Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

&quo ;&quo ; ЗМІСТ Вступ 1. Соціально-економічному фактори розвитку туризму 1.1 Класифікація соціально-економічних факторів, що впливають на розвиток туризму 1.2 Фактори, що генерують громадські потреби в туризмі 1.3 Факторів, що реалізують рекреаційні потреби в туризмі висновок Використана література ВСТУП На сьогоднішній день туризм - це одна з найбільш привабливих і перспективних галузей економіки. У світі велика увага приділяється розвитку туризму. І це не випадково, так як ця галузь дуже високо доходна та швидко купляєма. За валютними надходженнями туризм в світі посідає третє місце. За прогнозними оцінками експертів СОТ , туризм буде продовжувати динамічно розвиватися і в XXI столітті, стане двигуном світової економіки Дослідники у сфері туризму Хунцікер і Кранф в 1924 році дали таке визначення туризму: &quo ;Туризм є сукупністю умов і відносин економічних, соціальних, культурних, що відбуваються у зв'язку з переміщенням людей з місця постійного проживання, якщо це переміщення не викликано причинами, пов'язаними з пошуками постійного або тимчасового заробітку. &quo ;. Таке визначення є загальноприйнятим і в даний час Згідно з рішенням М. Фігоролли, з цього визначення випливає наступне, більш тісно пов'язане з економікою. &quo ;Туризм - це діяльність, яка передбачає переміщення осіб, пов'язане з витратою доходів, метою якого є використання пропозиції послуг з відпочинку та розваг підприємств, в які вкладено певні кошти для отримання прибутку.&quo ; Дане визначення вимагає уточнення, що слід вкладати в поняття &quo ;діяльність&quo ;. Згідно ОКЕД в РБ в економіці використовується угруповання господарюючих об'єктів відповідно до виконуваних ними видами господарської діяльності. В якості класифікаційної ознаки взята економічна діяльність та її види. Економічна діяльність є поєднання дій, що призводять до отримання певного набору продукції або послуг. Ґрунтуючись на такому підході, туризм являє собою вид економічної діяльності, що складається з ряду багатоаспектних процесів виробництва туристичного продукту (послуги), спрямованого на задоволення потреб споживача. Така концепція туризму узгоджується з рекомендаціями СОТ і логічно входить в економічні структури як сучасна виробнича комерційна діяльність, яка виробляє товари і послуги. Індустрія туризму, як сфера господарської діяльності, є дуже складною системою, ступінь розвитку якої залежить від ступеня розвитку економіки країни в цілому, тому що відповідно до економічної теорії ні одна система не функціонує у вакуумі, а перебуває в сильно диференційованому економічному середовищі. До економічному середовищі, що виявляє істотний вплив на розвиток туризму як системи, належать такі складові: 1.державна; 2.політична; 3.міжнародне оточення; 4.економічна; 5.правова; 6.рекреаційна; 7.природна; 8.технологічна; 9.інфраструктура Розвиток туризму в різних регіонах / країнах з різними умовами соціально-економічного розвитку різному. Найбільший розвиток туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться понад 70 відсотків світового туристського ринку прибуттів.

