Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку Курсова робота з предмету “Економіка галузі, менеджмент та маркетинг” проектував студент групи ОБК-51з Віхастий Володимир Романович Державний комітет зв’язку та інформатизації України Львівський електротехнікум зв’язку Заочне відділення 2001р. Вступ Розвиток всіх галузей народного господарства здійснюється за рахунок капітального будівництва, на яке щорічно витрачаються мільйони гривень. Ці кошти на достатньо великий термін вилучаються з грошового обігу держави і “заморожуються”, тобто не дають ніякої віддачі. Тому дуже велике значення має те, в які технічні рішення вкладаються кошти, що дасть державі їх впровадження у виробництво. Для держави, як і для підприємства, важливо щоб кінцеві результати використання нових технологій і нової техніки були найбільш вагомішими, бо чим більше ефекту буде отримано на кожну гривну вкладень, тим вище їх ефективність, а значить багатша економіка і вищий добробут людей. Тому остаточне рішення про впровадження у виробництво будь-якого технічного проекту приймається після того як буде доведена його прогресивність і економічна доцільність, що і є метою даної курсової роботи. 1. Розрахунок капітальних вкладень Перед розрахунком економічної ефективності реконструкції кабельної лінії передач необхідно коротко охарактеризувати існуючу магістраль. Кабельна лінія передач довжиною 102 км. ущільнена апаратурою К-60П (8 систем), що забезпечує 480 телефонних каналів. На даний час на цьому напрямку виникла необхідність збільшення кількості каналів шляхом зміни даної апаратури К-60П на апаратуру ІКМ-120У    (8 систем), що дозволить отримати 960 телефонних каналів. Існуюча магістраль характеризується наступними даними: Капітальні вкладення; Чисельність штату; Обсяг продукції в натуральному вимірі; Експлуатаційні витрати; Продуктивність праці; Собівартість одиниці продукції та собівартість даного канало-кілометру; Коефіцієнт фондовіддачі; Питомі капітальні вкладення. Так як у курсовій роботі передбачено реконструкцію лінії передач для визначення економічної ефективності та обгрунтування доцільності реконструції необхідно визначити додаткові капіталні вкладення. Капітальні вкладення - це сукупність витрат на створення нових, розміщення реконструкції та технічне переозброєння діючих структурних підрозділів підприємства зв’язку. Для визначення загальної суми капітальних вкладень у будівництво та переобладнання кабельної лінії зв’язку необхідно розрахувати капітільні вкладення: Лінійні споруди; Станційні споруди; Технічні та житлові будинки; Інші витрати. Розрахунок капітальних вкладень для будівництва магістральних та внутрішньо-зонових кабельних ліній зв’язку здійснюються на підставі нормативів питомих капітальних вкладень, що розроблені інститутом   «Дніпрозв’язок». При визначені витрат кабелю довжину траси слід помножити на 1,02 для врахування витрат кабелю на введення у НРП, тобто L=102 1,02=104(км). 1. Розрахунок чисельності штату Для визначення загального штату по обслуговувані лінії зв’язку потрібно розрахувати штат для обслуговування лінійних споруд, або лінії зв’язку, для обслуговування ЛАЦ КП і підсилювальних пунктів НРП і ОРП.

