Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття процесуальних строків, їх види та значення

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Варіант № 19 Теоретичні питання: 1. Поняття процесуальних строків, їх види та значення 2. Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив 3. Задача При поверненні з відрядження Тітов дізнався, що його вітчима засуджено за розкрадання майна. Для забезпечення позову слідчий прокуратури провів опис майна, у тому числі й того, що належало Тітову як у м. Києві, так і в м. Коростені. У якому суді має бути розглянута справа за позовом про виключення майна з опису - за місцем знаходження прокуратури, за місцем знаходження товариства садоводів, якому нанесені були засудженим збитки, за місцем відбуття покарання вітчима, за місцем знаходження майна чи за місцем останнього проживання відповідача? План 1. Поняття процесуальних строків, їх види та значення 1.1. Поняття процесуальних строків та їх ознаки 1.2. Види процесуальних строків 1.3. Значення процесуальних строків 1.4. Обчислення, зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків 2. Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив 2.1. Поняття недоліків рішення суду 2.2. Виправлення описки чи явної арифметичної помилки 2.3. Ухвалення додаткового рішення 2.4. Роз'яснення рішення суду 3. Задача 1. Поняття процесуальних строків, їх види та значення Поняття процесуальних строків та їх ознаки У сучасному цивільному процесуальному праві відсутні фундаментальні дослідження законодавчих основ інституту процесуальних строків. Найдетальніше інститут термінів розглянутий в науці цивільного права. Тому ряд висновків про значення і суть строків в цивільному праві ми можемо використовувати і для характеристики строків в цивільному процесуальному праві. Здійснюючи свою діяльність, людина активно використовує час. Люди можуть приурочити здійснення тієї чи іншої діяльності до визначеного моменту в часі або до визначеного відрізку часу, вони можуть установлювати визначені строки для здійснення тих або інших дій. У зв’язку з цим необхідно розрізняти час і строк. Строк є лише момент у часі або визначений період часу. Співвідношення між часом та строком – є співвідношення загального та окремого. Разом з тим співвідношення часу та строку є також у звісній мірі співвідношення об’єктивного і суб’єктивного. Строки, які пов’язані з здійсненням цивільних прав і обов’язків встановлюються людьми. Вони передбачені або безпосередньо нормами цивільного права, або самими учасниками цивільних правовідносин, або органами, які розглядають цивільно – правові спори. В законі, в договорі або в рішенні компетентного органу може бути точно встановлені початок і закінчення певного строку. Самі строки можуть бути більшими або меншими в залежності від різних обставин. А з цього випливає, що строк як юридичний факт у своєму виникненні носить вольовий характер. Встановлені законом строки є особливого роду процесуальні юридичні факти, які забезпечують єдність і процесуальний розвиток процесу по конкретній цивільній справі. Професор В.В. Ярков відносить процесуальні строки до „своєрідних юридичних фактів”, які визначають основні етапи виникнення, розвитку й припинення цивільних процесуальних правовідносин.

