних проектів; прискорення реалізації пріоритетних міжнародних проектів; затвердження нового складу спостережних рад паливно-енергетичних компаній; посилення відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування; вдосконалення правових засад діяльності таких компаній, як Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Слід констатувати, що сучасне законодавство про надра України знаходиться у стані розвитку, а тому йому притаманні такі риси, як непослідовність, незавершеність, деяка неузгодженість з іншими галузями права, відсутність чітких юридичних визначень та гарантій.

Такий незадовільний стан законодавства при кризі техногенної екологічної безпеки в умовах набираючого темпу процесу закриття шахт приводить до виникнення серйозних по наслідках надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру. Для відвернення цього необхідна дійова правова база удосконалення механізму регулювання, управління та контролю суспільними відносинами в процесі використання та охорони надр. Проблема ускладнюється тим, що в Україні відсутні фундаментальні дослідження з питань надрокористування. Окремі аспекти правової охорони надр розглядались у публікаціях сучасних авторів таких, як В.І. Андрейцев, І.І. Каракаш, О. Плотнікова-Сурілова, а також у підручниках з екологічного права під ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана, С.В. Размєтаєва; В.І. Андрейцева; І.А. Дмитренко. При написанні даного реферату я використовувала Конституцію України, екологічне законодавство, кодекс України „Про надра” та інші нормативно-правові акти, що регламентують екологічні відносини в Україні та країнах СНД. При висвітленні аспектів проблематики екологічної безпеки я керувалася авторефератом к.ю.н. Шем’якова Олександра Петровича. 1. Поняття надр та їх характеристика Легальне визначення поняття „надра” міститься у ст.1 Закону України „Про надра”, у якій зазначається: „Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.” Вже починаючи із самого визначення можна зробити висновок, що воно має більш географічний, ніж юридичний характер, на чому наголошує к.ю.н. Шем’яков О.П. у своїй дисертаційній роботі. Так він дотримується думки, що з правової точки зору необхідно підходити до визначення надр з врахуванням юридичних критеріїв, тому прийнятне в діючому законодавстві визначення надр є необґрунтованим дублюванням географічного розуміння надр з визначенням їх нижньої межі технологічними можливостями геологічної науки. При визначенні поняття надр, як юридичної категорії, слід виходити з найбільш суттєвих юридично-значущих ознак, до яких необхідно відносити природно-екологічні, геолого-економічні, соціально-правові властивості самостійного об’єкта природного середовища – надр. Запропоноване юридичне визначення поняття „надра” є, на мою, думку найбільш повне, так зазначається, що: „Надра – це частина природного середовища, що являє собою об`ємно-площинний простір, розташований під поверхнею суші та дном водних об’єктів у межах території України (в тому числі континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони) і містить: корисні копалини, порожні породи, рідкісні мінералогічні, палеонтологічні утворення, підземні води, а також ділянки такого простору, що виступають у вигляді природних та техногенних порожнин, ділянки, що використовуються з метою чи без мети видобування корисних копалин або зовсім не використовуються, а також родовища корисних копалин, що виходять та знаходяться на поверхні землі.” Правове значення поняття &quo ;надра&quo ; саме і складається у тому, що правовій охороні підлягають надра в цілому, тобто все те, що охоплюється цим поняттям.

Законом також визначаються поняття «Родовища корисних копалин” та „техногенні родовища корисних копалин”, а також ст.6 такі корисні копалини підрозділяються ті, що мають загальнодержавне значення та місце значення. Отже, родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання. Техногенні родовища корисних копалин - це місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки мінеральної сировини. Недоліком у правовому визначенні поняття „Техногенних родовищ корисних копалин” деякі вчені визначають те, що якщо проаналізувати положення статті, то можна виділити такий момент, що техногенні родовища корисних копалин – це місця де накопичились відходи мінеральної сировини&quo ; і &quo ;є частиною державного фонду надр. Оскільки надра є частиною природного середовища, в законодавстві про надра має місце невиправдане віднесення накопичення відходів гірничого виробництва (тобто цілком штучних утворень) до надр держави. Автор обґрунтовано доводить, що техногенні відходи хоча і є об’єктом регулювання гірничого законодавства, але, оскільки вони вилучені з природного середовища доцільно щодо них використовувати термін &quo ;техногенна сировина&quo ;, а до придатних до промислового використання місць їх накопичення – термін &quo ;техногенні мінеральні утворення&quo ;. Також в Україні є необхідність в імплементації міжнародних угод через доповнення Кодексу України „Про надра” спеціальними правовими нормами стосовно особливостей правового режиму родовищ корисних копалин континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, що має сприяти захисту державних інтересів під час видобування корисних копалин при сьогоденній відсутності окремих відповідних законів, оскільки у цій сфері неможливо повною і належною мірою здійснювати регулювання за допомогою наявних законів та нормативних актів. Прикладом такого закону, що діє на території держав-учасниць СНД є Модельний кодекс про надра та надрокористування для держав-учасниць СНД, в якому подано розширену класифікацію надр, корисних копалин, порядок їх добування та використанні, також більш повно визначається компетенція органів щодо регулювання надрокористування та охорони надр, та відповідні задачі держави. 2. Проблеми правового забезпечення відносин надрокористування 2.1. Права та обов’язки надрокористувачів Законодавче забезпечення користування надрами полягає у встановленні прав та обов’язків надрокористувачів, певних обмежень та відповідальності за порушення визначеного порядку користування. Права та обов’язки надрокористувачів визначені у ст. 24 Кодексу України «Про надра». Це право: 1) здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу; 2) розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу; 3) здійснювати на умовах спеціального дозволу консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини; 4) на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами.