Близько 60 відсотків валютних надходжень від туризму. Приблизно 20 відсотків туристських прибуттів доводиться на Америку, менше 10 відсотків на Азію, Африку і Австралію На розвиток туризму, як і будь-якого іншого економічного виду діяльності, впливає цілий ряд факторів. Досвід систематизації даних факторів, запропонований В.С. Преображенським, В.І. Азаров, І.В. Зоріним дозволяє розділити їх на дві групи: чинники, що генерують суспільні потреби в туризмі; фактори, що реалізують рекреаційні потреби в туризмі На розвиток туризму в республіці Білорусь також зробили і роблять вплив дані фактори. Мета курсу: оцінити вплив соціально-економічних чинників на розвиток туризму в Республіці Білорусь, а саме простежити, які з соціально-економічних чинників справляють істотний вплив на дану сферу економічної діяльності в РБ. 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ Для того, щоб визначити ступінь впливу того чи іншого соціально-економічного чинника на розвиток туризму в РБ, необхідно мати хоча б наближене поняття про те, що кожен з них представляє. У цьому розділі представлена класифікація даних факторів, а також загальна характеристика класів факторів і коротка характеристика кожного з них. Тільки ознайомившись з кожним фактором детальніше, слід приступати до подальшого (основному) дослідженню. Класифікація соціально-економічних факторів, що впливають на розвиток туризму ФАКТОРИ Генеруючі Реалізуючі 1. Розвиток суспільного виробництва 1. Зростання матеріального і культурно-освітнього рівня 2. Трудова діяльність 2. Зростання фонду вільного часу 3. Потреба у відновленні працездатності та здоров'я 3. Розвиток транспорту і комунікацій 4. Урбанізація 4. Розширення сфери обслуговування 1.2 Фактори, що генерують громадські потреби в туризмі Загальна характеристика: породжують попит на різноманітні форми відпочинку, визначають розвиток системи, циклів рекреаційної діяльності. Діє на макрорівні, визначаючи структуру рекреаційного господарства. Можуть бути територіально локалізовані, визначати територіальний поділ праці в сфері відпочинку і туризму, закріплювати рекреаційні функції за певними районами і місцевостями. Разом з тим носить і нелокалізуючий характер, впливаючи на рекреаційні господарства в цілому, на народногосподарському рівні, так як пов'язані з суспільно-економічними процесами функціонування всього народногосподарського комплексу У групі генеруючих факторів визначальну роль грають: 1. розвиток суспільного виробництва; 2. трудова діяльність; 3. потреба у відновленні працездатності та здоров'я. Рекреаційні потреби формуються в залежності від соціально-економічних умов життя в країні і є ключовим чинником розвитку туризму. Розвиток суспільного виробництва і трудова діяльність: ці два фактори тісно пов'язані один з одним. Зростання рекреаційних потреб і розвиток туризму визначаються також і розвитком матеріального виробництва. Розвиток нових технологій і автоматизація виробництва ведуть до корінного перетворення життєдіяльності, зниження фізичних навантажень. Розширення виробництва передбачає зайнятість все більшої кількості працездатного населення у виробничій сфері.

Сучасна діяльність при обмеженій рухової активності людини супроводжується надмірним емоційним напруженням. Все це вимагає інтенсивного відновлення сил, яке може бути реалізовано в процесі активного відпочинку туризму. Потреба у відновленні працездатності та здоров'я: зниження фізичної активності в процесі трудової діяльності посилюється незбалансованим харчуванням, коли надмірне споживання їжі поєднується з недостатньою фізичною активністю людини і надходження калорій перевищує витрати. У цілому гіподинамія і переїдання поглиблюються шкідливими звичками суспільства споживання (алкоголізм, тютюнопаління та ін) Ці причини призводять до скорочення тривалості життя, висуваючи рекреаційну діяльність в якості необхідної умови життєдіяльності. Урбанізація: формує специфічний міський спосіб життя, веде до утворення великих міст і агломерацій. Урбанізація внесла значний внесок у поліпшення матеріальних і культурних умов життя населення, перетворила структуру життєдіяльності. Разом з тим процес урбанізації призводить до зміни природних умов життя, ізолює людину від природного оточення, змінює кліматичні, атмосферні та інші природні процеси, що в ряді випадків негативно впливає на здоров'я людини. Висока щільність населення, велика кількість інформації, висока частота міжособистісних контактів, значні транспортні переміщення є причинами так званого стресу 1.3 Факторів, що реалізують рекреаційні потреби в туризмі Загальна характеристика: сприяють залученню широких мас населення в різноманітні форми туризму; пов'язані з природними і культурно-історичними ресурсами туризму, а також соціально-економічними умовами життя населення До групи реалізують факторів динамічного розвитку туризму, сприяють широкій участі населення в різноманітних формах активного відпочинку і туристських подорожей входять: 1. зростання матеріального і культурно-освітнього рівня життя; 2. зростання фонду вільного часу; 3. розвиток транспорту і комунікацій; 4. розширення сфери обслуговування; 5. розширення фонду рекреаційних територій РІСТ МАТЕРІАЛЬНОГО І КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РІВНЯ. Матеріально-економічні умови людей, що проживають в РБ, найтіснішим чином пов'язані з рівнем розвитку туризму, а саме з таким фактором як зростання / зменшення доходів населення визначають структуру туристського потоку. За відповідними статистичними даними, а також, керуючись досвідом практики на туристичному підприємстві, я зробила висновок, що саме цей фактор є визначальним у розвитку туризму в РБ. На жаль, не кожен громадянин РБ на даний момент може дозволити собі відпочинок за кордоном хоча б один раз на рік. Це робить білоруські курорти більш конкурентоспроможними, в порівнянні з закордонним, не дивлячись на те, що вони пропонують вузький спектр послуг і більш низький рівень комфортності. Тим не менш, виїзний туризм в РБ користується великою популярністю (див. діаграми про структуру туристського потоку). Причин цього досить багато: 1.більш сприятливі для відпочинку кліматичні умови, 2.висока якість обслуговування, 3.широкий спектр послуг, 4.пізнавальні цілі, 5.якісно оздоровлення (морська вода, гарячі джерела, бруду, тощо).

