Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розробка та використання механізму факторингових операцій

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Кафедра фінансів КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Фінансова діяльність суб′єктів господарювання” на тему: „Розробка та використання механізму факторингових операцій” Виконала: студентка гр.4441 Перкова К.В. Перевірив: к.е.н, доцент Рогов Г.К. Миколаїв 2007 ЗМІСТ 1. Економічні основи застосування та сутність факторингових операцій.6 1.1. Сутність факторингових 1.2. Механізм проведення факторингових операцій та види факторингу.10 1.3. Основні конкурентні переваги 1.4. Оподаткування операцій факторингу .21 2. Проведення факторингових операцій в системі АКБ «Укрсоцбанк».24 2.1. Характеристика банківської установи АКБ «Укрсоцбанк».24 2.2. Вимоги банку до постачальників і покупців (дебіторів).28 2.3. Аналіз масштабів і динаміки факториногових операцій .35 2.4. Аналіз ефективності факторингових 3. Перспективи та проблеми здійснення факторингових операцій .39 3.1. Удосконалення операцій міжнародного факторингу: механізм і особливості проведення 39 3.2. Особливості та проблеми здійснення факторингових операцій в Україні. Шляхи їх Висновок 47. Перелік використаної літератури 48 Перелік Вступ Процеси, які відбуваються в світовій економіці в теперішній час, - посилення інфляційних тенденцій, підвишення загальної економічної нестабільності, проблеми неплатежів. В тому числі за розрахунками комерційними векселями, призводять до зростання економічних ризиків при здійсненні розрахунків між суб′тами господарювання що приводить до необхідності застосування як для підприємств, так і для економіки в цілому факторингових операцій. Застосування факторингу дозволяє постачальника того чи іншого товару отримати платіж одразу за фактом відвантаженням продукції (виконання рабіт, надання послуг) отримувачу, при цьому така схема розрахунків приводить до скорочення потреб у вільних зворотних коштах, а також дає можливість клиєнту – постачальнику в стислий термін отримати кредит шляхом перепоступання несплачених грошових вимог. Факторингові операції дозволяють постачальнику мінімізувати або зовсім зняти з себе всі комерційні ризики, що дозволяє отримати постачальнику всі умови для нормальної комерційної діяльності, що сприяє ускоренню оборотності засобів і зростанню прибутку. Факторинг є більш ефективним засобом, ніж короткострокове кредитування шляхом фінансування зворотнього капіталу суб′єктів господарювання, забеспечує банкам розширення клієнтской бази і збільшення прибутку, а їх клієнтам – зниження ризику при здійсненні розрахунків, підвищення ліквідності активів, платоспроможності та рентабельності. Факторингові операції виступають засобом, що сприяє росту нових фірм, зміцненню зв′язківміж постачальниками і покупцями, насиченості товарних ринків конкурентоспроможної продукції. Таким чином, вищесказані фактори визначають актуальність розглядаючої проблеми як для світової економіки в цілому, так і для України. Головна мета курсової роботи – є аналіз особливостей проведення факторингових операцій в теоретичному аспекті, а також аналіз виникаючих проблем і особливостей механізму здійснення даних операцій в Україні.

