Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Разработка маркетинговой программы

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

1. Розвиток виставкового бізнесу в світі та в Україні.Традиція проведення виставок уходить коренями в глиб сторіч, коли в великих торгових центрах Ближнього Сходу місцеві ярмарки проводилися разом з великими релігійними святами. Підтримка, що надавалася ярмаркам в Європі церквою, а потім і королівською владою, створило передумови для розвитку цього інституту в формі торгових заходів.В першій половині 12-го сторіччя спостерігається розквіт ярмарків в районі Кампанії, пізнє їхнє проведення розповсюджується в Францію, Фландрію, Швейцарію, Англію і інші країни. В Великій Римській Імперії Лейпцигська і Франкфуртська ярмарки користувалися особливими привілеями, перетворившись в еталони для цілого ряду інших європейських міст.Промислова революція, поліпшення засобів зв'язку і обмеження олігополії і олігопсонії ринків заклали основи для народження сучасної багатопланової форми виставок, значною віхою на шляху розвитку якої стало укорінення звичаю вчиняти торгові відносини по зразкам замість зосередження більших партій товару з метою прямого продажу.За перетворенням товарних ярмарків в виставки зразків з’явилася їхня спеціалізація в відношенні об'єкту експонування, скорочення часу їхнього проведення і обмеження публіки більш вузьким колом відвідувачів, в результаті чого вони придбали форму чисто комерційного заходу.Після постійних коливань, першій половині 20-го сторіччя внаслідок війн, економічної кризи і політичної ситуації, що склалася, характер торгових ярмарків, що спостерігалися в став змінюватися з поступовим перетворенням їх з сфери торгових відносин учорашнього дня в сьогоднішній сучасний засіб комерційної комунікації.Явище торгових ярмарків/виставок виходить з необхідності зустрічі пропозиції і попиту. В цьому аспекті заходу такого роду являють собою що сконцентрувалося вираження ринку в його троякій іпостасі, тобто в співіснуванні Клієнта/Експонента, Покупця/Відвідувача і Пропозиції/Експонатів-послуг.Виходячи з поступової трансформації інституту ярмарків/виставок з засобу презентації товарів з метою їхнього безпосереднього продажу і подання їхнього асортименту з допомогою зразків в засіб глобальної комунікації з 80- х років до наших днів, торгові ярмарки/виставки можуть бути поділлені на наступні категорії:Торговий ярмарок (або ярмарок-виставка) - короткочасне, періодичні і, в основному захід, який проводиться в одному і тому же місці, і в рамках якого велика кількість підприємств (експоненти) з допомогою зразків (експонатів) представляє об'єктивний масштаб товарів/послуг однієї або декількох галузей, з тим щоб відвідувач-комерсант отримав, ясне подання про їхні підприємницькі можливості, тоді як експонент за допомогою товарів ,що експортуються прагне розповсюдити інформацію в своїй фірмі і її продукції і укласти прямі торгові відносини.Очевидно, що поняття "велика кількість підприємств" відносно і неоднаково для кожної галузі.Об'єктивність, періодичність, обмеженість по часу і просторове зосередження пропозиції надає торговим ярмаркам/виставкам характер платформи для обміну інформацією (сфера комунікації) і укладення торгових угод (сфера ринку).Н

