Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Економічні і законодавчі питання охорони праці

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

1 Соціально-економічне значення заходів з охорони праці Кошти, які витрачаються на поліпшення умов праці, розроблення і здійснення заходів з профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань, крім великого соціального ефекту, дають і вагомі економічні результати. Складовими цих результатів можуть бути: - збільшення періоду професійної активності працівників; - зростання продуктивності праці; - скорочення втрат, пов'язаних з травматизмом і професійними захворюваннями; - зменшення плинності кадрів; - скорочення витрат на пільги і компенсації. За сприятливих умов праці працездатність людини підвищується тому, що не витрачаються зайві зусилля на захист організму від дії несприятливих факторів. Крім того, більш ефективно використовується робочий час за рахунок зменшення втрат його через тимчасову непрацездатність працівників. За рядом експертних оцінок загальна захворюваність працюючого населення, приблизно на 25-30% пов'язана з несприятливими умовами праці на робочому місці. Втрати робочого часу через тимчасову непрацездатність становлять від 2,5% річного фонду часу на підприємствах із задовільними умовами праці та до 5-10% на підприємствах із незадовільним умовами праці. Існують експертні дані, що раціональний комплекс заходів, спрямований на поліпшення умов праці, може забезпечити приріст продуктивності праці на 15-20%. За даними численних досліджень: Найменування заходу Зростання продуктивності праці, % Природне освітленн 10 Улаштування раціонального штучного освітлення 6-13 Правильна організація робочого місця скорочення браку до 25% Продумане використання музики 21 Раціональне забарвлення приміщення 12-14 Зниження шуму до допустимих меж 25 Зниження високої температури повітря в приміщенні із 26-30 `С до 18`С 50-80 Існуючі зараз методики визначення економічної ефективності заходів з поліпшення умов праці мають загальні основи і призначені для вирішення двох типів завдань: 1 Визначення економічного збитку, спричиненого підприємству і суспільству в цілому виробничим травматизмом, професійними захворюваннями, плинністю робочої сили. 2 Власне розрахунок економічної ефективності заходів, направлених на поліпшення умов праці. Методики для визначення збитку від захворюваності і травматизму відрізняються одна від одної повнотою врахування втрат. У загальному випадку збиток від виробничого травматизму складається: 1 - із втрат підприємств, 2 –із втрат фонду соціального страхування. Збиток підприємству, на якому відбувся нещасний випадок, може бути оцінений через такі показники (грн): - втрати через простої технологічного устаткування при непрацездатності персоналу; - втрати доходу підприємства через зниження обсягу продукції, що випускається; - витрати на відновлення і ремонт устаткування, транспортних засобів та інше, які були зруйновані внаслідок нещасного випадку ; - втрати виробництва в результаті браку; - витрати на заробітну плату особам, які брали участь у порятунку і наданні першої медичної допомоги потерпілим і в ліквідації наслідків нещасного випадку; - витрати, пов'язані з розслідуванням нещасного випадку, із запрошенням експертів, спеціалізованих лабораторій; - втрати від зниження продуктивності праці після повернення потерпілого на виробництво; - витрати, пов'язані з підбором і додатковим навчанням персоналу, що замінює потерпілого; - виплата додаткової допомоги потерпілому при переведенні його на інвалідність або сім'ї потерпілого у разі його смерті.