Написання курсової роботи передбачає вирішення таких завдань: Виявлення сутності факторингових операцій та механізм проведення факторингових операцій; Визначення основних конкурентних переваг факторингу; Проведення аналізу факторигових операцій на прикладі АКБ «Укрсоцбанк»; Визначення особливостей та проблем здійснення механізму факторингових операцій в Україні. Об'єкт дослідження – акціонерний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» . Предмет дослідження – механізм проведення факторингових операцій. При написанні курсової роботи я використовувала такі методи: метод порівняння, метод приведення показників до порівнянного вигляду, метод використання абсолютних і відносних показників, метод групувань, балансовий метод, графічний метод, метод табличного відображення аналітичних даних, вертикальний та горизонтальний методи. Структура роботи складається із трьох розділів. В першому розділі роботи визначаються сутність факторингових операцій, для чого розкривається поняття факторингу, виявляються суттеві відрізняючі риси факторингової операції від інших способів фінансування, визначаються об′єкти і суб′єкти факторингових операцій а також роздивляються механізм проведення типової факторингової операції, основні види факторингу. В другому розділі проводиться аналіз факторингових операцій. В третьому розділі визначаються особливості і проблеми здійснення факторингових операцій в Україні, шляхи їх вирішення, їх правове регулювання, а також направлення розвитку факторингу в економіці України в перспективі. Для написання курсової роботи використовувала навчальні посібники з фінансового аналізу, періодичну літературу, інструкції банківської установи. I. Економічні основи застосування та сутність факторингових операцій 1.1. Сутність факторингових операцій „Навіть якщо постачальнику здається, що сьогодні у нього достатньо людських і фінансових ресурсів для поточної діяльності, при зростанні обігу без підтримки факторингової компанії дефіцит ресурсів може перетвориться на головне гальмо розвитку” ФАКТОРИНГ (в перекладі з Англійського — посередництво) — це різновид торгово-комісійних операцій, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта, і пов'язана з інкасуванням його дебіторської заборгованості (неоплаченими рахівницями-фактурами клієнта в процесі реалізації ним товарів і послуг). Інакше кажучи, в основі факторингової (факторської) операції лежить купівля банком рахунків-фактур постачальника на відвантажену продукцію (надану послугу) і передача банку права вимоги платежу з покупця продукції (послуги). Тому факторингові операції називають також кредитуванням продажів постачальника або наданням факторингового кредиту постачальнику. Дана операція передбачає прийняття Фактором ризику виконання таких вимог та надання послуг з інкасації цих вимог та надання послуг з адміністративного управління вказаними вимогами. Здійснення факторингу регламентується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», «Про податок на додану вартість», «Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг», Інструкцією Національного банку України «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України» та іншими нормативними актами.

Що в себе включає факторинг? Фактор в рамках факторингового обслуговування надає Постачальнику наступний перелік послуг: фінансування - під переуступку прав вимог, що є об’єктом договору факторингу; додаткові послуги: адміністрування дебіторської заборгованості; інформаційно-аналітичне забезпечення; консалтинг. Під адмініструванням дебіторської заборгованості розуміється здійснення Фактором обліку і управління дебіторською заборгованістю за Контрактами, що знаходяться на факторинговому обслуговуванні у т.ч: -ведення загального обліку прав вимог (накладних); -щоденний контроль за станом дебіторської заборгованості; -спеціальні процедури інформування (повідомлення) Дебітора про строки оплати його заборгованості за отриманий товар; -інкасування платежів, що надходять в погашення дебіторської заборгованості; -ведення реєстрів обліку розрахунків за відвантажений товар; -контроль за своєчасним та повним погашенням Дебітором заборгованості згідно Контракту (надання послуг). Інформаційно-аналітичне забезпечення Клієнта – це складова процесу управління Фактором дебіторською заборгованістю, що є додатковою послугою для Клієнта та включає в себе: -ведення історії всіх розрахунків за окремими контрактами укладеними з Покупцями або моніторинг усього збуту. -надання звітів про стан дебіторської заборгованості, рух платежів Дебіторів, поставок та їх оплату, тощо; До консультативних послуг відносяться послуги щодо надання консультацій по встановленню лімітів на Покупців, тощо. У світовій практиці факторинг виступає в якості одного з секторів світової фінансової індустрії, які найбільш динамічно розвиваються і мають багато привілеїв перед іншими способами фінансування суб’єктів господарювання. За даними міжнародної факторингової асоціації FCI (Fac ors Chai I er a io al), світовий обіг факторингових операцій виріс за період з 2003 року по 2006 рік більш ніж в 2,5 рази і становили 870, 32 млрд. євро, причому більш 96% об’єму факторингу становили внутрішні факторингові операції. Ринок факторингу в Україні молодий  і перебуває в стадії становлення. Прогноз річного обороту ринку (за збереження динаміки розвитку основних гравців) у 2006 році - 1,5 млрд. грн. Однією з головних причин такого росту і важливою гідністю факторингу є те, що постачальник товару (послуг) може одразу отримати від фактора оплату за відвантажений товар (надану послугу), недотримуючись строку розрахунків з покупцями. Що дозволяє мінімізувати ризик невиконання суб’єктами господарювання обов’язків з оплати товарів (послуг). Таким чином, економічна сутність факторингу міститься в покупці факторинговою компанією (фактором) і продажу клієнтом (продавцем) своїх боргів на певний строк для поточного фінансування. Серед економічних передумов росту факторингових послуг в Україні можно виділити наступні: Недостатня капіталоозброєнність підприємств; Висока дебіторська заборгованість постачальників продукції; Ризики кредитування; Ріст неплатежів. Що стосується об’єктів факторингу, то факторингове обслуговування найбільш ефективне для малих і середніх підприємств, у яких, як правило, є труднощі з джерелом кредитування.