езважаючи на те, що кордони між поняттями торгового ярмарку і виставки часто не розділені і на практиці мають тенденцію до обмеження до мінімуму, було б, однак, доцільним провести смислове протиставлення торгових ярмарків і виставок.Торгово-промислова виставка – це короткочасний, періодичний і, звичайно, захід, яке проводиться в одному і тому же місці, в рамках якого значна кількість підприємств (експоненти) з допомогою зразків (експонатів) дають представницьку картину пропозиції товарів/послуг однієї або декількох галузей і прагне інформувати кінцевих споживачів, (або же і проміжних) про свою фірму і її продукції з кінцевою метою сприяння продажам.Основними відокремлювальними рисами між торгово-промисловими виставками і торговими ярмарками/виставками є масштаб пропозиції і необмежене коло відвідувачів, притаманні виставкам. Необхідно відзначити, що на багатьох торгових ярмарках/виставках звичай, що встановився, припускати відвідання некомерційної публіки в конкретні днів або години, але ні в якому випадку не свідчить про зміну їхнього характеру.В рамках сучасної інтернаціоналізації економіки, що відбувається в процесі переходу від індустріального суспільства до суспільства зверхності комунікацій, якій властиві: . Прискорене економічне знецінення технологічного обладнання . Тривалість життя продукції, що постійно прискорюється . Інтенсивна присутність інформатики в усіх сферах життя. . Тенденція до формування підприємницьких колоссів в області зовнішньої торгівлі . Тісна залежність підприємств від нової технології . Активна участь споживача в формуванні подій . Неспроможність окремих підприємств реагувати на неконтрольовані ними самими зміни в економіці (валютно-фінансовій, енергетичній сферах тощо).Найважливішою турботою кожного підприємства, що бажає забезпечити своє тривале перебування в світовому "підприємницькому співтоваристві", є поліпшення його іміджу і пропаганда його соціального вкладу.В цьому направленні, а також в рамках зусиль, що додаються підприємствами для здійснення своїх професійних інтересів, система торгових ярмарків/виставок надає їм високоякісний засіб, що забезпечує одночасне розповсюдження і отримання широкого спектру економічних, технічних і комерційних повідомлень при відносно доступної його вартості.В глобальному економічному аспекті виставки продовжують бути:А) дзеркалом технічного розвитку;Б) "біржею" інформації;В) термометром цін;Г) економіко-політичним форумом прогнозування кон'юнктурних змін;Д) соціальним явищем з економічним, політичним і культурними підтекстом.Торгові ярмарки/виставки, що входять в структуру комплексу маркетингу, на відзнаку від "споріднених" їм напрямків діяльності (реклама, зв'язки з громадськістю тощо) володіють перевагами безпосередньої комунікації і "живого" контакту з товарами і послугами, що цікавлять. Ці переваги в поєднанні з нейтралізацією значення розмірів підприємства на користь менш великих фірм в результаті співіснування різномасштабних підприємств в одній і тієї же середі і при однакових умовах, роблять ярмарки/виставки незамінним помічником кожного підприємця.С

воїм значенням торгові ярмарки/виставки зобов'язані тому, що вони: . Створюють передумови для так званих "випадкових" зустрічей; . Забезпечують безпосередність спілкування; . Економлять дорогоцінний час покупців і продавців; . Представляють товари в їхньому природному вигляді; . Надають покупцю можливість порівняти однорідну продукцію в відношенні комерційних умові її продажу, якості, ціни тощо; . Сприяють механізму обміну інформацією; . Інформують своїх учасників про події в розвитку технології тощо;В те же час в виставках покупці, що беруть участь, і продавці одержують від них сприяння: . В спостереженні за загальним розвитком галузі (тренд); . В активізації інтересу до розширення своєї підприємницької діяльності; . В підвищенні авторитету їхнього підприємства (фірмової марки тощо); . В їхньому захисті від помилкових рішень-дій; . В поліпшенні темпів адаптації до умов ринку і засвоєння нових винаходів; . В придбанні досвіду професійних контактів; . В підвищенні рівня кваліфікації їхніх співробітників.Участь в торгових ярмарках/виставках грає першорядну роль в підприємницькому становленні експонента в тому сенсі, що воно формує суспільну думку про ньому, демонструючи загальну картину підприємства в його відношеннях з клієнтами, конкурентами, структурами фінансування і засобами масової інформації.Без особливих вагань можна було б провести паралель між значенням виставок для сучасного підприємця і тієї функцією, яку виконує барометр для метеоролога. Так же, як і барометр, якого самого по собі недостатньо для укладання прогнозу погоди, але і без якого зробити це неможливо, так і виставки, хоча з їхньою допомогою і не можна вирішити всіх проблеми підприємства, є незамінним засобом в сфері безпосередньої комунікації, від якого жодне підприємства не може відмовитися.Торгові ярмарки/виставки діляться на наступні категорії за такими ознаками.А) за місцем їхнього проведення на: . Які проводяться всередині країни- регіональні;- міжрегіональні;- національні;- міжнародні. . Які проводяться закордоном- регіональні;- міжрегіональні;- національні;- міжнародні.Регіональні ярмарки і виставки мають сферу чинності в радіусі 100 км, представляють одну або декілька галузей і призначаються головним чином для демонстрації можливостей малих по величині підприємств.Міжрегіональні мають однакову структуру з регіональними, однак володіють більшим радіусом дії і звичайно адресуються більш великим підприємствам.Національні ярмарки і виставки, що походять своїм корінням в кінець 18-го сторіччя і що з'явилися спочатку в Франції, були вітриною місцевої промисловості. Вони проводилися всередині країни і за кордоном з метою демонстрації продукції національного виробництва і стимулювання її збуту і звичайно мали міжгалузевий характер.Передумовою проведення міжнародних ярмарків/виставок, що організуються як всередині країни, так і за кордоном, є участь в них експонентів і відвідувачів з різноманітних країн. Міжнародний або, краще сказати, багатонаціональний характер вони набувають лише в тому випадку, якщо в них беруть участь, принаймні, 10-15% зарубіжних експонентів.Д