Витрати фонду соціального страхування характеризуються такими показниками (грн): відшкодування збитків працівникові або його сім’ї у разі загибелі; повний обсяг необхідної медичної та реабілітаційної допомоги; навчання та перекваліфікація за неможливості виконувати попередню роботу. Ефективність заходів з поліпшення умов праці може бути оцінена порівнянням умов праці та наслідків їх впливу на працездатність і здоров'я людини до та після впровадження заходів. Економічний ефект при цьому досягається завдяки: - підвищенню продуктивності праці за рахунок збільшення працездатності і зниження стомлюваності персоналу завдяки поліпшенню умов праці; - зниженню трудомісткості продукції внаслідок зменшення витрат праці на робочому місці (скорочення зайвих зусиль і рухів); - збільшення ефективного фонду робочого часу внаслідок скорочення цілоденних втрат через тимчасову непрацездатність від виробничих травм та професійних захворювань; - ефективного використання устаткування через скорочення внутрішньозмінних і цілоденних втрат робочого часу. Річний економічний ефект визначається шляхом порівняння отриманої економії із приведеними витратами на здійснення заходів. 2 Заходи з охорони праці як найважливіша складова частина плану економічного і соціального розвитку підприємства Основним документом, що визначає взаємовідносини власника та трудового колективу в галузі економічного і соціального розвитку підприємства є колективний договір. Колективні договори укладаються щорічно профспілковим комітетом від імені трудового колективу та власником (або його представником). Основними розділами колективного договору є: 1 Виконання плану економічного і соціального розвитку підприємства. 2Впровадження досягнень науки і техніки. 3Оплата і нормування праці. 4Підвищення кваліфікації працівників. 5Забезпечення дисципліни праці. 6Охорона праці. 7Соціальне страхування. 8Умови праці і побуту жінок, які виховують дітей. 9Житлово-побутові умови працівників. 10 Культурно-виховна і спортивно-масова роботи. До колективного договору додається окремим документом угода власника і профспілки про виконання номенклатурних заходів з охорони праці та перелік працівників, яким встановлена видача спеціальних харчів і спецодягу. Номенклатурні заходи можуть враховувати: 1 Модернізацію технологічного, підйомно-транспортного та виробничого устаткування. 2 Впровадження автоматичного і дистанційного керування устаткуванням. 3 Впровадження системи автоматичного контролю і сигналізації (за наявності або можливості виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів) та блокувальних пристроїв. 4 Впровадження технічних пристроїв, що забезпечують захист працюючих від ураження електричним струмом. 5 Улаштування запобіжних і захисних пристосувань для безпечної експлуатації систем, що працюють під тиском. 6 Нанесення знаків безпеки. 7 Створення нових і реконструкція існуючих вентиляційних систем. 8 Зниження рівнів шуму, вібрації, ультразвуку, іонізації та інших шкідливих випромінювань. 9 Доведення природного і штучного освітлення на робочих місцях до нормованих значень. 10 Улаштування тротуарів, переходів, тунелів, галерей, на території підприємства.

11 Улаштування місць організованого відпочинку і обігріву працюючих, а також укриттів від сонячного проміння і атмосферних опадів. 12 Організація кабінетів, куточків, пересувних лабораторій з охорони праці, придбання необхідних приладів і апаратури. 13 Видання та придбання необхідної нормативно-технічної документації з охорони праці. 3 Фінансування й облік витрат на заходи з охорони праці Перехід від адміністративно-командної економіки до ринкової супроводжується руйнуванням колишніх управлінських зв'язків, у тому числі і в питаннях охорони праці. Основним суб'єктом господарської діяльності, у тому числі і в питаннях профілактики травматизму, стало саме підприємство, яке позбавилося допомоги, яку надавали йому раніше державні органи управління. Замість колишніх механізмів і структур, що організовували цю роботу, не були визначені і сформовані їх наступники. За діючим до недавнього часу законодавством всі витрати, пов'язані з нещасними випадками, несло те підприємство, де цей випадок стався. Через обмежені фінансові можливості малих і середніх підприємств, вони в ситуації майбутніх виплат могли просто само ліквідовуватися, залишивши напризволяще потерпілих та їх сім'ї. Навіть великі підприємства, з підвищеним рівнем професійного ризику (вугільні, гірничодобувні, хімічні), часто були не в змозі нести весь тягар виплат потерпілим на виробництві або їх сім'ям. Для забезпечення надійного захисту працівників, потерпілих на виробництві, в Україні 23 вересня 1999 року був прийнятий Закон України «Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, що призвели до втрати працездатності». Цей закон створює систему державного страхування для надійного захисту працівників. При цьому система індивідуального (безпосередньо підприємствами) відшкодування збитків потерпілому замінюється новою системою, аналогічною до систем розвинених європейських країн. Операції з соціального страхування працівників здійснює Фонд соціального страхування – некомерційна самокерована організація. До складу правління фонду належать: 1 Представники держави. 2 Застраховані працівники. 3 Роботодавці ( по 15 представників від кожної сторони (всього 45 чоловік)). У компетенції фонду зосереджені: 1 Питання профілактики травматизму. 2 Медична, соціальна і професійна реабілітація потерпілих. 3 Відшкодування заподіяного збитку. Процедура страхування працівників здійснюється в без особистій формі. Сам факт прийому на роботу або до навчальної установи людини свідчить про те, що вона застрахована. Для юридичних і фізичних осіб, що використовують найману працю, необхідно в десятиденний термін після отримання свідоцтва про державну реєстрацію про підприємницьку діяльність або після укладення трудового договору з першим з найманих працівників, пройти реєстрацію у відділенні фонду. Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку можуть застрахуватися: 1 Священнослужителі. 2 Особи, що забезпечують себе роботою самостійно. 3 Громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності. Згідно із законом нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання стає страховим випадком.