Теоретические проблемы правового регулирования гражданской ответственности несовершеннолетних за правонарушения: Автореф. докт. дис. Харьков, 1982.С.6-7. 136 См.: Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973. С. 189. 137 См.: Титова Н.И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий. М., 1978. С. 36. 138 См.: Стависский П.Р. Материальная ответственность в трудовом праве // Советское государство и право. 1978. No 5. С. 72. 139 См.: Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. Киев-Одесса, 1982. С. 142. 140 Поленина С.В. Субсидиарное применение норм гражданского законодательства к отношениям смежных отраслей // Советское государство и право. 1967. No4. С. 24. 141 См.: Молодцов М.В. Указ. соч. С. 19-21. 142 Правила утверждены Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. // См.: Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. No 2. Ст.71. 143 См.: Стависский П.Р

1. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

2. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин

3. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

4. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

5. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

6. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
7. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
8. Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения бюджетных организаций

9. Проблема правовой субъективности Евросоюза

10. О проблемах правового обучения школьников

11. Проблемы правового регулирования сети Интернет

12. Некоторые проблемы правового регулирования муниципальной службы. Федеральный и региональный аспект

13. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

14. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней

15. Проблемы правового регулирования ипотечного кредитования

16. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

18. Оздоровление детей за рубежом: проблемы правового регулирования

19. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

20. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

21. Проблемы правового регулирования алиментных обязательств членов семьи

22. Проблемы правового регулирования заработной платы
23. Проблемы правового регулирования СНГ
24. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя

25. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

26. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

27. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

28. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

29. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

30. Теоретические проблемы правовой и криминальной психологии

31. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

32. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения

33. Проблемы правового регулирования налога на добавленную стоимость

34. Екологічна безпека

35. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин

36. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

37. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

38. Право на одержання екологічної інформації
39. Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами
40. Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи

41. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

42. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

43. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

44. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии

45. Некоторые правовые проблемы, возникающие при реализации имущества должника на публичных торгах

46. Признание недействительными итогов голосования и результатов выборов: правовые проблемы

47. Проблема преемственности российской правовой политики

48. Реформа трудового законодательства: некоторые аспекты проблемы децентрализации правового регулирования

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Социально-экономические и организационно-правовые проблемы массового высвобождения и трудоустройства работников

50. Проблемы управления в международном спортивном движении и его правовое регулирование (теория и практика)

51. Проблема сознания в философии позднего Витгенштейна и современное правовое мышление

52. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

53. Эколого-правовые проблемы переходного периода

54. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах
55. Проблемы государственной службы и правовой механизм их регулирования по материалам управления государственной и муниципальной службы Московской области
56. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

57. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико-правовые проблемы

58. Правовые проблемы потребительского кредитования

59. Безпека праці технологічних процесів РЕА

60. Екологічний зміст процесу антропогенезу

61. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

62. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

63. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

64. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

66. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

67. Некоммерческие организации: теорико-правовые и практические проблемы

68. Правовая природа фьючерсных сделок и юридические проблемы, возникающие при их заключении

69. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

70. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій
71. Правовые проблемы Арктики
72. Правовые проблемы вступления Россиив ВТО

73. Правовые проблемы информационной безопасности

74. Правовые проблемы наследования по закону

75. Правовые проблемы обращения эмиссионных ценных бумаг и защиты прав их владельцев

76. Правовые проблемы признания права собственности на самовольную постройку после принятия закона "О дачной амнистии"

77. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

78. Проблемы гражданско-правового регулирования банковского кредитования

79. Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации

80. Проблемы теории нематериальных объектов: гражданско-правовой аспект

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

81. Теоретико-правовые проблемы исследования основных приоритетов национальной безопасности Российской Федерации

82. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов физических и юридических лиц

83. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии

84. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

85. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

86. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії
87. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості
88. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

89. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

90. Современные формы и методы правового воспитания молодёжи: проблемы и цели

91. Основні проблеми педагогічної психології

92. Актуальные проблемы современной правовой социологии

93. Проблемы и перспективы ценообразования на рынке ценных бумаг: правовые основы, совершенствование

94. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

95. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

96. Екологічні проблеми енергетики

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

97. Екологічні проблеми міст України

98. Екологічні проблеми народонаселення

99. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.