Цель разработка таких товаров и маркетинговой программы, которые смогут удовлетворить максимально возможное число покупателей. Иными словами, цель фирмы достигается путем нахождения линии компромисса. Фирма придерживается стандартизации и массовости производства товаров. Данная стратегия значительно экономна. Однако ее не рекомендуют использовать предприятиям одной отрасли, так как возможно возникновение жесткой конкуренции на крупных сегментах. 2)PСтратегия дифференцированного маркетинга это стратегия фирмы, ориентированная одновременно на несколько сегментов рынка с разработкой отдельных предложений. Данная стратегия более полно отражает рыночную ситуацию, а следовательно, обеспечивает большие объемы продаж и небольшой уровень риска. С другой стороны, необходимы большие инвестиции, производственные и управленческие издержки, потому стратегия дифференцированного маркетинга посильна в основном для крупных компаний. 3)PСтратегия концентрированного маркетинга это стратегия сосредоточения усилий фирмы на одном или нескольких прибыльных сегментах рынка

1. Разработка маркетинговой программы продвижения на рынок нового вида бытовых услуг

2. Маркетинговое исследование и анализ книжного рынка г. Кушва

3. Методы анализа финансовых рынков

4. Сравнительный анализ развития рынков: оценка, анализ и прогонозирование спроса и предложения, цен и их динамики

5. Анализ товарного рынка основных продуктов питания

6. Теоретико-методологические аспекты анализа мирового рынка технологий
7. Рынок ценных бумаг, анализ фондового рынка Армении
8. Мороженое. Анализ российского рынка и технология производства мороженого

9. Основы анализа фондового рынка

10. Анализ российского рынка легковых и грузовых автомобилей

11. Анализ состояния рынка услуг сотовой связи

12. Комплексный анализ регионального рынка услуг салона красоты "Нефертити"

13. Организация маркетинговых исследований на зарубежных рынках

14. Анализ мирового рынка молока

15. Анализ состояния рынка логистических услуг и пути его развития

16. Анализ российского рынка скутеров

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

17. Анализ российского рынка труда в условиях кризиса

18. Анализ структуры рынка строительных услуг

19. Разработка программы маркетингового исследования рынка парфюмерии

20. Разработка маркетингового плана выхода на новый рынок с новым товаром

21. Разработка маркетинговой программы деятельности предприятия

22. Анализ рынка автосервисных услуг в г. Вятские Поляны, Кировской области. Разработка услуги приёма отработанных эксплуатационных материалов
23. Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной программы (на примере ООО «Оптима»)
24. Анализ рынка бухгалтерских и аналитических программ

25. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

26. Разработка и анализ перспектив развития предприятия

27. Разработка программы на Ассемблере

28. Разработка лабораторного практикума "Создание тестирующей программы"

29. Разработка игровой программы на языке программирования Turbo Pascal

30. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

31. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)

32. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»

34. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

35. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия

36. Разработка программы стимулирования сбыта

37. Маркетинговый анализ положения фирмы на рынке.