Принципове значення мала позиція з'їзду в національно-державній сфері. «V конгрес Укр. С.-Д. Роб. Партії вважає, що при даних умовах лише обстоювання цілковитої самостійності України може дати, як Україні в цілому, так і українському пролетаріатові зокрема, максімальне забезпечення їх вільного національно-культурного і соціально-економічного розвитку. Разом з тим, V Конгрес УСДРПартії вважає необхідними при сучасних умовах, які склалися на Україні і в Росії, проводити рішучу боротьбу з гаслом федерації з Росією, як з гаслом, направленим проти Української революції і проти інтересів українського пролетаріату»[444]. Надзвичайно складним виявився процес пошуку революційної платформи в нових умовах для УПСР. До свого IV з'їзду, який також через численні арешти проходив нелегально у лісах Святошина та Пущі-Водиці 13–16 травня 1918 р., українські есери підійшли практично в стадії розколу. Й ліве, й праве крила були представлені на з'їзді приблизно однаковою кількістю делегатів. Через те з деяких питань голоси розбивались навпіл й узгодженого рішення досягти так і не вдавалося

1. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

2. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

3. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

4. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

5. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

6. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
7. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
8. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

9. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

10. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

11. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

12. Історія соціально-економічної географії світу

13. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

17. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

18. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

19. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

20. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

21. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

22. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
23. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
24. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

25. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

26. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

27. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

28. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

29. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

30. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

31. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

32. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

34. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

35. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

36. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

37. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

38. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу
39. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства
40. Перспективи соціального розвитку України

41. Соціально-правовий захист дітей-біженців

42. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості

43. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

44. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

45. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

46. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

47. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

48. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

50. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

51. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

52. Право як спеціальне соціальне явище

53. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

54. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
55. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
56. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

57. Сутність і значення соціального страхування

58. Державна політика соціального страхування

59. Економічні і законодавчі питання охорони праці

60. Соціальна інфраструктура України

61. Географічні фактори різноманітності прісноводних боліт

62. Демократія як соціальне явище

63. Економічні злочини

64. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

66. Правовідносини у сфері соціального захисту

67. Соціальна держава

68. Соціальна обумовленість державної служби

69. Соціальне партнерство в Україні

70. Сутність та соціальне призначення держави
71. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
72. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

73. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

74. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

75. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

76. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

77. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

78. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

79. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

80. Соціально-духовні основи культури класицизму

Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

81. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

82. Соціально-філософські погляди І.Франка

83. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

84. Соціально-етичний маркетинг

85. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

86. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
87. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики
88. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

89. Міжнародні економічні відносини

90. Міжнародні економічні відносини

91. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

92. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

93. Економічні та правові основи управління організацією

94. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

95. Організація як соціальне утворення

96. Соціальна психологія організацій

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Соціально-трудові відносини як система

98. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

99. Управління персоналом в соціальній сфері


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.