Штат для обслуговуання лінії зв’язку розраховується за формулою: (1) де L - довжина лінії зв’язку, км; 173 - місячний фонд робочого часу одного працівника, год.; 1,08 - коефіцієнт, який враховує резерв працівників для підміни під час чергових відпусток; Hшт – штатний норматив на 1 км. кабелю, який до реконструкції дорівнював 3,9 людино-години на місяць, а після реконструкції 2,6 людино-години. Розраховуємо штат для обслуговування лінії: до реконструкції Рл1=102 3,9 1,08/173=3 (робітника) після реконструкції Рл2=102 2,6 1,08/173=2 (робітника) Для розрахунку штату по обслуговуванню ОРП з допомогою апарату К-60П на один ОРП за нормативами береться: а) 1 інженер; б) 1 старший електромеханік; в) 4 електромеханіки; г) електромонтер по обслуговуванню електроживильної установки; тобто 7 працівників на 1 ОРП, а для 2 ОРП – 14 працівників. При впроваджені апаратури ІКМ-120У згідно наказу № 56 від 17.03.1999р. державного комітету зв’язку та інформатизації України штат для обслуговування ОРП в на пів обслуговуваному режимі береться 2 інженера, 1 електромеханік, тобто, 3 працівника на 1 ОРП і 6 робітників для 2 ОРП. Штат по обслуговуванню НРП, береться з розрахунку 20 НРП на одного працівника, розраховуємо за формулою: РНРП1=1,08 НРП/20=1,08 3/20=1 (робітник)                    (2) де НРП – кількість НРП, одиниць; 20 – штатний норматив на одного електромеханіка, одиниць. Після впровадження апаратури ІКМ-120У штат на обслуговування НРП не розраховується, так як дані про пошкодження лінійного і станційного обладнання виводятся на комп’ютері, а профілактичне обслуговування апаратури не проводиться. Ремонт за даними комп’ютера проводиться персоналом ОРП. РНРП2=0 (робітників) Штат ЛАЦ КП на технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, систем передач, профілактику систем передач, трактів і каналів, розвиток зв’язків, кросування і переключення, обробку технічної та оперативно-статистичної документації, введення схем і тому подібне, розраховується на підставі нормативів обслуговування в людино-годинах в місяць для кінцевої апаратури на одну систему за формулою: РЛАЦ (3) РЛАЦ КП=2 1,08 20 8/173=2 (робітника) де Ншт – штатний норматив на 1 СП = 20 – кількість обладнання (систем передач), одиниць; 2 – кількість ЛАЦ КП. Крім того, для збереження оперативного та технічного керівництва для кожного ЛАЦ КП потрібно передбачити ще посаду одного інженера, одного начальника зміни, одного змінного інженера та двох електромеханіків, тобто ще 5 чоловік, а для двох ЛАЦ КП – 10 чоловік. Для розрахунку штату основної діяльності необхідно звести в таблицю Таблиця 2 Найменування показників                        Кількість штатних одиниць               До реконструкції                        Після реконструкції Лінія передач                        3                        2 ОРП                        14                        6 НРП                        1                        0 ЛАЦ КП                        1 2                        12 Разом                        30                        20 3. Розрахунок витрат по експлуатації засобів зв’язку Експлуатаційні витрати – це поточні витрати підприємства по обслуговуванню лінії зв’язку.

Загальна сума витрат по експлуатації засобів зв’язку складається з витрат по слідуючи статтях: Витрати на оплату праці; Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд; Амортизаційні витрати; Витрати на запасні частини та матеріали; Витрати на електроенергію для виробничих потреб; Інші витрати. Витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд, амортизаційні витрати визначаються прямим рахунком, матеріальні та інші витрати визначаються на підставі структури експлуатаційних витрат. За даними ЦПМ-6 питома вага цих витрат складає 14,75% від загальної суми витрат. Витрати на оплату праці штату основної діяльності визначаємо за формулою:         (4) де Р - чисельність працівників, роб.; Зсер - середня заробітна плата одного працівника з врахуванням премій та інших витрат, яка приймається рівною 455 грн. (за даними ЦПМ-6); 12 – кількість місяців у році. до реконструкції Фоп1=12 30 455=163,8 (тис. грн.) після реконструкції Фоп2=12 20 455=109,2 (тис. грн.) Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд становить 37,5% від фонду оплати праці: (5) де Фоп - фонд оплати праці, тис. грн.; 37,5 - норматив відрахувань на соціальне страхування та пенсійний фонд, %/грн. до реконструкції ССПФ1= 37,5 163,8/100=61,425 (тис. грн.) після реконструкції ССПФ2= 37,5 109,2/100=40,95 (тис. грн.) Річна сума амортизаційних відрахувань визначається, на підставі кожного виду основних виробничих фондів і відповідних норм амортизації, за формулою: (6) де Фосн – вартість кожного виду основних виробничих фондів,    тис. грн.; На – норма амортизації, %. Для визначення суми амортизаційних відрахувань вартість кожного виду основних фондів, яка чисельно дорівнює капітальним вкладенням по даному виду фондів, збільшуємо на 12% для врахування інших витрат. При визначенні амортизаційних відрахувань враховуємо, що вартість обладнання НРП становить 66% від вартості НРП. Результати розрахунків зводимо в таблицю 3. Таблиця 3 Вид основних фондів            Вартість основних фондів, тис. грн.            Вартість основних фондів з врахуванням інших витрат, тис. грн.            Норма- тизація %                        Річна сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.               До реконструк.                        Після реконструк.                        До реконструк.                        Після реконструк.                            До реконструк.                        Після реконструк. - лінійні споруди без вартості НРП                        705,8                        828,6                        790,5                        928                        3,9                        308                        36,2 - контейнери НРП                        3,7                        35,7                        4,1                        39,9                        3,9                        0,2                        1,5 - обладнання НРП                        7,3                        69,4                        8,2                        77,8                        5,7                        0,5                        4,4 - станційні споруди без вартості електроживильних установок та дизельної електростанції                        821,8                        1160                        920,4                        1299,3                        5,7                        52,5                        74,1 - електроживильні установки                        228                        292                        255,4                        327                        9,1                        2,3                        29,7 - дизельні електроустановки                        440                        440                        492,8                        492,8                        10,2                        50,3                        50,3 - будинки                        989                        1087                        1212,9                        22                        22                        24,4                        26,7 Разом                        3195,6                        3908,7                        3579,1                        4377,7                        -                        161                        222,9 Матеріальні та інші витрати визначаються за формулою: (7) до реконструкції Вмі1=14,75 (163,8 61,425 161)/85,25 (тис.