При этом отсутствие лицензии на банковскую деятельность не повод для того, чтобы запретить поставщику учитывать расходы по договору факторинга для целей налогообложения (см. постановления ФАС Северо-Западного округа от 27.03.2006 А56-10078/2005 и Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2006 09АП-15614/2006-АК). Поставщику легче заключить договор факторинга с банком, в котором у него открыт расчетный счет. Ведь у банка имеется информация о состоянии расчетных счетов своих клиентов. Поэтому он быстрее сможет принять решение о заключении договора и установить обоснованный лимит по факторинговым операциям. Кроме того, при заключении договора факторинга со «своим» банком поставщик может иногда сэкономить. Некоторые банки берут относительно небольшие комиссии по договорам факторинга ведь они в первую очередь заинтересованы в клиенте, и часто факторинг для банка является только дополнительной услугой. Но можно обратиться и в специализированные факторинговые компании, которые могут предложить более оперативное (чем в банках, для которых факторинг непрофильная услуга) рассмотрение документов, а также дополнительные услуги: электронный документооборот, управление дебиторской задолженностью и коллекторские услуги (услуги по возврату долгов)

1. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

2. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

3. Розробка та виконання програм на мові pascal.

4. Порядок здійснення банком факторингових операцій

5. Порядок проведения и учет факторинговых операций

6. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону
7. Принципи розробки та оцінки державної політики України
8. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

9. Вторинна сировина та її використання в промисловості

10. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

11. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

12. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

13. Виникнення та використання невербального спілкування

14. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"

15. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

16. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

17. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

18. Формування та використання фондів цільового призначення

19. Принципи одержання та використання алкінів

20. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

21. Складові ринкового механізму

22. Історико-культурна спадщина Криму часів античності і середньовіччя та її використання у туризмі
23. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

25. Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ

26. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

27. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

28. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

29. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

30. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

31. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

32. Форвардні та факторингові операції

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

34. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

35. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

36. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

37. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

38. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику
39. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства
40. Контроль та ревізія використання основних засобів

41. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

42. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

43. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

44. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

45. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

46. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

47. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

48. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

50. Переваги та недоліки операційних систем Windows

51. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

52. Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі

53. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

54. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
55. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування
56. Системне програмування та операційні системи

57. Деякі формати мультимедіа. Використання шейдерів та фракталів

58. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

59. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

60. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

61. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

62. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

63. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

64. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы

65. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

66. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

67. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

68. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

69. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

70. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом
71. Використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину
72. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

73. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

74. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

75. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

76. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

77. Дослідження та розробки на підприємстві

78. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

79. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

80. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Значення води, її охорона та економне використання

82. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

83. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

84. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

85. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

86. Дорожнє ґрунтознавство та механіка ґрунтів
87. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
88. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

89. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

90. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

91. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

92. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

93. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

94. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

95. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

96. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

98. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

99. Зміст поточних планів та організація їх розробки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.