Цивільне процесуальне законодавство не містить офіційного поняття інституту процесуальних строків, тому у посібниках з цивільного права пропонують наступну дефініцію: Процесуальні строки — це період часу, встановлений законом або судом, впродовж якого може або повинна бути здійснена певна процесуальна дія судом, сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. З огляду на це визначення можна виділити такі ознаки цивільного процесуального строку: це певний темпоральний період у часі; це період, регламентований в законі або встановлений судом; впродовж цього періоду суб’єкти цивільного процесу мають право або зобов’язані здійснити певні процесуальні дії. Відповідно до ст. 68 ЦПК цивільний процесуальний строк обчислюється роками, місяцями і днями, а також може визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Однак в окремих випадках такий строк вимірюється годинами. Призначення процесуальних строків полягає в тому, що вони створюють оптимальний часовий режим для відправлення правосуддя: з одного боку прискорюють провадження по справі, а з іншого – протидіють поспіху в реалізації процесуальних прав та обов’язків. Ціллю правосуддя є своєчасність, а не швидкість розгляду та розв’язання справи. 1.2. Види процесуальних строків Важливим питанням є видова класифікація цивільних процесуальних строків. Залежно від критеріїв, покладених в її основу можна виділити такі різновиди. З огляду на те, яким чином легітимований строк, виділяють: строки, встановлені законом, та строки, встановлені судом. При цьому пріоритет мають ті, що встановлені законом, і лише у випадку, коли цивільний процесуальний строк не визначений законом, він може бути встановлений судом. Згідно ст. 67 ЦПК строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо не визначені законом, — встановлюються судом. Законні строки – це ті строки, вказівка на які міститься в нормах ЦПК і які не можуть бути змінені по волі суб’єктів цивільного судочинства. До них відносяться: строк проведення попереднього судового засідання (ст.129 ЦПК); строки розгляду справи (ст. 157 ЦПК); строк подання заяви про перегляд заочного рішення(ч.2 ст. 228 ЦПК); строки апеляційного оскарження(ст.294 ЦПК); строк на касаційне оскарження(ст. 325 ЦПК); строк подання заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами (ст. 362 ЦПК) тощо. Судовий строк – строк, встановлений на розсуд суду. До даного виду відносяться строки: а) не встановлені законом; б) які визначаються виходячи з конкретних обставин справи; в) які визначаються судом або суддею. Встановлюючи строк, впродовж якого повинна бути здійснена визначена процесуальна дія, суд повинен виходити з конкретних обставин діла. Цей строк повинен бути достатнім для здійснення процесуальної дії і зараз з тим не занадто довгим, щоб не створювати умов для затримки кінцевого розв’язання спору, який надійшов до суду. До судових строків відносяться, наприклад, строк для виправлення недоліків позовної заяви (ч.1 ст. 121 ЦПК); строк надання доказів (ст. 131 ЦПК); строк відкладання розгляду справи (ст.1

91 ЦПК). В залежності від суб’єкта, якому адресовані конкретні процесуальні строки, їх можна поділити на три групи: 1) процесуальні строки для здійснення дій суддею (судом) завжди встановлюються законом і охоплюють весь комплекс процесуальних дій, що здійснюються на різних стадіях судочинства. 2) процесуальні строки для здійснення дій учасниками процесу зазвичай встановлюються законом, але в ряді випадків можуть встановлюватися судом (суддею) або державним виконувачем. 3) процесуальні строки для здійснення дій іншими особами, які зобов’язані виконати припис суду. Такі строки також можуть бути законними або судовими. Процесуальні строки можна класифікувати за характером здійснюваних процесуальних дій: строки порушеного позовного провадження; строки розгляду справи по суті; строки перегляду судових актів, строки в виконавчому провадженні. Залежно від того, як чітко визначені цивільні процесуальні строки, виділяють: абсолютно визначені (ті, що мають чітку визначеність шляхом встановлення їх тривалості, наприклад, З, 5, 7, 10 днів тощо), відносно визначені (ті, що мають відносну визначеність і можуть пов’язуватись з іншими подіями, наприклад, із позовною давністю (ст. 381 ЦПК), чи завершенням вчинення тієї чи іншої процесуальної дії) та невизначені (це строки, які не мають жодних вказівок на певну визначеність, наприклад, так званий розумний строк (ч. 4 ст. 9 ЦПК). За ознакою тривалості можна визначити: строк не пізніше наступного дня від вчинення певної процесуальної дії передбачено для: оформлення протоколу (ч. З ст. 200 ЦПК); надіслання апеляційним судом копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі (ст. 298 ЦПК); повідомлення судом відповідного відділу державної виконавчої служби про подання скарги (ст. 384 ЦПК). 24-х годинний строк встановлений для таких випадків: психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку, якщо відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів (ч. 4 ст.280 ЦПК); розгляду судом заяви про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку шляхом госпіталізації особи до психіатричного закладу (ч. 1 ст. 281 ЦПК); подання заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу(ст. 284 ЦПК). дводенний строк встановлюється для: розгляду судом заяви про забезпечення позову, що надійшла до подання позовної заяви (ч. 2 ст. 153 ЦПК); розгляду судом заяви, що подана особою, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення (ч. 2 ст. 154 ЦПК). триденний строк передбачений для: видачі судового наказу по суті заявлених вимог у разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу (ст. 102 ЦПК); - набрання судовим наказом законної сили у випадку, коли в цей період не надійшла заява від боржника (ст. 105 ЦПК); - надіслання копій ухвал стягувачеві та боржникові після її постановлення (ст.