38. "Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"
39. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия
40. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов

41. Исследование маркетинговой деятельности предприятия и разработка рекомендаций по ее совершенствованию

42. Маркетинговый анализ услуг кадрового агентства на рынке труда квалифицированных специалистов

43. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере туризма

44. Разработка маркетинговых мероприятий

45. Разработка маркетинговых технологий продвижения оптовых продаж

46. Разработка системы управления продвижения изделий фирмы на рынок

47. Бенчмаркинг и маркетинговые исследования в разработке стратегий маркетинга

48. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Рекомендации по разработке рекламной программы

50. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программ при различных законах управления

51. Разработка демонстрационных программ для применения в процессе преподавания физики

52. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

53. Определение затрат на ОКР, цена разработки, анализ конкурентоспособности

54. О содержании и методике разработки региональной комплексной программы "Образование и занятость населения"
55. Исследования и разработки в области фуллеренов в России: опыт наукометрического анализа
56. Разработка обучающей программы: Выявление аномалии статистическими окнами разных иерархических уровней

57. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операц

58. Разработка и применение пакетов прикладных программ

59. Разработка контрольно-проверочной программы модуля ввода-вывода МФПУ-1

60. Разработка программы диагностики и тестирования аппаратных средств ПК

61. Разработка программы психотестирования

62. Разработка программы для преобразования денежных сумм в чековой книжке из формата чисел в словесный формат

63. Разработка программы для построения кривых Серпинского i-го порядка

64. Анализ и разработка информационных ресурсов Internet

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Оценка конкурентоспособности сотового телефона и разработка маркетингового исследования

66. Единая схема разработки маркетинговой стратегии

67. Разработка методов анализа деформаций подземных сооружений

68. Анализ угроз и разработка предложений по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в правоохранительной и судебной сферах

69. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

70. Проект разработки программы-калькулятора CalcKurs на языке программирования Pascal
71. Разработка алгоритма и программы для вычисления коэффициента оперативной готовности системы
72. Разработка базы данных средствами программы MS Access "Сотрудники"

73. Разработка компьютерной программы на языке Паскаль для проведения простого теплофизического расчета

74. Разработка обучающей программы по классам в C++

75. Разработка подсистемы учета гематологических анализов для КДЛ ГБСМП-2

76. Разработка программ в среде программирования Turbo Pascal 7.0

77. Разработка программ с использованием динамической памяти

78. Разработка программы "Модуль выгрузки данных в текстовом формате комплекса "Налогоплательщик ЮЛ" для государственной налоговой инспекции г. Узловая

79. Разработка программы автоматизации процесса подбора запчастей для ремонта автомобилей

80. Разработка программы генерации тестов из базы данных на языке РНР

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

81. Разработка программы запросов

82. Разработка программы контроля изделий и подготовка программной документации

83. Разработка программы на четырех языках программирования

84. Разработка программы поиска решения системы дифференциальных уравнений двумя методами: Рунге-Кутта и Рунге-Кутта-Мерсона

85. Разработка программы при помощи языка низкого уровня ассемблер

86. Разработка программы решения системы линейных уравнений
87. Разработка программы формирования перестановок, сочетаний, размещений (Turbo Pascal 7.0.)
88. Разработка программы, позволяющей просматривать и редактировать записи библиотечного каталога

89. Разработка сетевой версии программы подбора сечений стержневой конструкции

90. Разработка форматов хранения данных программы. Структурирование

91. Решение математических задач с помощью алгоритмического языка Turbo Pascal, Microsoft Excel, пакета MathCAD и разработка программ в среде Delphi

92. Устройство для измерения температуры в индустриальных системах и разработка программы для вывода на ЭВМ

93. Разработка пакета программ для расчета фазированной антенной решетки

94. Обзор рынка заменителей сахара, выпускаемых отечественной промышленностью и поступающих по импорту и разработка рекомендаций по их применению

95. Анализ маркетинговой программы ОАО "Сибирский лес"

96. Исследование рынка услуг по разработке веб-сайтов

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Маркетинговый анализ предприятия и рынка

98. Маркетинговый анализ рынка платежных систем

99. Маркетинговый анализ текущей ситуации на рынке обоев в г. Минске


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.