Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра «Банківської справи» КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Гроші та кредит на тему Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні Студент факультету Кобзєв А.А. Харків 2007 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи іпотечного кредитування, його проблеми та перспективи розвитку 1.1 Історичне виникнення іпотечного кредиту, його сутність та характерні ознаки 1.2 Види іпотечного кредитування та особливості його функціонування. Нормативно-правова база іпотечного кредитування в Україні РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку іпотечного кредитування в умовах української економіки 2.1 Дослідження показників іпотечного кредитування банками України та темпів його розвитку 2.2 Аналіз іпотечного кредитування під житло в Україні РОЗДІЛ 3. Шляхи оптимізації іпотечного кредитування на сучасному етапі 3.1 Методи та важелі вдосконалення процесу здійснення іпотечного кредитування 3.2 Дослідження західного досвіду кредитування та шляхи впровадження нових банківських механізмів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП У наш час економіка України, порівняно з минулим, радикально змінилася завдяки здобуттю незалежності в політичному та економічному аспекті, а також переходом до ринкової економіки. Саме тому я вважаю, що дослідження данної теми є доволі актуальним і доцільним на сучасному етапі розвитку банківської системи України. Однією з найважливіших проблем є те, що подальший, збалансований розвиток економіки нашої країни стримується обмеженістю інвестиційних ресурсів. Вартість основних засобів, які потребують постійного оновлення відповідно до вимог сучасних технологій, складає 512,7 млрд. грн. на 2007 рік. У разі їх капіталізації економіка може отримати величезні додаткові фінансові ресурси, забезпечені нерухомістю. Із розвитком іпотечного кредитування пов`язується можливість суттєвих якісних змін в економіці. У цьому звўязку дослідження питань щодо проблеми іпотечного кредитування та перспектив його розвитку в Україні набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання. Обўєктом дослідження є іпотечний кредит та банківські операції пов`язані з іпотечним кредитуванням. Предмет дослідження – іпотечне кредитування. Методи дослідження – системний підхід, метод економічного аналізу, математична статистика. Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації, розкритті діючої практики з проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні, а також пошуку напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання: - досліджено роль історичного виникнення іпотечного кредиту, його сутність та характерні ознаки. - обґрунтовано види іпотечного кредитування та особливості його функціонування. - розглянуто процес здійснення іпотечного кредитування - викладено показники іпотечного кредитування банками України та темпи його розвитку.

- наведено сучасний стан іпотечного кредитування під житло в Україні. - проведено аналіз діючої практики впровадження нових банківських механізмів у сфері іпотечного кредитування. - запропоновано шляхи вдосконалення процесу здійснення іпотечного кредитування. Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, що знайшло своє відображення у законах «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банки», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консалідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про іпотечні облігації», «Про заставу». На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Євтуха О.Т., Гринько О.Л., Андрєєва Г.І. Впровадженні нами пропозиції щодо вдосконалення іпотечного кредитування в Україні дозволить розвинути ринок надання послуг з іпотечного кредитування, зробити саме цей сектор ринку кредитування – іпотечного – привабливим для іноземних інвестицій і вкладів. Це надасть можливість організувати діяльність банківських установ у відповідності з цілісною системою управління іпотечним кредитуванням. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи іпотечного кредитування, його проблеми та перспективи розвитку 1.1 Історичне виникнення іпотечного кредиту, його сутність та характерні ознаки Розглядаючи дану тему вважаємо за потрібне розпочати з короткої історії виникнення іпотечного кредитування у світі. Іпотека має свої корені ще з часів давньої Греції. Сутністю іпотеки за тих часів було зобов`язання позичальника перед кредитором. Боржник або позичальник брав у кредитора земельну ділянку та цю ж саму ділянку він і залишав кредитору під заставу, що давало кредитору право на відбирання цієї землі у разі несплати певної суми боржником у заданий термін часу. На межі кожної земельної ділянки, яка належала боржнику, кредитор встановлював спеціальний стовп із надписом про те, що це майно виступає забезпеченням його притензії у визначеній сумі. На цьому стовпі також відмічалися усі борги власника землі. Такий стовп отримав назву іпотеки, а саме слово у переносному значенні стало застосовуватися для визначення застави. (11.) Еволюція іпотеки мала такі три стадії: фідуція – це коли об`єкт залога переходив у розпорядження кредитора, причому останній мав право безперешкодно розпоряджатися майном на свій россуд. пігнус – це договір, коли нерухомість переходила не в розпорядження, а у володіння , як гарантія кредитного зобов`язання. В цьому випадку кредитор не мав права залишати заставу в себе. іпотека – майно залишалось у власності боржника, а кредитор мав право на компенсацію залишку боргу з коштів від продажу з торгів заставленого майна. (7. ст. 7). Якщо казати про сутність іпотеки, то потрібно зазначити одну його важливу особливість – це застава. Є застава – є іпотека, немає застави – немає іпотеки. Застава – це спосіб забезпечення зобов`язань. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленного майна переважно перед іншими кредиторами.