Например, expr 2 3 4 + * вычисляется так же, как выражение 2*(3+4). Упражнение 5.11. Усовершенствуйте программы entab и detab (см. упражнения 1.20 и 1.21) таким образом, чтобы через аргументы можно было задавать список "стопов" табуляции. Упражнение 5.12. Расширьте возможности entab и detab таким образом, чтобы при обращении вида entab -m +n "стопы" табуляции начинались с m-й позиции и выполнялись через каждые n позиций. Разработайте удобный для пользователя вариант поведения программы по умолчанию (когда нет никаких аргументов). Упражнение 5.13. Напишите программу tail, печатающую n последних введенных строк. По умолчанию значение n равно 10, но при желании n можно задать с помощью аргумента. Обращение вида tail -n печатает n последних строк. Программа должна вести себя осмысленно при любых входных данных и любом значении n. Напишите программу так, чтобы наилучшим образом использовать память; запоминание строк организуйте, как в программе сортировки, описанной в параграфе 5.6, а не на основе двумерного массива с фиксированным размером строки. 5.11 Указатели на функции В Си сама функция не является переменной, но можно определить указатель на функцию и работать с ним, как с обычной переменной: присваивать, размещать в массиве, передавать в качестве параметра функции, возвращать как результат из функции и т. д

1. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

2. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

3. Критерії класифікації відпусток на види

4. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

5. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

6. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
7. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
8. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

9. Поняття , ознаки та види господарських товариств

10. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

11. Отруйні речовини та їх класифікація

12. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

13. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

14. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

15. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

16. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

18. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

19. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

20. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

21. Бібліографічні класифікації

22. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування
23. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування
24. Класифікація персоналу та форми його наймання

25. Мета і напрямки класифікація витрат

26. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

27. Класифікація документів

28. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

29. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

30. Класифікація важковиховуваних дітей

31. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

32. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Класифікації спортсменів-інвалідів

34. Національні системи класифікації готелів

35. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

36. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

37. Право лісокористування, поняття та види

38. Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування
39. Суть та види відтворення
40. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

41. Вибори та види виборчих систем

42. Еволюція грошових систем та види грошей

43. Сутність та види прибутку

44. Поняття комунікацій. Види комунікацій

45. Поняття і види правових норм

46. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

47. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

48. Види ксерофітів природної та штучної флори

Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

49. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

50. Поняття і види господарських об’єднань

51. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

52. Поняття, види та форми договорів

53. Процесуальні строки в господарському процесі

54. Види попиту. Поняття товару та його суть
55. Екологічні права громадян: поняття, форми і види
56. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

57. Т-Лимфоциты (киллеры, хелперы, супрессоры)

58. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

59. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

60. Виды налогов в Российской Федерации

61. Налоговая система государства, налоги и их виды

62. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

63. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

64. Авторский договор: понятие и виды

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

65. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

66. Виды договоров (Контрольная)

67. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

68. Виды подряда

69. Договор подряда и его виды

70. Виды коммерческих организаций
71. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ
72. Понятие Иска. Виды исков

73. Виды договоров. Жилищные споры

74. Виды налогов за рубежом

75. Монархия, республика и их виды

76. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

77. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

78. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

79. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

80. Виды соучастников

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

81. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

82. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

83. Понятие правонарушений и их виды

84. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

85. Римское право. Обязательство и его виды

86. Понятие и виды договоров в Римском частном праве
87. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы
88. Органы государства: их признаки и виды

89. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

90. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

91. Правоотношения: понятие, признаки и виды

92. Виды трудовых договоров

93. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

94. Понятие и виды материальной ответственности работников

95. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

96. Экологические правонарушения в РФ: виды, ответственность

Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей

97. Виды перевода в современном мире

98. Виды графики

99. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

100. Несколько рефератов по культурологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.