Трудов колективи контролюють використання коштв, призначених на охорону прац. (Стаття 162 з змнами, внесеними згдно з Указом ПВР N 4617-10 вд 24.01.83) Стаття 163 Видача спецального одягу та нших засобв ндивдуального захисту На роботах з шкдливими та небезпечними умовами прац, а також роботах, пов'язаних з забрудненням або здйснюваних у несприятливих температурних умовах, працвникам видаються безплатно за встановленими нормами спецальний одяг, спецальне взуття та нш засоби ндивдуального захисту. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний органзувати комплектування та утримання засобв ндивдуального захисту вдповдно до нормативних актв про охорону прац. (Стаття 163 з змнами, внесеними згдно з Законом N 3694-12 <javascript:OpenDoc('3694-12');> вд 15.12.93) Стаття 164 Компенсацйн виплати за невиданий спецальний одяг  спецальне взуття Видача замсть спецального одягу  спецального взуття матералв для х виготовлення або грошових сум для х придбання не дозволяться

1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

2. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

3. Основні законодавчі акти з охорони праці

4. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

5. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

6. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
7. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
8. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

9. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

10. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

11. Фінансування охорони праці

12. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

13. Державна політика в галузі охорони праці

14. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

15. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

16. Організація охорони праці на виробництві

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

18. Охорона праці

19. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

20. Охорона праці в господарстві

21. Охорона праці в машинобудуванні

22. Охорона праці користувачів комп’ютерів
23. Охорона праці на підприємстві
24. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

25. Охорона праці у сільському господарстві

26. Організація охорони праці на виробництві

27. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

28. Економічні райони України

29. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

30. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

31. Адміністративні і економічні реформи Петра I

32. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

34. Міжнародні економічні відносини

35. Міжнародні економічні відносини

36. Україна та міжнародні економічні організації

37. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

38. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни
39. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
40. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

41. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

42. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології

43. Соціально-економічні наслідки монополії

44. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

45. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

46. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

47. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

48. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Економічна сутність та форми оплати праці

50. Предмет і методи економіки праці

51. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

52. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

53. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

54. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону
55. Економіка праці
56. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

57. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

58. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

59. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

60. Циклічність економічного розвитку

61. Циклічні коливання економічного розвитку

62. Влияние цитокинина на рост и развитие проростков пшеницы в зависимости от условий минерального питания

63. Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов

64. Раздельное питание

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

65. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

66. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих

67. Лечебное питание при постхолецистэктомическом синдроме

68. Организация и контроль питания больных

69. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

70. Питание детей старше года
71. Задачи и принципы лечебного питания
72. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

73. Задачи и принципы лечебного питания

74. Материально-техническая база общественного питания

75. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

76. Силовой трансформатор для источника питания

77. Расчёт усилителя постоянного тока и источника питания

78. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

79. Питание и пища: физиология пищеварения

80. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые

81. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

82. Питание

83. Рациональное питание как один из способов сохранения здоровья

84. Химия пищеварения рационального питания

85. Сучасні форми та системи оплати праці

86. Економічна теорія предмет і методи вивчення
87. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
88. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

89. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

90. Курсовая по питанию

91. Питание, пища, корм

92. Общественное питание Рецептура Товароведная оценка

93. Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта

94. Досье ОАО ВимБильДанн Продукты питания

95. Рекомендации по питанию для больных, перенесших операцию на желчном пузыре

96. 20 привычек умного питания

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Цинк и другие элементы в питании человека

98. Питание полугодовалого pебенка-искусственника

99. Питание и здоровье


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.