(5). Термін &quo ;Іпотечний кредит&quo ; - означає кредит, виданий під заставу. Головна відмінність іпотечного кредиту від не іпотечної - іпотека: тобто, наявність застави. Причому, іпотечний кредит може бути виданий як під заставу наявного у власності позичальника майна, так і під заставу майна, що набуває (коли іпотека оформляється одночасно з придбанням майна). Щоб краще пояснити пояснити різницю між іпотечним кредитом і неіпотечним, приводжу нявний приклад: Припустимо, що під заставу наявної квартири банк видає кредит, «споживчий кредит», використовувати який позичальник може на що завгодно. Це іпотечний кредит, бо є застава, а є застава, то і є іпотека. Йдемо далі: Банк видав кредит на покупку нерухомості. Але в заставу цю нерухомість не зажадав. Немає застави – немає іпотеки. І кредит – неіпотечний. Як вже мовилося, іпотека - це застава. Але не всяка застава - іпотека. Річ у тому, що іпотека - це застава, яка носить публічний характер. При іпотеці нерухомості, органи, реєструючі операції, роблять відповідні записи про те, що майно обтяжене заставою. Будь-яка зацікавлена особа може зажадати виписку з Державного реєстру прав на нерухоме майно і операцій з ним. У цій виписці, якщо майно закладене, обов'язково буде вказано, що є обтяження: Застава. Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, у власності яких є об'єкти нерухомості або які мають поручителів, що надають під заставу об'єкти нерухомості на користь позичальника. Предметом іпотеки при наданні кредиту можуть бути: жилі будинки, квартири, виробничі споруди, магазини, земельні ділянки тощо, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншою угодою. Характерною ознакою іпотечного кредиту є залишення заставного майна у боржника. Боржник може експлуатувати об'єкти, що передані у заставу. Іпотека дає право кредитору переважного задоволення своїх вимог до боржника в межах суми зареєстрованої застави. Також у процесі дії кредитної угоди кредитор має право і повинен перевіряти наявність, розмір, умови експлуатації об'єкта застави і т. д. Нажаль також існують безліч проблем щодо іпотечного кредитування. Найбільшою проблемою є наше недосконале законодавство, яке не гарантує кредитору першочергове право на задоволення своїх вимог при реалізації заставленого майна, і, крім того, дорога і складна процедура реалізації застави. Також сьогодні в Україні відсутні стандарти іпотечного кредитування, тобто немає єдиних правил гри, які зараз розробляються за участю Української національної іпотечної асоціації,. До цього ж, в наших умовах поки складно управляти ризиками (кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткової ставки тощо). Предметом іпотеки можуть бути ділянки землі та майно, що на ній розташоване, - будівлі, споруди, квартири, підприємства як цілісні майнові комплекси, інше майно, віднесене законодавством до нерухомого. ( 7. ст. 8). Іпотечний кредит, насамперед це кредит на житло, має великі перспективи до розвитку, бо на даний момент розвитку нашої країни дуже актуальною є проблема забезпеченності житлом громадян. Звичайному українцю купити квартиру дуже важко через те, що рівень доходів наших громадян просто не дозволяє купити квартиру на власні кошти і короткий термін.

З'днання мж ними були так щльн, що вони ледве помчалися. Видлялися й триклн, що простягнулися на значному простор,  портики, що розкинулися в усй свой крас. Площа подвр'я була оточена парканом,  уже його розмри давали змогу скласти уявлення про палац. То було житло царя Аттили, котрий тримав пд рукою весь варварський свт. Саме йому вн вддавав перевагу над усма ншими завойованими мстами». Як я вже казав, ми, адепти Агарт, сповдумо смислову, аналтичну сторю. А ваш сторики часто знають багато, а розумють мало. Дехто з них гунв повнстю уподбню монголам (прийшли, спустошили, пдкорили, подалися дал), а дехто х ототожню з скфами, нш з слов'янами або уграми (засновниками угорсько нац) тощо. В кожнй з снуючих версй  частка правди. Але для розумння велико проблеми гунв (найважлившого чинника стор Украни, слов'янства  вс ґвропи) конче потрбно враховувати клька моментв: 1.PГуни (хуну)P то цла доба (майже 3 тисяч рокв) в житт ґвраз, доба, що розпочалася у XVIII столтт до н. е. в Кита  закнчилась у XIII столтт н. е. в ґвроп. 2.PЦе суперетнос, до якого входило багато народв, рзних за етнчними й соцальними ознаками, рвнем культури, менталтетом, мовою

1. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

2. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

3. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

4. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

5. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

6. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
7. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
8. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

9. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

10. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

11. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

12. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

13. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

14. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

15. Національний банк України та особливості його функціонування

16. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

17. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

18. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

19. Перспективи соціального розвитку України

20. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

21. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

22. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку
23. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його
24. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

25. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

26. Походження людини та її поява на території України

27. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

28. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

29. Проблеми функціонування фінансових бірж України

30. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

31. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

32. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Іпотечне кредитування

34. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

35. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

36. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

37. Трудовий договір та порядок його оформлення

38. Філософські засади європейської моделі розвитку України
39. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
40. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

41. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

42. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

43. Пилип Орлик та перша Конституція України

44. Проблеми Батьківщини та походження слов’ян

45. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

46. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

47. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

48. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки

49. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

50. Види та причини порушень розвитку дітей

51. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

52. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

53. Класифікація персоналу та форми його наймання

54. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
55. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
56. Суть процесу навчання та засоби його активізації

57. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

58. Суїцид та шляхи його попередження

59. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

60. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

61. Становлення та розвиток податкової служби України

62. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

63. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

64. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

66. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

67. Цінності та перспективи християнської моралі

68. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

69. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

70. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні
71. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
72. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

73. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

74. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

75. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

76. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

77. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

78. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

79. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

80. Столипін та його аграрна реформа в Україні

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

82. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

83. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

84. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

85. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

86. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
87. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
88. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

89. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

90. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

91. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

92. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

93. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

94. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

95. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

96. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

98. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

99. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.