Варто, мабуть, зауважити для тих, хто уявляє собі «куркуля» як дуже багатого експлуататора, що в 1927 р. найзаможніші селяни тримали тільки по дві-три корови й володіли приблизно десятьма гектарами орної землі на родину (у складі пересічно сім чоловік), а найбагатша селянська група одержувала лише на 50–56 % більше прибутку на душу населення, ніж найбідніша (за Ю. Арутюняном і Н. Ясним). Однак головним на цьому етапі було інше: становлячи З—5 % селянських господарств, «куркулі» разом із тим вирощували до 20 % усього хліба. Зрозуміло, партія не могла із цим примиритися і якраз у розпалі непу відчула потребу економічного «вгамування» «класового ворога». Але й до цього вона ніколи не минала жодної можливості наголосити: з огляду на піднесення економічної сили куркуля вкрай необхідно повсякчас зміцнювати спрямовану проти нього спілку (як тоді казали — «змичку») пролетаріату й найбіднішого селянства. Залишалася «дрібниця»: дати визначення незаможного селянина. Як і у випадку з куркулем, це виявилося дуже непростою справою

1. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

2. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

3. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

4. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

5. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

6. Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях
7. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ
8. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

9. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

10. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

11. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

12. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

13. Економіка зарубіжних країн укр

14. Введення в курс “Основи економічної теорії”

15. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

16. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Економічна ефективність виробництва соняшника

18. Економічна ефективність рослинництва

19. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

20. Виробництво зерна, його економічна ефективність

21. Історія соціально-економічної географії світу

22. Автоматизована система обробки економічної інформації
23. Системи оброблення економічної інформації
24. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

25. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

26. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

27. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

28. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

29. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

30. Методи економічної оцінки інновацій

31. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

32. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

33. Економічна ефективність туризму

34. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

35. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

36. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

37. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

38. Економічна ефективність організації виробництва пальто
39. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання
40. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

41. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

42. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

43. Основні етапи еволюції економічної думки

44. Поняття економічної інформації, її види та властивості

45. Семінарське заняття з економічної теорії

46. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

47. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

48. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки

49. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

50. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

51. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

52. Проектування офісу мобільного зв’язку

53. Структурні схеми каналів зв’язку

54. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства
55. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною
56. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

57. Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів

58. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

59. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

60. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

61. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

62. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

63. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

64. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы

65. Фінансова звітність в Україні

66. Північно-Кавказький економічний район Росії

67. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

68. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

69. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

70. Адміністративні і економічні реформи Петра I
71. Історія економіки Німеччини
72. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

73. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

74. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

75. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

76. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

77. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

78. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

79. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

80. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

81. Економічна характеристика країн Африки

82. Економічний розвиток нових індустріальних країн

83. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

84. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

85. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

86. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку
87. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ
88. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

89. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

90. Кабельні лінії в траншеях

91. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

92. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

93. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

94. Економіка галузі виробництва пива в Україні

95. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

96. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

97. Ринкова економіка в Україні

98. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

99. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.